slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Σύγχρονες Εξελίξεις στο Χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης PowerPoint Presentation
Download Presentation
Σύγχρονες Εξελίξεις στο Χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27
channery

Σύγχρονες Εξελίξεις στο Χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - PowerPoint PPT Presentation

78 Views
Download Presentation
Σύγχρονες Εξελίξεις στο Χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Σύγχρονες Εξελίξεις στο Χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνης Μονοκρούσος Sales Director Technology, Oracle Hellas

 2. Σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης • Περιληπτική αναφορά στην οπτική της Oracle • Που είμαστε σήμερα, μέλλον • Προκλήσεις • Ευκαιρίες • Πώς μπορεί να δοθεί πραγματική αξία

 3. Προσέγγιση υποδομής προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση • Ανάγκη για προσέγγιση-υποδομής (Infrastructure approach to e-government) στο σχεδιασμό της παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη - απαραίτητη για να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου • Το επίπεδο που λειτουργεί η υποδομή και η στρατηγική για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μιας χώρας δεν είναι απόφαση κανενός προμηθευτή – είναι ευθύνη της χώρας • Δουλειά μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα και τα εργαλεία στους πελάτες μας στο Δημόσιο τομέα να υλοποιήσουν τη στρατηγική που έχουν επιλέξει

 4. Στόχοι της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μείωση κόστους και αύξηση εσόδων Παροχή καλύτερων υπηρεσιών Βελτίωση της ανάπτυξης και του ηθικού του προσωπικού Συμβατότητα με οδηγίες για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 5. Στόχοι της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης • Παροχή καλυτέρων υπηρεσιών κατά απαίτηση των πολιτών και επιχειρήσεων • Γρηγορότερα, απλούστερα • Με διάφορους τρόπους (social inclusion) – προσωπικά, τηλέφωνο, web, email • Δίνοντας αξία στο φορολογούμενο • Βελτίωση της ανάπτυξης του προσωπικού και του ηθικού του προσωπικού • Πίεση για μείωση του κόστους της παροχής των υπηρεσιώνκαι αύξησης των εσόδων • Πολιτική και οδηγίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης • Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικό επίπεδο • Βελτίωση της δια-υπηρεσιακής (inter-departmental) συνεργασίας • Πρόσβαση στις διαδικασίες του back-office από το front-office • Έλεγχος προστασίας δεδομένων

 6. Μετρήσεις των Αποτελεσμάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 7. Κατάσταση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα κράτη-μέλη Περιέχει πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες αλλά και αναφορές για το τι δουλεύει και τι όχι.

 8. Πολύ λεπτομερής μελέτη • Κύρια θέματα / προβλήματα στην πορεία για την παροχή πραγματικά χρήσιμων υπηρεσιών προς τον πολίτη από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση • Ας δούμε κάποια βασικά συμπεράσματα...

 9. Βασικά συμπεράσματα της μελέτης - Πού είμαστε τώρα και ποιο είναι το μέλλον; • Η μεγαλύτερη έμφαση σε Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «μεγάλης προβολής», με κέντρο τον πολίτη , αλλά συνήθως με απλή παρουσία • Όμως...η πραγματική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών εξαρτάται αποφασιστικά από το βαθμό αναδιοργάνωσης και ολοκλήρωσης των συστημάτων back-office • Πολλά παραδείγματα έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπου δεν έγινε καμία προσπάθεια αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων διαδικασιών και των οργανωτικών δομών παροχής των υπηρεσιών • Σημαντικός στόχος η πρόοδος και η επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαλειτουργικότητας εντός αλλά και μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών

 10. Κύριες προτάσεις της μελέτης • Ψηφιοποίηση back-offices που λειτουργούν καλά– typically where existing back-office arrangements function well, so are easy to digitise without significant changes enabling high quality on-line services to be implemented for users. • Αναδιοργάνωση back-offices που είναι σύνθετακαι μη ολοκληρωμένα– this strategy is required where existing back-office arrangements are complex, un-integrated and maybe in crisis, so that significant reorganisation is required in order to implement high quality services for users. • Back-officesπου είναι σύνθετακαι μη ολοκληρωμένα αλλά δύσκολο να αλλάξουν / Back-office clearing house– a useful strategy where existing back-office arrangements are relatively complex and often un-integrated but are difficult to change, so a separate data exchange mechanism is established for use both between agencies and with users thus ensuring high quality on-line services. • Centralisation of back-office and de-centralisation of front-office functions– represents a rationalisation of back-offices and their functions (e.g. data-storing and management) in order to increase efficiency and make savings, whilst recognising that users require local contact or adaptation. • «Πακετοποίηση» κοινών εφαρμογών/υπηρεσιών του back-office– can provide important economies of both scale and scope by modularising common back-office or service components over a broad area, whilst retaining flexibility to adapt to specific requirements. • Portals – a user-centred approach which presents bundles of existing services in a manner and context suitable for particular user activities or profiles, rather than reflecting existing back-office arrangements.

