Wyniki finansowe po 3 kwartale 2008 roku
Download
1 / 23

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2008 ROKU - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2008 ROKU. KONSEKWENTNE BUDOWANIE WARTOŚCI. Wars zawa , 12 listopada 2008 r. WYNIKI FINANSOWE PO 9 MIESIĄCACH 2008 R. 9M 200 8. 9M 200 7. Zmiana. 2 809 24.3. +1.9% -1.5 p.p. 2 756 25.8. Zysk netto ( mln zł. ) ROE (%).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2008 ROKU' - charlotte-vance


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wyniki finansowe po 3 kwartale 2008 roku

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2008 ROKU

KONSEKWENTNE BUDOWANIE WARTOŚCI

Warszawa, 12 listopada 2008 r.


Wyniki finansowe po 9 miesi cach 2008 r
WYNIKI FINANSOWE PO 9 MIESIĄCACH 2008 R.

9M 2008

9M 2007

Zmiana

2 809

24.3

+1.9%

-1.5 p.p.

2 756

25.8

Zysk netto (mln zł.)

ROE (%)

Wyniki 2007 r. doprowadzone do porównywalności


Agenda
AGENDA

 • WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2008 R.

 • ZAŁĄCZNIK


Zysk netto i zysk operacyjny

1.063

ZYSK NETTO I ZYSK OPERACYJNY

ZYSK NETTO(mln zł.)

352(*)

1,9%

3,5%

933

 • Trwały zysk, z pozytywną dynamiką kwartalną, również dzięki dobrej jakości aktywów

 • Zysk operacyjny potwierdzony pomimo pogorszenia sytuacji na rynkach finansowych – również dzięki zachowanej kontroli kosztów

2.809

2.756

841

830

785

9M 07

9M 08

3 Q 07

1Q 08

2Q 08

3Q 08

ZYSK OPERACYJNY(mln zł.)

435(*)

-0,9%

4,5%

1.170

3.571

3.539

1.065

1.062

976

9M 07

9M 08

3 Q 07

1Q 08

2Q 08

3Q 08

Wyniki 2007 r. doprowadzone do porównywalności

(*)Zysk ze sprzedaży części bankowości inwestycyjnej CDM


Dochody

99

Wynik z tyt. opłat i prow.(netto bez FI+dział.makl.)

DOCHODY

FI i opłaty maklerskie

Na wyniki 9m wpłynęło dostosowywanie taryf po procesie integracji

Pozostałe dochody

DOCHODY(mln zł.)

Wynik odsetkowy

0,6%

435(*)

2,8%

2.093

6.377

6.341

2.027

2.010

-58%

1.905

-17%

369

-22%

119

272

99

874

+14%

152

1.117

+56%

+28%

+9%

-8%

1.420

+1%

1.409

+2%

+9%

+1%

1.173

1.162

1.137

3.471

1.108

3.184

3 Q 07

1 Q 08

2 Q 08

3 Q 08

9M 07

9M 08

 • Wzrost dochodów r/r mimo negatywnego wpływu z tytułu dochodów generowanych przez fundusze inwestycyjne i działalność maklerską

 • Wzrost wyniku odsetkowego o +9% r/r

 • Nieznaczny wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji r/r (netto bez opłat maklerskich i za FI)

Wyniki 2007 r. doprowadzone do porównywalności

* Zysku ze sprzedaży części bankowości inwestycyjnej CDM


Wynik odsetkowy netto i mar a odsetkowa netto

4

WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARŻA ODSETKOWA NETTO

WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł.)

9,0%

0,9%

3.471

1.173

1.162

1.137

1.108

3.184

9M 07

9M 08

3 Q 07

1 Q 08

2 Q 08

3 Q 08

MARŻA ODSETKOWA NETTO

4,3%

4,4%

4,4%

4,2%

4,0%

3,8%

9M 07

9M 08

3 Q 07

1 Q 08

2 Q 08

3 Q 08

 • Wynik odsetkowy netto zachowuje pozytywną dynamikę dzięki poprawie struktury aktywów i efektywnemu zarządzaniu spreadami

Wyniki 2007 r. doprowadzone do porównywalności


Oszcz dno ci detaliczne i depozyty korporacyjne

36.434

OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE

DETAL (mln zł.)

KORPORACJE (mln zł.)

-10,0%

-0,6%

9,3%

3,7%

44.263

40.051

39.824

42.072

40.556

38.484

28.717

20.278

17.569

8.448

6.701

5.372

Gru 07

Cze 08

Wrz 08

Gru 07

Cze 08

Wrz 08

Depozyty komercyjne + REPO + SBB

Depozyty detaliczne

Sektor budżetowy

Fundusze inwestycyjne

 • Depozyty detaliczne utrzymują pozytywną dynamikę, wzrost o +3,7% kw./kw.

