hastaneler arasi nak ller n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
HASTANELER ARASI NAKİLLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

HASTANELER ARASI NAKİLLER - PowerPoint PPT Presentation


  • 401 Views
  • Uploaded on

HASTANELER ARASI NAKİLLER. OP.DR.M.CENGİZ AŞICIOĞLU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HASTANELER ARASI NAKİLLER' - charla


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hastaneler arasi nak ller

HASTANELER ARASI NAKİLLER

OP.DR.M.CENGİZ AŞICIOĞLU

slide2
Hizmet hastanelerinde nöbetçi branş uzmanı eksikliği, takip-tetkik-tedavi imkanlarındaki yetersizlikler, Yoğun Bakım ihtiyacı gibi nedenlerle özellikle Eğitim Araştırma Hastaneleri veya Dal Hastanelerine hasta nakli gereksinimi ortaya çıkmaktadır.
  • Başvuran hasta sayısına göre birçok hizmet hastanesinde sevk oranı %1 civarındadır.
slide3
Hastaneden hastaneye nakil

NEREYE

NEDEN

NE ZAMAN

NASIL

NEYLE

HANGİ EKİPLE

yatakli sa lik tes sler nde ac l serv s h zmetler n n uygulama usul ve esaslari hakkinda tebl
YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
  • Acil servisten diğer sağlık tesislerine sevk ve nakil esasları
  • MADDE 15 - (1) Acil servise başvuran hastaların ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, ilgili sağlık tesisinin uzman tabip, tıbbi donanım ve boş yatak bakımından hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tetkik, müdahale, bakım ve tedaviyi sağlayabilecek şartları taşıması hâlinde hastanın başka bir sağlık tesisine sevk edilmemesi ve gerekli sağlık hizmetinin ilgili sağlık tesisinde verilmesi esastır.
  • (2) Durumu stabil olmayan hastalar, nakil şartlarında, hemodinamik durumlarını sabit tutacak düzeye gelmedikleri sürece sevk edilmez. Ancak hastanın acil tedavi işlemleri kurumca sağlanamıyor ve mutlak surette sevki gerekiyor ise uygun koşullar sağlanarak ilgili sağlık tesisine sevki sağlanır. Hasta sevk ve nakil kararının ilgili dal uzmanı veya acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabibince verilmesi ve onaylanması zorunludur.
  • (3) Yeterli şartların sağlanamadığı ve ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık tesisine sevk gerektiren hâllerde hastanın sevk edileceği sağlık tesisinin belirlenmesi, sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinin koordinasyonundan ve yürütülmesinden 112 KKM yetkili ve sorumludur. Sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinde Ek-9'daki Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep Formu kullanılır.
  • (4) Sevki yapılan hasta, hastanın tedavisinin gerçekleştirileceği bir sağlık tesisine kabulü sağlanana kadar sevki yapan sağlık tesisinin sorumluluğundadır. Hastanın sevk edildiği sağlık tesisi, hastanın kabulü için gerekli tedbirleri almak ve bekletmeksizin tedavisini başlatmak ile yükümlüdür.
s b tedav h zmetler g m genelge 2010 46
S.B TEDAVİ HİZMETLERİ G.M. GENELGE 2010/46

“SAYIN HASTALARIMIZ VE HASTA YAKINLARIMIZ:

TEDAVİNİZİN DEVAMI İÇİN BAŞKA BİR HASTANEYE SEVKİNİZ GEREKTİĞİNDE NAKLİNİZ, HASTANEMİZİN ORGANİZASYONU VE 112 AMBULANSLARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. SAĞLIK GÜVENLİĞİNİZ İÇİN LÜTFEN HASTANEMİZDEN KENDİ İMKANLARINIZLA AYRILMAYINIZ.”

İbaresi enaz 5 m’ den kolayca okunacak şekilde afişle duyurulması

askom kurallari
ASKOM KURALLARI

3.1. Nakli düşünülen hastalara epikriz mutlaka hazırlanmalıdır. (Epikriz yazılmadan hasta nakledilmeyecektir.)

3.2. Kamuya ait sağlık kurumlarından yüksek kapasiteli hastanelere nakil gerektiğinde, 26/06/2008 tarih ve 26918 sayılı Başbakanlık genelgesine de uygun olarak, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi tarafından ilgili hastane Acil Servis sorumlusu yada şefi üçer dakika arayla üç kez arandıktan sonra irtibat kurulamasa bile, 112 ambulansı ile hasta nakli gerçekleştirilmelidir. Nakil sırasında aranmaya devam edilmelidir. Hastanede hasta kabulü ile ilgili herhangi bir mazeret , hasta nakline engel değildir.

3.3. Nakil ile gelen hastalar yapılan müdahaleler sonrasında stabil hale gelmiş ancak takibi gerekiyorsa, bulunduğu EAH’de yer olmaması halinde, geldiği kurumda takibi sakınca oluşturmuyorsa epikriz ve tedavi protokolü hazırlanarak tekrar nakledilebilir.

3.4. Üçüncü basamak Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinden durumu stabil olan ancak yatarak takibi gereken hastaların, epikriz ve tedavi protokolü hazırlandıktan sonra İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi Koordinasyonunda ikinci basamak sağlık kurumlarına sevki gerçekleştirilmelidir. Gereken durumlarda üçüncü basamak hastanelerdeki hekimler ile ikinci basamak hastanelerdeki hekimler arasındaki görüşmeyi İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi koordine edecektir.

3.5. Hastaneler arası nakillerde, hastanın spesifik bir branşa nakli gerekiyorsa, nakle karar veren

ilgili branş nöbetçi doktoru, nakli kabul edecek ekibe mutlaka hasta hakkında bilgi vermelidir.

prat kte durum
PRATİKTE DURUM

CERRAHİ BRANŞLAR:

Politravmatize hastalar

Yaşlı ve ek sorunları olan hastalar

Eksik ekip ve branşlar

Görüntüleme eksiklikleri

Hasta takip sorunları

Tıbbi yeterlilik, Malpraktis!

prat kte durum1
PRATİKTE DURUM

DAHİLİ BRANŞLAR

Acil servis nöbetçisi bulunmayan nöroloji veya kardiyoloji gibi branşlar ve nefroloji, hematoloji gibi yan dal gereksinimi

Toksikolojik değerlendirme

Organ yetersizlikleri

prat kte durum2
PRATİKTE DURUM

AYRICA

“Özellikle” branş hekimi istekleri, “daha iyi” olduğu düşünülen kamu veya özel hastanelere nakil istekleri, takipli oldukları hastanelerine nakil talepleri, yeterli hizmet alamama düşüncesi de hastaneler arası nakle sebep olabilmektedir.

prat kte durum3
PRATİKTE DURUM

HASTANE NAKİL AMBULANSLARI

Hastaneler arası konsultasyon ve sevklerde 112 koordinasyonu ile

Ayrıca tedavisi biten hastaların evlerine taşınması

Her türlü tetkik ve tedavi amaçlı dış merkeze stabil hasta sevki

y le t rme ner ler
İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Gereksiz sevk önlenmesi

ASKOM Çekirdek

Hastane iç denetimi

Sevk yetkisi sorgulanması

Sevk sonuçlarının görülmesi

Gereksiz defansın giderilmesi

Afiliasyon

Tersine sevkin aktive edilmesi