canmarkt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CANMARKT PowerPoint Presentation
Download Presentation
CANMARKT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

CANMARKT - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

CANMARKT. “Cannabisproductie in België: evaluatie van de aard en de schadelijkheid en implicaties voor prioriteitsbepaling” - « Culture de cannabis en Belgique: définition de sa nature et ses dommages, et les implications pour la fixation des priorités. »

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CANMARKT' - charity-solis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
canmarkt

CANMARKT

“Cannabisproductie in België: evaluatie van de aard en de schadelijkheid en implicaties voor prioriteitsbepaling”-« Culture de cannabis en Belgique: définition de sa nature et ses dommages, et les implications pour la fixation des priorités. »

Eerste vergadering Begeleidingscomité Belspo

-

Première réunion du Comité d’Accompagnement Belspo

26/04/2012

index
Index

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

 • Onderzoeksteam
 • Inleiding en context
 • Onderzoeksdoelstelling
 • Methodes
   • Internetenquête
   • Interviews en criminele dossiers
 • Planning
 • Vragen
1 onderzoeksteam
1. Onderzoeksteam

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

 • Coördinator

Prof. dr. Tom Decorte (UGent)

 • Promotor

Prof. dr. Letizia Paoli (KUL)

 • Onderzoekers

Julie Heyde (UGent)

Loes Kersten (KUL)

 • Experts

Dr. Gary Potter

Prof. dr. Toine Spapens

2 inleiding en context
2. Inleiding en context

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

 • Import  binnenlandse productie cannabis
  • Cannabis meest in beslag genomen illegale drug in België
  • ↑ aantal opgerolde cannabisplantages
  • Geassocieerd met professionalisering
  • Geassocieerd met georganiseerde misdaad.

Verschillende strategische actieplannen (Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011, Actieplan van het College van Procureurs-Generaal) noemen strijd tegen commerciële en lokaal geproduceerde cannabis als één van belangrijkste prioriteiten.

slide5
Maar…

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

Elke inspanning of activiteit om het cannabisaanbod te verminderen, moet goed gestructureerd zijn en gebaseerd op een adequate beschrijving en representatie van het fenomeen.

 • Nood aan een grondige analyse van de organisatie en structuur van de aanbodzijde van de cannabismarkt.
 • Internationale studies: grootschalige commerciële kwekers, gebaseerd op politiegegevens; Empirische studies kleinschalige cannabisteelt zijn schaars.
 • Gebrek aan empirische studies naar cannabisteelt in België
   • Vorige studies wijzen aan dat kleinschalige cannabiskwekers een significant deel uitmaken van cannabismarkt.
   • Studies over criminele netwerken achter grootschalige cannabisproductie zijn onbestaande.
slide6
Universiteitstraat 4, 9000 Gent

Volledige drugsketen dient in kaart gebracht te worden

oorsprong cannabis, organisatoren cannabisproductie en hun modus operandi, afzetmarkt, criminele opbrengsten,…

Schadelijkheid van criminele activiteiten dient te worden bepaald

A.d.h.v. ‘business model’ van criminele activiteit (‘danger’-project) en ‘harm assessment framework’ (Greenfield en Paoli, 2011)

Overdracht bruikbare informatie voor efficiënt drugsbeleid

canmarkt1
CANMARKT

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

 • Hoeveel mensen kweken? Wat is de grootte van de binnenlandse cannabisproductie?
 • Wie zijn die mensen die kweken? Wat zijn hun profielen, kweekpatronen en motieven? Wat is het aandeel van en verhouding tussen zgn. hobbyisten en commerciële kwekers?
 • Hoe professioneel zijn die verschillende kwekers? En In welke mate zijn ze geassocieerd met criminaliteit en geweld?
 • Wat is de schadelijkheid van verschillende soorten kwekers? Wat is de impact van de huidige bestrijdingsstrategieën op hun activiteiten?
 • Deze inzichten zijn bruikbaar voor beleidsmakers en adviseurs inzake politiële en justitiële planning om strategische, operationele en tactische prioriteiten te bepalen.
3 onderzoeksdoelstellingen
3. Onderzoeksdoelstellingen

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

het beschrijven van de organisatie van cannabisproductie in België;

het creëren van typologieën van verschillende cannabisproducenten in België en het identificeren van hun modi operandi en motieven;

het inschatten van de significantie (of het aandeel) van verschillende soorten cannabisproducenten op de Belgische markt (i.e. marktsegmenten);

het inschatten van de schade die met verschillende types van producenten gepaard gaat;

het evalueren van de impact van de strategieën van het Belgische drugsbeleid op de producenten.

