Το φως - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Το φως PowerPoint Presentation
Download Presentation
Το φως

play fullscreen
1 / 14
Το φως
185 Views
Download Presentation
chana
Download Presentation

Το φως

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Το φως …όπως το εξήγησε ο Maxwell Παύλος Σινιγάλιας, Ηλίας Καλογήρου, Γεώργιος Φλίγκος Δεν το βλέπουμε, αλλά χωρίς αυτό δεν βλέπουμε. Τρέχει με …αστρονομική ταχύτητα, πάντα ίσα. Εισχωρεί κι από την πιο μικρή χαραμάδα. Δίνει ζωή στα φυτά και καλή ψυχολογία στους ανθρώπους

 2. Σ’ ένα τυχαίο σημείο πάνω στη φωτεινή ακτίνα μεταβάλλονται: • η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου • η ένταση του μαγνητικού πεδίου

 3. Σ’ ένα τυχαίο σημείο πάνω στη φωτεινή ακτίνα μεταβάλλονται: • η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου • η ένταση του μαγνητικού πεδίου

 4. Δες την προσομοίωση που περιγράφει πώς η διαταραχή αυτή διαδίδεται ευθύγραμμα

 5. Ένα οποιοδήποτε σημείο πάνω στην ακτίνα διάδοσης του φωτός έχει τιμές έντασης ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. σταθερές Λάθος. Χρειάζεται να ξαναδείς το μοντέλο. Σωστό. μεταβαλλόμενες

 6. Όλα τα σημεία πάνω στην ακτίνα έχουν: τιμές έντασης ηλεκτρικού πεδίου τη χρονική στιγμή που παριστάνεται στο διπλανό στιγμιότυπο. ίδιες Λάθος. Τα διανύσματα διαφέρουν από σημείο σε σημείο Σωστό. διαφορετικές

 7. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το φως είναι μια κυματοειδής ηλεκτρομαγνητική διαταραχή Διαδίδεται ως κύμα Μεταβάλλονται οι τιμές της μαγνητικής και ηλεκτρικής έντασης

 8. Δες την προσομοίωση και προσπάθησε να δώσεις απαντήσεις στα επόμενα: • Σε ποιο επίπεδο ταλαντώνεται η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου; • Σε ποιο επίπεδο ταλαντώνεται η ένταση του μαγνητικού πεδίου; • Όταν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο είναι 0, πόση είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου; • Με ποια χρονική διαφορά εμφανίζονται τα ελάχιστα έντασης ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου σε ένα σημείο;

 9. Αν το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα, τότε κάποιο μέγεθος και έχει ταλαντώνεται Ταλαντώνονται η ένταση του μαγνητικού και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε κάθε φωτεινό σημείο περίοδο Ο χρόνος που χρειάζεται ώστε να γίνει μια πλήρης ταλάντωση σε κάποιο σημείο Πόσες ταλαντώσεις γίνονται στη μονάδα του χρόνου συχνότητα Το φως ταξιδεύει από τη φωτεινή πηγή προς όλες τις διευθύνσεις ταχύτητα διάδοσης

 10. Και τώρα λίγους υπολογισμούς … Η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι 3·108m/s 5·10-7m • υ = λν • ν = υ/λ • ν = 3·108m/s • 5·10-7m • ν = 6·1014Hz Πόση είναι η συχνότητα του παραπάνω κύματος; Σκονάκι: Χρησιμοποίησε τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής

 11. 620-750nm 590-620nm 570-590nm 495-570nm Το μήκος κύματος της προηγούμενης άσκησης (5·10-7m ή 500nm) αντιστοιχεί στο πράσινο χρώματου ουράνιου τόξου. 380-450 nm 475-495nm 450-475nm

 12. Δηλαδή, το ορατό φως είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μήκη κύματος που κυμαίνονται από 750nm έως 380nm., 7,5·10-7m έως 3,8·10-7m, Υπάρχει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μήκη κύματος μεγαλύτερα των 750nm και μικρότερα των 380nm;

 13. H ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εκτείνεται και πέρα από το ορατό φως Μήκος κύματος (m) 10-15 10-3 10-8 10-11 10-1 103 Μικρο-κύματα Ορατή Ακτίνες γάμμα Μακρο-κύματα Υπέρυθρη Ακτίνες X Υπεριώδης

 14. Τα μήκη κύματος έχουν μέγεθοςτης τάξης… Μήκος κύματος (m) 10-15 10-3 10-8 10-11 10-1 103 Μικρο-κύματα Ορατή Ακτίνες γάμμα Μακρο-κύματα Υπέρυθρη Ακτίνες X Υπεριώδης ? ? ? ? ? πυρήνα ? μόριου πρωτεΐνης πρωτόζωου ατόμου φορτηγού μυρμηγκιού