Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“outsourc e 2Lithuania” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“outsourc e 2Lithuania”

“outsourc e 2Lithuania”

183 Views Download Presentation
Download Presentation

“outsourc e 2Lithuania”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Asociacijos „Infobalt“ projektas “outsource2Lithuania”

 2. outsource2Lithuania Projekto tikslas • Suformuoti Lietuvos, kaip pirmaujančios ITT paslaugų nuomos užsieniui (“outsourcing”) Europoje teikėjos, įvaizdį • Iki 2006 m. padvigubinti projekto dalyvių eksporto apimtys

 3. outsource2Lithuania

 4. outsource2Lithuania Prielaidos projekto tikslams pasiekti • ITT paslaugųnuomos užsienyje rinkos augimas 2003 m. – 40% (Gartner) • Indijai pirmaujant pasaulyje ITT paslaugų nuomos rinkoje, didelį susidomejimą kelia alternatyvūs resursų šaltiniai • Lietuva šiandien neturi ITT paslaugų nuomosšalies įvaizdžio, tačiau turi visas tam reikalingas prielaidas

 5. outsource2Lithuania Prielaidos • Kvalifikuota ITT darbo jėga • Aukšta darbų kokybė • Partnerystė ir vadybinė patirtis tiek rytų, tiek ir vakarų rinkose • Konkurencinėdarbų atlikimo kaina(vidutinis atlyginimas Lietuvoje sudarė 2,71 EUR/val.) • Stiprus ITT įmonių bendradarbiavimas tarpusavyje

 6. outsource2Lithuania Prielaidos • Lietuvos intergracija į ES ir NATO • Stipresnė nei kitų ES narių vyriausybės parama • Stipresnė nei kitų ES narių ITT asociacija „Infobalt“ • Stipresnė nei konkurentų iš rytų duomenų ir autorių teisių apsauga • Kultūrinis ir geografinis artumas • Palanki geografinė padėtis tapti “near-shore”ITT paslaugų nuomotojais Europoje

 7. outsource2Lithuania Kodėl „Infobalt“ iškėlė šią inciatyvą? • Lietuva per artimiausius kelerius metus gali imtis iniciatyvos ir tapti ITT paslaugų teikimo lydere Europoje • Inciatyva aktuali ir savalaikė, atstovaujanti narių interesus konkurencingai dirbti Europoje

 8. outsource2Lithuania Kritiniai sėkmės faktoriai • Gero “Brand name” sukūrimas - outsource2lithuania • Kvalifikuotas informacijos pateikimas • Efektyvus tarptautinis marketingas: • Portalas • Renginiai • Potencialių partnerių duomenų bazė • Lietuvos valdžios institucijų motyvavimas reklamuoti šį projektą užsienyje

 9. outsource2Lithuania Kritiniai sėkmės faktoriai • Projekto finansavimas • Dalyvių lėšos • Lietuvos ištekliai • Tarptautiniai fondai • Komercinė sėkmė tarp užsienio kompanijų • Aukšta projekto dalyvių kvalifikacija • Kompetencijos kėlimas kokybės, marketingo, vadybos, eksporto ir tarptautinio atstovavimo srityse

 10. outsource2Lithuania Projekto aprašymas ir etapai • Projekto pristatymas asociacijos „Infobalt“ nariams ir sutarčių su projekto dalyviais pasirašymas • Informacijos apie projekto dalyvius surinkimas • Portalo www.outsource2Lithuania.com sukūrimas • Projekto dalyviams skirtų mokymų ir seminarų organizavimas • Efektyvus marketingas užsienyje

 11. outsource2Lithuania Informacijos surinkimas • Projekto dalyviai pateikia informacija apie: • Įmonę • Veiklos specializaciją • Įmonės kompetenciją • Eksportuojamas paslaugas • Eksportuojamas produktus

 12. outsource2Lithuania Galimų ITT paslaugų nuoma • Taikomosios sistemos įmonėms ir organizacijoms • Programinės įrangos kūrimo paslaugos • IT infrastruktūros sprendimai • Verslo procesų valdymas

