Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CoM – Matchningsværktøj PowerPoint Presentation
Download Presentation
CoM – Matchningsværktøj

CoM – Matchningsværktøj

104 Views Download Presentation
Download Presentation

CoM – Matchningsværktøj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CoM – Matchningsværktøj Stabil markedssituation Samme produkter/ydelser Statisk Forandringer i produkter/ ydelser Innovation og udvikling I I I I Innovationskultur Baseret på individuelle præstationer Ansatte arbejder alene Team orienterede arbejd Projekter Proces orienterede I I I I Arbejdsorganisering Ansatte bestemmer Flad struktur Lavt hierarki I I I I Lederen bestemmer Hierarkisk, autoritær Ledelsesstil Følge regler Metodisk, stringent Resultat orienterede Kreativ Eksperimenterende Fleksibel I I I I Arbejdsmiljø I I I I Mangfoldig arbejdsgruppe Ingen dominerende perspektiv Socialt ansvar ”corporate” Monokultur, personer med samme baggrund Mangfoldighed Lokal/regional/national orientering på marked Et sprog International markeds orientering Forskellige sprog I I I I Globalisering Løbende udvikling Opkvalificering Langsigtet progression Arbejdsgiver bestemt Kortsigtede initiativer Prioriterer tekniske kompetencer Individuelt bestemt I I I I HR – orientering Formel Struktureret interaktion I I I I Uformel Social / åben kommunikation Stemning Moderne design Afspejler virksomhedskulturen (f.eks. fornyelse, innovation ) Interiør/eksteriør er funktionelt - og ikke vigtigt I I I I Æstetik Opdelt i mindre grupper Ansatte i daglig kontakt med nogle bestemte kollegaer De ansatte er i kontakt med mange kollegaer Hver dag I I I I Samarbejdsmiljø

  2. CoM kan bruges af… • Job konsulenter • Vejledere • i en dynamisk proces mellem jobsøgende og • Mentorer/virksomhedsrepræsentanter

  3. CoM kan bruges til at… • understøtte en systematisk matchningsproces • skabe bevidsthed om egen adfærd, identitet og kultur hos både virksomheder og jobsøgende • afdække værdier og forventninger hos både virksomhed og jobsøgende • være øjenåbner for kulturelle forskelle og ligheder • skabe bevidsthed om organisationens identitet og arbejdspladskultur