การ
Download
1 / 62

??? ???????????? ???????????????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 288 Views
 • Uploaded on

การ ประชุมชี้แจง ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบงานรับฝากเกี่ยวกับ โครงการรวมศูนย์รับฝากและสำนักหักบัญชีตราสารหนี้ภาครัฐ 1 สิงหาคม 2548. หัวข้อการชี้แจง 1. ขั้นตอนการทำงานในระบบงานเพื่อตราสารหนี้ภาครัฐ 2. Message Specification, Interface File Format

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??? ???????????? ????????????????????????????????????????????' - chaman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3885398

การประชุมชี้แจง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบงานรับฝากเกี่ยวกับ

โครงการรวมศูนย์รับฝากและสำนักหักบัญชีตราสารหนี้ภาครัฐ

1 สิงหาคม 2548


3885398

หัวข้อการชี้แจง

1. ขั้นตอนการทำงานในระบบงานเพื่อตราสารหนี้ภาครัฐ

2. Message Specification, Interface File Format

3. Hardware Specification, Screen Samples (PTI)

4. อื่น ๆ


3885398

ระบบ PTI

ระบบ SDC

 • ตราสารหนี้ภาครัฐ

 • ขั้นตอนการทำงาน

 •  เปิด/ปิด USER ID

 • เปิด/ปิดบัญชี

 • ฝาก /ถอน/โอน

 • จำนำ/อายัด, เพิกถอนจำนำ/อายัด

 • การ Assign ID และรวบรวมรายชื่อเพื่อจ่ายดอกเบี้ย / ไถ่ถอน

ตราสารทุน, ตราสารหนี้เอกชน

ขั้นตอนการทำงานเหมือนเดิม


3885398

ข้อดีของระบบ PTI

สมาชิกกำหนด User และ Function งานของแต่ละ User

ที่เข้าใช้ระบบได้เอง

 สมาชิกเปิด/ ปิดบัญชีเพื่อฝากหลักทรัพย์ได้เอง

สมาชิกตรวจสอบสถานะใบหลักทรัพย์กรณีมีภาระการจำนำ/ อายัด/

สูญหายได้ทันที

 การจำนำ อายัด เพิกถอน บังคับจำนำ/ บังคับหลักประกัน

ตราสารหนี้ภาครัฐ บันทึกผ่านระบบแทนการแจ้งเป็นหนังสือ


3885398

ข้อดีของระบบ PTI

การโอนหลักทรัพย์ อาจส่งด้วยคำสั่งในระบบ PTI หรือ

คำสั่งตามมาตรฐาน SWIFT

สามารถทำรายการ Pre-matching แทนการ Confirm

หลักทรัพย์ที่ผู้โอนส่งให้

สามารถ Queueing หลักทรัพย์ที่จับคู่รายการ (Matched)

โอนได้แล้ว แต่ยังไม่มีหลักทรัพย์ในบัญชี


3885398

โครงสร้างบัญชี

BOT

SCRIP

SCRIPLESS

TSD

DEALER

CUSTODIAN

BROKER

BOT

A

B

N

CLEARING A/C

CUSTODY A/C

BOT

RP

BOT

ILF

BOT

BE

BOT

FMO

BOT

Pledging

CLEARING A/C

CUSTODY A/C

PORT

CLIENT

PORT

CLIENT

INVESTOR

INVESTOR


3885398

พันธบัตรรัฐบาล : ขั้นตอนการฝากพันธบัตร (สมาชิกติดต่อ TSD)

TSD

Participant

BOT

3. ส่งเอกสารไปตรวจสอบที่ BOT

 • ยื่นใบพันธบัตร

2. Pending ยอดฝาก

4. Deposit Request

5. Confirm ยอดฝาก

6. Deposit Confirm

BOT

Participant B

Participant A


3885398

พันธบัตรรัฐบาล : ขั้นตอนการฝากพันธบัตร (สมาชิกติดต่อ BOT)