4 methodes
4. Methodes

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

complementaire expertise van twee onderzoeksteams:

1. ISD (UGent): Internetenquête

2. LINC (KULeuven): Interviews en dossier- analyse

isd ugent internetenqu te

ISD (UGent)Internetenquête

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

anonieme internetenqu te
Anonieme Internetenquête

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

 • Grootschalige enquête
  • Doelgroep: alle Belgische cannabiskwekers
 • Voordelen
  • Anonimiteit: gevoelig onderwerp en moeilijk te bereiken doelgroep
  • Groot aantal potentiële respondenten bereiken op snelle en relatief goedkope manier
 • Nadelen: methodologische beperkingen
  • Sampling-problemen (dekkingsfouten, graad van internetpenetratie)
  • Zelfselectie (convenience sample)
  • Waarheidsgetrouwheid van antwoorden
  • Respons error en item non respons
  • Privacy via het internet
taxonomie cannabisplantages belgische federale politie
Taxonomie cannabisplantages Belgische Federale Politie

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

Micro scale: 2-5 plants

Mini scale: 6-49 plants

Small scale: 50-249 plants

Middle scale: 250-499 plants

Large scale: 500-999 plants

Industrial scale: >1000 plants

anonieme internetenqu te1
Anonieme internetenquête

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

 • Kleinschalige cannabisteelt
  • micro- (2-5 planten) en minischaal (6-49 planten)
 • Mogelijkheden tot internationale vergelijking (GCCRC)

Simultaan worden wereldwijd internetenquêtes opgezet, gebaseerd op eenzelfde basisvragenlijst + specifieke nationale focus.

  • Australië (buiten- versus binnenteelt)
  • VS & Canada (carrière transities en sociale netwerken)
  • Verenigd Koninkrijk
  • Denemarken
internetenqu te onderzoeksplan
Internetenquête - Onderzoeksplan

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

 • WP1 Literatuurstudie
  • vormen van theoretisch kader waaruit onderzoeksinstrument geconstrueerd kan worden.
  • wetenschappelijke databases
  • Zowel wetenschappelijke publicaties als zogenaamde grijze literatuur.
  • Expertise van het Global Cannabis Cultivation Research Consortium en buitenlandse collega’s van de promotors.
 • WP2 Voorbereiding dataverzameling: constructie enquête
  • Gebaseerd op Vlaamse internetenquête (Decorte & Tuteleers, 2007) en replicatiestudies (Denemarken, Finland)
  • In overeenstemming protocol interviews en dossieranalyse LINC
  • Internationale vergelijking via basisvragenlijst
internetenqu te onderzoeksplan1
Internetenquête - Onderzoeksplan

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

 • WP3 Dataverzameling
  • 5 maanden online
  • Internationale centrale website  nationale websites
  • Promotie via online en offline invitaties
  • Data cleaning
 • WP4 Data cleaning en analyse
  • Data cleaning
  • Data analyse en interpretatie a.d.h.v. SPSS (statistisch programma)
 • WP5 Eindrapportage
  • Onderzoeksrapport op basis van resultaten en literatuur
  • Vergelijken resultaten verschillende onderzoeksmethoden
internetenqu te stand van zaken
Internetenquête – Stand van zaken

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

 • Literatuurstudie
  • Bestaande typologieën cannabisproducenten: grootschalige (commercieel georiënteerde) telers, kleinschalige producenten (‘thuiskwekers ’) met daartussen een grijze zone (‘sociaal-commerciële producenten’) (Weisheit, 1992; Hough et al., 2003; Bovenkerk & Hogewind, 2002)
  • Binnenlandse Cannabisteelt: profiel, achtergrond, kweekpatronen en –motieven van kwekers (Gettman, 2006; Bouchard, 2007; Potter, 2010; Decorte, 2008; Decorte et al., 2011)
  • Georganiseerde misdaad en cannabisproductie (Fijnaut & Paoli, 2004; Spapens et al., 2007, Wilkins & Caswell, 2003)
  • Methodologische literatuur (Dillman, 2007, Coomber, 1997; Mann & Stewart, 2000; Schonlau, Fricker, & Elliott, 2002)
internetenqu te stand van zaken1
Internetenquête – stand van zaken

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

 • Constructie internetenquête
  • Gestructureerde vragenlijst

gesloten vragen met gestandaardiseerde antwoorden

  • Topics

ervaringen met kweken, motieven voor kweken, sociale aspecten, cannabisgebruik, marktparticipatie, politiecontacten en demografische kenmerken

  • Bestaande vragenlijsten

Vlaanderen (Decorte), Denemarken (Hakkarainen) en Finland (Vibeke Asmussen)

  • Overleg LINC (KULeuven)

Vragen afstemmen op protocol interviews en dossieranalyse

internationale samenwerking
Internationale samenwerking

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

Global Cannabis Cultivation Research Consortium (GCCRC)

VS: Aili Malm California State University

Canada: Martin Bouchard Simon Fraser University

UK: Gary PotterLondon South Bank University

Australië: Simon Lenton Curtin University

Monica BarrattCurtin University

Finland: Pekka Hakkarainen University of Turku

Denemarken: Vibeke Asmussen Aarhus University

constructie internationale basisvragenlijst met oog op comparatief onderzoek

 • Afspraken methodologie en ethische implicaties
 • Per land extra module(s) specifieke focus
slide19
Universiteitstraat 4, 9000 Gent
 • To do
  • Vertaling Frans
  • Testen vragenlijst
  • Vragenlijst programmeren naar internetenquête
  • Goedkeuring ethische commissie
  • Vermoedelijke start: 1 juni 2012
linc kuleuven interviews en dossieranalyse

