IMUNOMODULATORNA ZDRAVILA - PowerPoint PPT Presentation

imunomodulatorna zdravila n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IMUNOMODULATORNA ZDRAVILA PowerPoint Presentation
Download Presentation
IMUNOMODULATORNA ZDRAVILA

play fullscreen
1 / 17
IMUNOMODULATORNA ZDRAVILA
878 Views
Download Presentation
chantel
Download Presentation

IMUNOMODULATORNA ZDRAVILA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IMUNOMODULATORNA ZDRAVILA Tanja Verščaj, dr.med. Mentorja: asis.Nataša Toplak, dr.med. doc.dr.Avčin Tadej, dr.med.

 2. KAKO DELUJEJO • vplivajo na imunski sistem • pomirijo imunske reakcije Nespecifični imunski odziv (manj zagonov) Specifični imunski odziv • preprečijo poslabšanje bolezni

 3. Delitev imunomodulatornih zdravil • Glukokortikoidi • DMARDs (Disease-modifying antirheumatic drugs)- modulatorji revmatskih bolezni: metotreksat, leflunomid, sulfasalazin, hidroksiklorokin, kolhicin, zlato, D-Penicilamin, talidomid ... • Citotoksična zdravila: azatioprin, mikofenolat mofetil, ciklofosfamid, klorambucil, ciklosporin .... • Biološka zdravila: intravenski imunoglobulini, specifični biološki imunomodulatorji- monoklonska protitelesa

 4. DMARDs • Učinek po tednih, mesecih • Zdravila drugega reda • Mednje štejemo: 1. Metotreksat 2. Sulfasalazin 3. Leflunomid (Arava®) Oligoartikularna oblika JIA (izliv v koleno) 4. Hidroksiklorokin (antimalarik) 5. Kolhicin 6. D-penicilamin 7. Talidomid Kronični anteriorni uveitis

 5. Metotreksat • Antagonist folne kisline • Deluje na več nivojih, tudi kot inhibitor celično posredovane imunosti • Uporaba: poliartikularna in sistemska oblika JIA, oligoartikularna oblika JIA, psoriaza, KVČB, rakave bolezni (visoki odmerki) • Odmerjanje: 10mg/m²/teden per os do max 15mg/m²/teden oz. ne več kot 25mg/teden per os, >15mg/teden s.c. • Kontrola: hemogram, jetrni encimi (mesečno), cepljenje z živimi cepivi ni priporočljivo • Stranski učinki: slabost, bruhanje,redko okvare jeter, pljuč, ustne razjede, zavora imunskega sistema, pancitopenija, limfoproliferativne maligne bolezni Poliartikularna oblika JIA • Norice in Herpes zoster potekajo s težjo klinično sliko!

 6. Sulfasalazin • Encimi črevesnih bakterij ga cepijo na sulfapiridin (sinovija) in 5-aminosalicilat (črevo) • Vpliva na tvorbo prostaglandinov, levkotrienov, zmanjša sproščanje citokinov • Uporaba: artritis z entezitisom (HLA-B27), blaga do zmerna KVČB, psoriatični artritis, oligoartikularni JIA, reaktivni artritis • Odmerjanje: 10-15mg/kg/d do vzdrževalnega odmerka 30-50mg/kg/dan • Kontrola: hemogram, jetrni encimi, urin (na 2-3mes.), imunoglobulini (na 6mes.) • Stranski učinki: glavobol, izpuščaj, prebavne težave, zavora kostnega mozga, okvara jeter, hipoimunoglobulinemija

 7. Hidroksiklorokin • Inhibira sintezo RNA, DNA in proteinov • Inhibira anitigen-protitelo reakcijo, kemotakso nevtrofilcev in fagocitozo, deluje kot antioksidant • Uporaba: SLE (dolgoročni ugodni učinki Ruiz-Irastorza et al. Ann Rheum Dis 2008), dermatomiozitis, revmatoidni artritis pri odraslih • Odmerjanje: ≤6,5mg/kg/dan do max 400mg/dan • Kontrola vida na 6mes. • Stranski učinki: slabost, nevropatija, miopatija, glavobol, nespečnost, slepota Metuljast izpuščaj pri SLE

 8. Kolhicin • Vezava na celične mikrotubule, zmanjša izražanje adhezijskih molekul na membrani nevtrofilcev • Uporaba: familiarna mediteranska vročica, aftozni stomatitis, kožni vaskulitis,Behcetova bolezen • Odmerjanje: 0,5-2,0mg/dan • Stranski učinki- redko driska in bruhanje, bolniki ga dobro prenašajo, tudi nosečnice (Padeh et al. Pediatr Clin North Am 2005)

 9. Citotoksična zdravila • Preprečijo delitev celic • Povzročijo celično smrt • Delujejo na hitro deleče se celice • Takojšen protivneten učinek • Zakasnel imunosupresiven učinek • Mednje štejemo: • Azatioprin(Imuran®) • Mikofenolatmofetil(CellCept®) • Ciklofosfamid • Klorambucil • Ciklosporin(Sandimmunneoral®)

