1 / 19

העלאת אופניים לאוטובוסים עירוניים ולרכבות קלות

מציג: צוות תחבורה ציבורית של עמותת ישראל בשביל אופניים. העלאת אופניים לאוטובוסים עירוניים ולרכבות קלות. העלאת האופניים לאוטובוסים עירוניים ולרכבות קלות. העלאת האופניים לאוטובוסים עירוניים ולרכבות קלות מקובלת בקנדה, בשוויץ, בגרמניה, באוסטרליה, בוושינגטון ובמדינות רבות נוספות.

Download Presentation

העלאת אופניים לאוטובוסים עירוניים ולרכבות קלות

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. מציג: צוות תחבורה ציבורית של עמותת ישראל בשביל אופניים העלאת אופניים לאוטובוסים עירוניים ולרכבות קלות

 2. העלאת האופניים לאוטובוסים עירוניים ולרכבות קלות העלאת האופניים לאוטובוסים עירוניים ולרכבות קלות מקובלת בקנדה, בשוויץ, בגרמניה, באוסטרליה, בוושינגטון ובמדינות רבות נוספות. שילוב כזה מתגבר על החסרונות של שתי צורות התחבורה: איטיות ותלות ביכולות פיזיות של הרוכב על אופניים מחד קשיחות בלוחות זמנים ובקווי תחבורה של האוטובוסים והרכבות הקלות מאידך.

 3. העלאת אופניים מאפשרת לרוכבי האופניים "לקצר" מסלולים ארוכים "לדלג" על עליות מאתגרות להימנע מקטעים מסוכנים מהווה פתרון במקרים של תקלות מכאניות מהווה פתרון כשמזג האוויר מפריע לרכיבה (גשם, חום, קור) מהווה פתרון כשהרוכב אינו במצב שיכול להמשיך לרכב (למשל אחרי שתיית אלכוהול).

 4. לשילוב בין אופניים ואוטובוסים / רק"ל יתרונות משמעותיים: • האופניים מגדילים את רדיוס ההזנה של האוטובוסים • האופניים מרחיבים את מעגלים המשתמשים בתחבורה הציבורית לציבור הרוכבים (כמיליון רוכבים בישראל על פי הערכת אור ירוק ) בינהם: סטודנטים, אנשים בעלי מודעות סביבתית, וחובבי רכיבה על אופניים

 5. האופניים - אמצעי תחבורה משלים האופניים הם אמצעי תחבורה משלים לאוטובוסים ולרכבות הקלות (במיוחד עד שתהיה רשת של קווי רכבת) והשילוב ביניהם מאפשר יצירת אלטרנטיבה יעילה ומהירה לרכב הפרטי המובילה את הנוסע מדלת לדלת בזמן קצר. השילוב בין אופניים לאוטובוס מאפשר תחרות עם הרכב הפרטי בסוגי נסיעות שבהן לא האוטובוס, לא הרכבת הקלה ולא האופניים (כל אחד בנפרד) היו יכולים ליצור אלטרנטיבה סבירה לנסיעה ברכב פרטי.

 6. השילוב בין אופניים לאוטובוסים ולרק"ל - מנצח עמותת 'ישראל בשביל אופניים' מזהה את השילוב בין אופניים לתחבורה ציבורית כמשמעותי ביותר הן לקידום תחבורת אופניים ולהגברת בטיחות הרוכבים והן להגברת השימוש בתחבורה הציבורית העירונית. נציגי העמותה פעלו בהצלחה בתיאום עם חברות האוטובוסים ומשרד התחבורה, להסדרת העלאת אופניים לתא המטען של אוטובוסים בקווים בין עירוניים ולהסדרת העלאת אופניים לרכבת. בעמותה מקבלים את הנחת המוצא שהסדרת העלאת אופניים לאוטובוסים העירוניים ולרק"ל לא תבוא כמובן על חשבון השירות לנוסעי האוטובוסים

 7. מעלים אופניים על האוטובוסים של דן? בפגישה שהתקיימה בין נציגי עמותת 'ישראל בשביל אופניים' לשר התחבורה ח"כ ישראל כץ הביע השר את תמיכתו בהסדרת העלאת אופניים למטרונית ולאוטובוסים עירוניים. חברת דן הודיעה על רצונה לאפשר העלאת אופניים לאוטובוסים עירוניים. חברת דן אף יצרה, כבר לפני שנים מספר, מנשא יעודי לאופניים אולם לצערנו עד היום, מתקן זה עודנו מחכה לאישור ממשרד התחבורה המבושש להגיע .

 8. דוגמאות מהעולם בערים רבות קיימים פתרונות שונים להעלאת אופניים לאוטובוסים ולרכבת הקלה. פתרונות אלו נותנים מענה יעיל להובלת אופניים על-גבי האוטובוס ואינם גורמים לעיכוב משמעותי בעצירה בתחנות

 9. שיקאגו ונקובר בריסברן-אוסטרליה ספוקן – וושינגטון

 10. מבט מתוך האוטובוס

 11. איך זה עובד?

 12. שטרסבורג

 13. שוויץ - מנשא אחורי ל 6 זוגות אופניים

 14. ברלין

 15. לוס אנג'לס BRT

 16. אופניים ורכבות קלות וושינגטון גרמניה ניו ג'רזי

 17. סנטה קלרה - קליפורניה מלבורן אוסטרליה

 18. בירושלים? בתל אביב? בקרוב בחיפה? תודה על ההקשבהצוות אופניים ותחבורה ציבוריתisrarl@bike.org.il

More Related