projekt programu ochrony powietrza dla strefy arsko aga skiej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej - PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on

Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej. Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej. Strefa żarsko-żagańska: 180,9 tys. mieszkańców 2525 km 2. Źródło map: www.gminy.pl. Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program ochrony powietrza dla strefy arsko aga skiej
Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej

Strefa żarsko-żagańska:

  • 180,9 tys. mieszkańców
  • 2525 km2

Źródło map: www.gminy.pl

program ochrony powietrza dla strefy arsko aga skiej obrazowanie problemu
Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU

Na podstawie oceny poziomów substancji w powietrzu, w strefie żarsko-żagańskiej, przeprowadzonej dla roku 2007, stwierdzono na stacji pomiarowej przekroczenia:

Kwalifikuje to strefę żarsko-żagańską do wykonania Programu ochrony powietrza

program ochrony powietrza dla strefy arsko aga skiej obrazowanie problemu1
Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za rok 2007, WIOŚ Zielona Góra

slide5

Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej OBRAZOWANIE PROBLEMU

Lokalizacja stacji pomiarowej oraz wyniki pomiarów

* Termin osiągnięcia poziomu docelowego – 1.01.2013 r.

program ochrony powietrza dla strefy arsko aga skiej obrazowanie problemu pomiary
Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiejOBRAZOWANIE PROBLEMU - pomiary
program ochrony powietrza dla strefy arsko aga skiej inwentaryzacja
Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej INWENTARYZACJA

W inwentaryzacji emisji kadmu w pyle PM10 do powietrza z obszaru powiatów uwzględniono następujące kategorie źródeł:

  • emisję z zakładów(źródła spalania energetycznego i technologiczne) – inwentaryzacją objęto wszystkie najważniejsze zakłady (jednostki organizacyjne); dane wprowadzano jako emitory punktowe (np. kominy);
  • niską emisję, z małych rozproszonych źródeł (źródła powierzchniowe) – z palenisk domowych, z sektora usług i użyteczności publicznej; dane wprowadzono jako emitory powierzchniowe;
  • emisję ze środków komunikacji(źródła liniowe) – ujęto większe drogi na terenie miasta, dla których były przeprowadzone pomiary natężenia ruchu pojazdów; uwzględniono emisję kadmu w pyle wynikającą ze zużycia opon, hamulców i ścierania nawierzchni oraz emisję wtórną, powstającą w wyniku wtórnego unosu pyłu zawierającego kadm; dane wprowadzono jako emitory liniowe.
program ochrony powietrza dla strefy arsko aga skiej1
Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej

Udziały poszczególnych rodzajów źródeł w emisji kadmu zawartego w pyle zaw. PM10 – 2007 r.

program ochrony powietrza dla strefy arsko aga skiej modelowanie1
Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej modelowanie

Udziały poszczególnych źródeł w stężeniach średniorocznych kadmu w pyle zaw. PM10

slide13

Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej

Podstawowe kierunki działań

niezbędne do dotrzymania poziomu docelowego

slide20

Źródła finansowania działań

Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej

Fundusze Ochrony Środowiska: Wojewódzki, Narodowy

Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO) na lata 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

PWT Polska – Saksonia

PWT Polska - Brandergurgia

slide21

Program ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej

Monitoring realizacji POP

Ministerstwo Środowiska

sprawozdanie co 3 lata

Marszałek Województwa Lubuskiego

sprawozdanie co roku

Starosta Powiatu

Żarskiego

Starosta Powiatu

Żagańskiego

sprawozdanie co roku

Burmistrzowie miast i gmin powiatu żarskiego

Burmistrzowie miast i gmin powiatu żagańskiego