powershell s exchange 2007 rendszerfel gyelet
Download
Skip this Video
Download Presentation
PowerShell és Exchange 2007 rendszerfelügyelet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

PowerShell és Exchange 2007 rendszerfelügyelet - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

PowerShell és Exchange 2007 rendszerfelügyelet. Fóti Marcell NetAcademia Oktatóközpont MCT, MCSE, MVP, MZ/X [email protected] A rendszer felépítésének áttekintése. Objektumorientált, .net-alapú shell, de Kis-nagybetű érzéketlen Variant változók Típushű objektumok, adatok

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PowerShell és Exchange 2007 rendszerfelügyelet' - channery-wong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
powershell s exchange 2007 rendszerfel gyelet

PowerShell és Exchange 2007 rendszerfelügyelet

Fóti Marcell

NetAcademia Oktatóközpont

MCT, MCSE, MVP, MZ/X

[email protected]

a rendszer fel p t s nek ttekint se
A rendszer felépítésének áttekintése
 • Objektumorientált, .net-alapú shell, de
  • Kis-nagybetű érzéketlen
  • Variant változók
  • Típushű objektumok, adatok
 • Command és Expression mód
 • Minden adat – collection
 • Távoli futtatás egyelőre nincs
 • Parancssor és PS-Analyzer
 • .PS1 fájlok
a parancsok szintaxisa
A parancsok szintaxisa
 • Ige-főnév
  • Get-Process, Get-Childitem, Get-Help
  • Stop-Service, Set-Location
 • A paramétereket mindig a shell dolgozza fel
  • Egységes formátum
  • Ha saját parancsot írunk, nem kell paraméterfeldolgozással bíbelődni
 • Wildcard-ready: *, ?, []
 • Utasítás-zárójel: {}
 • Expression Mode: ()
 • Változók: $alma, $_
 • Egy sorban több parancs: ;
 • Konstansok (1kb, 2mb, 3gb)
 • Pipe: |
a help haszn lata aliasok psdrive ok
A help használata, aliasok,  PSDrive-ok
 • Get-Help (-e)
  • Parancsok, Aliasok, Helpek, Providerek
 • Get-Command (get-command | group noun)
  • Parancsok, Aliasok, függvények, alkalmazások
 • Get-Member (get-date | get-member) („asda”.Substring())
  • A lekérdezett objektumok összes metódusa és tulajdonsága
 • Get-PSDrive
  • Az összes provider, amit be lehet járni DIR-DURR
 • DIR Alias:
  • Kétbetűs aliasok (Set-Location, SL; Stop Process, SP)
  • SQL-jellegű aliasok (SELECT, WHERE)
  • Kompatibilitási aliasok (DIR, LS, CD)
navig ci
Navigáció
 • Set-Location (CD)
  • Set-Location C:
  • CD HKLM:
  • SL Cert:
  • CHDIR Env:
 • Get-Childitem (DIR)
  • LS, DIR, GCI
munka objektumcsoportokkal collection
Munka objektumcsoportokkal (collection)
 • Minden parancs objektumhalmazokkal dolgozik
  • 1, 2, 3, 4
 • A halmazok tetszőleges és vegyes típusú elemeket tartalmaznak
  • Get-Childitemnél fájlok+könyvtárak vegyesen
  • Dir ; 1, 2, 3, 4
 • A halmaz egyes elemeit Foreach-Object-tel lehet egyesével kezelni
 • foreach {$_}
  • $_ a halmaz aktuális eleme (1..5 | foreach {“blabla$_"})
  • dir | foreach {$_.LastAccessTime - $_.LastWriteTime}
munka objektumkupacokkal
Munka objektumkupacokkal
 • Select-Object
  • Oszlopok kiválogatása (kivéve –first, -last)
 • Where-Object
  • Sorok kiválogatása {$_}
 • Sort-Object
  • Sorbarendezés
 • Összetett műveletek
  • Az öt legnagyobb olyan fájl, amit 2007-ben módosítottak
 • Group-Object
  • Tetszőleges property alapján
 • Measure-Object
  • Statisztika
nyal nks gok
Nyalánkságok
 • Fájlkezelés
  • Get-content, set-content
 • .net objektumok statikus metódusainak meghívása
  • [névtér]::Metódus()
 • WMI-objektumok megszólítása
  • Get-wmiobject
 • PowerGadgets
exchange task model
Exchange “Task Model”
 • A cél a rendszergazdai feladatok egyszerűsítése
  • A „Task Model” a felügyeleti funkciók logikus csoportosítása
 • A „task” vagy feladat egy elemi műveletet jelent (pl. move a mailbox)
 • A feladatokat négy csoportba soroljuk:
  • Recipient management tasks
  • Organization management tasks
  • Server management tasks
  • Diagnostic Tasks
 • A feladatok tovább vannak bontva szerverszerepek és funkciók szerint
  • Roles: Edge/Hub Transport, CAS, Mailbox, UM
  • Features: AntiSpam, Managed Email, Transport, Rules etc.
mihez van cmdlet
Mihez van Cmdlet?
 • Az összesen 375 cmdlet teljesen lefeldi az Exchange 2007 rendszerfelügyeletét
  • Kivételek: külső termékek által nyújtott szolgáltatások (IIS, ADUC) és néhány őskövület.
 • Recipient management
  • Distribution group, DDG, Mailboxes, mail-enabled contacts, users, Mailbox Policies, Email Address Policies
 • Organization settings
  • Transport Rules, Journaling, Routing, Filtering, Managed Folders, Address Lists, OAB, Anti-Spam, ActiveSync, UM
 • Server settings
  • Storage group, mailbox and public folder databases, LCR / HA, Virtual directories, SMTP connectors, POP, IMAP
 • Diagnostics
  • Queue management, test server health, connectivity, BPA
slide13
Súgórendszer
 • A help parancs segít a cmdletek és kategóriák felderítésében

Get-help *User* Get-help -role *UM*Get-help –component *recipient*

 • További részletek...

