slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cykl Medycyny Polowej i Zdrowia Publicznego WCKMed . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cykl Medycyny Polowej i Zdrowia Publicznego WCKMed .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Cykl Medycyny Polowej i Zdrowia Publicznego WCKMed . - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO W ŁODZI im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego. POZIOMY POMOCY MEDYCZNEJ. Cykl Medycyny Polowej i Zdrowia Publicznego WCKMed. Zabezpieczenie medyczne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Cykl Medycyny Polowej i Zdrowia Publicznego WCKMed .


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO W ŁODZI

im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego

POZIOMY POMOCY MEDYCZNEJ.

Cykl Medycyny Polowej i Zdrowia Publicznego

WCKMed.

zabezpieczenie medyczne
Zabezpieczenie medyczne

W Wojsku Polskim, podobnie jak w innych krajach NATO, pomoc medyczna udzielana jest w systemie leczenia etapowego będącego systemem leczenia przedszpitalnego i ewakuacji medycznej.

Pomoc medyczna jest:

• ciągła,

• progresywna,

• udzielana w ściśle określonych ramach czasowych.

zabezpieczenie medyczne1
Zabezpieczenie medyczne

O przydzieleniu jednostki medycznej do określonego poziomu decydują jej możliwości, nie jakość pomocy medycznej.

W konsekwencji wyższe etapy cechuje:

 • ograniczona mobilność ( duża infrastruktura ),
 • większa baza diagnostyczna (rtg, laboratoryjna),
 • większą liczba wykonywanych procedur,
 • większa liczba łóżek szpitalnych,
zabezpieczenie medyczne2
Zabezpieczenie medyczne

W czasie realizacji zabezpieczenia medycznego specyficznych działań bojowych (PKW) dla zwiększenia ich efektywności jeden lub więcej poziomów może być pomijany.

Służba zdrowia szczebla taktycznego wykonuje powierzone jej zadania w oparciu o ruchome pododdziały i oddziały medyczne (GM, ZEM, GZM). W razie potrzeby wspierana będzie pododdziałami i oddziałami medycznymi ze szczebla centralnego.

zabezpieczenie medyczne3
Zabezpieczenie medyczne

Możliwości punktów medycznych dzielą się na dwie kategorie:

 • minimalne, które są obowiązkowe,
 • rozszerzone, dostosowane do swoistych potrzeb misji medycznej,

Zwiększenie możliwości, mające zbliżyć standard opieki do standardu czasu pokoju realizuje się w okresie minimalnej dynamiki działań bojowych i mobilności wojsk i oznacza się znakiem (+) np. 2+.

si y i rodki s u by zdrowia
SIŁY I ŚRODKI SŁUŻBY ZDROWIA
 • Są to pododdziały i jednostki służby zdrowia występujące na poszczególnych szczeblach organizacyjnych wojsk, przeznaczone do realizacji zadań zabezpieczenia medycznego wojsk.
 • - kompania - ratownik, ratownik medyczny, GM;
 • - batalion - ZEM, ZZM ;
 • - Brygada, pułk - GZM;
 • Dywizja -Wydzielone Szpitale Stacjonarne,
 • Jednostki Wzmocnienia Med.;
 • - Korpus - bwmed, kssan, WSzR, SzW cz.”W”;
 • - RSZ - basan, bpepid.
poziomy zabezpieczenia medycznego
POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

WEDŁUG AD 85-8

Numeryczne określenie wskazujące na funkcje i szczebel możliwości jednostki medycznej. Poziom danej jednostki medycznej zazwyczaj odpowiada szczeblowi sił, w skład których wchodzi dana jednostka.

poziomy zabezpieczenia medycznego3
POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

Poszczególne elementy systemu w SZ RP przedstawiają się następująco:

kompanijny punkt opatrunkowy ( kpo ) – organizowany przez ratownika z GEM/ZEM

batalionowy punkt opatrunkowy (bpo)– rozwijany przez ZZM I poziomu wydzielony z GZM (poziom 1),

Brygadowy Punkt Opatrunkowy (BPO)– rozwijany przez ZZM II poziomu wydzielony z GZM(poziom 2 )

poziomy zabezpieczenia medycznego4
POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

Poszczególne elementy systemu w SZ RP przedstawiają się następująco:

Punkty pomocy medycznej poziomu 3wydzielone szpitale stacjonarne (cywilne i wojskowe ).

