Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POSKUSI V KEMIJI PowerPoint Presentation
Download Presentation
POSKUSI V KEMIJI

POSKUSI V KEMIJI

903 Views Download Presentation
Download Presentation

POSKUSI V KEMIJI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. POSKUSI V KEMIJI Tjaša Kampos

  2. Izbirni predmet Poskusi v kemiji (POK) se v programu osnovne šole povezuje s splošno izobraževalnim predmetom Kemija v 8. in 9. razredu in tudi s predmetom Naravoslovje v 7. razredu.

  3. Jedro izbirnega predmeta POK predstavljajo EKSPERIMENTI v vsej svoji celovitosti. Učenci skoraj vsako uro izvedejo 1 eksperiment, samostojno ali v manjših skupinah.

  4. OSNOVNI PODATKI O IZBIRNEM PREDMETU • enoletni izbirni predmet • letni obseg ur: 35 (32) • izberejo ga lahko učenci 8. in 9. razreda

  5. SPLOŠNI CILJI PREDMETA

  6. eksperimentalno delo iskanje podatkov opazovanje pogovor projektno delo METODE IN OBLIKE DELA terensko delo

  7. OCENJEVANJE Področja preverjanja in ocenjevanja znanja obsegajo: • eksperimentalne spretnosti in veščine, • procesiranje podatkov, • znanje, razumevanje, uporabo, • izdelke učencev.