gwyliau n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gwyliau

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Gwyliau - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

YSGOL STANWELL SCHOOL ADRAN Y GYMRAEG. Gwyliau. Enw : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dosbarth : 8 . . . Athrawes :. Polisi Marcio yr adran ac ysgol. Rheolau’r adran – The department Rules.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gwyliau' - chava-salazar


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gwyliau

YSGOL STANWELLSCHOOL

ADRAN Y GYMRAEG

Gwyliau

Enw: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dosbarth: 8 . . .

Athrawes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rheolau r adran the department rules
Rheolau’radran – The department Rules

1. Dewchimewnyndawel ................................................

2. Tynnwcheichcotiau ................................................

3. Llyfrauallanynsyth ................................................

4. Dewchâ’r offer cywir ................................................

5. Gwrandewchynofalus ................................................

6. Dwyloifyny ................................................

7. Dim gweiddi ................................................

8. Byddwchyngwrtais bob amser ......................................

9. Siaradwchyn Gymraeg ................................................

10. Cwbwlhewcheichgwaithyndaclus......................................

slide8

Chwilairiaith y dosbarth – find the answers in Welsh

I don’t understand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Listen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

May I have help? . . . . . . . . . . Sit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Open . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thank you . . . . . . . . . . . . . . .

Tidy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . close . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Good morning . . . . . . . . . . . . Good afternoon . . . . . . . . . . .

Please . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

y e h x n h c w n e l l r a d l b n v a s w u b g

t s h c v i f q q p v x d t l o l w c d x a y w y

a g g m w p j p h b k n e a k i g e z j q y r h n

w u e r u d u h f v w v e w o j r m j h r a j o x

e s k v i k d z c a t d h u x g a i f y n d i r t

l o p o v f t e h w n e c p n t v h i d s f o a m

w d t v d h e n t y f v l m t c x c e t h t a l u

c w p a r l y n m s w e g e p p u w w c a d g x o

h c t a c r c i n w i q s f f o c e j v e c a a t

x h b s p l d s i w j e l q f h s d j r h f z a c

y f u a c d u y y c c k s s z u x r o y j t m n w

b i l e i t c s p l e h i a g j p b d i o l c h a

u z c w x i e e w w z v m d z v w c w b x g z a i

h g d m e f g m t c f h j b i d o m m s x o z a w

j y x n p p c q n k h d k x h q r x d z g r r z k

d x e c r o d q w r s k k s h v o s y a o a d g s

l p a n f f t q c d o x j f c z u o e t b v k g h

e n t r p x c p l r y r l b w v h c y a i h w b e

o s g w e l w c h y n d d a e j c b h a c w j c c

w w q y b k d j k l f t i g a a s o g q d d o c r

a s n u o a r b a r b a d r c f i o c f l d j o k

p i x s w g c f v o c c h h x z r y l f t t j a d

m n n z d g p h g b m f p r x w g y n d n m d n x

b r t b g j c b k o q l n t c w m g a p s q u w r

r j l y d o ii c q o n c h f j t y d i w t n e o

slide11

Write a list in Welsh of the countries that you find:

n b a x t m q r g f s y m s b b d a n q n k l c r

s o r p h o l t i f t k p p v d x i a f g y h a z

m i d o v i r w r r q s t i y c i h u v x j o a j

f s r d g v n r f a k i p w y r a m e r i g m s w

n g f b r w c c f i a r e c r a m n e d n v z l n

m m u r e e y i a n v n m y l n x m v s f d g e n

a v v f u n w r r c d g w l a d g r o e g w a o v

i r k o r s f i y n a i l a r t s w a g l m r t e

x o h n m e i r a g r m l g n n f w g a l w z h k

r u w z y l m l o w i d j a e t r x d a y z k q u

k i l y c o e c m l w r l d d q a p r v h g x d t

b h t p d s t w l a w f e s f i w y v s i a p a n

v q i a d z h l s d x w q d a y e n w v p h j e m

h t i g e l c z n b s f f w l l v r i a v o y d c

e a p w l o a d w e y u s h g q r d y o i w b o n

d u r g g s w i c l j t b x e t g o w e o r i n r

e m e j o o j p g g r p i x d y x u z n e t o w g

v r l s g x ii t i b i f z y d o w u a i d n i l

j e v s u i s d a g b l m v t q p q x b l p t o q

q x n s b y t x z z f b h y b q p j y l t d e k v

p v j g s a w s l w k d g j i k o l j a q z z p a

c b a q s h e t q i s z r d o p m c z r u t b a b

h q u j n u g n r x z s n c o x c u i y l li g b

t j r n f n q q a t j o j q d e b b j z f c a c d

c a j p d f e d p k z b f q i c a v h t t q u s t

slide13
Ble?