Baza szpitalna w kraju ( cywilna i wojskowa )występuje podczas ewakuacji z misji zagranicznych (poziom 4).

slide13

DOCELOWY MODEL ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO ZT

Kompania

Batalion / Dywizjon

Brygada

DZ

Jednostki podporządkowania Centralnego

Jednostki wsparcia medycznego

Zespół Ewakuacji Medycznej

/etatowo/

Grupa Zabezpieczenia Medycznego

/etatowo/

WSzP

-------------------

Jednostki wzmocnienia medycznego

ewakuacji kołowej i lotniczej

(np. klucz śmigłowców ewakuacji medycznej)

Grupa Medyczna

Zespół Zabezpieczenia Medycznego Poziomu 1

/wydzielany z GZM Brygady/

Baza Szpitalna Kraju

( szpitale wojskowe i cywilne)

1

2

3

4

poziomy zabezpieczenia medycznego5
POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

kompanijny punkt opatrunkowy (kpo)

kompanijne gniazdo rannych

pierwsza pomoc medyczna

poziomy zabezpieczenia medycznego6
POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

I POMOC MEDYCZNA

Udzielana w drodze samopomocy i pomocy wzajemnej przez żołnierzy i ratowników, polega na wykonaniu prostych zabiegów medycznych, mających niejednokrotnie kluczowe znaczenie dla życia rannego.

Pierwszą pomoc i zbieranie poszkodowanych z kompanijnych gniazd rannych oraz miejsc, w których zostali zranieni wraz z ewakuacją.

Ten rodzaj pomocy prowadzi się w oparciu o indywidualne wyposażenie żołnierza i plecak ratownika.

poziomy zabezpieczenia medycznego7
POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

kompanijny punkt opatrunkowy (kpo)

kompanijne gniazdo rannych

pierwsza pomoc medyczna

poziomy zabezpieczenia medycznego9
POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

I POMOC MEDYCZNA

 • tamowanie krwotoku ;
 • unieruchomienie złamań;
 • podstawowe czynności reanimacyjne;
 • zabiegi profilaktyczne i lecznicze związane z użyciem BMR;
 • inne czynności ratownicze w zależności od potrzeb;
poziomy zabezpieczenia medycznego10
POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

batalionowy punkt opatrunkowy (bpo)

pierwsza pomoc lekarska

poziomy zabezpieczenia medycznego11
POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
 • POZIOM 1
 • AJP 4.10 przedstawia następującą charakterystykę poziomu 1:
 • udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej,
 • segregacja,
 • resuscytacja ,
 • stabilizacja pacjentów na czas ewakuacji do wyższego poziomu,
 • ambulatoryjna pomoc lekarska, leczenie lekkich zachorowań i
 • drobnych urazów z bezzwłocznym przywracaniem żołnierzy do
 • służby,
poziomy zabezpieczenia medycznego12
POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

Wzmocniony Poziom 1 (Poziom 1 +)

Stosownie do charakteru misji medycznej możliwości Poziomu 1 mogą być zwiększone o następujące elementy:

-bardzo ograniczoną bazę łóżkową,

-podstawowe leczenie stomatologiczne,

-podstawowe testy laboratoryjne,

-medycynę zapobiegawczą,

-postępowanie ze stresem operacyjnym,

slide25

Poziom 2

kwalifikowana pomoc medyczna

poziom 2
Poziom 2

Jednostki zabezpieczenia medycznego poziomu 2 są pododdziałami przydzielonymi do formacji Brygady.

Odpowiedzialność za Poziom 2 należy do narodu wystawiającego oddział.

poziom 21
Poziom 2

Rutynowo obejmuje on chirurgię ratującą życie i kończyny jak również ograniczoną bazę łóżkową do krótkoterminowego leczenia pacjentów (do czasu szybkiego powrotu do służby lub ewakuacji).

