slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GRUP SCOLAR ECONOMIC DE TURISM- IA Ş I ORIENTARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ Clasa a XII a E PowerPoint Presentation
Download Presentation
GRUP SCOLAR ECONOMIC DE TURISM- IA Ş I ORIENTARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ Clasa a XII a E

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

GRUP SCOLAR ECONOMIC DE TURISM- IA Ş I ORIENTARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ Clasa a XII a E - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

GRUP SCOLAR ECONOMIC DE TURISM- IA Ş I ORIENTARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ Clasa a XII a E Diriginte: Prof. Rusu Mihaela-Loredana. VIOLENŢA DOMESTICĂ - CONSECINŢE EMOŢIONALE, COGNITIVE ŞI COMPORTAMENTALE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GRUP SCOLAR ECONOMIC DE TURISM- IA Ş I ORIENTARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ Clasa a XII a E' - chantrea-nhek


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

GRUP SCOLAR ECONOMIC DE TURISM- IAŞI

ORIENTARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Clasa a XII a E

Diriginte: Prof. Rusu Mihaela-Loredana

VIOLENŢA DOMESTICĂ -

CONSECINŢE EMOŢIONALE,

COGNITIVE ŞI COMPORTAMENTALE

“...respectarea drepturilor omului trebuie să facă parte din educaţia globalăşi din demnitatea omului, iar toate aspecteleviolenţei fizice sau mintale împotrivapersoanei umane

constituie o violare adrepturilor sale "

Rezoluţie,11 iunie 1986

Parlamentul European

slide2

CE ESTE VIOLENŢA ÎN FAMILIE?

“Violenţa în familie" reprezintă orice act vătămător, fizic sau emoţional care are loc între membrii unei familii.

Violenţa în familie reprezintă“orice acţiune fizică sau verbală săvârşită cu intenţie de către un membru de familie, împotriva altui membru al aceleeaşi familii, care provoacă o suferinţă fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material”.

Legea 217/25 mai 2003

slide3
abuzul verbal;

refuzul accesului la resurse financiare;

izolarea de prieteni şi familie;

ameninţări;

atacuri.

(în unele cazuri pot duce la decesul unuia dintre parteneri).

FORMELE ABUZULUI

slide4

FENOMENUL VIOLENŢEI DOMESTICE ŞI

FENOMENUL VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

slide6

Influenţe asupra dezvoltării copiilor

 • Copiii care trăiesc într-o familie violentă ajung să dezvolte aceleaşi comportamente ca şi părinţii lor. Indiferent de vârstă, copiii sunt învăţaţi că violenţa este o metoda eficientă de a controla alţi oameni. Studiile au arătat că adolescenţii care trăiesc într-un mediu violent sunt următoarea generaţie de agresori şi victime.
 • Copiii din familiile violente învăţa că:
  • este acceptabil ca un barbat să lovească o femeie;
  • violenţa este modul de a obţine ceea ce vrei;
  • oamenii mari au o putere pe care nu o folosesc cum trebuie;
  • bărbaţii care pedepsesc femeile şi copiii sunt bărbaţi adevăraţi;
  • exprimarea sentimentelor înseamnă slăbiciune;
  • nu vorbi despre violenţă!
  • nu avea încredere!
  • nu simţi!
slide7

Sugariireacţionează la mediul din jurul lor; când sunt supăraţi plâng, refuză mâncarea sau se închid în sine şi sunt foarte susceptibili faţă de privarea emoţională. Sunt foarte vulnerabili.