Bleestti?

Where did you go?

Es ii + treigladmeddal

I went to + soft mutation

Y TreigladMeddal - The Soft Mutation

After ‘i’ in Welsh there is a soft mutation. Only the following letters are affected.

LL

B

RH

M

C

P

T

D

G

L

F

R

F

G

B

D

DD

/

Es ii + Penarth = Es iiBenarth

Es ii + Lloegr = Es iiLoegr

If the country has ‘yr’ or ‘y’ in front of it, esii becomes esii’r.... and we drop the ‘yr’ or ‘y’

Es i + Yr Alban = Es ii’r Alban

ymarfer
Ymarfer
 • Portiwgal _______________________________________
 • Brasil___________________________________________
 • Canada_________________________________________
 • Yr Aifft(Egypt)____________________________________
 • Rhufain(Rome)___________________________________
 • Malta __________________________________________
 • GwladGroeg____________________________________
 • Treforest _______________________________________
 • De Affrig _______________________________________
 • Llydaw _________________________________________

Using a dictionary find 3 place name and write the sentence:

1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________

teithio to travel
TeithioTo travel

Sutestti?

Sutteithiaistti?

How did you go?

How did you travel?

Es i... (I went...)

Teithiaisi ... (I travelled)

llif luniau draw flow charts for the following
Llif –luniau: Draw flow-charts for the following:

Heia, Chris ydwi. Es ii’r Alban yn yr haf. Teithiaisi ar y trêni Glasgow ac ynaesimewnbwsi Ynys Arran. Roeddrhaidi mi fynd ar gefnbeicermwyncyrraedd y gwesty.

Shw mae!Janeydwi. Es iiSbaenyn yr haf. Es imewnbwsifaesawyrCaerdydd, ac ynaesimewnawyrenifaesawyr Alicante. TeithiaisiwedynmewnbwsiFenidorm.

Gareth ydwi. Es iiOgleddCymruyn yr haf.Teithiaisi ar y trêniGaerdydd ac ynamewnbwsi Aberystwyth. Ar ôlcyrraedd Aberystwyth, esi ar y trêniBorthmadog.

Hylo, Siânydwi. Es iiGorfu, un o ynysoeddGwladGroeggydafyrhieni. Es imewnawyren o faesawyrBryste. Teithiaisimewntacsii’rgwesty.

pwy who
Pwy?Who?

Gydapwyestti?

With whom did you ?

Es igyda...

I went with...

aros to stay
ArosTo stay

Blearhosaistti?

Where did you stay?

Arhosaisi ...

I stayed ....

Mewncarafan In a caravan

Mewnbwthyn In a cottage

Mewnpabell In a tent

Mewngwesty In a hotel

Mewntyhaf In a holiday home

Mewnfflatgwyliau In a holiday flat

Mewngwersyllgwyliau In a holiday camp

Arfferm On a farm

Gydaffrindiau With friends

Gyda perthnasau With relatives

Gyda’rteulu With the family

Am faint arhosaistti?

How long did you stay?

Arhosaisi am...

I stayed for....

Fis

month

Dairwythnos

3 weeks

Bythefnos

2 weeks

Wythnos

A week

Benwythnos

Weekend

Ychydigddyddiau

A few days

ymarfer2
Ymarfer

Cywirwch y brawddegau

Aeth Gwen iSbaen __________________________________________

Teithiodd Megan ar long _________________________________________

Arhosodd Tom mewngwesty _________________________________________

Teithiodd Tom mewn car _________________________________________

ArhosoddSteffan am dairwythnos _________________________________________

AethAledgyda’rysgol _________________________________________

AethSteffani’rAmerig _________________________________________

Arhosodd Megan am benwythnos _________________________________________

ymarfer 3ydd person 3 rd person practise
Ymarfer 3ydd person3rd person practise

Tom

Yr Amerig

Aeth Tom i’r _____________________

Arhosodd Tom ___________________

Teithiodd Tom ___________________

Aeth Tom _______________________

Aeth Tom am_____________________

Mewn gwesty

Mewnawyren

Gyda’rteulu

Dairwythnos

Lucy

_______________________________

 • ______________________________________________________________
 • _______________________________
 • _______________________________
 • _______________________________