 11. Κεντρικό μήνυμα • Η ποιότητα των υπηρεσιών εξαρτάται από το εύρος της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και υπηρεσιών. • Δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την αρχή – μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές αυτά που υπάρχουν. • Βασικό ζητούμενο είναι να υπάρξει η σωστή στρατηγική προσέγγιση-υποδομής (Infrastructure approach to e-government). • Υποδομή που μπορεί να υποστηρίξει μια οικονομικά εφικτή ολοκλήρωση των υπηρεσιών, τμημάτων και οργανισμών και να δώσει την απαραίτητη πλατφόρμα για την εισαγωγή νέων δυνατοτήτων

 12. Ελευθερία της πληροφόρησης Κανονιστικοί έλεγχοι – στις κυβερνήσεις! • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Η υποδομή μας πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλή ασφάλεια EU Personal Data Protection

 13. Οι τρόποι μέτρησης του επιπέδου των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προσαρμόζονται • Χρήσιμο και αναγκαίο καθώς όλο και περισσότερες χώρες έχουν προχωρήσει • Πρόταση και για 5ο επίπεδο

 14. From e-Government to t-Government (transformational)

 15. E-Government –μέχρι σήμερα • Έχει δοθεί έμφαση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση • εισαγωγή της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων απαιτήσεων • Σημαντική πρόοδος, αλλά… • Η αύξηση των καναλιών εξυπηρέτησης του πολίτη αυξάνει (αρχικά) και το κόστος • Η καλύτερη πρόσβαση στο front-end που δόθηκε, αποκάλυψε τις αδυναμίες της πραγματικής δυναμικότητας παροχής των υπηρεσιών • Η αυτοματοποίηση μέρους της διαδικασίας επιβαρύνει το υπόλοιπο σύστημα • Άρχισε με τα εύκολα κομμάτια, αλλά πλήρεις (end-to-end) διαδικασίες είναι αναγκαίες για πραγματικά υψηλής αξίας υπηρεσίες • Υπάρχουν δυσκολίες στην υλοποίηση μιας πραγματικά διαλειτουργικής κοινής υποδομής

 16. Transformational Government • Εισάγεται η ανάγκη να κοιτάμε την πλήρη (end-to-end)διαδικασία (όχι μόνο το front ή το back-end) που οδηγεί σε ένα μετρήσιμο προσδοκώμενο όφελος • Επίπτωση:Διαδικασίες που οδηγούνται από την πληροφορία – καθώς χρειάζεται η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης, ουπολογισμός της επιθυμητής, συμφωνία για τους στόχους • Προσέγγιση:Συνεχόμενα έργα που κτίζουν το ένα πάνω στο άλλο, βασισμένα όμως σε μια κοινή διαλειτουργική υποδομή, που οδηγεί τελικά σε ένα ολοκληρωμένο έργο

 17. Transformational Government - τι χρειάζεται • Έμφαση στην προσέγγιση-υποδομής • Integration με τα υπάρχοντα legacy συστήματα • Ασφάλεια της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένου του identity management • Πλατφόρμα ολοκλήρωσης (Consolidation platform) • Πλήρης σουίτα μεπλήρως συνεργαζόμενα μεταξύ τους επί μέρους υποσυστήματα • Έτοιμες εφαρμογές • Δυνατότητα ανάπτυξης ειδικών εφαρμογών, αλλά με πλήρη ολοκλήρωση στην κοινή υποδομή • Μεγάλες και πλήρεις δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας και ελέγχου (μέτρηση αποτελεσμάτων και σύγκριση) Η Oracle παρέχει όλα τα ανωτέρω

 18. Oracle – Infrastructure Information for e-Government

 19. Oracle Fusion Architecture • Multiplatform • Comprehensive • Fully supports SOA • Open Standards based • Plug compatible • Highly available • Leader in Grid computing • Comprehensive information security • Supports packaged & custom applications Unified Portal Business Intelligence Activity Monitoring Business Process Orchestration Process models BPEL Engine Fusion Service Bus Multi-protocol routing Message transformation Services and Event Mediation Standard Development Framework Security, Management & Monitoring Fusion Service Registry Application Integration Services Process Integration Services Data and Metadata Services Oracle Apps Custom Apps ISV Apps Grid Computing Clustering Security Provisioning Configuration Data Management Directories Identity Management Web Cache

