Ministarstvo socijalne politike i mladih
Download
1 / 21

Ministarstvo socijalne politike i mladih - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Ministarstvo socijalne politike i mladih. Info dani 2013. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, potpora djelovanju udruga mladih, promicanje prava djece, prevencija nasilja nad i među djecom i mladima te podrška obitelji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ministarstvo socijalne politike i mladih' - chars


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Info dani 2013.

Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, potpora djelovanju udruga mladih, promicanje prava djece, prevencija nasilja nad i među djecom i mladima

te podrška obitelji

Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima


Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih prevenciji nasilja nad i me u djecom i mladima
Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima

Temelj za objavu Poziva

 • Državni proračun Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

 • Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu


Ministarstvo socijalne politike i mladih

 • Vrijeme raspisivanja nasilja nad i među djecom i mladima natječaja: ožujak 2013.

 • Trajanje natječaja: 30 dana od dana objave

 • Objava: mrežne stranice Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr), a obavijest o objavi će biti u dnevnom tisku


Prioritetna podru ja
PRIORITETNA PODRUČJA nasilja nad i među djecom i mladima

 • Prevencija nasilja nad i među djecom

 • Prevencija nasilja nad i među mladima


Uvjeti prijave
Uvjeti prijave nasilja nad i među djecom i mladima

 • udruga je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj;

 • udruga djeluje u službi općeg dobra i javnosti u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;

 • udruga djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem što je razvidno u Statutu udruge;

 • udruga ima ljudske i materijalne mogućnosti za provedbu prijavljenog projekta;

 • djelatnost udruge nije financirana posebnim propisima (npr. Zakon o športu, Zakon o studentskom zboru, Zakon o Hrvatskom crvenom križu itd.) ili se u cijelosti ne financira iz drugih izvora;

 • projekt koji prijavljuje mora biti osmišljen tako da zadovoljava opće potrebe i služi općem dobru, a ne isključivo potrebama članova/članica udruge;

 • prijavljeni projekt je usmjeren prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima sukladno prioritetnim područjima ovog Poziva;

 • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje.


Prednost u financiranju e imati udruge koje
Prednost u financiranju će imati udruge koje: nasilja nad i među djecom i mladima

 • će voditelje/voditeljice i izvoditelje/izvoditeljice projekata primati u radni odnos nad onim udrugama koje će voditelje/voditeljice i izvoditelje/izvoditeljice plaćati putem ugovora o djelu;

 • uključuju korisnike u razvoj i praćenje projekata;

 • neposredno rade s korisnicima;

 • prijave projekte novih inicijativa u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi i otoci, ruralne i manje urbane sredine);

 • razvijaju solidarnost i suradnju s drugim udrugama i ostalim partnerima (državnim upravnim organizacijama i/ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se projekt provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima);


Ministarstvo socijalne politike i mladih

 • svojim projektima zadovoljavaju više potreba u zajednici; nasilja nad i među djecom i mladima

 • u svoj rad uključuju volontere;

 • prilikom prijave projekta dokumentiraju sufinanciranje prijavljenoga projekta od strane lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave (pismo namjere o sufinanciranju, preporuka ako je projekt financiran prethodnih godina, dokaz o dodjeli prostora kojim raspolaže jedinica lokalne samouprave na korištenje udruzi i slično);

 • prijave projekt koji je usklađen s mjerama iz nacionalnih strategija, programa, politika, a vezano uz prioritetna područja aktivnosti.


Tko i to nije obuhva eno ovim pozivom
Tko i što nije obuhvaćeno ovim Pozivom nasilja nad i među djecom i mladima

1. Ovim pozivom nisu obuhvaćene udruge čija se djelatnost financira po posebnim propisima.

2. Projekti koji se ne mogu prijaviti na ovaj poziv su:

-     znanstveno-istraživački projekti;

-     aktivnosti za koje se općenito smatra da su odgovornost Vlade Republike Hrvatske, kao što je formalno obrazovanje, osnovna zdravstvena skrb i sl.;

-     projekti velikih razmjera za koje je potrebna znatna financijska potpora;

-     projekti udruge koja je ovisna o bilo kojoj političkoj struji ili stranci, a što bi moglo utjecati na neovisnost i održivost projekta;

-     projekti koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme;

-     projekti čija je jedina svrha korist članica/članova strukovne udruge;

-     projekti koji se mogu financirati po drugim osnovama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu

3. Ovim Pozivom neće se razmatrati projekti udruga koje u prethodnom razdoblju nisu ispunile ugovorne obveze prema Ministarstvu socijalne politike i mladih i svim drugim davateljima financijskih potpora iz Državnog proračuna/javnih izvora uključujući i sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.