TSD

3. Credit ยอดพันธบัตร

ให้สมาชิก

Participant

BOT

2. Deposit Request

4. Deposit Confirm

 • ยื่นฝากใบพันธบัตรที่ BOT

BOT

Participant B

Participant A


3885398

พันธบัตรรัฐบาล : ขั้นตอนการฝากพันธบัตร (ที่สมาชิกประมูลได้)

TSD

Participant

2. Credit ยอดพันธบัตรให้สมาชิก

BOT

1. BOT แจ้งให้โอนพันธบัตรที่ประมูลได้ให้สมาชิก Deposit Request

3. Deposit Confirm

สามารถเข้าระบบ PTI

เพื่อเรียกดูยอดพันธบัตร

BOT

Participant B

Participant A


3885398

พันธบัตรรัฐบาล : ขั้นตอนการถอนพันธบัตร (สมาชิกติดต่อ TSD)

Participant

TSD

BOT

7. พิมพ์พันธบัตรส่งให้ TSD

8. ใบพันธบัตร

2. Pending ยอดถอน

3. ส่งเอกสารไปตรวจสอบ

5. Debit บัญชีสมาชิก

 • ยื่นขอถอนพันธบัตร

4. Withdraw Request

6. Withdraw Confirm

BOT

Participant B

Participant A


3885398

พันธบัตรรัฐบาล : ขั้นตอนการถอนพันธบัตร (สมาชิกติดต่อ BOT)

