Αλγοριθμική και Προγραμματισμός - PowerPoint PPT Presentation

charo
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Αλγοριθμική και Προγραμματισμός PowerPoint Presentation
Download Presentation
Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Presentation Description
171 Views
Download Presentation

Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πακέτο,για Υποστήριξη της Διδασκαλίας Αλγοριθμικής –Προγραμματισμούστη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φανίκος Α.Κουμπούρη Θ. Γεωργόπουλος Α. Κόμης Β. Πολίτης Π. Πύρζα Θ.Τσέλιος Ν.

 2. Γενικά Στοιχεία Εκπαιδευτικού Πακέτου

 3. Καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης και συνθετικής ικανότητας στην αλγοριθμική ανάπτυξη ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα καλλιέργεια της αυστηρότητας της διατύπωσης και της έκφρασης Σκοπός ΧΩΡΙΣ • να εστιάζει στην εκμάθηση συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού Επομένως • Σε πλήρη συμφωνία με ΔΕΠΠΣ, ΕΠΠΣ Πληροφορικής και ΑΠΣ μαθημάτων

 4. Αναγνωρισμένες μαθησιακές δυσκολίες και παιδαγωγικά εμπόδια Στόχοι που τίθενται στα προγράμματα σπουδών Θεματολογία Εκπαιδευτικών Σεναρίων Κριτήρια Επιλογής Έμφαση σε • Κατανόηση Προβλήματος – Ανάλυση • Ανάπτυξη Αλγορίθμου – Σχεδίαση • Κωδικοποίηση Αλγορίθμου - Προγραμματισμός

 5. Θεματολογία Εκπαιδευτικών Σεναρίων


 6. Θεματολογία Εκπαιδευτικών Σεναρίων Επίπεδο 1: Εισαγωγικές Δραστηριότητες

 7. Θεματολογία Εκπαιδευτικών Σεναρίων Επίπεδο 2: Δραστηριότητες Εμπέδωσης

 8. Θεματολογία Εκπαιδευτικών Σεναρίων Επίπεδο 3: Δραστηριότητες Εμβάθυνσης

 9. 1) Αρχείο Δραστηριότηταςμε: Τους διδακτικούς στόχους συνδέσμους για το (συνοδευτικό) ψηφιακό υλικό με: Διαγράμματα ροής Προγράμματα Σε μορφή: ημιτελή (για συμπλήρωση από το μαθητή) ή ολοκληρωμένη για έλεγχο / σύγκριση με τη λύση που έδωσαν Τυπική Δομή Δραστηριότητας Περιλαμβάνει: 2) Οδηγό (Τετράδιο) Μαθητήμε: • Οδηγίες για την εκτέλεση της δραστηριότητας • Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης / εμπέδωσης 3) Οδηγό για τον εκπαιδευτικόμε: • Οδηγίες για την εκτέλεση της δραστηριότητας • οδηγίες παιδαγωγικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση αναγνωρισμένων μαθησιακών δυσκολιών • Απαντήσεις στις ερωτήσεις της δραστηριότητας

 10. Αρχείο Δραστηριότητας (Αρχική Οθόνη)

 11. Δουλεύοντας στο χώρο Δραστηριοτήτων Συνδέοντας τα κομμάτια… ‘κτίζοντας’ τη γνώση

 12. Δουλεύοντας στο χώρο Δραστηριοτήτων Από το Διάγραμμα … στο προγραμματιστικό περιβάλλον Στο χώρο διαγραμμάτων … Και βηματική εκτέλεση … αλλά και στο χώρο κωδικοποίησης

 13. Οδηγός Μαθητή (Αποσπάσματα) Παρουσίαση προβλήματος Διατύπωση Στόχων Αυτοαξιολόγηση Ποικιλία ερωτήσεων Κατανόηση Προβλήματος Ανάλυση Δημιουργία Αλγόριθμου Σχεδίαση Εκτέλεση Αλγόριθμου Έλεγχος

 14. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό (Αποσπάσματα) Απαντήσεις στις ερωτήσεις της δραστηριότητας Οδηγίες παιδαγωγικού περιεχομένου

 15. Να οπτικοποιήσουν τις έννοιες με διαγράμματα ροής: συνδέοντας ημι-έτοιμα διαγράμματα δημιουργώντας νέα Κάθε Δραστηριότητα…μια Διδακτική Πρόταση Για να προσεγγίσουν τις αλγοριθμικές έννοιες οι μαθητές εκτελούν υποθετικά σενάρια στα οποία καλούνται: -> Να αναλύσουν τις συνθήκες ώστε να επιλέξουν την κατάλληλη δομή Να κωδικοποιήσουν τον αλγόριθμο σε προγραμματιστικό περιβάλλον • Συμπληρώνοντας ημι-έτοιμους αλγόριθμους • δημιουργώντας νέους Να εκτελέσουν το διάγραμμα ή το πρόγραμμα παρακολουθώνταςτο αποτέλεσμα των εντολών στη μνήμη Να ελέγξουν τις γνώσεις τους μέσα από ποικιλία ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης

 16. Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Πακέτου ΠΤΝ – Πανεπιστήμιο Πατρών http://www.ecedu.upatras.gr/algorithmics/

 17. Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Πακέτου Το Στέκι των Πληροφορικών http://users.sch.gr/alkisg/tosteki/index.php

 18. Επικοινωνία Κόμης Β. komis@upatras.grΓεωργόπουλος Α.alkisg@sch.grΚουμπούρη Θ.dkou@uth.grΠολίτης Π. ppol@uth.grΠύρζα Θ. pyrza@sch.grΤσέλιος Ν. nitse@ece.upatras.grΦανίκος Α. fanikosa@sch.gr

 19. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας & Ελπίζουμε: • Οι διδακτικές προτάσεις να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία του αντικειμένου • να υπάρξει μία συνεχής βελτίωση του πακέτου στην καθημερινή διδακτική πράξη μέσα από τις παρατηρήσεις των «μαχόμενων» εκπαιδευτικών από τη χρήση του