genetika nukleov kyseliny dna rna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GENETIKA NUKLEOVÉ KYSELINY DNA, RNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
GENETIKA NUKLEOVÉ KYSELINY DNA, RNA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

GENETIKA NUKLEOVÉ KYSELINY DNA, RNA - PowerPoint PPT Presentation


 • 306 Views
 • Uploaded on

GENETIKA NUKLEOVÉ KYSELINY DNA, RNA. Význam nukleových kyselin. V NK molekulách se uchovává dědičná informace buňky a jejich prostřednictvím se přepisuje do specifické struktury bílkovinných molekul. Nukleové kyseliny se nacházejí v buněčných jádrech.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

GENETIKA NUKLEOVÉ KYSELINY DNA, RNA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v znam nukleov ch kyselin
Význam nukleových kyselin
 • V NK molekulách se uchovává dědičná informace buňky a jejich prostřednictvím se přepisuje do specifické struktury bílkovinných molekul.
 • Nukleové kyseliny se nacházejí v buněčných jádrech.
 • Později však byla zjištěna přítomnost i mimo buněčná jádra.
 • Jediná buňka lidského těla obsahuje přes 4 m dlouhý řetězec kyseliny DNA.
 • Ten je uložen v jádře o průměru pět tisícin milimetru.

Genetika - Nukleové kyseliny

v znam nukleov ch kyselin1
Význam nukleových kyselin
 • V buněčném jádře jsou uloženy veškeré informace pro vytvoření lidské bytosti. DNA řídí a udržuje při životě celý organismus vydáváním pokynů buňce pro vytváření základních molekul bílkovin.
 • Dlouhé molekuly této kyseliny jsou uloženy v chromozómech. Tvoří funkční jednotky - geny, které na sebe více nenavazují.
 • Každý chromozóm je složen z jedné dlouhé molekuly DNA mnohonásobně svinuté a obalené bílkovinnou složkou.
 • Geny jsou krátké úseky DNA nesoucí konkrétní informace pro strukturu určitého znaku či vlastností.

Genetika - Nukleové kyseliny

kde najdeme nk v bu ce
Kde najdeme NK v buňce?

Genetika - Nukleové kyseliny

z kladn pojmy
Základní pojmy
 • DNA – deoxyribonukleová kyselina
 • RNA – ribonukleová kyselina
 • GENOM – jaderná dědičnost
 • Mitochondrie
 • Chloroplasty mimojaderná
 • Základní cytoplazma dědičnost
 • GENOTYP –Soubor genetické informace v buňce
 • GENETIKA –věda o dědičnosti a proměnlivosti živých organismů

Genetika - Nukleové kyseliny

50 let od zobrazen modelu dna
V roce 2003 uběhlo 50 let od zobrazení modelu dvoušroubovice DNA – duben 1953.50 let od zobrazení modelu DNA

Genetika - Nukleové kyseliny

nobelova cena za biologii 1953
Nobelova cena za biologii 1953
 • James Watson a Francis Crick objasnili strukturu DNA a sestrojili 3D model dvoušroubovice.

Genetika - Nukleové kyseliny

slo en dna
Složení DNA
 • Základní stavební jednotkou DNA je nukleotid.
 • Složení nukleotidu:
  • Deoxyribóza
  • Kyselina fosforečná
  • Báze (adenin, tymin, guanin, cytosin)

Genetika - Nukleové kyseliny

nukleotid
Nukleotid
 • Deoxyribóza – pentóza (cukr s pěti uhlíky)
 • Fosfát – H3PO4
 • Báze:
  • organické dusíkaté zásady
  • Adenin, Tymin – A,T
  • Guanin, Cytosin – G,C

Genetika - Nukleové kyseliny

stavba nukleotidu dna
Stavba nukleotidu DNA

Genetika - Nukleové kyseliny

b ze a t g c
Báze – A T G C
 • Organické dusíkaté zásady
 • Komplementární:
  • A s T – dvojná vodíková vazba
  • G s C – trojná vodíková vazba

Genetika - Nukleové kyseliny

slide13
RNA
 • Jednovláknová nukleová kyselina

Genetika - Nukleové kyseliny

rna stavba nukleotidu
RNA – stavba nukleotidu
 • Vlákno: Ribóza, H3PO4
 • Báze:
  • Adenin A
  • Uracil U
  • Guanin G
  • Cytosin C

Genetika - Nukleové kyseliny

komplement rn b ze
RNA

Adenin Uracil

Dvojná vodíková vazba

Guanin Cytosin

Trojná vodíková vazba

DNA

Adenin Thymin

Dvojná vodíková vazba

Guanin Cytosin

Trojná vodíková vazba

Komplementární báze

Genetika - Nukleové kyseliny

odli nosti dna a rna
Odlišnosti DNA a RNA
 • Molekuly RNA jsou tvořeny jediným polynukleotidovým řetězcem.
 • Cukernou složkou je zde D–ribóza.
 • Místo thyminu je přítomen uracil.
 • RNA řadíme do několika specifických druhů:
  • MEDIÁTOROVÁ (informační) RNA (mRNA) - obsahuje přepis informace z molekuly DNA o primární struktuře bílkovinných molekul syntetizovaných v buňce.
  • TRANSFÉROVÁ (přenosová) RNA (tRNA) - přenáší aminokyseliny na místa syntéz na bílkoviny.
  • RIBOZÓMOVÁRNA (rRNA) - je součástí ribozómů - části buněk na nichž probíhá syntéza na bílkoviny.

Genetika - Nukleové kyseliny

rna slo en
RNA - složení

Genetika - Nukleové kyseliny

modelov organismy pro v zkum dna
Modelové organismy – pro výzkum DNA

drosophila

tetra

Escherichia coli

kvasinky

hlístice

myš

Genetika - Nukleové kyseliny

octomilka obecn
Drosophily, "banánové mušky", jsou využívány jako laboratorní zvířata a patří tak k vůbec nejlépe prozkoumaným tvorům.

Octomilka obecná má jasně červené oči a je dlouhá 2 až 3 mm.

Vyskytuje se na kvasícím ovoci, marmeládách, ovocných šťávách apod.

Beznohé larvy jsou dlouhé cca 7 mm a žijí v hnijící dužnině ovoce.

Octomilka obecná

Genetika - Nukleové kyseliny

kter pojmy spolu souvis
Thymin

Uracil

Genetická informace v jádře buňky

Genetická informace v celé buňce

Genom

DNA

Genotyp

RNA

Které pojmy spolu souvisí?

Genetika - Nukleové kyseliny

vyhodnocen
Vyhodnocení
 • b
 • d
 • a
 • c

Genetika - Nukleové kyseliny

opakov n
Opakování
 • Jak se liší stavba DNA a RNA?
 • Jaký je význam nukleových kyselin?
 • Co je to genom?
 • Co je to genotyp?
 • Jaké báze jsou navzájem komplementární u DNA?

Genetika - Nukleové kyseliny

pou it zdroje
Použité zdroje
 • Nováček, J.: Biologie. Credit, Praha, 1997
 • Kubišta, V.: Obecná biologie. Fortuna, 2000
 • http://www.sci.muni.cz
 • http://cs.wikipedia.org

Genetika - Nukleové kyseliny