TSD

Participant

BOT

5. ใบพันธบัตร

4. Withdraw Confirm

3. Debit ยอดพันธบัตรจากบัญชีธปท.

2. Withdraw Request

 • ยื่นขอถอนพันธบัตร

BOT- BE

Participant B

Participant A


3885398

พันธบัตรรัฐบาล : โอนจากบัญชีสมาชิกไปบัญชี BOT-RP หรือ BOT-ILF

TSD

Participant

BOT

4. Transfer-in Confirmation

2. Pending ยอดพันธบัตร

 • สร้างรายการ Transfer Request

3. Transfer-in Request

Participant A

BOT-ILF

BOT-RP

5. Confirm การโอน


3885398

พันธบัตรรัฐบาล : โอนจากบัญชี BOT-RP หรือ BOT-ILF หรือ BOT-BE ไปบัญชีสมาชิก

TSD

BOT

Participant

2. Transfer-out Request

4. Transfer-out Confirmation

 • สร้างรายการ Withdraw Request

BOT-ILF

BOT-BE

BOT-RP

Participant A

3. โอนพันธบัตรเข้าบัญชีสมาชิก


3885398

พันธบัตรรัฐบาล : โอนระหว่างบัญชีสมาชิก

SWIFT

TSD

Participant 1

Participant 2

1.ส่งคำสั่ง DF ผ่าน SWIFT

2. ส่งคำสั่ง RF ผ่าน SWIFT

5. ส่ง DF Confirmation

5. ส่ง RF Confirmation

3.ระบบ Match คำสั่ง DF, RF

4.Debit บัญชี Parti 1 Credit บัญชี Parti 2


3885398

พันธบัตรรัฐบาล : โอนระหว่างบัญชีสมาชิก

PTI

Participant 1

Participant 2

TSD

3.Transfer Confirmation

 • Transfer Request/ Verify

4. ปลด Pending และDebit บัญชี Parti 1 Credit บัญชี Parti 2

2. ตรวจสอบและ Pending


3885398

พันธบัตรรัฐบาล : โอนระหว่างบัญชีสมาชิก

SWIFT

PTI

TSD

Participant 1

Participant 2

2. ส่งคำสั่งผ่าน PTI เพื่อ Gen คำสั่ง RF

 • ส่งคำสั่ง DF ผ่าน SWIFT

5. ส่ง DF Confirmation

5. ส่ง RF Confirmation

4.Debit บัญชี Parti 1 Credit บัญชี Parti 2

3. ระบบ Match คำสั่ง DF, RF


3885398

การจำนำ/ อายัดในระบบ Scripless ระบบใหม่

4. ส่ง Text File จำนำณ สิ้นวัน

ชื่อพันธบัตร

ชื่อผู้ถือพันธบัตร

ชื่อผู้รับจำนำ

ชื่อผู้รับผลประโยชน์

จำนวนหน่วย

BOT

Participant

TSD

1. สมาชิกในฐานะผู้รับจำนำโอนพันธบัตร

จาก CUSTODY A/C ไปยัง PLEDGE A/C

และบันทึกรายการเข้าระบบ

3. สมาชิกตรวจสอบ Status ในระบบ

2. ระบบ CONFIRM LOCK จำนำ


3885398

การเพิกถอนจำนำ/เพิกถอนอายัดในระบบ Scripless ระบบใหม่

TSD

BOT

Participant

4. ส่ง Text File เพิกถอน

จำนำ ณ สิ้นวัน

1. สมาชิกบักทึกรายการขอเพิกถอน

จำนำพันธบัตรเข้าสู่ระบบ

3. สมาชิกตรวจสอบ Status ในระบบ

2. ระบบ CONFIRM เพิกถอนจำนำ


3885398

การบังคับจำนำในระบบ Scripless ระบบใหม่

BOT

TSD

Participant

1. บันทึกรายการบังคับจำนำ

เข้ามาในระบบพร้อมระบุ

Flag แสดงฐานะการบังคับจำนำ

3. สมาชิกตรวจสอบ Status ในระบบ

2. ระบบ CONFIRM เพิกถอนจำนำ

4. ส่ง Text File เพิกถอนจำนำ

ณ สิ้นวัน มี Flag แจ้งว่า

มีการบังคับจำนำ


3885398

พันธบัตรรัฐบาล : ขั้นตอนการจัดส่งรายชื่อเพื่อรับดอกเบี้ย+ไถ่ถอนต้นเงิน

TSD

Participant

BOT

 • ส่งรายชื่อเจ้าของพันธบัตร

 • ผ่านระบบ SDC ตั้งแต่เวลา

 • 17:30 น. – 18:00 น.ของ

 • วันที่ X - 1

2. ส่ง File Transfer SummaryMessage

3.ส่ง File Transfer Summary Confirmation

Participant ใช้ยอด Outstanding Balances เวลา 17:30 น. ของวันที่ X –1


3885398

เปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์เปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ณวันปิดสมุดทะเบียน /วันตัดข้อมูล ( X )

ระหว่างตราสารทุน / ตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสารหนี้ภาครัฐ


3885398

Formatเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์งานรวบรวมรายชื่อผู้ถือตราสารหนี้ภาครัฐ


Settlement instructions

SETTLEMENT INSTRUCTIONSเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์


3885398

B Eเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์

E T

X P

HoldSecurities

Match

DF&RF

DvP&RvP

Queuing

Business Model – DvP/RvP Settlement

(MT545 : Complete)

(MT548: Error)

Buyer

6. RvP Confirmation

TSD Member make Inquiry through system provided by TSD

** 3. Pre-Set. Advice

*1. RvP-Order

BAHTNET Member

Buyer

TSD

(MT298/104)

BAHTNET

(MT541)

1. Order

4. Credit approved/rejected

2. Payment Request

(MT298/105 : Approve)(MT298/106 : Reject)

SET

Credit

Approval

Queue

(MT298/103)

5.3 Response Message

** 5.1 Confirm. Of Debit

1. Order

(MT900)

(MT298/107 : Complete)

(MT298/108 : Error)

RTGS

Queue

* 1. DvP-Order

Seller

BAHTNET Member

Seller

** 5.2 Confirm. Of Credit

(MT543)

(MT103 Second Leg)

6. DvP Confirmation

(MT 547:Complete)

(MT 548: Error)

