กระทรวง
Download
1 / 16

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว - PowerPoint PPT Presentation


  • 304 Views
  • Uploaded on

กระทรวง สาธารณสุข. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว. บุคลากรในสังกัด. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว. นางสาวบรรจบ ยวนยี. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม. กระทรวง สาธารณสุข. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว. นางสาวนิจนิภา โมคศิริ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว' - chapa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวบรรจบ ยวนยี

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม


กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวนิจนิภา โมคศิริ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว


เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวนิจนิภา โมคศิริ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวนิจนิภา โมคศิริ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวนิจนิภา โมคศิริ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวนิจนิภา โมคศิริ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้วสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวนิจนิภา โมคศิริ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวนิจนิภา โมคศิริ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว


กระทรวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้วสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวนิจนิภา โมคศิริ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม


กระทรวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้วสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางกาญจนี แก่นก่อ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม


กระทรวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้วสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวบรรจบ ยวนยี

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม


กระทรวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้วสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นายถาวร นามคำ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม


กระทรวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้วสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นายนิรันต์ ถึงแสง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม


กระทรวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้วสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นายสมชาย หาริกะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก


กระทรวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้วสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นายสถิตย์ สิงห์แก้ว

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก


กระทรวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้วสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นางสาวปิยฉัตร ศรีสารคาม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก


กระทรวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้วสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

นายสถิตย์ สิงห์แก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก


ad