Sbaen

Mewn tŷ haf

Ar long

Gydaffrindiau

Benwythnos

slide30

Hannah

_______________________________

 • ______________________________________________________________
 • _______________________________
 • _______________________________
 • _______________________________

Yr Eidal

Mewncarafán

Ar y trên

Gyda’rteulu

Dairwythnos

Dafydd

_______________________________

 • ______________________________________________________________
 • _______________________________
 • _______________________________
 • _______________________________
mwynhau to enjoy
MwynhauTo enjoy

Fwynheuaistti’rgwyliau?

Did you enjoy the holiday?

Do

Yes, I did

Naddo

No I did not

wych

ffantasteg

fendigedig

dda iawn

hyfryd

hwyl

gyfeillgar

ofnadwy

ddiflas

sbwriel

ddrwg

ddrud

Iawn

hir

ymarfer ysgrifennu writing exercise write 8 sentences using the information on page 31 to help
YmarferysgrifennuWriting exercise – write 8 sentences using the information on page 31 to help

1._______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________

6. _______________________________

7. _______________________________

8. _______________________________

tywydd weather
TywyddWeather

Sutroedd y tywydd?

How was the weather?

Roeddhi’n ...

It was ...

*Cawsonnipethglaw a pheth haul

gwneud to do
GwneudTo do

Beth wnestti?

What did you do?

Es ii

I went (to)

Aethonnii

We went to

Gwnesi

I did/made

Gwnaethonni

We did/made

Bwytaisi

I ate

Sglodion

Bysgod

FwydSbaenegfel paella

FwydEidalaiddfelpitsa

FwydGroegaiddfelmoussaka

Nofio

Bysgota

Siopa

Dorheulio

Ymlacio

‘r dref

‘r tŷ bwyta

‘r caffi

‘r ddinas

‘r traeth

Parc dŵr

Pwll nofio

Parc thema

Gestylltywod

Gwrandawaisi

I listened

Darllenaisi

I read

Gwelaisi

I saw

arfyi-pod

Lyfr

gylchgrawn

dolffiniaid

Morfil

Empire State Building

yr amser amodol the conditional tense hoffwn i i would like
Yr amseramodol – the conditional tenseHoffwni...- I would like...

Blehoffettifynd?

Where would you like to go?

Hoffwnifyndi ...

I would like to go to ...

Blehoffettiaros?

Where would you like to stay?

Hoffwniaros ...

I would like to stay...

Am faint hoffettiaros?

How long would you like to stay?

Hoffwniaros am...

I would like to stay for...

Suthoffettideithio?

How would you like to travel?

Hoffwnideithio...

I would like to travel...

Gydaphwyhoffettifynd?

With whom would you like to go?

Hoffwnifyndgyda ...

I would like to go with...

amser amodol 3ydd person 3 rd person conditional tense
Amseramodol 3ydd person3rd person conditional tense

Hoffai Lucy...

Lucy would like ...

Hoffai hi ...

She would like ...

Hoffai e ...

He would like ...

dyddiadur diary
DyddiadurDiary

Levelled work

Your task is to write a 4 day diary about your holidays in WELSH. You must include 3 different activities for each day.

taflen help help sheet

Annwylddyddiadur...

Dear diary ....

