alec 24 april 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AHK – the first port of call in the markets of the world / Zunanjetrgovinska zbornica – prvo mesto za vstop na trge svet PowerPoint Presentation
Download Presentation
AHK – the first port of call in the markets of the world / Zunanjetrgovinska zbornica – prvo mesto za vstop na trge svet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

AHK – the first port of call in the markets of the world / Zunanjetrgovinska zbornica – prvo mesto za vstop na trge svet - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Žalec 24. April 2013. AHK – the first port of call in the markets of the world / Zunanjetrgovinska zbornica – prvo mesto za vstop na trge sveta . Slovenian -German Economic Relations / slovensko-nemški gospodarski odnosi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AHK – the first port of call in the markets of the world / Zunanjetrgovinska zbornica – prvo mesto za vstop na trge svet' - chase


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alec 24 april 2013
Žalec

24. April 2013

AHK – the first port of call in the markets of the world/ Zunanjetrgovinska zbornica – prvo mesto za vstop na trge sveta

slovenian german economic relations slovensko nem ki gospodarski odnosi
Slovenian-German EconomicRelations/ slovensko-nemški gospodarski odnosi

German-Slovenian foreign trade balance (in 1000 EUR)/ Nemško-slovenska zunanjetrgovinska bilanca (v 1000 eur)

slide3

Slovenian-German Economic Relations /

Slovensko-nemški gospodarski odnosi

Market share of German federal states in Slovenian imports from Germany / tržni delež uvoza v Slovenijo po nemških zveznih deželah

Market share of German federal states in Slovenian exports to Germany/

tržni delež izvoza Slovenije v nemške zvezne dežele

slide4

Facts & Figures/dejstva in številke

  • Germany is the most important business partner for Slovenia regarding the foreign trade exchange./Nemčija je iz vidika zunanje trgovinske menjave nepomembnejši poslovni partner Slovenije.
  • There is a long tradition and a sustainable partnership between Germany and Slovenia/med Nemčijo in Slovenijo obstaja dolgoletna tradicija in trajnostno partnerstvo.
  • Since their foundation over 300 German companies invested more than 1.4 Billion Euro in Slovenia. /od njenega nastanka je več kot 300 nemških podjetij investiralo v Sloveniji več kot 1.4 bilijona evrov.
  • 46.013 employees (6,3% of all employees in Slovenian industry)/46.013 zaposlenih (6,3 % od vseh zaposlenih v slovenski industriji)
slide5

The German Chamber Network/ Nemška mreža zbornic

AHK

“AHK – for more than 100 years”

Tradition/ “AHK – z več kot 100-letno tradicijo

The first AHK was established as far back as 1894 in Belgium./prva zbornica ustanovljena 1894 v Belgiji.

Global network in80 countries/

globalna mreža v 80. državah

120 offices/ pisarn

1,700 coworkers/sodelavcev

50,000 member firms/članov

 98% of the German foreign trade/

98% nemške zunanje trgovine

slide6

“AHK – worldwide competent on-site”/Zbornica v svetovnem merilu pristojna na kraju samem

AHKs as official representation of German industry and commerce/zbornice kot uradni predstavniki nemške industrije in trgovine

AHKs as member organizations/zbornice kot članske organizacije

AHKs as service providers to companies/zbornice kot ponudniki storitev podjetjem

slide8

ACTIVITIES/DEJAVNOSTI

CompanyVisits/ obiski podjetij

Round table with politicians/ okrogle mize s politiki

Trade Fairs / sejmi

TOP

Lectures/ predavanja

Annual GeneralAssembly / redna letna skupščina

Delegations/ delegacije

Summer picnic/ poletno srečanje

Stammtisch/ omizje

Conferences / konference

Best Practice Meetings/ izmenjava izkušenj

International Business Drink

Symposia/ simpozij

Workshops/ delavnice

Business Breakfast / delovni zajtrk

DerDeutscheBall/

Nemški ples

slide9

MemberServices– storitve za člane

Informationsvorsprung/ prednost informacij

Öffentliche Präsenz/

medijska prisotnost

E-Newsletter

Networking/ mreženje

Generelle Vorzugsbehandlung von Mitgliedern

Aktive Interessensvertretung gegenüber Verwaltung und Politik/ aktivno zastopanje interesov nasproti politiki

Member-to-Member Programm AHK +/ program član-članu AHK+

Praxisorientierter Erfahrungsaustausch/

izmenjava izkušenj

Zugang zu einem internationalen Netzwerk/

dostop do mednarodne mreže

how to find a partner kako do partnerja
How to find a partner?/ Kako do partnerja?

AHK Slovenia – Your bridge to the German and

Slovene Market/ Slovensko-nemška gospodarska zbornica –

vaš most med slovenskim in nemškim trgom

We…/mi…

Provide information/ zagotavljamo informacije

Solve problems/ rešujemo probleme

Offer service/ nudimo storitve

Establish contacts/ vzpostavljamo stike

slide11

.

Market entrytoGermany / vstop na nemško tržišče

Addressresearch /

iskanje naslovov

International matchmakingevents /

mednarodni “matchmaking” dogodki

Investing in Germany /

investiranje v Nemčiji

e-trade-center.com

slide12

.

Legal and tax services/ storitve s področja prava in davkov

Information about German companies/ informacije o nemških podjetjih

Debt collection in Germany/ izterjava dolgov v Nemčiji

Legal information about Germany/

Pravne informacije o Nemčiji

Employees/ zaposleni

Commercial agents/ komercialni zastopniki

Starting a business in Germany/

začetek poslovanja v Nemčiji

Tax services for Germany/

davčno svetovanje za Nemčijo

German VAT returns/

vračilo nemškega DDV

slide13

Gertrud RantzenPresident/Predsednica

Telefon: +386 252 88 63

E-Mail: gf@ahkslo.si

http://slowenien.ahk.de