offentlig styring for b rekraftig utvikling utfordringen om tilpasse form til funksjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Offentlig styring for bærekraftig utvikling: Utfordringen om å tilpasse form til funksjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Offentlig styring for bærekraftig utvikling: Utfordringen om å tilpasse form til funksjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Offentlig styring for bærekraftig utvikling: Utfordringen om å tilpasse form til funksjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Offentlig styring for bærekraftig utvikling: Utfordringen om å tilpasse form til funksjon. Pro gram for Research and Documentation for a Sus tainable Society. Et “strategisk universitetsprogram” ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Offentlig styring for bærekraftig utvikling: Utfordringen om å tilpasse form til funksjon' - charlotte-flynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
offentlig styring for b rekraftig utvikling utfordringen om tilpasse form til funksjon
Offentlig styring for bærekraftig utvikling:Utfordringen om å tilpasse form til funksjon

Program for Research and Documentation for a Sustainable Society

Et “strategisk universitetsprogram” ved

Senter for utvikling og miljø (SUM),

Universitetet i Oslo

Finansiert av Norges forskningsråd,

Divisjon for store satsinger

programmet et miniseminar
Programmet – et ”miniseminar”
 • Innledning om forskningsprosjektet SusGovWilliam M. Lafferty, ProSus (5-10 min)
 • Næringsliv som “partner” i arbeidet for bærekraftig utvikling: Perspektiver fra NorgeAudun Ruud, ProSus (5-10 min)
 • Innledende kommentarer fra panelet: (5-10 min hver)
  • Arild Underdal: Rektor og professor i statsvitenskap, Universitetet I Oslo
  • Øystein Børmer: Statssekretær Finansdepartementet, leder av utvalget for oppfølging av Nasjonal Agenda 21.
  • Janne Haaland Matlary: Professor i statsvitenskap, UiO og tidligere statssekretær UD
  • Trygve Østmo: Direktør for miljøavdelingen, Prosessindustriens Landsforening
 • Korte reaksjoner fra forfatterne – spørsmål fra salen – åpen diskusjon (fram til 12.30)
boken er hovedrapporten fra prosus prosjektet susgov
Boken er hovedrapporten fra ProSus-prosjektet SusGov
 • Innhold:
 • Introduction: form and function in governance for sustainable developmentWilliam M. Lafferty
 • Implementation theory and the challenge of sustainable development: the transformative role of learningLaurence J. O’Toole, Jr, University of Georgia
 • Adapting form to function?: from economic to sustainable development governance in the European UnionElizabeth Bomberg, Edinburgh University
 • Management by objectives and results: a comparison of Dutch, Swedish and EU strategies for realising sustainable developmentLennart J. Lundqvist, Universitetet i Gøteborg
 • ‘Sustainability is cool’: rhetorical participatory discourse in the Spanish strategy for sustainable developmentSusana Aquilar Fernández,Universidad Complutense de Madrid
slide4
Participation and sustainable development: modes of citizen, community and organisational involvementJames Meadowcroft, Carleton University, Canada
 • From environmental protection to sustainable development: the challenge of decoupling through sectoral integrationWilliam M. Lafferty
 • Partners for progress?: the role of business in transcending business as usualAudun Ruud
 • Governance by diffusion: implementing global norms through cross-national imitation and learning Helge Jörgens, German Council of Environmental Advisors and Free University of Berlin
 • Implementing sustainable development: how to know what works, where, when and howHans T.A. Bressers, University of Twente
 • Governance for sustainable development: lessons and implicationsWilliam M. Lafferty
noen viktige emner til diskusjon
Noen viktige emner til diskusjon:
 • Hvordan blir internasjonale avtaler tolket og implementert som nasjonale forpliktelser?
 • Hva er status for den norske oppfølgingen av Nasjonal Agenda 21?
 • Hvor står “fyrtårnet” for bærekraftig utvikling i dag? I Oslo eller Brussel?
 • Hvordan forvalter næringslivet sitt ansvar for bærekraftig utvikling?
 • Hvordan kan ansvaret for forskning for bærekraftig utvikling best fordeles mellom grunnforskning og anvendt forskning?
bokens tema i en norsk sammenheng h ye ambisjoner og klare styringsm l
Bokens tema i en norsk sammenheng:Høye ambisjoner og klare styringsmål
 • ”Gjennom handlingsplanen ønsker regjeringen å sikre at bærekraftig utvikling får en fast plass på den politiske dagsorden. Regjeringen mener det er viktig å knytte tiltakene for bærekraftig utvikling opp til sentrale politiske prosesser og økonomiske policy-dokumenter.”
 • Kjell Magne Bondevik
 • Statsminister
 • ”Regjeringen forutsetter at arbeidet med bærekraftig utvikling integreres i forvaltningens ordinære virksomhet, på tvers av sektorer og innenfor helhetlige budsjettrammer”
 • Finansdepartementets nettside

Begge sitatene er helt i trå med bokens hovedkonklusjon:

Å fremme bærekraftig utvikling krever politisk vilje og pragmatisk integrering