 13. outsource2Lithuania Seminarai ir mokymai • Seminarai: • VU, VGTU, UAB “Sintagma“ ir AB „Alna“ bendro projekto “Kaip įsidiegti CMM standartą” patirties perdavimas • Sėkmingas prisistatymas užsieniui • Patirties tarpusavyje pasidalinimo seminarai • Individualios konsultacijos

 14. outsource2Lithuania Marketingas • Portalo sukūrimas www.outsource2Lithuania.com: • Lietuvos, kaipITT paslaugų nuomos šalies, potencialo pristatymas • Imonių, jų eksportuojamų paslaugų ir produktų pristatymas • Registracija į tarptautines paieškos sistemas(Google, Yahoo, www.business.com)

 15. outsource2Lithuania Marketingas • Lietuvos diplomatinių kanalų išnaudojimas(LR URM, LEPA, ICC) • Prisistatymas Gartner ir kitiems nuomonės formuotojams(TNS Gallup, IDC) • Prisistatymai strateginių rinkų IT asociacijoms(BITCOM, EICTA, WITSA) • Aktyvus prisistatymas ITT paslaugų nuomai skirtuose specializuotose renginiuose • Paslaugų nuomos misijų organizavimas

 16. outsource2Lithuania Tarptautiniai renginiai • TINE’2004 (balandžio 20-22 d., Amsterdamas) • OutsourceWorld London 2004 (birželio 15-17 d., Londonas) • OutsourceWorld New York 2004 (spalio 5-7 d., Niujorkas) • SYSTEMS’2004 (spalio 18-22 d., Miunchenas) • Symposium/Itxpo 2004 (lapkirčio 1-4 d., Kanai)

 17. outsource2Lithuania Projekto dalyvių isipareigojimai • Pasirašyti sutartį dėl dalyvavimo projekte “outsource2lithuania” (iki 2004 m. kovo 1 d.) • Pateikti teisingą informaciją pagal sutartą struktūrą • Mokėti projekto dalyvio mokestį • Skirti šiam projektui atsakingąkontaktinį asmenį

 18. outsource2Lithuania Asociacijos „Infobalt“įsipareigojimai • Atlikti portalo sukūrimo, informacijos surinkimo, mokymų rengimo bei marketingo veiksmus • Skirti projekto vadovą • Užtikrinti informacijos konfidencialumą ir visų projekto dalyviųvienodą atstovavimą • Ieškoti papildomų finansavimo šaltinių

 19. outsource2Lithuania Projekto finansavimas • Metinis projekto dalyvio mokestis, priklausantis nuo įmonės apyvartos: • Įmonės apyvarta < 1 mln. Eur – 1000 Lt. • Įmonės apyvarta 1-5 mln. Eur – 2000 Lt. • Įmonės apyvarta > 5 mln. Eur – 3000 Lt. • Kiti (išoriniai) finansavimo šaltiniai • Pinigai naudojami projekto vadovo, portalo sukūrimo ir marketingo užsienyje išlaidų padengimui

 20. outsource2Lithuania Projekto valdymo struktūra • Projekto valdymo komitetas (5 projekto dalyvių atstovai, renkami vieneriems metams) • Tvirtina veiksmų planą ir finansavimo panaudojimą • Atsiskaito projektų dalyvių susirinkimui • Projekto vadovas skiriamas asociacijos „Infobalt“ administracijos, o jo kandidatūrą tvirtina projekto valdymo komitetas • Komunikacija: • Informaciją bus platinama el. paštu (sukuriama el. konferencijos grupė) • Konsultacijos - telefonu

 21. outsource2Lithuania Kontaktai Asociacija „Infobalt“ Vokiečių g. 28/17-16 Tel: +370 5 262 26 23 Faks: +370 5 262 26 29 Email: office@infobalt.lt Kontaktinis asmuo: Edgaras Kriukonis Interneto svetainė: www.outsource2lithuania.com

 22. outsource2Lithuania Klausimai???