הגיאולוגיה של רעידות אדמה
Download
1 / 56

שמוליק מרקו - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

הגיאולוגיה של רעידות אדמה. שמוליק מרקו. הרוגי רעידות אדמה כ-10,000 נפש בשנה. כרבע מכלל ההרוגים באסונות טבע. כרבע מכלל ההרוגים באסונות טבע - בגלל רעידות אדמה. eqs. eqs. eqs. eqs. שאלות. מהי רעידת אדמה?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'שמוליק מרקו' - channing-thompson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

10 000
הרוגי רעידות אדמהכ-10,000 נפש בשנה

כרבע מכלל ההרוגיםבאסונות טבע


כרבע מכלל ההרוגים באסונות טבע - בגלל רעידות אדמה

eqs

eqs

eqs

eqs


שאלות

 • מהי רעידת אדמה?

 • מה מאפיין את רעידות האדמה? (פיזור בזמן ובמרחב, עוצמה, מידת העתקה, נזקים, דגמים חוזרים)

 • איך מודדים את רעידות האדמה?

 • איך יודעים את מקום הרעידה?

 • אילו מאפיינים ניתן לחזות מראש? (למשל: מיקום, עוצמה, נזקים, זמן)


רעידת סן פרנסיסקו 1906 הובילה לתובנה ש

רעידת אדמה מתרחשת כשקרוםכדור הארץ נשבר

California 1906


רעידת אדמה מתרחשת כשקרום לתובנה שכדור הארץ נשבר

Elastic Rebound theory

מאמץ נאגר בקרום על ידי מעוות אלסטי. כשהקרום נכנע ונשבר המאמץ משתחרר בבת אחת. השיחרור מחולל רעידת אדמה.

אחרי כל שבירה נוצר מצב חדש ולכן לא ניתן לנבא בדיוק את זמן השבירה הבאה


מדידת רעידות אדמה בשיטת ריכטר לתובנה ש

 • מודדים את האמפליטודה המרבית במילימטרים

 • מחשבים לוג בסיס 10

 • מתקנים למרחק ולסוג הסייסמוגרף


הצטברות של הרבה תזוזות קטנות במשך מיליוני שנים מתבטאת בתנועה ניכרת של גושים גדולים


רעידת אדמה מתחילה בנקודה המכונה במשך מיליוני שנים מתבטאת בתנועה ניכרת של גושים גדוליםמוקד. מהמוקד מתפשט הקרע וגדל למשטח המכונה משטח ההעתק.


ברעידות חזקות הקרע מגיע עד פני השטח

המדד המקובל לגודל הרעידה הוא המומנט הסייסמי:

שטח השבירהXמידת התזוזהXהחיכוך


Seismic moment mo
Seismic Moment השטחMo

Mo=mAu

A = Area of fault plane

u = average slip

m = shear modulus

Moment Magnitude Mw

קשר אמפירי בין מומנט למגניטודה (כפי שנמצא בקליפורניה):

Mw = 2/3 log10(Mo) - 10.7


רעידת אדמה השטח

 • שבירה פיתאומית של קרום כדור הארץ מחוללת רעידת אדמה.

 • גלים סייסמיים מתפשטים מרגע תחילת השבירה.

 • המוקד הוא המקום על מישור ההעתק שבו החלה השבירה. לרוב הוא נקרא בשם המקום שנמצא מעליו על פני השטח.

 • ברעידות חזקות הקרע מגיע עד פני השטח.

Epicenter

Hypocenter

(מוקד)קרע בפני השטח, השטח,תורכיה 1999

תנועה שמאלית והתקצרות בניצב להעתק
כשקרום כדור הארץ נשבר נוצרים סוגים שונים של גלים סייסמיים שמתקדמים במהירויות שונות.

הכי מהירים


P primary pressure waves s secondary shear waves surface rayleigh love waves
P Primary-Pressure Waves סוגים שונים של גלים סייסמיים שמתקדמים במהירויות שונות.S Secondary-Shear WavesSurface (Rayleigh & Love) Waves

~5-8 km/s

~3-5 km/s

~4-6 km/s

אנימציה נוספת:http://www2.wwnorton.com/college/geo/egeo/flash/8_2.swf


גלים סייסמיים שמחוללת רעידת אדמה חזקה עוברים בכל כדור הארץ


סייסמוגרפים למדידת רעידות אדמה חזקה עוברים בכל כדור הארץ


סייסמוגרפים למדידת רעידות אדמה חזקה עוברים בכל כדור הארץ


סייסמוגרמה של רעידת אדמה חזקה עוברים בכל כדור הארץ

P

S

 • סייסמוגרמות של שלושת הרכיבים של רעידת אדמה אחת:

  אנכי

  צפון-דרום

  מזרח-מערב

 • גלי לחץ (P) מופיעים תחילה. אחריהם גלי גזירה (S) בעלי אמפליטודה גדולה

Dt


D חזקה עוברים בכל כדור הארץt

מיקום: הפרש הזמן בין ההגעה הראשונה של גלי הלחץ לבין ההגעה הראשונה של גלי הגזירה גדל עם המרחק ממוקד רעידת האדמה

הזמן מהרעידה

מ-3 מדידות של הפרש זמני הגעה ל-3 תחנות סייסמיות ניתן לחשב את מיקום הרעידה

רעידת

אדמה

המרחק מהמוקד


מיקום המוקד על פי הגעה ראשונה של חזקה עוברים בכל כדור הארץP ו-S

IST

TEH

GII


סיימוגרמה של פיצוץ גרעיני חזקה עוברים בכל כדור הארץ


Ctbt stations
CTBT Stations חזקה עוברים בכל כדור הארץ


תוצאת הרעידה תלויה במספר גורמים חזקה עוברים בכל כדור הארץ

איכות הבניה

טופוגרפיה

סלע הכיסוי

מקור

עובי

מסלול הגלים

ס ל ע ה ת ש ת י ת

אפשר לשלוט על טיב הבניה, לבחור אתר עם תשתית מתאימה אבל אין שליטה לא על זמן ולא על עוצמת הרעידה במקור.


דוגמא להגברה של גלים סייסמיים חזקה עוברים בכל כדור הארץ

3 ק"מ

S4

S1

S3


Liquefaction
התנזלות קרקע חזקה עוברים בכל כדור הארץLiquefaction

יפן 1964


מידע מקוון על רעידות אדמה חזקה עוברים בכל כדור הארץ

www.iris.edu

http://neic.usgs.gov/neis/epic/epic.html


רעידות אדמה חזקה עוברים בכל כדור הארץחוזרות ומתרחשות במקומות שבהם קרום כדור הארץ נשבר

מוקדי רעידות אדמה של 25 שנה מסומנים בנקודות שחורות


תדירות רעידות אדמה חזקות בעולם חזקה עוברים בכל כדור הארץ

M>7

M>8


נפיצות העוצמות של רעידות אדמה חזקה עוברים בכל כדור הארץ

 • עוצמות חזקות נדירות, חלשות יותר נפוצות יותר

 • logN=a-bM

  עוצמה (מגניטודה)=M

  תדירות=N

  לרוב b~1

  aתלוי בגודל האוכלוסיה

Gutenberg-Richter distribution law


סייסמוגרפים קיימים רק כ-100 שנים. חזקה עוברים בכל כדור הארץלצורך הבנת תהליכים גיאולוגיים יש לתעד את רעידות האדמה לאורך זמן ארוך יותר

סייסמוגרפים – 100 שנה

היסטוריה – 3000 שנה

גיאולוגיה – 200,000 שנה

איך יודעים על רעידות האדמה בעבר ?


היסטוריה חזקה עוברים בכל כדור הארץ: רעידות אדמה מתועדות בטקסטים וציורים

מידע 'הנדסי': עיקר הפגיעה בצריחי כנסיות


ארכיאולוגיה חזקה עוברים בכל כדור הארץ: נזקי רעידות אדמה במבנים

קלעת נמרוד 1759

ג'רש 749

יריחו 1927


ארכיאולוגיה חזקה עוברים בכל כדור הארץ: נזקי רעידות אדמה במבנים

בית שאן

749


התמוטטות בניינים חזקה עוברים בכל כדור הארץ

סוסיתא 749


מצד עתרת שנבנה בשנת 1179 ע"י הצלבנים נחצה על ידי העתק הירדן


2 הצלבנים נחצה על ידי העתק הירדן

מסגדעותמני

שתי התמונות הבאות

1

60 מ'

מצד עתרת שנבנה בשנת 1179 ע"י הצלבנים נחצה על ידי העתק הירדן


הירדן הצלבנים נחצה על ידי העתק הירדן

עתרת: חומת המצד הצלבני מועתקת 2.1 מ'


מסגד עותמני הצלבנים נחצה על ידי העתק הירדן

הירדן

עתרת: חומת המצד הצלבני מועתקת 2.1 מ'

2.1 m

N

N


0.5 m הצלבנים נחצה על ידי העתק הירדן

מסגד עותומני שנבנה על המצד הצלבני עתרת מועתק 0.5 מ'


צ הצלבנים נחצה על ידי העתק הירדן

שילוב מקורות היסטוריים ותצפיות בשטח: שתי הרעידות שפגעו במצד עתרת

ב- 20.5.1202 העתקה של 1.6 מ' במצודה הצלבנית

1.6 מ'

בתקופה העותמנית נבנה מסגד


צ הצלבנים נחצה על ידי העתק הירדן

שילוב מקורות היסטוריים ותצפיות בשטח: שתי הרעידות שפגעו במצד עתרת

2.1 מ'

ב- 20.5.1202 העתקה של 1.6 מ' במצודה הצלבנית

0.5 מ'

בתקופה העותמנית נבנה מסגד

ב- 30.10.1759 העתקה של עוד 0.5 מ' בכל המבנים


1202 הצלבנים נחצה על ידי העתק הירדן

1759

היסטוריה: האזור שבו הורגשו הרעידות

500 km


פאליאוסייסמולוגיה הצלבנים נחצה על ידי העתק הירדן – חקר רעידות אדמה עתיקות.דוגמא לסחף של נחלים מועתק


משקעי אגם ליסאן ליד מצדה הצלבנים נחצה על ידי העתק הירדןהשכבות העדינות של משקעי אגם ליסאן הופרעו על ידי רעידות אדמה פרה-היסטוריות

Seismite


מבנה ערבי-קדום נטוי על ההעתק ליסאן הופרעו על ידי רעידות אדמה פרה-היסטוריות

W

E


18 1 749

התחום המורגש ליסאן הופרעו על ידי רעידות אדמה פרה-היסטוריות

אזור הנזק המרבי של רעידת האדמה ב-18.1.749 על פי עדויות היסטוריות.אם אין עדויות אחרות מניחים שההעתקה התרחשה באזור הנזק המרבי.


איתור המוקד על פי סולם דרגות נזק למבנים

Oct. 17, 1989 Loma Prieta


הפרש למבנים

394

56

132

198

284

169

557

78

90

הפרשי הזמן בין רעידות אדמה באיזור מסויים אינו קבוע.

רעידות אדמה היסטוריות שפגעו באזור הכנרת

31 לפני הספירה363 לספירה

419

551749

10331202

175918371927


רעידת אדמה למבנים

רעידת אדמה

רעידת אדמה

רעידת אדמה

רמת הסיכון

מודעות הציבור לסיכוני רעידות אדמה

זמן

מודעות לסיכון

זמןad