1 / 8

Az innováció szükségessége, lehetősége az óvodai nevelésben

Az innováció szükségessége, lehetősége az óvodai nevelésben. Labáth Ferencné Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Igazgatóság főmunkatárs. Távlatok. Szakmai megújulás Új fejlesztési anyagok Szakmai párbeszéd Közelítés a XXI. századi közoktatás követelményeihez.

chava
Download Presentation

Az innováció szükségessége, lehetősége az óvodai nevelésben

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Az innováció szükségessége, lehetősége az óvodai nevelésben Labáth Ferencné Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Igazgatóság főmunkatárs

  2. Távlatok • Szakmai megújulás • Újfejlesztési anyagok • Szakmai párbeszéd • Közelítés a XXI. századi közoktatás követelményeihez

  3. Lehetőség Biztos Óvodai Kezdet Program

  4. Pályázati konstrukciók SZMM OKM EÜM OKM T Á M O P 3. 1. 1 T Á M O P 5. 2. 1 T Á M O P 6. 1. 4 T Á M O P 3. 3. 2

  5. M Á O Biztos Kezdet P T Óvodai Program 3.1.1

  6. Programkomponensek Cél Feladat Célcsoport Tervezett tevékenység

  7. „… szolgálat a gyerek irányába,hiszen az óvoda érte van.”( Karczevicz Ágnes ) Köszönöm a figyelmet! Labáth Ferencné Közoktatási főmunkatárs : www.educatio.hu :labath.ferencne@educatio.hu : 06-30-682-2491

More Related