 10. Azatioprin (Imuran®) • Analog purinov (zavre sintezo NK) • Zavre T celično rast in celično posredovano imunost, inhibira funkcijo monocitov, zmanjša sintezo protiteles • Uporaba: JIA, SLE, KVČB • Odmerjanje: 0,5-2,5mg/kg/dan • Kontrola: hemogram, jetrni encimi, sečnina, kreatinin (mesečno) • Stranski učinki: zavora kostnega mozga, slabost, izpadanje las, vnetje trebušne slinavke, bolečine v sklepih, okvara jeter in ledvic, driska

 11. Ciklosporin (Sandimmunneoral®) • Inhibira aktivacijo T celic in makrofagov ter posledično produkcijo citokinov • Uporaba: preprečevanje zavrnitvenih reakcij po transplantacij, JIA, dermatomiozitis, uveitis, KVČB • Odmerjanje: 3-5mg/kg/dan per os • Kontrola: RR, hemogram, sečnina, kreatinin, urin, jetrni encimi (mesečno) • Stranski učinki: okvara ledvic in jeter, hipertenzija, tremor, slabost, bruhanje, spremembe na dlesnih

 12. Ciklofosfamid • Preprečuje delitev celic (zavre sintezo DNA) • Deluje na mononuklearne celice in celično posredovano imunost, povzroči B in T celično limfopenijo, zmanjša nastajanje IgG in IgM • Uporaba: lupusni nefritis in drugi zapleti lupusa, nekrotizirajoči in granulomatoznivaskulitis • Odmerjanje: 0,5-2mg/kg/dan per os ali 0,5-1g/m² i.v. bolus(na 2-4tedne) • Kontrola: hemogram, urin, jetrni encimi, sečnina, kreatinin (mesečno) oz. pulz, RR, frekvenca dihanja, urin, količina izločenega urina (24ur) • Stranski učinki: anoreksija, alopecija, slabost, bruhanje, pljučna fibroza, levkopenija, trombocitopenija, neplodnost, toksičen za mehur, nepravilno izločanje antidiuretičnega hormona

 13. INTRAVENSKI IMUNOGLOBULINIKatz et al. Autoimmunity reviews 2008 • Začetki l.1950 • Narejeni iz človeške plazme (IgG, protitelesa za Slovenijo endemičnih povzročiteljev bolezni, drugo) • Mehanizem delovanja: antiinfektiven, protivneten in imunomodulacijski • Uporaba in odmerjanje: 1. primarna in sekundarna imunska pomanjkljivost (agamaglobulinemija, hipogamaglobulinemija,presaditev kostnega mozga): 400-600mg/kg TT 2. profilaktično zdravljenje pri nekaterih okužbah(CMV) 3. avtoimune in revmatske bolezni (ITP, Kawasaki sy, možna uporaba tudi pri Guillain Barre sindrom, dermatomiozitis, multipla skleroza, vnetne miopatije, sistemski JIA): do 2g/kg TT • Kontrola: RR, pulza • Stranski učinki: zgodnji: glavobol, vročina, slabost, mialgija, artralgija, kolike, anafilaktična reakcija kasni: akutna renalna odpoved, trombembolični dogodki (Katz U et al. Safety of intravenous immunoglobulin (IVIG) therapy. 2007), aseptični meningitis,nevtropenija, kožne reakcije

 14. Specifični biološki imunomodulatorji • Monoklonska protitelesa • Specifično zavirajo delovanje citokinov • Draga • Uporabimo, ko so izčrpane druge možnosti • I.v. ali s.c. aplikacija • Možni stranski učinki- lokalna reakcija, okužbe, posebej pri anti TNF TBC

 15. (Nekatera) BIOLOŠKA ZDRAVILA • Anti TNF- etanercept (Enbrel®)- s.c., infliksimab (Remicade®) i.v., adalimumab (Humira®)s.c. • Humanizirano protitelo za receptor IL-6- tocilizumab • Antagonist IL-1 receptorja- anakinra (Kineret®) • Anti CD 20- rituximab (Mabthera®) • .............................

 16. HVALA ZA POZORNOST

 17. LITERATURA • Laxer RM. Pharmacology and Drug Therapy. In: Cassidy JT, Petty RE, Laxer RM, Lindsey CB. Textbook of pediatric rheumatology. Philadelphia: Elsevier Inc, 2005: 76 – 141. • Weiss JE, Ilowite NT. Juvenile idiopathic arthritis. Rheum Dis Clin N Am 2007; 33: 441 – 70. • Ruiz- Irastorza G, Ramos Casals M et al. Clinical efficacy and side effects of antimalarials in systemic lupus erythematosus: a systematic review. Ann Rheum Dis. 2008 • Manlhiot C, Tyrrell PN et al. Safety of intravenous immunoglobulin in the treatment of Juvenile Dermatomyositis: Adverse reacitons Are Associated With Immunoglobulin A Content. J Pediatr 2008;121; e626- e630 • Katz U, Achiron A et al. Safety of intravenous immunoglobulin (IVIG) therapy. Elsevier 2007; 6(4): 257-9 • Toplak N, Accetto M., Avčin T. Novosti pri klasificiranju in zdravljenju juvenilnega idiopatskega artritisa. Derčevi dnevi 2008: 252-54