Voda - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voda PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11
Voda
232 Views
Download Presentation
channing-mayer
Download Presentation

Voda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Voda Zpracoval: Lukáš Holý

 2. Obsah • Co je voda • Voda jako rozpouštědlo • Tvrdá voda • Změkčování vody • Šumivé nápoje • Koloběh vody na Zemi

 3. Co je voda Voda je sloučenina. Každá molekula vody obsahuje dva atomy vodíku navázané na atom kyslíku. Chemický vzorec vody je H2O. Chemický název vody je oxid vodný. Voda vzniká při spalování vodíku za přístupu vzduchu.

 4. Voda jako rozpouštědlo Voda je velmi dobré rozpouštědlo, to znamená, že se v ní snadno rozpouští mnoho látek a vznikají tak roztoky. Proto se voda zřídkakdy vyskytuje v čisté podobě.

 5. Tvrdá voda, změkčování vody Tvrdá voda obsahuje rozpuštěné minerály, které se uvolňují z hornin, přes které protéká. Mýdla v tvrdé vodě špatně mydlí - minerály reagují s mýdlem za vzniku povlaku. Podle minerálů, které obsahují, existují dva druhy tvrdé vody: přechodně tvrdá voda – reakce dešťové vody s vápencem atrvale tvrdá voda – sloučenina vápníku a hořčíku. Minerály způsobující tvrdost vody lze odstranit přidáním sody nebi výměnou iontů.

 6. Šumivé nápoje Bublinky v šumivých nápojích se vyrábějí rozpouštěním oxidu uhličitého pod tlakem ve vodě. Množství plynu, které lze rozpustit, klesá s tlakem v kapalině. Proto se oxid uhličitý po otevření lahve (snížení tlaku) uvolní a vyšumí v podobě bublinek.

 7. Koloběh vody Když slunce svítí, voda se vypařuje ze zemského povrchu a tvoří oblaka-mraky. Mraky stoupají vzhůru a nakonec z nich prší. Dešťová voda prosakuje do půdy a napájí řeky, které se vlévají do moří. Tento koloběh nemá ani začátek, ani konec, ale vždy má tři hlavní etapy.

 8. 1. Srážky Vodní pára stoupá do vyšších částí atmosféry, kde se ochlazuje. Voda se opět stává kapalnou ve formě miniaturních kapiček, které tvoří mraky. Mraky se roztrhají a padá z nich voda v různých podobách, čemuž se říká srážky.

 9. 2. Pohyb vody na zemi 60% vody, která spadne k zemi, se okamžitě vypaří. Naštěstí jí 25% pronikne do půdy a doplňuje podzemní vody. 15% odtéká na zem a vlévá se do řek a veletoků, které se zase vlévají do moří.

 10. 3. Odpařování Vlivem tepla se voda odpařuje, tedy se mění v plyn, který stoupá do atmosféry. V oceánech probíhá velmi silné odpařování. Na zemi vzniká vodní pára také dýcháním, transpirací rostlin.

 11. Zdroj Co bych měl vědět o světě kolem nás (Svojtka&co) Země (Dokéo) Obr.1: http://www.minisvetskolka.cz/rs/aktuality/voda-vo Obr. 2: http://home.tiscali.cz/chemie/voda.htm denka.html