Samenwerking gemeenten en uwv bij werkgeversdienstverlening ontwikkelvarianten
Download
1 / 22

Samenwerking gemeenten en UWV bij werkgeversdienstverlening Ontwikkelvarianten - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Samenwerking gemeenten en UWV bij werkgeversdienstverlening Ontwikkelvarianten. Programmaraad / werkgroep werkgeversdienstverlening. Waarom gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening?. Wat willen werkgevers?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Samenwerking gemeenten en UWV bij werkgeversdienstverlening Ontwikkelvarianten' - chase-carson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samenwerking gemeenten en uwv bij werkgeversdienstverlening ontwikkelvarianten

Samenwerking gemeenten en UWV bij werkgeversdienstverlening Ontwikkelvarianten

Programmaraad / werkgroep werkgeversdienstverlening


Waarom gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening
Waarom gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening?

 • Wat willen werkgevers?

  Beste en gemotiveerde kandidaat, advies, geen rompslomp, nazorg, etc.

 • Wat willen gemeenten en UWV?

  Uitstroom naar werk, schadelastbeperking

Bij elkaar brengen vraag en aanbod

Inzicht arbeidsmarktontwikkelingen

Eenduidige ondersteuning bij arbeidsmarkt- en personeelsvraagstukken


Wettelijke opdracht
Wettelijke opdracht

Wetsvoorstel Suwi art 10:

Samenwerking voor werkgeversdienstverlening: "UWV en gemeenten werken samen in de regio's bij dienstverlening aan werkgevers en het verrichten van taken met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt”.

 • Eén publiek (digitaal) aanspreekpunt namens gemeenten en UWV per arbeidsmarktregio (30)

 • Eén landelijk gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgevers

 • Voortrekkersrol gemeenten regionaal arbeidsmarktbeleid

 • Gemeenten en UWV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor registratie van werkzoekenden en vacatures


Gezamenlijke uitgangspunten gemeenten en uwv de opgave
Gezamenlijke uitgangspunten gemeenten en UWV- de opgave –

 • Werkgevers vraaggericht bedienen met gezamenlijk dienstenpakket

 • Richting werkgevers herkenbaar en gecoördineerd met één gezicht optreden, met herkenbare branding.

 • Eventuele werkgeversdienstverlening in subregio’s goed aansluiten op regionaal aanspreekpunt

 • Opstellen regionaal en landelijk marktbewerkingsplan voor de doelgroepen


Gezamenlijke uitgangspunten gemeenten en uwv de opgave vervolg
Gezamenlijke uitgangspunten gemeenten en UWV- de opgave – vervolg

 • Gemeenten en UWV committeren zich aan totale gezamenlijke doelstellingen; Partijen blijven ieder verantwoordelijk voor eigen taakstellingen;

 • Gemeenten en UWV maken afspraken over gezamenlijk dienstenpakket;

 • Gemeenten en UWV maken afspraken over inzet van middelen (fte) tbv uitvoering.Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverlening
Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverlening werkpotentieel

regionaal

arbeidsmarkt

agenda

Strategisch/bestuurlijk niveau

 • Regionaal bestuurlijk overleg met 3 O’s

 • Regie bij centrumgemeente

 • Gedragen regionale arbeidsmarktagenda (beleid)

 • Regionaal marktbewerkingsplan: gezamenlijk vastgesteld of

 • afgestemd met partijen

Tactisch niveau

regionaal

marktbewerkingsplan

 • Herkenbare branding op regionaal niveau, evt. met subregio

 • aanduiding

 • Commitment partijen aan totale gezamenlijke doelstellingen

 • Ieder partij blijft verantwoordelijk voor eigen taakstellingen. Afspraken worden jaarlijks vastgelegd in gezamenlijk marktbewerkingsplan

Prestaties

Branding


Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverlening1
Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverlening werkpotentieel

Aansturing

Operationeel niveau

Inbreng

personeel

 • Werkgevers vraaggericht bedienen

 • Gemeenten en UWV treden richting werkgevers herkenbaar en gecoördineerd met één gezicht op.