 20. Μερικά Παραδείγματα

 21. Polizei Bayern Ενδεικτικοί Κυβερνητικοί Πελάτες της Oracle

 22. Το Hull City Council Βελτιώνει την Αποδοτικότητα Διαχείρισης Κλήσεων Πολιτών κατά 67%, Αναμένει Μείωση κόστους κατά £190,000 «Ο κύριος στόχος μας ήταν η παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησηςμέσω βελτιωμένης αποτελεσματικότητας, η οποία τελικά θα παρέχει οικονομικότερες και πιο πελατοκεντρικές υπηρεσίες» • Μείωση των χαμένων κλήσεων στο 1% από το 14% • Αύξηση του ποσοστού απόκρισης κλήσεων σε λιγότερο από 10’’ από το 57% σε πάνω από 98% • Μείωση μέσου χρόνου αναμονής σε μόλις 3’’ • Αύξηση του ποσοστού ικανοποίησης των πελατών σε πάνω από 98% • Δυνατότητα ετήσιας εξοικονόμησης £190,000 και άνω λόγω της βελτιωμένης λειτουργίας Λύση της Oracle : Oracle E-Business Suite CRM applications (including Oracle Customer Interaction Center, Oracle Scripting, Oracle Mobile Field Service) Oracle9i Database Oracle9i Application Server • 67% Ταχύτερες Απαντήσεις & Μείωση Αναπάντητων Κλήσεων κατά 94%

 23. Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισμός του Πολωνικού Φορέα για τη Γεωργία (ARiMR) Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί ο ARiMR εδώ και πολλά χρόνια επελέγη για την αξιοπιστία, την ποιότητα και την ευελιξία της, καθώς και γιατί θεωρεί την Oracle Corporation ένα σταθερό προμηθευτή που εγγυάται τη συνεχή εξέλιξη των εργαλείων και των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται • Μητρώα Ζώων & Συμμετοχών (με πρόσβαση μέσω Internetγια τους ενδιαφερομένους) • GIS σύστημα – καλύπτει το σύνολο της Πολωνίας (320.000 τχμ) με ορθοφωτογραφικούς χάρτες. • Συστήματα πληρωμών (βάσει παραγωγής & έκτασης) • IACS Data warehouse, Ταμείο Πληρωμών & Συστήματα Παρέμβασης (& άλλα συστήματα) • Υποδομή ηλεκτρονικής υπογραφής με εξωτερικό CC Λύση της Oracle : Oracle Database Enterprise Edition Real Application Cluster option Partitiong option Spatial option Internet Application Server Enterprise Edition Express Server Oracle EBS Oracle Payroll Oracle HR Self Service i Learning Traning Administration • Η ανάγκη είναι μεγάλη: 2 εκατ. δυνητικοί δικαιούχοι αγροτικών επιδοτήσεων της ΕΕ

 24. Ισλανδία, e-Government “Αυτή η επένδυση σε ΙΤ παρέχει τη βάση για τη σύγχρονη ΙΤ υποδομή της Ισλανδίας και μας επιτρέπει να καλύπτουμε τις ανάγκες των πολιτών για βελτιωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης.” - Gunnar Hall, Διευθυντής Λογιστηρίου του Κράτους της Ισλανδίας • Ενοποιημένη Πληροφορία & Εφαρμογές • Δια-τμηματική • 19.000 υπάλληλοι • Κεντρική Διαχείριση – Αποκεντρικοποιημένη υποδομή Λύση της Oracle : Oracle Internet Platform Oracle 9i Oracle 9iAS Oracle eBusiness Suite • Και οι 540 δημόσιοι οργανισμοί της Ισλανδίας παρέχουν στους Ισλανδούς • 24ωρη πρόσβαση στις υπηρεσίες τους μέσω Internet....

 25. Η Ολλανδική Αστυνομία «Τα Oracle9i Application Server Wireless και Oracle Spatial αποτελούν έναν επιτυχημένο συνδυασμό όταν πρόκειται για τη δυνατότητα παροχής ασύρματων και μη υπηρεσιών." — Euro Beinat, Διευθύνων Σύμβουλος της Geodan Mobile Solutions • 20% περισσότερος χρόνος εκτός γραφείου για τους αστυνομικούς • Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων σε πραγματικό χρόνο • Υποστήριξη out-of-the box για την επόμενη γενιά location-based υπηρεσιών • Μείωση κόστους κατανάλωσης χαρτιού Λύση της Oracle : Oracle9iAS Wireless Oracle9i Database Oracle9i Spatial • Παροχή άμεσων πληροφοριών στους αστυνομικούς για την καταπολέμηση • του εγκλήματοςκαι καλύτερης πληροφόρησης και υπηρεσιών στους πολίτες

 26. The Information Pistol • Διαμοιρασμός Πληροφοριών/Συμβάντων Εγκλημάτων • Αναζήτηση κλεμμένων οχημάτων σε πραγματικό χρόνο • Άμεση συμπλήρωση αναφορών • Γενικές πληροφορίες για την κίνηση • Τοποθέτηση της αστυνομίας • Αποστολές βάσει τοποθεσίας • Ημερήσιο πρόγραμμα περιπολιών • 20% Περισσότερος χρόνος εκτός γραφείου • 2.000 χρήστες • Υλοποίηση σε 120ημέρες

 27. Σύγχρονες Εξελίξεις στο Χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνης Μονοκρούσος Sales Director Technology, Oracle Hellas