projekt programu ochrony powietrza dla strefy arsko aga skiej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej - PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on

Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej. Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej. Strefa żarsko-żagańska: 180,9 tys. mieszkańców 2525 km 2. Źródło map: www.gminy.pl. Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej' - charo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program ochrony powietrza dla strefy arsko aga skiej
Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej

Strefa żarsko-żagańska:

  • 180,9 tys. mieszkańców
  • 2525 km2

Źródło map: www.gminy.pl

program ochrony powietrza dla strefy arsko aga skiej obrazowanie problemu
Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU

Na podstawie oceny poziomów substancji w powietrzu, w strefie żarsko-żagańskiej, przeprowadzonej dla roku 2007, stwierdzono na stacji pomiarowej przekroczenia:

Kwalifikuje to strefę żarsko-żagańską do wykonania Programu ochrony powietrza

program ochrony powietrza dla strefy arsko aga skiej obrazowanie problemu1
Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za rok 2007, WIOŚ Zielona Góra

slide5

Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU

Lokalizacja stacji pomiarowej oraz wyniki pomiarów

* Termin osiągnięcia poziomu docelowego – 1.01.2013 r.

program ochrony powietrza dla strefy arsko aga skiej obrazowanie problemu pomiary
Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiejOBRAZOWANIE PROBLEMU - pomiary
program ochrony powietrza dla strefy arsko aga skiej inwentaryzacja
Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej INWENTARYZACJA

W inwentaryzacji emisji kadmu w pyle PM10 do powietrza z obszaru powiatów uwzględniono następujące kategorie źródeł:

  • emisję z zakładów(źródła spalania energetycznego i technologiczne) – inwentaryzacją objęto wszystkie najważniejsze zakłady (jednostki organizacyjne); dane wprowadzano jako emitory punktowe (np. kominy);
  • niską emisję, z małych rozproszonych źródeł (źródła powierzchniowe) – z palenisk domowych, z sektora usług i użyteczności publicznej; dane wprowadzono jako emitory powierzchniowe;
  • emisję ze środków komunikacji(źródła liniowe) – ujęto większe drogi na terenie miasta, dla których były przeprowadzone pomiary natężenia ruchu pojazdów; uwzględniono emisję kadmu w pyle wynikającą ze zużycia opon, hamulców i ścierania nawierzchni oraz emisję wtórną, powstającą w wyniku wtórnego unosu pyłu zawierającego kadm; dane wprowadzono jako emitory liniowe.
program ochrony powietrza dla strefy arsko aga skiej1
Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej

Udziały poszczególnych rodzajów źródeł w emisji kadmu zawartego w pyle zaw. PM10 – 2007 r.

program ochrony powietrza dla strefy arsko aga skiej modelowanie1
Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej modelowanie

Udziały poszczególnych źródeł w stężeniach średniorocznych kadmu w pyle zaw. PM10

slide13

Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej

Podstawowe kierunki działań

niezbędne do dotrzymania poziomu docelowego

slide20

Źródła finansowania działań

Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej

Fundusze Ochrony Środowiska: Wojewódzki, Narodowy

Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO) na lata 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

PWT Polska – Saksonia

PWT Polska - Brandergurgia

slide21

Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej

Monitoring realizacji POP

Ministerstwo Środowiska

sprawozdanie co 3 lata

Marszałek Województwa Lubuskiego

sprawozdanie co roku

Starosta Powiatu

Żarskiego

Starosta Powiatu

Żagańskiego

sprawozdanie co roku

Burmistrzowie miast i gmin powiatu żarskiego

Burmistrzowie miast i gmin powiatu żagańskiego