 • Afspraken over werkgeversbenadering, verdeling werkgevers/sectoren:

 • Afspraken over gezamenlijk (minimum) pakket aan diensten voor werkgevers.

Werkgevers

benadering

 • .strategisch/tactisch niveau: regio MT

 • operationeel niveau: dagelijkse aansturing afhankelijk van samenwerkingsvariant aansturing belegd bij 1 manager aangewezen door gemeenten en UWV dan wel gezamenlijke aansturing

Diensten

pakket

 • Afspraken over inzet middelen (fte) tbv uitvoering. Niet noodzakelijk dat medewerkers fysiek op 1 locatie zitten.


Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverlening2
Bouwstenen regionale samenwerking werkgeversdienstverlening werkpotentieel

Operationeel niveau

Afspraken over professionele standaard, evt. gezamenlijk professionaliseringsprogramma uitvoeren.

Professio-

nalisering

Vastleggen van afspraken met werkgevers en vacatures.

Bekijk mogelijkheden om elkaars systemen te benutten, bijv. WBS.

Systemen


Ontwikkelvarianten werkgeversdienstverlening passend binnen wettelijk kader
Ontwikkelvarianten werkgeversdienstverlening werkpotentieelpassend binnen wettelijk kader
Ontwikkelvariant iii
Ontwikkelvariant III werkpotentieel


Bijdrage ontwikkelvarianten aan doelstellingen gemeenten en uwv
Bijdrage ontwikkelvarianten aan werkpotentieeldoelstellingen gemeenten en UWV


Bijdrage ontwikkelvarianten aan doelstellingen werkgevers
Bijdrage ontwikkelvarianten aan werkpotentieeldoelstellingen werkgevers


Bijdrage ontwikkelvarianten aan doelstellingen werkzoekenden
Bijdrage ontwikkelvarianten aan werkpotentieeldoelstellingen werkzoekenden


Schakelen tussen schaalniveaus landelijke en bovenregionale afspraken
Schakelen tussen schaalniveaus: werkpotentieelLandelijke en bovenregionale afsprakenOverzicht dienstenpakket voor werkgevers nader vast te stellen
Overzicht dienstenpakket voor werkgevers werkpotentieel(nader vast te stellen)

Selectie en levering van potentiële kandidaten

Voorlichting, informatie en advies (o.a. subsidies, ontslag, loondispensatie)

Onderzoek en advies arbeidsmarkt

Inspelen op regionale vraagstukken d.m.v. arrangementen/convenanten met sectoren/werkgevers

Bedrijfsadvies (inclusieve organisatie)

Een “faciliteit/plek” voor werkgevers om werkzoekenden te vinden en te ontmoeten


E diensten aan werkgevers via werk nl
E-diensten aan werkgevers via WERK.nl werkpotentieel

Toegang tot het (direct inzetbaar) “werkzoekenden bestand”

Algemene informatie en advies over de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktpublicaties: met actuele informatie over de arbeidsmarktontwikkelingen landelijk, regionaal, sectoraal.

Informatie en advies over werving & selectie, werkvergunning, ziekteverzuim, reorganisatie, arbeidsrecht en ontslag (werk.nl).

Informatie over inzet van regelingen en subsidies bij het in dienst nemen van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Informatie over scholingsmogelijkheden en leerwerktrajecten

Informatie over EVC (ervaringscertificaten)

Verwijzing naar de regionale Leerwerkloketten


Ontwikkeling van tools voor gesprek in de regio
Ontwikkeling van tools voor werkpotentieelgesprek in de regio

 • Brochure ontwikkelvarianten en afwegingen regionale werkgeversdienstverlening gemeenten en UWV

 • Presentatie ontwikkelvarianten werkgeversdienstverlening

 • Best practices, voorbeelden samenwerkingsovereenkomsten, marktbewerkingsplannen

 • Informatie is te vinden op: <LINK naar site PROGRAMMARAAD>


Discussie een paar dilemma s
DISCUSSIE! werkpotentieeleen paar dilemma’s

 • Zelfstandigheid versus schaalvoordelen

 • Grotere versus kleine gemeenten

 • Korte termijn voortgang versus lange termijn opbrengst