lie enie esk ho zdravotn ctva n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Liečenie českého zdravotníctva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Liečenie českého zdravotníctva - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Liečenie českého zdravotníctva. Vývoj po roku 1990, posledné zmeny xturp08 Turčáni Peter. Modely financovania zdravotníctva. Priame platby – historicky najstaršie Verejné zdravotné poistenie – Bismackov model ... SRN, CZE, POL, ... Štátne zdravotníctvo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liečenie českého zdravotníctva' - chaman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lie enie esk ho zdravotn ctva

Liečenie českého zdravotníctva

Vývoj po roku 1990, posledné zmeny

xturp08

Turčáni Peter

modely financovania zdravotn ctva
Modely financovania zdravotníctva
 • Priame platby – historicky najstaršie
 • Verejné zdravotné poistenie – Bismackov model

... SRN, CZE, POL, ...

 • Štátne zdravotníctvo

demokratická verzia (model Beverige) ... GB, CAN, ...

X

centrálne plánovaná (Semaškov model)

... štáty bývalých socialistických krajín

 • Súkromné zdravotné poistenie ... USA
v voj po roku 1990
Vývoj po roku 1990
 • Na územím ČS bol už od čias Rakúsko-Uhorska zavedený Bismarckov model, ktorý bol po roku 1948 nahradený Semaškovým centrálne plánovaným modelom. Jedným z hlavných pilierov nových zmien v zdravotníctve po roku 1989 bolo zaviesť späť Bismarckov model.
v voj po roku 19901
Vývoj po roku 1990
 • 1990-1991

- prípravné etapy

- návrhy nových zákonov

- zrušenie Krajských úradov národného zdravia a OÚNZ

 • 1992

- Zákon o VZP ČR a Zákon o všeobecnom ZP

- vzniká nový spôsob financovania zdrav. starostlivosti - zdroje

ešte čerpané zo štátneho rozpočtu

- základy pre proces privatizácie

- Zákon o rezortných, oborových, podnikových a ďalších

poisťovniach -> prínos konkurencie -> 1995 26 poisťovní ->

2000 9 poisťovní

v voj po roku 19902
Vývoj po roku 1990
 • 1993

- prvé privatizačné kroky

- zdravotná starostlivosť už financovaná z vybraného ZP

 • 1994-1995

- vznik stále nových poisťovní

- prvé vážne problémy vo financovaní zdravotníctva

- zdravotnícka verejnosť po prvýkrát vyjadruje svoju

nespokojnosť

 • 1996

- pokračujú problémy systému

- zanikajú niektoré zdravotné poisťovne

- legislatíva začala obmedzovať konkurenciu poisťovní

- začína sa pripravovať nový zákon o verejnom ZP

v voj po roku 19903
Vývoj po roku 1990
 • 1997

- potvrdilo sa zlé nastavenie platieb – od výkonu

- prechodu k takzvaný kapitačne-výkonovým platbám

-> paušál za počet pacientov + časť príjmu za výkony

 • 2. polovica 90. rokov

- po rýchlom štarte sa reforma prakticky zastavila

- nikto nechce riskovať a snažiť sa o zmeny

privatiz cia
Privatizácia
 • dve formy zmeny vlatnícva:

- odštátnenie (prechod na obce)

X

- do súkromných rúk

 • viedla k rýchlemu nárastu počtu zdrav. zariadení:

- 6 700 (1990) -> 17 000 (1993) -> 25 000 (1995)

 • u nemocníc a ostatných lôžkových zariadení však privatizácia takmer nepokročila – zo 189 v roku 1994 len 9 v súkromných rukách
po roku 2000
Po roku 2000
 • po takmer 10 rokoch pauzy...

- Kubinyiho (ČSSD) návrh

-> ČSSD zmietla zo stola

 • o niečo neskôr reforma „zdola“

=> nemocnice z príspevkových na

obchodné organizácie – priekopníkom Plzenský kraj – 4 z 10 lôžkových zariadení na a. s. (ale 100 % akcií vlastnil kraj)

najnov ia reforma
Najnovšia reforma
 • autor Tomáš Julínek(ODS):

- regulačné poplatky

- limity na doplatky za lieky

a zdrav. starostlivosť

- možnosť nadštandardnej

starostlivosti vrátane

možného pripoistenia

- osobné účty + ¼ ročne výpisy

- bonusy poistencom, ktorý sa o seba starajú

...

zhrnutie hist rie
Zhrnutie histórie
 • Aby som to na konci zhrnul, je možno jasné, že k presadeniu nutných reforiem bude treba aspoň čiastočne odpolitizovať zdravotníctvo a nájsť v parlamente širšiu zhodu tak, aby prevedené zmeny pretrvali dlhšie než niekoľko rokov. Základná otázka znie, ako nastaviť systém tak, aby pacientovi bola dostupná potrebná starostlivosť v čo najlepšej kvalite a aby sa zároveň zabránilo plytvaniu peňazí. Jediná možná cesta vedie podľa Svetovej banky aj mnohých odborníkov cez ekonomické motivácie všetkých zainteresovaných subjektov
syst m verejn ho zdravotn ho poistenia v r
Systém verejného zdravotného poistenia v ČR
 • Platcovia:

- zamestnanci

- zamestnávatelia

- štát – za deti, študentov, registrovaných nezamestnaných a dôchodcov

 • Výška – 13,5 % z hrubej mzdy (z ktorej zamestnávateľ strháva 4,5 % a ďalších 9 % ako vedľajší náklad práce k hrubej mzde)
 • na účet Všeobecnej zdravotnej poisťovne, alebo inej komerčnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec evidovaný