unlocked n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNLOCKED ตากาล๊อค PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNLOCKED ตากาล๊อค

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

UNLOCKED ตากาล๊อค - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

UNLOCKED ตากาล๊อค. สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา. คนไทยมองฟิลิปปินส์อย่างไร. ไม่มีอะไรเด่น หน้าตาคล้ายๆคนไทย เป็น นักร้องนักดนตรีโดยสายเลือด เป็น ครูสอนภาษาอังกฤษในไทยเยอะ เก่งกีฬาชกมวย รู้จัก ปาเกียว แชมป์โลก 8 รุ่น

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

UNLOCKED ตากาล๊อค


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
unlocked

UNLOCKED ตากาล๊อค

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

slide2
คนไทยมองฟิลิปปินส์อย่างไรคนไทยมองฟิลิปปินส์อย่างไร
 • ไม่มีอะไรเด่น หน้าตาคล้ายๆคนไทย

เป็นนักร้องนักดนตรีโดยสายเลือด

เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในไทยเยอะ

 • เก่งกีฬาชกมวย รู้จักปาเกียวแชมป์โลก 8 รุ่น

-มีปัญหาภัยธรรมชาติ ไต้ฝุ่น ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม

-มีปัญหาความปลอดภัย กลุ่มก่อการร้าย แบ่งแยกดินแดนทางใต้

     • - กำลังทะเลาะกับจีนเรื่องเขตแดนทางทะเล
slide3
ฟิลิปปินส์มีอะไรที่น่าสนใจหลายด้านฟิลิปปินส์มีอะไรที่น่าสนใจหลายด้าน
 • เศรษฐกิจค่อนข้างมั่นคง รายได้หลักมาจากแรงงานในต่างประเทศและภาคบริการ ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกมากนัก
 • เป็นศูนย์กลางธุรกิจ BPO ที่ใหญ่

ที่สุด แซงหน้าอินเดียในด้าน

Call center แล้ว

 • มีห้างสรรพสินค้าใหญ่จำนวนมาก

ติดอันดับ 1 ใน 3ของโลก

slide4
ฟิลิปปินส์มีอะไรที่น่าสนใจหลายด้าน(ต่อ)ฟิลิปปินส์มีอะไรที่น่าสนใจหลายด้าน(ต่อ)
 • มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อจำนวนมาก

นาขั้นบันไดที่เป็นมรดกโลก

หาดทรายและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

ที่สวยงามจำนวนมาก

 • มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกมาก ทั้งน้ำมันและแร่ธาตุสำคัญ เช่น ทองแดงทองคำ เงิน นิคเกิล สังกะสี ฯลฯ
slide5
ฟิลิปปินส์มีอะไรที่น่าสนใจหลายด้าน(ต่อ)ฟิลิปปินส์มีอะไรที่น่าสนใจหลายด้าน(ต่อ)
 • รัฐบาลกำลังเดินหน้าปฏิรูประบบราชการและแก้ไขคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
 • ได้รับการเพิ่มระดับการจัดเรตติ้งความน่าเชื่อถือในการลงทุนจากS&P, Fitch แล้ว
 • เป็นแหล่งแรงงานทุกระดับของโลก ตั้งแต่พยาบาล จนถึงแม่บ้านทำความสะอาด
slide6
ข้อมูลพื้นฐานฟิลิปปินส์ข้อมูลพื้นฐานฟิลิปปินส์

7,017 เกาะ

298,170 ตารางกิโลเมตร

103ล้านคน (ปี2012)

3 พื้นที่สำคัญ Luzon ทางเหนือ, Visayas ตอนกลาง, Mindanao ทางใต้

17 เขตปกครอง 79 จังหวัด

4 เขตพิเศษในเขตนครหลวงมะนิลา

เมืองสำคัญ Metro Manila, Baguio, Cebu, Davao

slide7

“ฟิลิปปินส์อยู่ห่างแผ่นดินใหญ่เอเชีย 100 กม.