 • Depozyty korporacyjne z części komercyjnej utrzymane na porównywalnym poziomie jak

  w 2 kw., widoczny spadek w sektorze budżetowym

 • Dalszy spadek wolumenu funduszy inwestycyjnych głównie z powodu niższej wyceny

  jednostek funduszy


Kredyty
KREDYTY

KREDYTY DETALICZNE(*) (mln zł.)

+4.9%

+3.9%

% zm

WRZ08/WRZ07

% zm

WRZ08/GRU07

26 887 27 142 28 207

+10.3%

+18.0%

+3.0%

+5.3%

-8.1%

-19.0%

 • Wzrost złotowych kredytów detalicznych o 18.0% r/r, głównie dzięki kredytom konsumenckim

* Tylko Bank

* Nominal value


Wyniki finansowe po 3 kwartale 2008 roku

2.602

SPRZEDAŻ KLUCZOWYCH PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

KREDYTY KONSUMENCKIE (tys. zł.)

KREDYTY DLA SME (tys. zł.)

+23%

+17%

2.976

2.602

2.429

2.219

9M 07

9M 08

9M 07

9M 08

ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (tys.zł.)

 • Koncentracja na produktach kredytowych o wysokiej dochodowości

 • Utrzymanie konsekwentnej strategii w zakresie kredytów hipotecznych

-54%

4.470

2.051

9M 07

9M 08

Tylko Bank


Kredyty1
KREDYTY

KREDYTY KORPORACYJNE(*) (mln zł.)

+1,0%

+3,6%

% ch

Wrz08/Gru07

% ch

Wrzt08/Wrz07

42.001

41.568

40.560

-29.0%

-33,3%

(**)

4.447

6.668

6.251

+6,0%

+11,0%

9.629

8.671

9.083

+10,7%

+6,5%

27.925

26.229

25.226

Sept. 07

Dec 07

Sept. 08

Korporacyjne, zł

Korporacyjne, Fx

Inne

 • Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw o 3.6% od początku roku, w tym złotowych o 10.7%

* Tylko Bank

* Nominal value


Wynik z op at i prowizji

461

WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI

WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł.) – BANKOWY

0,8%

0,2%

1.420

1.409

9M 07

9M 08

3 Q 07

1Q 08

2Q 08

3Q 08

WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł.) – POWIĄZANY Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM*

-58%

-22%

-17%

3 Q 07

1Q 08

2Q 08

3Q 08

9M 07

9M 08

 • Opłaty i prowizje powiązane z rynkiem kapitałowym odzwierciedlają niekorzystne warunki rynkowe

 • Opłaty z tytułu operacji bankowych stabilne r/r pomimo dostosowania taryfy i ogólnego spowolnienia w sektorze bankowym zaobserwowanego w końcówce 3 kw.

Wyniki 2007 r. doprowadzone do porównywalności

* Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności maklerskiej


Koszty

459

KOSZTY

KOSZTY (mln zł.)

2,5%

-2,1%

2.839

2.770

% zm.

3Q 08/3Q 07

%zm.h

3Q 08/2Q 08

964

945

930

924

308

288

+6.9%

104

105

100

+8.2%

97

+1.0%

1.122

1.059

+5.9%

383

358

381

356

+7.0%

-1.0%

-9.9%

-2.4%

1.423

-3.8%

1.409

9M 07

9M 08

3 Q 07

1 Q 08

2 Q 08

3 Q 08

Koszty osobowe

Koszty rzeczowe +BFG

Amortyzacja

 • Wzrost kosztów ogółem o +2,5% r/r - poniżej inflacji, mimo kosztów integracji; spadek

  kosztów -2% kw./kw.

Wyniki 2007 r. doprowadzone do porównywalności


Jako aktyw w

87,6

JAKOŚĆ AKTYWÓW

KREDYTY NIEREGULARNE

7,7%

7,1%

5,9%

4.600

5.497

5.761

73.912

71.691

68.574

KOSZT RYZYKA

0,44%

Gru 07

Cze 08

Wrz 08

0,39%

Regularne1

Nieregularne

0,20%

WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI

88,1%

86,7%

84,1%

3 Q 07

2 Q 08

3 Q 08

Gru 07

Cze 08

Wrz 08

 • Dalsza poprawa jakości aktywów dzięki efektywnemu zarządzaniu ryzykiem

 • Spadek wskaźnika kredytów nieregularnychdo 5.9% i wskaźnika pokrycia rezerwami do 86.7%, również dzięki sprzedaży portfela kredytów nieregularnych

1 Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu


Pekao a sektor bankowy zarz dzanie ryzykiem

835

PEKAO ASEKTOR BANKOWY – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Sektor Bankowy(*)

Pekao

9 miesięcy 2008

Rezerwy netto/Dochody ogółem

2,5%

5,6%

Rezerwy netto/Średnie kapitały

1,5%

3,2%

Rezerwy netto/Zysk operacyjny

4,5%

11,5%

Rezerwy netto/Średnie kredyty

0,3%

0,6%

Niższy profil ryzyka w porównaniu do sektora bankowego efektem prowadzenia spójnej i konsekwentnej polityki zarządzania ryzykiem

Trend

 • (*) Dane w oparciu o raporty największych Banków po 3 kwartale 2008 r.