 • Yn y bore (in the morning)
 • Yn y prynhawn(in the afternoon) Yn y nos(in the night)
 • ar = on (a)
 • wedyn = then/next
 • ynhwyrach = later
 • tra’n = whilst
 • heddiw = today
 • yfory = tomorrow
 • heno = this evening
Taflen help - Help sheet

Dyddiau’rwythnos

DyddLlun

DyddMawrth

DyddMercher

DyddIau

DyddGwener

DyddSadwrn

DyddSul

Cywiâr – chicken

Byrger

Sglodion – chips

Brechdannau – sandwiches

Ffrwythau – fruit

Llysiau – vegetables

Salad

Hufeniâ – ice cream

Roedde’n = It was

Ddoniol = funny

Hwyl = fun

anhygoel = amazing

Wefreiddiol = thrilling

Rhyfeddol = amazing

Gyffrous = exciting

Wastraffamser = waste of time

Wastraffarian = waste of money

Wael – bad

Ofnadwy - awful

Geirfadefnyddiol

6 tip top 6 essential tips to help you reach your potential in any writing task
6 Tip Top6 Essential Tips to help you reach your potential in any Writing Task

Include sentence markers so that the reader knows where you are going in the argument/piece of writing (Here are some examples: Firstly, In contrast to this, Similarly, In conclusion....)

2. Remember your Capital letters ( Every sentence starts with a capital letter. You also need a capital letter for names of people, places, days of the week, months of the year, brand names etc.)

3. Paragraphs ( A new paragraph is needed when you change Time, Place, Topic Person/speaker). Remember this using the acronym TiPToP

4. Remember to punctuate properly ( A sentence should end with a question mark ? if it’s a question, acomma , to separate a list or to mark the less important part of the sentence. A full stop . is needed at the end of a sentence. An exclamation mark ! is needed if someone is shouting/saying a command or to show surprise.)

5. Take care with commonly misspelt words ( Look in your exercise books at the ones you tend to spell incorrectly. It’s often words such as definitely, Your/You’re, its/it’s, embarrass, necessary, separate, There/they’re/their

6. Proof – read your work when you have finished and you and a partner could peer assess (Check each other’s work for /suggestions and feedback)

asesiad llyfr agored draft 1

Dyddiadur

Asesiadllyfragored – Draft 1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

slide43

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

adborth hunanasesu ac asesu cyfoedion
Adborthhunanasesu ac asesucyfoedion

In this writing task I believe I have attained level __________________________________

In this writing task my friend __________________thinks I have attained level __________

cyngor am welliant
Cyngor am welliant

Syniadau

Capital letters

Punctuation

Spelling

Handwriting

Basic sentence structure

Linked sentences

Express an opinion

Reasons for the opinion

3rd person

Different tense

(past, present, future, conditional)

Idioms

Content

Agree/disagree

1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

asesiad llyfr agored ail ddraft
Asesiadllyfragored – Ail ddraft

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

slide47

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In this writing task I have attained level:

adolygu revision
Adolygu - Revision

Hylo, Sionydwi. Es iiSbaenynystodgwyliau’rhaf. Teithiaisimewnawyren. Es igydafynheulu. Arhosaisimewngwesty pump seren ambythefnos. Es inofioyn y môr bob dyddachosroeddhi’ngrasboeth.

Shwmae! Carysydwi. Es ii’rEidalynystodgwyliau’rhaf. Es igydafymamgu. Arhosaisimewntŷhaf am benwythnos. Teithiaisiartrên. Ynanffodusroeddhi’nbwrwglaw, felly aethonniisiopa.

Bore da! Gareth ydwi. Es iiIwerddonynystodgwyliau’rhaf. Es iar y trên ac ar long. Es igydafyffrindiau. Arhosaisimewnbwthyn am wythnos. Roedd y tywyddyniawn.Aethonniallan am fwyd ac iddawnsioyn y disgo.

Heia! Twmydwi. Es ii’r Alban ynystodgwyliau’rhaf. Teithiaisiar y bws. Es igydamam a dad. Arhosaisimewnpabell am ychydigddyddiau. Roeddhi’nbraf. Es ii’rtraeth. Gwnesigestylltywod.

adolygu revision1
Adolygu - revision

Match the sentences

Es iiSbaen I went to Ireland

Es imewnawyren I went to Italy

Es igydafynheulu I went with my parents

Es iiIwerddon I went to Spain

Arhosaisimewngwety I went in a plane

Es iargefnbeic I went with my family

Arhosaisimewntŷhaf I stayed in a hotel

Es igydafyrhieni I went to Scotland

Es ii’rEidal I went on a bike

Es i’r Alban I stayed in a holiday home

Read the conversation and answer the questions in ENGLISH

CarysHylo Sian. Beth wensttiynystodgwyliau’rhaf?