 • OTC Trading

 • ** Perform as indicated by Flag in Payment

 • Request Message

SET : Stock Exchange of Thailand TSD : Thailand Securities Depository

BEX : Bond Electronic Exchange BAHTNET : Payment System monitored by BOT

ETP : Electronic Trading Platform


Message specification

Message Specificationเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์


3885398

Message Typeเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์

 MT 540 Receive Free

 MT 541 Receive Against Payment

 MT 542 Deliver Free

 MT 543 Deliver Against Payment

 MT 544 Receive Free Confirmation

 MT 545 Receive Against Payment Confirmation

 MT 546 Deliver Free Confirmation

 MT 547 Deliver Against Payment Confirmation

 MT 548 Settlement Status and Processing Advice


3885398

การเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์Message Specification ของ

Settlement Instructions สำหรับโครงการรวมศูนย์รับฝากฯ

 • Header- Application Header Block

 • Sequence C – Financial Instrument/Account

  - Tag 97A : Safekeeping Account

  - Tag 97A : Cash Account

 • Sequence E1 – Settlement Parties

  - Tag 95P : Place of Settlement

 • Sequence E2 – Cash Parties

  - Tag 95P : Paying Institution/Account with

  - Tag 97A : Cash Account


3885398

MT 540/542, 541/543เปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์

Change Item :Application Header Block (Block 2) Receiver’s Address


3885398

MT 540/542, 541/543เปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์

Sequence C - Financial Instrument/Account

Change Item :Tag 97A Safekeeping Account


3885398

MT 541/543เปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์

Sequence C - Financial Instrument/Account

Change Item :Tag 97A Cash Account


3885398

MT 540/542, 541/543เปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์

Sequence E1 – Settlement Parties

Change Item :Tag 95P Place of Settlement


3885398

MT 541/543เปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์

Sequence E2 – Cash Parties

Change Item : Tag 95P Paying Institution (MT541)

Account with Institution (MT543)


3885398

MT 541/543เปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์

Sequence E2 – Cash Parties

Change Item :Tag 97A Cash Account


Interface file format download www tsd co th download

Interface File Formatเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์(download ได้ที่ www.tsd.co.th)หัวข้อ download


Screen samples

Screen Samplesเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์


3885398

ภาคผนวกเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการทำงาน


3885398

พันธบัตรรัฐบาลเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ : ขั้นตอนการฝากพันธบัตร (สมาชิกติดต่อ BOT)

เริ่มต้น

จบ

Participants

สมาชิกคืนเอกสารให้ผู้ขอฝากพันธบัตร

สมาชิกส่งเอกสารประกอบการฝากให้ BOT

จบ

ส่ง Deposit Confirm (MT598/006) ให้ BOT

TSD

ระบบ PTI จะ Credit ยอดพันธบัตรเข้า

บัญชีสมาชิกอัตโนมัติ

BOT

พิจารณาความถูกต้องของเอกสาร

BOT แจ้งให้ TSD โอนพันธบัตรให้สมาชิกโดย ส่ง Deposit Request (MT598/005)

No

Yes

BOT ส่งเอกสารรายการที่ Reject คืนสมาชิก


3885398

พันธบัตรรัฐบาลเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ : ขั้นตอนการฝากพันธบัตร (สมาชิกติดต่อ TSD)

สมาชิกสามารถให้ TSD สร้างรายการแทนได้

เริ่มต้น

จบ

สมาชิกสร้างรายการฝากผ่านระบบ PTI

Participant

สมาชิกคืนเอกสารให้ผู้ขอฝากพันธบัตร

สมาชิกส่งเอกสารประกอบการฝากให้ TSD

พิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร

No

จบ

คืนเอกสารรายการที่ BOT Reject ให้สมาชิก

Yes

ส่ง Deposit Confirm (MT598/006) ให้ BOT

TSD

TSD Verify รายการฝาก และ

Pending ยอดพันธบัตร

TSD ยกเลิกรายการฝาก

ปลด Pending และ Confirm

ยอดพันธบัตรเข้าบัญชีสมาชิก

ส่งเอกสารให้ BOT เพื่อตรวจสอบ

พิจารณาความถูกต้องของเอกสาร

BOT แจ้งให้ TSD โอนพันธบัตรให้สมาชิกโดย ส่ง Deposit Request (MT598/005)

