slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Narada Roczna 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Narada Roczna 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Narada Roczna 2014 - PowerPoint PPT Presentation

93 Views
Download Presentation
Narada Roczna 2014
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Narada Roczna 2014

  2. Województwo łódzkie (22 KP/KM PSP) • Jednostki z województwa łódzkiegonie zostały zakwalifikowane na listę • podstawową na dofinansowanie z NFOŚiGW.

  3. Dofinansowanie udzielone w 2013 r. ze środków pochodzących z firm ubezpieczeniowych W 2013 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu województwa otrzymały środki finansowe w wysokości - 1 095 636 zł W tym: PSP (11 jednostek)- 450 641 zł OSP (13 jednostek)- 644 995 zł

  4. Zakupy realizowane z udziałem dotacji na KSRG w roku 2013 (wg planu) w województwie łódzkim W 2013 r. kwota dofinansowania dla jednostek OSP województwa wyniosła 5 166 381 zł

  5. Dziękuję za uwagę