 • Copii antepreşcolariîncep să dezvolte încercări primare de a relaţiona cauzele de emoţii; prezintă probleme de comportament cum ar fi îmbolnăviri frecvente, timiditate profundă, stima de sine scăzuta şi probleme sociale la gradiniţa cum ar fi loviri, muşcări sau contraziceri. La acest stadiu apar diferenţele de gen.
 • La vârstapreşcolară, copiii cred că tot se învârte în jurul lor şi este provocat de ei. Dacă sunt martori ai violenţelor sau abuzului, pot crede ca ei le-au provocat. Unele studii au arătat că băietii preşcolari au cele mai mari rate ale agresivităţii şi cele mai multe probleme somatice, faţă de alte grupe de vârstă.
 • Copiii de şcoala primară, în special în stadiul târziu, încep săînveţe ca violenţa este calea cea mai potrivita pentru a rezolva conflictele într-o relaţie. Deseori au probleme la teme iar la fetele din această grupă de vârstă au fost identificate cele mai ridicate nivele de agresivitate şi depresie.
 • Adolescenţiivăd violenţa ca o problemă a părintilor lor şi deseori consideră victima ca fiind vinovată. Conflictele dintre părinţi au o influenţă profundă asupra dezvoltării adolescentilor şi a comportamentului lor ca adulţi şi este cel mai puternic predictor al delincvenţei violente.
slide8

EFECTELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

 • Efectele violenţei în familie sunt resimţite nu doar de către femeia victimă a agresiunii, ci şi de copilul / copiii acesteia. Copilul:
 • lipseşte de la şcoală;
 • întârzie acasă;
 • are rezultate şcolare sub posibilităţile sale reale;
 • este mai retras în relaţiile cu colegii şi profesorii;
 • este mai agresiv.
 • De asemenea, copilul poate:
 • să aibă coşmaruri;
 • să aibă ticuri;
 • să aibă frici nejustificate, fără un motiv evident;
 • să fie trist, fără chef de joacă;
 • să fie tăcut;
 • să fie săritor în sprijinul unuia dintre părinţi;
 • să se comporte ca un mic adult.
slide10

SFATURI

 • Dacă cunoaşteţi o persoană care a fost victima violenţei în familie:
 • Evitaţi implicarea fizicăîn aplanarea violenţei; riscaţi să deveniţi o victimă.
 • Apelaţi la ajutorul poliţiei.
 • Credeţi ceea ce vă spune victima fără să o judecaţi.
 • Întrebaţi persoana cu ce îi puteţi fi de folos.
 • Încurajaţi conversaţia, dar fără să o monopolizaţi.
 • Ajutaţi victima să decidă ce trebuie făcut.

Toleranţa violenţei duce la perpetuarea ei!

slide11

Adăposturi

 • Titan - Tel. 983
 • Centrul de Criză Împotriva Violenţei Domestice Buftea - Aleea Şcolii, nr. 2-4, Tel. 021/225.52.81
 • Fundaţia Sensiblu, Tel. 405.60.01., 405.60.02 
 • Organizaţii Neguvernamentale cu care Poliţia colaboreazăîn domeniu:
 • Centrul de Resurse Juridice - Bucureşti
 • Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară – Iaşi
 • Asociaţia Scop - Timişoara
 • Artemis - Cluj-Napoca
 • Betania - Bacău
 • Fundaţia Comunitară – Constanţa
 • Parteneri pentru Egalitate - Bucureşti
slide12

Legi privind combaterea violenţelor familiale

Legea nr.30/18.05.1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la această convenţie

H.G.R. nr.686/12.07.2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie, strategia implementată în perioada 2005-2007.

Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (cu modificările şi completările ulterioare).

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată în 2007.

H.G.R. 319/2006- Strategia naţională pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, pentru perioada 2006-2009 şi a Planului general de acţiuni pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009.

H.G.R 285/2004 privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

Legea nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor.

Ordinul 304/385/2004 privind aprobarea instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

Ordinul 384/306/993/2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie.

Legea nr.116/2002 privind combaterea marginalizării sociale

Ordinul 383/12.07.2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie.

O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

Legea 678/21.11.2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane.

Codul Penal: art.175,176, 179-183, 189-191, 193, 194, 197, 202, 206, 211, 305-307, 309, 314-316, 318.