Możliwości te mogą być poszerzone o dodatkowe zdolności w ramach opieki specjalistycznej obejmujące podstawowe operacje chirurgiczne oraz intensywną opiekę medyczną.

poziom 22
Poziom 2

Na poziomie 2 i poziomie 3 możliwe jest w ramach operacji sojuszniczych lub koalicyjnych tworzenie międzynarodowych struktur służby zdrowia.

poziom 23
Poziom 2

Rozwijanie placówki medycznej Poziomu 2 jest uzależnione od rodzaju misji, szczególnie kiedy:

• zaangażowane są duże siły lub istnieje ryzyko

wystąpienia dużej liczby poszkodowanych;

• czynniki geograficzne, topograficzne, klimatyczne i operacyjne

mogą ograniczać możliwości ewakuacji medycznej na Poziom

3 zgodnie z normami czasowymi;

• wielkość i / lub rozmieszczenie sił nie uzasadniają rozwinięcia

pełnego Poziomu3 zabezpieczenia medycznego;

poziom 2 poziom 2 lekki manewrowy 2 lm
Poziom 2Poziom 2 Lekki Manewrowy (2 LM)

Medyczne placówki lecznicze Poziomu 2 LM są lekkie, wysoce mobilne, przeznaczone do zabezpieczenia manewrowych formacji lądowych (formalnie odpowiednik poziomu brygady).

Zwykle są one używane w początkowej fazie kryzysu lub działań bojowych. Placówki medyczne Poziomu 2 LM działają jako punkt centralny dla placówek medycznych Poziomu 1, mogą być również łączone jeśli pozwolą na to sytuacja i środki. Zazwyczaj ewakuują pacjentów do Poziomu 3 lub Poziomu 2E.

poziom 2 poziom 2 lekki manewrowy 2 lm1
Poziom 2Poziom 2 Lekki Manewrowy (2 LM)

Oprócz możliwości Poziomu 1, Poziom 2LM posiada:

• możliwość przyjęcia, monitorowania i ewakuację pacjentów;

• szerszy zakres reanimacji;

• rutynowo laparotomię diagnostyczną z opieką pooperacyjną;

• możliwość badań laboratoryjnych -laboratorium polowe;

• możliwość obrazowania –RTG;

• ograniczoną bazę łóżkową;

poziom 2 wzmocniony 2e
Poziom 2 Wzmocniony (2E)

Placówki medyczne Poziomu 2E w istocie są małymi szpitalami polowymi i zapewniają specjalistyczną opiekę zdrowotną.

Poziom 2E zapewnia stabilizację stanu chorego i ewakuację, funkcjonując jako:

• mobilny szpital manewrowy;

• regionalne centrum rozszerzonej opieki medycznej w

operacjach o charakterze ustabilizowanym, gdzie nie jest

uzasadniona obecność placówek Poziomu 3;

• Poziom 2E będzie zwykle zastępować jednostki medyczne

Poziomu 2LM i Poziomu 3 w momencie stabilizacji operacji;

poziom 2 wzmocniony 2e1
Poziom 2 Wzmocniony (2E)

Możliwości placówek Poziomu 2E obejmować będą możliwości Poziomu 2 LM oraz dodatkowo:

• podstawowe operacje / zabiegi

chirurgiczne;

• możliwości chirurgicznej i

intensywnej opieki medycznej;

• laboratorium polowe z bankiem

krwi;

• sprzęt do odkażania

poszkodowanych

w przypadku użycia BMR;

poziom 24
Poziom 2

Zabezpieczenie medyczne poziomu 2 organizowane jest w SZ RP w oparciu o GZM.

Zabezpieczenie medyczne poziomu 2 – integralne z brygadą winno umożliwiać właściwe postępowanie w ciągu 8 godzin, z przypadkami poszkodowanych poza polem walki, których odsetek wynosi 1.4% oraz wszystkimi poszkodowanymi na polu walki (TBC), których odsetek wynosi 8.3%.

slide35

GAB. STOMATOLOG

3

2/1

STRUKTURA

ORGANIZACYJNA GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

109/7

231

AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH - PZOZ

1/1

0/0

DOWÓDCA GZM - SZEF SŁUŻBY ZDROWIA

4/1

12

8

36/5

66

PL DOWODZENIA

SEKCJA

ZAB. MED.