LINC (KULeuven)Interviews en dossieranalyse

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

andere focus methoden zelfde oogmerk
Andere focus & methoden, zelfde oogmerk

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

 • Focus op grootschalige producenten die waarschijnlijk moeilijker te bereiken zijn met internet enquête
  • Verwachting dat we data kunnen verzamelen over plantages van verschillende schaalgrootte (taxonomie Belgische Federale Politie)
 • Drie methoden dataverzameling:
  • 40 gerechtelijke dossiers, digitaal en fysiek
  • 20 interviews experts
  • 15 interviews gedetineerde cannabisproducenten
 • Essentieel om volledig beeld te creëren van cannabisteelt zoals beoogd in onderzoeksdoelstellingen
slide22

Voor- en nadelen methoden

 • Voordelen
  • Kennis en ervaring experts
  • Dossiers: in depth informatie over (grootschalige) cannabisproducenten (modus operandi, nevenactiviteiten, samenwerkingsverbanden)
  • Interviews gedetineerde cannabisproducenten: modus operandi, (in)directe ervaring met nevenactiviteiten
 • Nadelen: methodologische beperkingen
  • Selectiviteit strafrechtelijke benadering: focus op plantages en producenten die worden ontdekt/vervolgd
  • Interviews gedetineerden: medewerking, grootspraak…

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

o nderzoeksplan
Onderzoeksplan

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

 • WP1 Literatuurstudie (3 maanden)
  • Theoretisch kader voor de onderzoeksinstrumenten (topiclijsten)
  • Wetenschappelijke publicaties en grijze literatuur
  • Expertise van het Global Cannabis Cultivation Research Consortium en buitenlandse collega’s van Decorte en Paoli
 • WP2 Voorbereiding dataverzameling (2 maanden)
  • Toestemmingsaanvragen
  • Lijst te interviewen experts (regionale verdeling)
  • In overleg met experts: selectie van dossiers
  • Opstellen topiclijsten in overeenstemming internetenquête ISD
onderzoeksplan 2
Onderzoeksplan 2

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

 • WP3 Dataverzameling (5 maanden)
  • 40 gerechtelijke dossiers, digitaal en fysiek
  • 20 interviews experts
  • 15 interviews gedetineerde cannabisproducenten
 • WP4 Data-analyse (3 maanden)
  • Rangschikken interviews naar topics op basis van audio-opnames
  • Rangschikking dossiergegevens naar topics
  • Data uit verschillende bronnen samenvoegen
 • WP5 Eindrapportage (3 maanden)
  • Onderzoeksrapport op basis van resultaten en literatuur
  • Vergelijken resultaten verschillende onderzoeksmethoden
wp1 literatuurstudie stand van zaken
WP1 Literatuurstudie – stand van zaken

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

 • Het aanbod van cannabis en de aanpak (Decorte, 2008; Korf et al., 2006; Wouters et al., 2007)
 • Schade van criminele activiteiten in relatie tot beleid (Dorn & van de Bunt, 2010; Greenfeeld & Paoli, 2010; Greenfeeld & Paoli, 2011)
 • Illegale markten en georganiseerde misdaad (Fijnaut & Paoli, 2004; Spapens et al., 2007)
 • Geweld in relatie tot het productieproces (Bovenkerk & Hogewind, 2002; Spapens et al., 2007)
 • Corruptie, betrokkenheid private sector, witwassen (Bovenkerk & Hogewind, 2002; Van Duyne & Levi, 2005; Emmet & Boers, 2008; KLPD, 2009)
wp2 voorbereiding stand van zaken
WP2 Voorbereiding – stand van zaken

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

 • Toestemming
  • Principiële toestemming dossierinzage en expertinterviews van Parket bij het hof van beroep Luik
  • Verwijzing naar 5 hoven van beroep: toestemming van 3
  • Toestemming interviews alle Belgische gevangenissen EPI
 • Constructie onderzoeksinstrumenten:
  • Semigestructureerde vragenlijsten: open vragen
  • Topics: ontmantelingen (locaties), modus operandi, schaalgrootte, type kwekers, samenwerkingsverbanden, vormen van geweld, ambtelijke corruptie, betrokkenheid private sector, verdiensten, witwassen
  • afstemmen protocol internetenquête ISD
wp2 voorbereiding stand van zaken 2
WP2 Voorbereiding – stand van zaken 2

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

 • Voorbereidend gesprek experts Team cannabis DGJ/DJP Drugs
  • Eerste selectie te interviewen experts
  • Suggesties onderzoeksplan
 • To do
  • Toestemmingsprocedures afronden
  • Onderzoeksinstrumenten afronden
  • Referentiemagistraten drugs van arrondissementen benaderen
  • Experts benaderenvoor interviews
  • Selectie dossiers
  • Benaderen van inrichtingshoofden voor interviews gevangenissen
5 planning
5. Planning

Universiteitstraat 4, 9000 Gent

slide29
Universiteitstraat 4, 9000 Gent

6. Vragen of opmerkingen?

Discussie