trygghetsm tningen 2011 bor s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trygghetsmätningen 2011 Borås PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trygghetsmätningen 2011 Borås

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Trygghetsmätningen 2011 Borås - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Fältperioden har pågått mellan 5 maj – 21 juni 2011 4 500 utskick gjordes i Borås Målgrupp 16-80 år 15 områden (300 utskick till varje) Svarsfrekvens 71 %. Trygghetsmätningen 2011 Borås. Totalt något problem i närområdet. Totalt något problem i närområdet. Åldersgrupp 20 – 29 år.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trygghetsmätningen 2011 Borås' - chana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trygghetsm tningen 2011 bor s

Fältperioden har pågått mellan 5 maj – 21 juni 2011

 • 4 500 utskick gjordes i Borås
 • Målgrupp 16-80 år
 • 15 områden (300 utskick till varje)
 • Svarsfrekvens 71 %.

Trygghetsmätningen 2011 Borås

ldersgrupp 20 29 r
Åldersgrupp 20 – 29 år

Åldersgrupp 15 – 19 år

 • Denna grupp oroar sig minst för trafiken.
 • Upplever mindre oro för inbrott i den egna bostaden.
 • De upplever att skadegörelse är ett stort problem.
 • Ökad oro att utsättas för överfall/misshandel och de känner sig otrygga i sitt närområde ensamma ute en sen kväll, för övrigt inte särskilt oroliga.
 • Tjejer oroar sig mer än killar
 • Liten oro för inbrott i den egna bostaden.
 • Upplever mest problem, såsom skadegörelse, klotter, berusade personer och personer som bråkar och stör.
 • Har i högre grad angett att de blivit utsatta för fysiskt våld, stöld eller skadegörelse.
 • Den grupp som upplever mest otrygghet ensamma ute en sen kväll och har avstått från flest aktiviteter på grund av oron.
 • Tjejer oroar sig mer än killar
ldersgrupp 30 44 r
Åldersgrupp 30 – 44 år
 • Upplever trafiken som det största problemet i närområdet.
 • Oroar sig mest för skadegörelse/stöld av fordon eller för inbrott i bostad, källare, förråd, vind eller garage.
 • Känner sig trygga ensamma ute i sitt närområde en sen kväll.

Åldersgrupp 45 – 59 år

 • Oroar sig mest för skadegörelse/stöld av fordon eller för inbrott i bostad, källare, förråd, vind eller garage.
 • Upplever sig tryggare än övriga grupper ensamma ute en sen kväll.
ldersgrupp 45 59 r
Åldersgrupp 45 – 59 år
 • Upplever nedskräpning som det största problemet i sitt närområde.
 • Oroar sig mest för skadegörelse/stöld av fordon eller för inbrott i bostad, källare, förråd, vind eller garage.
 • Den tryggaste gruppen.

Åldersgrupp 60 – 69 år

 • Den grupp som upplever nedskräpning som störst problem av åldersgrupperna.
 • Oroar sig mest för skadegörelse/stöld av fordon eller för inbrott i bostad, källare, förråd, vind eller garage.
 • Har avstått från kurser föreningsmöten och liknande verksamhet.
ldersgrupp 70
Åldersgrupp 70 +
 • Den åldersgrupp som upplever minst problem i sitt närområde och oroar sig minst.
 • Är inte överrepresenterade i något avseende.
slutsatser
Slutsatser
 • Problembilden varierar med åldern.
 • Boende i villa/radhus/gård oroar sig mer för inbrott, stöld eller skadegörelse i bostad och andra utrymmen såsom förråd, garage och vind.
 • Boende i villa/radhus/gård känner sig tryggare ensamma ute en sen kväll i sitt bostadsområde jämfört med respondenter som bor i lägenhet.
 • Respondenter med eftergymnasial utbildning upplever sig tryggare än personer med enbart förgymnasial utbildning.
 • Respondenter med båda föräldrarna födda utanför Sverige upplever sig betydligt mer otrygga ur alla perspektiv.
slide10
Kvinnor är mer oroliga än män för inbrott i den egna bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde
 • Män är mer oroliga än kvinnor avseende skadegörelse och/eller stöld av fordon eller annan egendom
bor s rent och snyggt
Borås ♥ rent och snyggt

Uppdrag

Borås Stad har fått i uppdrag av Brottsförebyggande rådet i Borås att i samarbete med andra driva ett långsiktigt arbete med syfte att skapa ett rent och snyggt Borås som:

• uppmuntrar till rörelse, möten och aktiviteter

• ökar den upplevda tryggheten för dem som vistas i staden och dess parker

• minimerar nedskräpning, klotter och skadegörelse

Samverkanspartners

Borås Stad: Informationsenheten på stadskansliet Miljöförvaltningen Tekniska förvaltningen Fritids- och folkhälsoförvaltningen Arbetslivsförvaltningen

Borås Energi och Miljö

Polisen

Mitt i BoråsAB BostäderRäddningstjänsten

bor s rent och snyggt1
Borås ♥ rent och snyggt
 • Insatser
  • Skräpplockardagarna
  • Miljödiplomerat sommartorsdagarna
  • Samverkan med krögarna
  • Mobile Info Center
  • Skräpmätning
  • Applikationen ”Borås rent och snyggt”
  • Tyck till-funktion på hemsidan
hur kan arbetet utvecklas
Hur kan arbetet utvecklas?
 • Vem bär ansvaret för en renare och därmed tryggare stad?
 • Har Du tankar och idéer om hur arbetet kan bli ännu bättre?
 • Hur kan arbetet anpassas till olika målgrupper?
 • Hur kan den verksamhet/förvaltning som du representerar medverka i arbetet?
trygghetsarbete
Trygghetsarbete

Hur bedrivs det bästa trygghetsskapande arbetet?

Hur målgruppsanpassas arbetet?

Hur områdesanpassas arbetet?

 • Grannsamverkan
 • Trygghetsvandringar
 • Fysiska förändringar i miljön
trygghetsarbete1
Trygghetsarbete
 • Hur kan tryggheten öka för ”min” målgrupp?Förslag på insatser och samarbeten?
 • Hur kan min verksamhet bidra till ökad trygghet?
 • Kvinnornas respektive männens upplevelse av trygghet