1

1

16

6

1

1

Zespół Ewak.Med.

ZAŁOGA WD

3

3

ZESP. PRZYJĘĆ I SEGREGACJI

6

10

ZESP. CHIRURGICZNY

DR. RADIO/TLF

22

22

11/3

23

4

8

Zespół Medyczny Poziomu 1

ZESP. SZPITALNY

13

7/1

19

9

PL LOGISTYCZNY

ZESP. DIAGNOSTYCZNY

1

1

6

6

DR. ZAOP

APTEKA

0

3

6

3

DR. ZAB.

9

6

DR ZAB. SANIT.

7

0/0

DR. REM

3

4

slide39

GZM

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ

ZZM Poziomu I

ZZM Poziomu II

ZZM Poziomu I

Zespół Ewakuacji Medycznej

ZZM Poziomu I

Ambulatorium

ZZM Poziomu I

ZZM Poziomu I

Dostępność lekarza specjalisty

Dostępność lekarza ogólnego

BZ/BPanc

bz/bcz

bcz

bcz

bcz

Grupa Ewakuacji Medycznej: Ratownik Medyczny, Kierowca-Ratownik, Ratownik, Wóz Ewakuacji Medycznej.

kz/kcz

poziom 3
Poziom 3
 • Realizowany jest na szczeblu Dywizji lub Korpusu.
 • Realizację zadań na poziomie 3 zapewniają wydzielone stacjonarne szpitale wojskowe i cywilne oraz jednostki wzmocnienia medycznego.
 • Poziom 3 umożliwia leczenie NBI (1,4% stanu osobowego) oraz TBC (3,6% stanu osobowego).
poziom 31
Poziom 3

Zadania:

 • Ewakuacja do poziomu 3;
 • Zabiegi chirurgiczne ratujące życie i kończyny.
 • Hospitalizacja;
 • Zaopatrywanie uzupełniające jednostek poziomu 2;
 • Wymiana personelu medycznego;
poziom 4
Poziom 4

Występuje podczas ewakuacji z misji zagranicznych, zwykle jest realizowany na szczeblu narodowego dowodzenia zabezpieczeniem medycznym w oparciu o potencjał krajowy (szpitale/ kliniki stacjonarne).

Zadania:

 • Ewakuacja do poziomu 4.
 • Czasochłonne leczenie ostateczne i rehabilitacja.
 • Zaopatrywanie uzupełniające jednostek poziomu 3.
normy czasowe ewakuacji na poszczeg lne punkty opatrunkowe
Normy czasowe ewakuacji na poszczególne punkty opatrunkowe.
 • Z pola walki do poziomu 1 - 6 h
 • Z poziomu 1 do poziomu 2 - 8 h
 • Z poziomu 2 do poziomu 3 :

Drogą lądową - 10 h

Drogą powietrzną - 8 h

slide46

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

BAZY LOTNICZEJ

GZM

ZZM Poziomu II

ZZM Poziomu I

Grupa Ewakuacji Medycznej

MOBILNY MODUŁ ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO POZIOMU 1

Ambulatorium - bazy lotniczej

Dostępnośćlekarza ogólnego

Dostępność lekarza specjalisty

Baza/Eskadra

Skrzydło

Lotnisko główne

BAZA LOTNICZA

Lotnisko zapasowe

GZM BAZY LOTNICZEJ

slide47

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

BAZY MORSKIEJ

GZM

ZZM Poziomu II

ZZM Poziomu I

Grupa Ewakuacji Medycznej

Ambulatorium - POZ

Dostępność lekarza specjalisty

Dostępnośćlekarza ogólnego

Dostępność lekarza ogólnego lub RM

Moduły zabezpieczenia medycznego Poziomu 1

jednostek desantowych

BAZA MORSKA/

GZM BAZY MORSKIEJ

SZPITAL STACJONARNY

slide48

WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO W ŁODZI

im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Cykl OiOZW