BOT

No

Yes

BOT ส่งเอกสารรายการที่ Reject คืน TSD


3885398

พันธบัตรรัฐบาลเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ : ขั้นตอนการฝากพันธบัตร (การฝากพันธบัตรที่สมาชิกประมูลได้)

สมาชิกสามารถเข้าระบบ PTI เพื่อเรียกดูยอดพันธบัตรที่ได้รับการ Credit

Participants

จบ

ส่ง Deposit Confirm (MT598/006) ให้ BOT

TSD

ระบบ PTI จะ Credit ยอดพันธบัตรเข้าบัญชีสมาชิกอัตโนมัติ

BOT แจ้งให้ TSD โอนพันธบัตรที่ประมูลได้ให้สมาชิกโดย ส่ง Deposit Request (MT598/005) ให้ TSD

BOT

เริ่มต้น


3885398

พันธบัตรรัฐบาลเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ : ขั้นตอนการถอนพันธบัตร(สมาชิกติดต่อ TSD)

สมาชิกสามารถให้ TSD สร้างรายการแทนได้

เริ่มต้น

จบ

สมาชิกสร้างรายการถอนผ่านระบบ PTI

Participants

สมาชิกคืนเอกสารให้ผู้ขอถอนพันธบัตร

สมาชิกส่งเอกสารประกอบการถอนให้ TSD

พิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร

No

1

คืนเอกสารรายการที่ BOT Reject ให้สมาชิก

Yes

ส่ง Withdraw Confirm (MT598/008) ให้ BOT

TSD Verify รายการถอนและ Pending

ยอดพันธบัตร

TSD

TSD ยกเลิกรายการถอน

Debit ยอดพันธบัตรออกจากบัญชีสมาชิก

ส่งเอกสารให้ BOT เพื่อตรวจสอบ

พิจารณาความถูกต้องของเอกสาร

BOT

BOT แจ้ง TSD ให้ถอนพันธบัตรโดย

ส่ง Withdraw Request (MT598/007)

No

Yes

BOT ส่งเอกสารรายการที่ Reject คืน TSD


3885398

พันธบัตรรัฐบาลเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ : ขั้นตอนการถอนพันธบัตร(สมาชิกติดต่อ TSD) (ต่อ)

จบ

Participants

สมาชิกรับใบพันธบัตรจาก TSD ให้กับผู้ถือพันธบัตร

Update Status ในระบบ PTI เพื่อให้สมาชิกทราบว่า

ใบพันธบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

TSD

เมื่อ BOT ได้รับ Withdraw Confirm จาก TSD

BOT พิมพ์ใบพันธบัตรส่งให้ TSD

BOT

1


3885398

พันธบัตรรัฐบาลเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ : ขั้นตอนการถอนพันธบัตร (สมาชิกติดต่อ BOT)

เริ่มต้น

จบ

Participants

สมาชิกส่งเอกสารประกอบการถอนให้ BOT

สมาชิกคืนเอกสารให้ผู้ขอถอนพันธบัตร

ส่ง Withdraw Confirm (MT598/008) ให้ BOT

TSD

ระบบ PTI จะ Debit ยอดพันธบัตรจาก

บัญชีสมาชิกอัตโนมัติ

BOT พิมพ์ใบพันธบัตรให้สมาชิก

BOT

พิจารณาความถูกต้องของเอกสาร

จบ

Yes

BOT แจ้งให้ TSD ถอนพันธบัตรให้สมาชิก

โดย ส่ง Withdraw Request (MT598/007)

No

BOT ส่งเอกสารรายการที่ Reject คืนสมาชิก


3885398

พันธบัตรรัฐบาลเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ : ขั้นตอนการโอนพันธบัตร จากบัญชีสมาชิกไปบัญชี BOT-RP หรือ BOT-ILF

เริ่มต้น

Participants

สมาชิกสร้างรายการ Transfer Request ผ่านระบบ PTI หรือ SWIFT

ระบบ PTI สร้างรายการ Transfer โดย

Pending ยอดพันธบัตรไว้

จบ

TSD

ส่ง Transfer-in Request ให้ BOT ขอให้โอนพันธบัตร

(MT 598/001)