Sian Es iiffwrdd

CarysBleestti?

Sian Es iiFfrainc

CarysSutestti?

Sian Es imewn car ac ar long

Carys Es ii’rAlmaenmewnawyren

Sian Gydapwyestti?

Carys Es igydafynheulu

Sian Es igydafyrhieni. Arhosaisimewngwesty. Blearhosaistti?

CarysArhosaisimewnpabell

1. Where did Sian go on holiday? _____________________

2. How did Sian get there? __________________________

3. Who did Sian go with? ___________________________

4. Where did Sian stay? _____________________________

5. Where did Carys go on holiday? ____________________

6. How did Carys get there? _________________________

7. Who did Carys go with? __________________________

8. Where did Carys stay? ____________________________

adolygu revision2

Translate:

Gwyliau _____________________________

Ble? ____________________________

Pryd? ____________________________

Teithio ____________________________

Pam? ____________________________

Awyren ____________________________

Byw ____________________________

Bythefnos ____________________________

Fis ____________________________

GwladGroeg ____________________________

Yr Eidal ____________________________

Es i ____________________________

Aeth Jack ____________________________

Rhieni ____________________________

Fynheulu ____________________________

Gwesty ____________________________

Pabell ____________________________

Ffrindiau ____________________________

Wythnos ____________________________

Penwythnos ____________________________

Tywydd ____________________________

Bwyd ____________________________

Grasboeth ____________________________

Traeth ____________________________

Torheulo ____________________________

Pysgota ____________________________

Adolygu - revision
slide52
Help

Rydwi’n – I am / I

Dydwiddimyn - I am not / I do not

Es i – I went

Es iddim – I did not go

Byddai’n – I will

Fyddaiddimyn – I will not

Hoffwni – I would like

Hoffwniddim – I would not like

Baswni’n – I would

Faswniddim – I would not

Mae Jacyn – Jac is / Jac

DydyJacddimyn - Jac is not / does not

AethJac – Jac went

AethJacddim – Jac did not go

ByddJac – Jac will

FyddaJacddimyn – Jac will not

HoffaiJac – Jac would like

HoffaiJacddim – Jac would not like

BasaiJac – Jac would

FasaiJacddim – Jac would not

Roeddwni- I was

I used to

Doeddwniddimyn-

Roedde’n- He was

He used to

It was

Doedd e ddimyn-

Roeddhi’n- She was

She used to

It was

Doedd hi ddimyn-

idiomau
Idiomau

Arhyn o bryd = at the moment Ar un llaw = on one hand

Ar y llawarall = on the other hand Beth bynnag = however

Byth a hefyd = forever Byth a beunydd = forever

Bob hyn a hyn= every now and then Bob tro= every time

Cynbohir = before long Diolchbyth = thank goodness

Dim gobaithcaneri = not a hope Efallai = perhaps / maybe

Erbynhyn = by now Felarfer = usually

Gwaetha’rmodd = worse luck O’rdiwedd = at last

O droidro = from time to time O brydi’wgilydd = from time to time

Pan maerhaidifi = when I have to Rhagofn = in case

Wedi’rcyfan = after all Weithiau = sometimes

Wrthgwrs = of course Ynanffodus = unfortunately

Ynaml = often Ynenwedig = especially

voc box
VOC BOX

Look cover write check

WOW

Words!

cwestiynau
Cwestiynau

1. Beth wnesttiynystodgwyliauhaf? What did you do during the summer holidays?

 ____________________________________________________________________

2. Bleestti? Where did you go?

  ____________________________________________________________________

3. Sutestti? / sutteithiaistti? How did you go? / How did you travel?

 ____________________________________________________________________

4. Gydapwyestti? With whom did you go?

____________________________________________________________________

5. Blearhosaistti? Where did you stay?

  ____________________________________________________________________

6. Am faint arhosaistti? How long did you stay?

  ____________________________________________________________________

7. Fwynheuaistti’rgwyliau? Did you enjoy the holiday?

  ____________________________________________________________________

8. Sutroedd y tywydd? How was the weather?

  ____________________________________________________________________

9. Beth wnestti? What did you do?

 ____________________________________________________________________

10. Blehoffettifynd? Where would you like to go?

 ____________________________________________________________________