ห่างกรุงเทพฯ 1,200 ไมล์ ใช้เวลาบิน 3 ชม.ครึ่ง”

gdp by industrial origins

ภาพรวมเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ภาพรวมเศรษฐกิจฟิลิปปินส์

 • ขับเคลื่อนด้วยภาคบริการเป็นหลัก
 • พึ่งพารายได้จากแรงงานในต่างประเทศ
 • และการใช้จ่ายในประเทศ
         • บริการธุรกิจข้ามประเทศกำลังมาแรง
         • • พึ่งพาการส่งออกไม่มาก
GDP by Industrial Origins
slide9
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจปี 2012
 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 250.3 พันล้านดอลลาร์
 • Annual growth 6.6%
 • Inflation rate 3.2%
 • Unemployment rate 7.0%
 • Fiscal balance -2.2% of GDP
 • Export growth 7.6%
 • Import growth 3.2%
 • Current Account Balance 3.8% of GDP
slide11
ข้อมูลด้านการค้า

ปี 2011 ส่งออก 38,305 ล.ดอลลาร์ ลดลง 6.9%

นำเข้า 60,496 ล.ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.6%

ขาดดุลการค้า 12,191 ล.ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 258%

ปี 2012 ส่งออก 51,995 ล.ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.6%

นำเข้า 61,714ล.ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.2%

ขาดดุลการค้า 9,719 ล.ดอลลาร์ ลดลง 20.27%

slide13
ข้อมูลด้านการลงทุนจากต่างประเทศข้อมูลด้านการลงทุนจากต่างประเทศ
 • ปี 2011 5,956.1 ล้านดอลลาร์
 • ปี 2012 6,883.75 ล้านดอลลาร์
 • ประเทศที่ลงทุนมากที่สุด 5 ลำดับแรกในปี 2012(1ดอลลาร์ เท่ากับ 42 เปโซ)
  • เนเธอร์แลนด์ 2,483.8ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 36.1%
  • ญี่ปุ่น 1,643.73 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 23.9 %
  • สหรัฐอเมริกา 952.3 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 13.8 %
  • สิงคโปร์ 308.4 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 4.5%
  • เกาหลีใต้ 233.2 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 3.4 %
slide16
นโยบายรัฐบาล
 • ลดการขาดดุลทางการค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
 • ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกระตุ้นให้มีการจ้างงาน ลดปัญหาความยากจน
 • ดำเนินการตามแผนพัฒนา 6 ปี มุ่งเน้นเศรษฐกิจเพื่อการขยายตัวที่รวมทุกภาคส่วน (Inclusive growth)
  • เพิ่มการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและการสาธารณสุข
  • การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผ่านโครงการ Public - Private Partnerships
  • เน้นการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
slide17
นโยบายด้านการค้าที่สำคัญนโยบายด้านการค้าที่สำคัญ
 • มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านเจรจาการค้าตามนโยบายการค้าเสรีและพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการค้าเสรี
 • เสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ระดับทวิภาคีให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะกับจีนและอินเดีย
 • ส่งเสริมให้มีการขยายการส่งออกบริการให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับบริการให้มากขึ้น
 • เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน
slide18
มาตรการทางการค้าด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีมาตรการทางการค้าด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี
 • ฟิลิปปินส์เก็บอัตราภาษีนำเข้า 2 อัตรา คือ MFN และ AFTA
 • กำหนดรายการสินค้าห้ามนำเข้าและสินค้าควบคุมการนำเข้า
 • มาตรการปกป้องตนเอง (Safeguard Measures) ตาม The Safeguard Measures Act (Republic Act 8800)
 • มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด ตาม Anti-Dumping Act (Republic Act 8752)
 • มาตรการตอบโต้การอุดหนุน ตาม Countervailing Act (Republic Act 8751)
 • การกักกันโรคพืช
slide19
ข้อตกลงและความร่วมมือทางการค้า ไทย-ฟิลิปปินส์
 • คณะกรรมการความร่วมมือทวิภาคีไทย-ฟิลิปปินส์ (Joint Commission for Bilateral cooperation : JCBC) ปี 2535
 • คณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-ฟิลิปปินส์ (Joint Trade Committee : JTC) ปี 2542
 • บันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์และฟิลิปปินส์-ไทย ปี 2538
 • ความร่วมมือในกรอบอาเซียน (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN), ASEAN Free Trade Area (AFTA) และ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 2015
8 255 4 255 5
การค้าระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ (8 เดือนแรก)ปี 2554 และ 2555

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

slide21

สินค้าส่งออก 10 อันดับแรกไปฟิลิปปินส์ (8 เดือน) Philippines

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

slide22

บริษัทไทยรายสำคัญ ที่เข้าไปลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์