Podru je prevencija nasilja nad i me u djecom

PODRUČJE: nasilja nad i među djecom i mladimaPREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM


Ministarstvo socijalne politike i mladih

TEMELJ ZA ODEĐIVANJE PRIORITETNIH PODRUČA nasilja nad i među djecom i mladima

 • Konvencija o pravima djece,

 • EU Agenda za prava djece;

 • Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima

 • novi nacionalni strateški dokument za promicanje i zaštitu prava djece

 • Strateški plan Ministarstva socijalne politike i mladih za razdoblje od 2013. do 2015. godine


Ministarstvo socijalne politike i mladih

PRIORITETNA PODRUČJA NATJEČJA nasilja nad i među djecom i mladima

2.1.1. Prevencija nasilja nad djecom (prevencija emocionalnog, tjelesnog i seksualnog nasilja nad djecom, prevencija zanemarivanja i tjelesnog kažnjavanja, elektroničkog nasilje i dr.)

 • aktivnosti senzibilizacije javnosti

 • izvaninstitucionalne usluge za djecu i roditelje

 • razvoj i provođenje programa edukacije stručnjaka

  2.1.2. Prevencija nasilja među djecom

 • senzibilizacija javnosti

 • preventivni programe za djecu i roditelje

 • razvoj i provođenje programa edukacije stručnjaka za zaštitu žrtava nasilja

 • provedba Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

 • pružanje podrške i razvoj programa usmjerenih na djecu u riziku za agresivno i nasilno ponašanje (suzbijanje rizika, razvoj vještina društveno prihvatljive komunikacije i ponašanja)


Ministarstvo socijalne politike i mladih


Ministarstvo socijalne politike i mladih

 • Potencijalni prijavitelji nasilja nad i među djecom i mladima: udruge usmjerene djeci, udruge koje se bave prevencijom nasilja nad i među djecom …

 • Svaka udruga ima pravo za ovo natječajno područje prijavitinajviše jedan (2) projekta

 • Potpisivanje Ugovora: lipanj 2013.

 • Trajanje financijske potpore: godinu dana od dana potpisivanja Ugovora


Ministarstvo socijalne politike i mladih

 • Napomena nasilja nad i među djecom i mladima:

 • projekti se odnose na dobnu skupinu djece od 0-18,

 • projekti koji se provode u školama prije sklapanja Ugovora o suradnji financijskoj potpori obvezni su dostaviti Ministarstvu socijalne politike i mladih suglasnost za njihovu provedbu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta


Podru je prevencija nasilja nad i me u mladima

PODRUČJE: PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA nasilja nad i među djecom i mladima


Ministarstvo socijalne politike i mladih

 • Strateški dokument: nasilja nad i među djecom i mladima

 • Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima

  • Dugoročne mjere

   • Mjera 8.: Osigurati stručnu pomoć i materijalna sredstva za rad nevladinih udruga i strukovnih organizacija koje tretiraju pitanje nasilja, te evaluaciju i kontrolu provođenja projekata i programa. Prioritet u financiranju dati udrugama koje provode projekte i programe za sprječavanje nasilja među djecom i mladima, nenasilno rješavanje sukoba i prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih


Ministarstvo socijalne politike i mladih

Natječajno područje: nasilja nad i među djecom i mladima

 • MLADI:

  • A) Prevencija nasilnog ponašanja među mladima na društvenim mrežama

  • B) Nenasilno rješavanje sukoba među mladima

  • C) Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima


Ministarstvo socijalne politike i mladih

 • Ukupna vrijednost poziva: nasilja nad i među djecom i mladima1.500.000,00 kn

  • Najmanji iznos podrške: 70.000,00 kn

  • Najveći iznos podrške: 100.000,00 kn

 • Broj planiranih potpora: do 21


Ministarstvo socijalne politike i mladih

 • Potencijalni prijavitelji nasilja nad i među djecom i mladima: udruge mladih, udruge za mlade, udruge koje se bave prevencijom nasilja nad i među mladima…

 • Svaka udruga ima pravo za ovo natječajno područje prijavitinajviše jedan (1) projekt

  • Potpisivanje Ugovora: lipanj 2013.

 • Trajanje financijske potpore: godinu dana od dana potpisivanja Ugovora


Ministarstvo socijalne politike i mladih

Napomena nasilja nad i među djecom i mladima:

 • projekti se odnose na dobnu skupinu mladih od 15-30 godina,

 • projekti koji se provode u školama prije sklapanja Ugovora o suradnji financijskoj potpori obvezni su dostaviti Ministarstvu socijalne politike i mladih suglasnost za njihovu provedbu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta


Ministarstvo socijalne politike i mladih

HVALA NA POZORNOSTI! nasilja nad i među djecom i mladima

Morana Makovec, voditeljica Službe za razvoj, provedbu i unaprjeđenje politika za mlade, Sektor za mlade, Uprava za mlade, međunarodne poslove i poslove Europske unijemorana.makovec@mspm.hrMartina Štabi, voditeljica Službe za djecu, Sektor za djecu i podršku obitelji, Uprava za socijalnu politiku i podršku obiteljimartina.stabi@mspm.hr