 • (**) Wskaźnik niespłacalności


Pekao a sektor bankowy inne przewagi konkurencyjne

835

PEKAO ASEKTOR BANKOWY – INNE PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Pekao

Sektor Bankowy(*)

9 miesięcy 2008

86,2%

114,7%

Zdrowy bilans

Kredyty/Depozyty

Walutowe kredyty hipoteczne/Walutowe depozyty detal.

59,3%

355,3%

Mniejsze uzależnienie od FX

Walutowe kredyty hipoteczne/Kredyty hipoteczne ogółem

29,8%

62,5%

Silna baza kapitałowa

8,3

10,2

Aktywa ogółem/Kapitały

Konserwatywne podejście do ryzyka

0,3%

0,6%

Koszt ryzyka

44,5%

51,9%

Koszty/Przychody

Wysokiej klasy efektywność

 • Dobra sytuacja Pekao umożliwia osiągnięcie wzrostu w obecnej sytuacji rynkowej

* W oparciu o dane z KNF i NBP raportowane po IIIQ 2008 oraz w oparciu o raporty największych Banków publikowane po IIIQ


Wyniki finansowe po 3 kwartale 2008 roku

KLUCZOWE DZIAŁANIA W NASTĘPNYCH KWARTAŁACH

DZIAŁANIA

OBSZAR

 • Wzbogacenie oferty produktowej:

  • Nowa linia rachunków bieżących

  • Rozszerzenie oferty E-lok@t

  • Nowe konto oszczędnościowe

  • Depozyty z ubezpieczeniem

  • Szersza oferta w zakresie produktów strukturyzowanych

 • Programy lojalnościowe oraz programy nastawione na wzrost

  satysfakcji klientów

WZROST DEPOZYTÓW

KONTYNUACJA AKCJI KREDYTOWEJ

 • Selektywne podejście do udzielania kredytów z uwzględnieniem ryzyka klienta w procesie kredytowym, z głównym nastawieniem na:

  - Kredyty dla SME

  - Kredyty konsumenckie

 • Koncentracja na kontroli kosztów ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego spowolnienia dynamiki dochodóww sektorze bankowym

 • Stosowanie konsekwentnej polityki w zakresie zarządzania ryzykiem, oraz wzmocnienie działań dot. monitoringu poprzez wykorzystanie systemów skoringowych oraz ratingów

EFEKTYWNOŚĆ/ JAKOŚĆ AKTYWÓW


Wyniki finansowe po 3 kwartale 2008 roku

PODSUMOWANIE

 • Utrzymanie zrównoważonego wzrostu zysku pomimo pogarszających się warunków rynkowych

 • Solidna baza kapitałowa

 • Konsekwentna realizacja strategii głównie poprzez koncentrowanie się na depozytach oraz uwzględnienie ryzyka klienta w procesie kredytowym

 • Koncentracja na kontroli kosztów i jakości aktywów


Wyniki finansowe po 3 kwartale 2008 roku


Trendy w polskiej gospodarce kluczowe parametry
TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE – KLUCZOWE PARAMETRY

PKB(%R/R)

INWESTYCJE (% R/R)

BEZROBOCIE (%)

KONSUMPCJA (% R/R)

Zródło: GUSTrendy w sektorze bankowym
TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM

DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R)

DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R)

KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R)

DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R)

Źródło: NBPFundusze inwestycyjne

24

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PEKAO SA VS. RYNEK (%)

FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln zł)

Obligacji

Zrównoważony

-38.8%

Akcji

13

16

-13.4%

22

29

47

54

55

44

DEC 07

SEP 08

Pekao

Rynek

Pekao

Rynek

ZMIANA UDZIAŁU W RYNKU – 3 NAJWIĘKSI GRACZE

 • Dalszy spadek wolumenu funduszy inwestycyjnych spowodowany niską wyceną

 • Mniej agresywna struktura aktywów w porównaniu z rynkiem

PPIM

-0.7 pp QoQ

-0.7 pp QoQ

+0.1 pp QoQ