ระบบ PTI Confirm โอนพันธบัตรให้ BOT

BOT Update Sub-book

BOT

ส่ง Transfer-in Confirm ให้ TSD (MT 598/002)


3885398

พันธบัตรรัฐบาลเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ : ขั้นตอนการโอนพันธบัตร จากบัญชี BOT-RP หรือ BOT-ILF ไปบัญชีสมาชิก

เริ่มต้น

Participants

สมาชิกสร้างรายการ Withdraw Request ในระบบของ BOT เพื่อธุรกรรม BOT-RP หรือ BOT-ILF

จบ

ส่ง Transfer-out Confirm ให้ BOT

(MT598/004)

TSD

ระบบ PTI โอนพันธบัตรจากบัญชี

BOT-RP หรือ BOT-ILF เข้าบัญชีสมาชิก

BOT Update Sub-book

BOT

ส่ง Transfer-out Request ให้ TSD ขอให้โอนพันธบัตร

(MT 598/003)


3885398

พันธบัตรรัฐบาลเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ : ขั้นตอนการจัดส่งรายชื่อเพื่อรับดอกเบี้ย+ไถ่ถอนตราสารหนี้

เริ่มต้น

Participants

ส่งรายชื่อเจ้าของพันธบัตรผ่านระบบ SDC

ระบบประมวลยอดคงค้าง

พันธบัตรในบัญชีสมาชิก

ระบบ Verify ยอดพันธบัตรตามบัญชี

TSD

ส่ง Message MT598/009 พร้อม

File Transfersummary

จบ

Message confirm MT598/010

BOTValidate file กับระบบ RG

BOT


3885398

พันธบัตรรัฐบาลเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ : ขั้นตอนการโอนบัญชีระหว่างสมาชิก

SWIFT

เริ่มต้น

Participant 1

ส่งคำสั่ง DF ผ่าน SWIFT (MT542)

จบ

ส่ง DF Confirmation

(MT546)

ส่ง RF Confirmation

(MT544)

ระบบ Match

คำสั่งDF, RF

Debit บัญชี Parti 1

Credit บัญชี Parti 2

TSD

จบ

ส่งคำสั่ง RF ผ่าน SWIFT (MT540)

Participant 2

เริ่มต้น


3885398

พันธบัตรรัฐบาลเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ : ขั้นตอนการโอนบัญชีระหว่างสมาชิก

PTI

Participant 1

เริ่มต้น

Transfer Request / Verify

ตรวจสอบและ Pending

ปลด Pending และ Debit บัญชี

Parti 1, Credit บัญชี Parti 2

จบ

TSD

Transfer Confirmation

Participant 2


3885398

พันธบัตรรัฐบาลเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ : ขั้นตอนการโอนบัญชีระหว่างสมาชิก

SWIFT

เริ่มต้น

Participant 1

ส่งคำสั่ง DF ผ่าน SWIFT (MT542)

จบ

ส่ง DF Confirmation

(MT546)

ส่ง RF Confirmation

(MT544)

ระบบ Match

คำสั่ง DF, RF

Debit บัญชี Parti 1

Credit บัญชี Parti 2

TSD

จบ

ส่งคำสั่งผ่าน PTI เพื่อ Gen คำสั่ง RF (MT540)

Participant 2

PTI

เริ่มต้น


3885398

ติดต่อสอบถามเปรียบเทียบการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์

1. ส่วนบริการบัญชีสมาชิก ฝ่ายรับฝากหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2229-2937-45 โทรสาร 0-2359-1258

E-Mail : csd_gb@set.or.th

2. ส่วนชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ฝ่ายสำนักหักบัญชี

โทรศัพท์ 0-2229-2916-25โทรสาร 0-2359-1252

E-Mail : csd_gb@set.or.th

3. คุณสุรพงศ์ วงษ์โสภณากุล (Project Manager)

โทรศัพท์ 0-2229-2511

E-Mail :surapong@set.or.th


ad