Acidobazické reakce
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Acidobazické reakce PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY. Anotace: výuková prezentace v prvním ročníku studia Předmět: chemie Ročník: I. ročník SŠ Tematický celek: anorganická chemie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chase-williamson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Acidobazick reakce paeddr ivana t pferov

Acidobazické reakce

PaedDr. Ivana Töpferová

Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

CZ.1.07/1.5.00/34.0861

MODERNIZACE VÝUKY


Acidobazick reakce paeddr ivana t pferov

Anotace: výuková prezentace v prvním ročníku studia

Předmět:chemie

Ročník: I. ročník SŠ

Tematický celek: anorganická chemie

Klíčová slova: kyselina, zásada, ionizace, oxoniový kation, hydroxidový anion, neutralizace, síla kyselin a zásad

Forma: vysvětlování, demonstrace

Datum vytvoření: 25. 8. 2013


Acidobazick reakce

Acidobazické reakce

reakce kyselin a zásad

protolytické reakce


Kyseliny latinsky acidum
Kyseliny (latinsky acidum)

 • jsou sloučeniny, které ve vodných roztocích odštěpují kation vodíku H+ (proton)

 • kation H+ (nemůže v roztoku samostatně existovat), a proto se spojí s molekulou vody a vzniká tzv. oxoniový kation H3O+:


Kyseliny
Kyseliny

Příklady: HCl, ,H2SO4, HBr, H2O, CH3COOH=kyselina octová, citronová, ...

= dvouprvkové nebo víceprvkové sloučeniny, které mají v molekule vázán vodík

Obr. 1, 2, 3 Kyseliny


Z sady b ze
Zásady (báze)

 • jsou sloučeniny, které ve vodných roztocích přijímají kation vodíku H+ (proton)

 • po přidání k vodě způsobují zvýšení koncentrace OH- (hydroxidových aniontů)

  Příklady: NH3, , H2O, NaOH, ...

  Hydroxidy jsou látky, které mají ve své struktuře skupiny OH- vázané na ionty kovu.

Obr. 4 NaOH


Vztah mezi kyselinami a z sadami
Vztah mezi kyselinami a zásadami

Mezi kyselinami a zásadami dochází k předáváni kationtu vodíku (protonu).

Kyselost roztoku způsobují kationty H3O+.

Zásaditost roztoku způsobují anionty OH-.


Procvi ov n
Procvičování

Doplňte následující reakce. Určete kyseliny a zásady:


S la kyselin a z sad
Síla kyselin a zásad

 • silná kyselina (HCl, H2SO4, HNO3, ...)

  = v roztoku prakticky zcela rozštěpena na ionty

 • slabá kyselina (kyselina boritá, organické kyseliny,...)

  = v roztoku disociuje jen částečně

 • silná zásada (NaOH, KOH, Ca(OH)2, ...)

  = ve vodě úplně disociuje

 • slabá zásada (mýdlo, NH3, ...)

  = ve vodě disociuje jen částečně


Neutralizace
Neutralizace

 • reakce oxoniových kationtů H3O+ s hydroxidovými anionty OH- za vzniku nedisociované molekuly vody

 • reakce kyseliny a hydroxidu za vzniku soli a vody

  kyselina + zásada sůl + voda

  HCl + NaOHNaCl + H2O

  H2SO4 + Ca(OH)2 CaSO4 + 2H2O

 • při neutralizaci se uvolňuje teplo


Neutralizace1
Neutralizace

Použití: k výrobě solí

k odstranění přebytečných kyselin a zásad

z odpadních vod, reakčních směsí

k určení obsahu kyselin, hydroxidů

při důkazu látek

při první pomoci po poleptání pokožky a sliznic

při zpracování surovin

Pokus: reakce kyseliny se zásadou


Neutralizace2
Neutralizace

Doplňte následující reakce. Vyčíslete je. Pojmenujte reaktanty i produkty:

HNO3 + KOH

H2CO3 + Cu(OH)2


Seznam obr zk
Seznam obrázků:

Obr. 1 až 4 foto Ivana Töpferová


Pou it zdroje
Použité zdroje:

 • ŠIBOR, J., PLUCKOVÁ, I., MACH, J. Chemie pro 8. ročník. Úvod do obecné a anorganické chemie. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7289-133-7.

 • BANÝR, J., BENEŠ, P. A KOLEKTIV. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, a.s., 1995. ISBN 80-85937-11-5.

 • ŠKODA, J., DOULÍK, P. Chemie 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň:Fraus, 1.vydání, 2006. ISBN 80-7238-442-2.

 • FLEMR, V., DUŠEK, B. Chemie I pro gymnázia (obecná anorganická chemie). Praha. SPN, a.s., 2001. ISBN 80-7235-147-8.