 • Bangkok Bank
 • Dusit Thani
 • Italian-Thai Development Public Co., ltd.
 • Charoen Pokphand Group
 • PTT Philippines Corporation
 • Siam Cement Group
 • Mariwasa Siam Ceramics Inc.
 • United Pulp & Paper Co.,Inc.
 • Quezon Power (Philippines), Limited Co.
slide23
จุดแข็งทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส์จุดแข็งทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส์
 • เป็นตลาดใหญ่มีประชากรกว่า 100 ล้านคน
 • มีแรงงานที่มีความรู้ด้าน IT จำนวนมาก ประชากรค่อนประเทศมีความรู้ ภาษาอังกฤษ
 • แรงงานในต่างประเทศนำรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก ทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้น และมีกำลังซื้อมากขึ้น
 • มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อีกมาก
 • รัฐบาลมีเสถียรภาพ และมีนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
slide24
จุดอ่อนทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส์จุดอ่อนทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส์
 • มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบ่อย กฎระเบียบเข้มงวดและหยุมหยิม
 • ยังมีปัญหาการคอรัปชั่นแม้รัฐบาลจะมีนโยบายปราบปรามเข้มงวดขึ้น
 • สหภาพแรงงานแข็งแกร่งและมีบทบาทมาก เรียกร้องค่าแรงเพิ่มบ่อย
 • บางพื้นที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย มีการจับตัวเรียกค่าไถ่
 • สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมีไม่เพียงพอ ไฟฟ้าดับบ่อย เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก เป็นปัญหาต่อการขยายตัวด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • ประชากรโดยทั่วไปมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนาน งานรื่นเริง ทำงานไม่ค่อยละเอียดรอบคอบ
slide25
โอกาสในการค้าการลงทุนของไทยโอกาสในการค้าการลงทุนของไทย
 • ผู้บริโภครับรู้ว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
 • พฤติกรรมในการบริโภคคล้ายกับไทย มีข้าวเป็นอาหารหลัก
 • ประชากรมากและมีกำลังซื้อจากเงินแรงงานในต่างประเทศ ทำให้เป็นตลาดที่คุ้มกับการเจาะเข้าไป เนื่องจากจะขายได้ในปริมาณมาก
 • ได้ประโยชน์ในการยกเว้นภาษี จากความร่วมมือในกรอบอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015
slide26
ปัญหาอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนของไทยปัญหาอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนของไทย
 • อุปสรรคด้านการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี (NTB)
 • มีคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงในสินค้าประเภทเดียวกัน
 • ภัยธรรมชาติ พายุไต้ฝุ่น ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม
 • ภูมิประเทศเป็นเกาะ ทำให้ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าสูง
slide27
สินค้าและบริการที่มีศักยภาพของไทยสินค้าและบริการที่มีศักยภาพของไทย
slide32
ลู่ทาง/กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดลู่ทาง/กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศและกฎระเบียบการค้า/การลงทุนใน ประเทศฟิลิปปินส์

เข้าไปสำรวจตลาดจริงด้วยตัวเอง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค สินค้า และคู่แข่งในตลาดฟิลิปปินส์

เข้าร่วมกิจกรรมทางการค้ากับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เพื่อทดสอบตลาดเบื้องต้น

aec business support center
AEC Business Support Center

Contact:

Thailand Trade Office, 107 Rada Street, Legaspi Village, Makati City 1229, Philippines

Tel: (632) 8940403, 8940406

Fax: (632) 8160698

Email: aecphilthai@gmail.com

slide34
บทสรุป
 • เศรษฐกิจฟิลิปปินส์มีความแข็งแกร่งต่อแรงกระทบภายนอก รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนธรรมาภิบาล ความโปร่งใส
 • มีรายได้ที่มั่นคงจากแรงงานในต่างประเทศช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ
 • แหล่งรายได้ใหม่ที่กำลังมาแรงคือธุรกิจบริการข้ามประเทศ
 • การกระจุกตัวของการส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้น
 • มีศักยภาพตลาดขนาดใหญ่ ประชากรมาก

กำลังซื้อสูงจากเงินที่ส่งมาจากแรงงานในต่าง

ประเทศ มีอุปนิสัยรักสนุก ชอบใช้จ่ายเงิน

slide35
บทสรุป(ต่อ)
 • สินค้าไทยค่อนข้างเป็นที่ยอมรับในตลาดฟิลิปปินส์
 • ได้เปรียบสินค้าที่ผลิตในประเทศทั้งเรื่องต้นทุนและคุณภาพการผลิต
 • การลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับสิทธิพิเศษ มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมสนับสนุน
 • ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์ยังเปิดโอกาสให้แสวงประโยชน์ได้อีกมาก
 • รัฐบาลกำลังเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เปิดโอกาสให้สินค้าวัสดุก่อสร้างและงานรับเหมาก่อสร้าง
 • ภัยธรรมชาติที่เกิดบ่อยทำให้มีความจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค