Princíp rozhlasového a televízneho vysielania - PowerPoint PPT Presentation

channing-snow
princ p rozhlasov ho a telev zneho vysielania n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Princíp rozhlasového a televízneho vysielania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Princíp rozhlasového a televízneho vysielania

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Princíp rozhlasového a televízneho vysielania
192 Views
Download Presentation

Princíp rozhlasového a televízneho vysielania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Princíp rozhlasového a televízneho vysielania Bohuš Hajduch III.A

  2. Definícia rozhlasu Budova Slovenského rozhlasu v Bratislave telekomunikačné zariadenie pre jednosmerný prenos zvuku na diaľku inštitúcia, zaoberajúca sa spracovaním spoločenských informácií pre audiálne hromadné šírenie rádio

  3. Princíp rozhlasového vysielania prenášanie zvuku na princípe elektromagnetických vĺn frekvenčná modulácia (FM) amplitúdová modulácia (AM) v dnešnej dobe sa vysiela aj pomocou družicového vysielania

  4. Špecifikározhlasu maximálna operatívnosť nepretržitosť vysielania takmer stopercentné pokrytie anonymita poslucháčov minimálna priama spätná väzba poslucháčov http://www.wwoz.org/listen/player/

  5. História rozhlasu 1865- prvý rádiový signál (MahlonLoomis) 1892- Nikola Tesla prednášal v Londýne a Paríži KDKA- najstaršia rozhlasová stanica 1922- najstarší školský rozhlas (California) 17. októbra 1926- vysielanie v Bratislave (MD 50)

  6. Definícia televízneho prijímača koncové, obvykle elektronické zariadenie pre príjem a zobrazenie televízneho vysielania na displeji spravidla pri súčasnej reprodukcii sprievodného zvuku.

  7. Princíp televízneho vysielania

  8. Princíp televízneho vysielania

  9. História televízneho vysielania 1926- prvé vysielanie obrazu z jedného londýnskeho štúdia do druhého 1935- prvé televízne vysielanie na svete (Nemecko) 1952- prvé verejné prevádzanie televízie na Slovensku Zaujímavosti: prvé televízne štúdio na Slovensku bolo v prevádzkovej budove vysielača na Kamzíku v Bratislave a malo rozmery 6 x 10 m pristátie prvých ľudí na Mesiaci sledovalo už v júli 1969 asi 100 miliónov divákov

  10. Ďakujem za pozornosť Zdroje: http://referaty-seminarky.sk/historia-televizie/ http://duef.uniza.sk/index.php?go=prednasky&prednaska=46 http://www.google.sk/ http://www.wikipedia.org/ http://www.wwoz.org/listen/player/ http://www.slovakradio.sk/