Get-mailbox -? | more Help remove-storagegroup

 • Lássuk, mit is adnak vissza az egyes parancsok?

Get-Mailbox TestUser | format-list Get-Mailbox TestUser | fl *quota*

 • A get-member a rendszergazda második (vagy a harmadik?) legjobb barátja

Get-storagegroupTestSG | get-member

t rgyak azonos t sa
„Tárgyak” azonosítása
 • Az összes objektum egyedi azonosítóval (Identity) rendelkezik (név, GUID vagy DN)
 • Két objektumcsoport van:
  • Singleton: egypéldányos jószágok
  • Multiple instance: jószág-csokrok, ahol az azonosító tesz különbséget
 • Az “Identity” az objektum létrehozásakor kap értéket

new-StorageGroup -name SG1 -server SERVER1

 • Innentől az Identityjével „találjuk fejbe”

set-StorageGroup SG1 -param1 arg1

 • Az Identityk láncából „útvonal” képezhető
  • URL: “ftp://server/container/resource.exe”
  • Identity: “container\resource1\resource2…”

get-MailboxDatabase “Mailbox Store”get-Mailbox redmond\evandremove-AddressList AddressList1\AddressList2

  • Így aztán nem kell állandóan a tartománynévre és egyéb irreleváns adatokra hivatkozni!
  • Ha valakinek az „kényelmes”, az Identitytmegadhatja GUID vagy DN formátumban is
keres s
Keresés
 • Egy parancs általában visszaadja az összes objektumot, ezt a listát szűrhetjük (kliens):

Get-TransportServer | where { $_.MessageTrackingEnabled –eq $false }

 • Dzsóker rulez

Get-Mailbox *joe*Get-ExchangeServer *North* Get-SendConnector *.hp.com

 • Egyes parancsok szerveroldali szűréssel is rendelkeznek

Get-Mailbox -filter { DisplayName -like ‘*Test*’ }

pipelining cs vez s
Pipelining (csövezés)
 • Egyszerre egy sereg objektum feldolgozása

get-StorageGroup | set-StorageGroup -param1 arg1 -param2 arg2

 • Ugyanazon főnéven belül a csövezés mindig működik (cmd1 | cmd2)

Get-Mailbox redmond\evand | remove-mailbox

 • ... és néha a szavakon túl is...

Get-Mailbox redmond\evand | Test-MapiConnectivity

 • Ha nem megy a csövezés, használj “ForEach” parancsot!

Get-ExchangeServer | foreach { get-Storagegroup –server $_.Name }

balesetmegel z s
Balesetmegelőzés
 • Viselj világítós mellényt!
 • Használd a whatif, confirm, verbose kapcsolókat!
  • Az összes cmdlets (a get-* kivételével)tudja a –whatif-et
  • A „gyilkos” parancsok mindig kérdeznek!
 • Hibás/félresikerült objektumok kezelése:
  • Ha „hibás”, üzenetet kapunk
  • …ezt akár kódból mi magunk is ellenőrizhetjük

$object = Get-ELCMailboxPolicy ELCp1

if ( $object.IsValid –eq $false )

{

$whatsWrong = $object.Validate()

$whatsWrong | select-object

InvalidData,Description,PropertyDefinition

}

  • A set-* cmdletekkel gyógyítunk

$fixedObject | Set-ManagedFolder

n h ny egyszer p lda
Néhány „egyszerű” példa
 • Hát lássuk, értelmezzük!
  • Get-Mailbox -server E12admin | foreach { get-MailboxDatabase $_.Database } | group Name
  • 1..5 | foreach { new-storagegroup -name (“SG $_”) -server E12admin | new-mailboxdatabase “MB” }
  • Get-DistributionGroupnewEmployees | get-DistributionGroupMember | enable-mailbox -database newDb1
  • Get-MessageTrackingLog -MessageSubject "SomeTextFromTheSubject" | Group ClientIP | Select Name | nslookup $_
exchange 2007 id g p s akkor elkezdett meredeken zuhanni a tco
Exchange 2007 időgépÉs akkor elkezdett meredeken zuhanni a TCO...

param( [string]$server = $(read-host "Target server"))

new-storagegroup Congress -server $server | out-null

new-mailboxdatabase Senate -storagegroup exadmin-mbx-02\Congress | mount-database

new-mailboxdatabase House -storagegroup exadmin-mbx-02\Congress | mount-database

write-host "Databases created"

# get top user

$mbxset = (get-mailboxstatistics -server exadmin-mbx-01| sort TotalItemCount -desc)[0..49]

$mbxset | foreach{ get-mailbox $_.LegacyDN } |

where {$_.Database -like "House*"} |

move-mailbox -targetdatabase $server\house | out-null

write-host "Representatives moved"

$mbxset | foreach{ get-mailbox $_.LegacyDN } |

where {$_.Database -like "Senate*"} |

move-mailbox -targetdatabase $server\Senate | out-null

write-host "Senators moved"

resources
Resources
 • Exchange 2007 + PowerShellWeblapok, Wiki-k, és Blogok
  • http://exchangeninjas.com
  • http://www.viveksharma.com/techlog/
  • http://www.msexchangeteam.com
  • http://blogs.technet.com/evand/
 • PowerShell Team Blog
  • http://blogs.technet.com/powershell/
ad