mielenterveyskuntoutujat osallisina klubitalon toiminnassa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mielenterveyskuntoutujat osallisina Klubitalon toiminnassa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Mielenterveyskuntoutujat osallisina Klubitalon toiminnassa - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Mielenterveyskuntoutujat osallisina Klubitalon toiminnassa. Hyvä käytäntö -seminaari: Yhteistuottaminen - Co-production, 9.10.2009, THL, Helsinki. Klubitalotoiminnan kohderyhmä ja tavoitteet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mielenterveyskuntoutujat osallisina Klubitalon toiminnassa' - chakaluka


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mielenterveyskuntoutujat osallisina klubitalon toiminnassa

Mielenterveyskuntoutujat osallisina Klubitalon toiminnassa

Hyvä käytäntö -seminaari: Yhteistuottaminen - Co-production,

9.10.2009, THL, Helsinki

Ville Grönberg THL

klubitalotoiminnan kohderyhm ja tavoitteet
Klubitalotoiminnan kohderyhmä ja tavoitteet
 • Klubitalon asiakkaiksi, eli jäseniksi pääsevät henkilöt, joilla on tai on ollut vakava psyykkinen sairaus.
 • Klubitalotoiminnan tavoitteena on parantaa kuntoutujien elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea työelämään sekä koulutukseen paluuta.

Ville Grönberg THL

klubitalomallin historia ja levinneisyys
Klubitalomallin historia ja levinneisyys
 • Klubitalomalli on kehitetty Yhdysvalloissa 1940 –luvun lopulla.
 • Toimintamalli on hyväksytty lukuisissa Euroopan maissa, Aasiassa, Australiassa, USA:ssa ja Kanadassa osaksi mielenterveyspalveluiden kokonaisuutta.
 • Klubitaloja on maailmalla yhteensä n. 400.
 • Suomessa on 22 Klubitaloa, Ruotsissa 11, Tanskassa 7, Norjassa 5 ja Islannissa 1

Ville Grönberg THL

klubitalotoiminnan l ht kohdat
Klubitalotoiminnan lähtökohdat
 • Keskeisiä arvoja ovat kuntoutujalähtöisyys, tasaveroisuus, yhteisöllisyys ja usko toipumiseen (recovery orientation).
 • Kuntoutujille toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistumista ei rajata aikataulujen tai sopimusten avulla.
 • Klubitalolla ei tarjota lääkehoitoa tai terapiatoimintaa. Klubitalo täydentää muita mielenterveyspalveluita.

Ville Grönberg THL

ty painotteinen p iv ohjelma
Työpainotteinen päiväohjelma
 • Klubitalotoiminnan ydin on työpainotteinen päiväohjelma.
 • Klubitalo on avoinna tavanomaisina työaikoina viitenä päivänä viikossa.
 • Työpainotteisen päivän aikana henkilökunta ja jäsenet hoitavat yhdessä Klubitalon tehtäviä (Esim. Klubitalon lehden toimittaminen, tilastointi, kiinteistön ylläpito, käännöstyöt, ruoan valmistus, siivous jne.).
 • Jokainen kuntoutuja osallistuu työpainotteiseen päivään omien kykyjensä ja kiinnostuksen kohteidensa mukaan.

Ville Grönberg THL

laadunvarmistus toiminnan m ritt j n
Laadunvarmistus toiminnan määrittäjänä
 • Klubitalotoiminta perustuu kansainvälisiin laatusuosituksiin (standardeihin)
 • Laatusuositusten tavoitteina on varmistaa klubitalotoiminnan keskeisten periaatteiden, kuten kuntoutujalähtöisyyden, tasaveroisuuden ja vapaaehtoisuuden toteutuminen.
 • Laatusuosituksen aiheita ovat mm. jäsenyys, henkilösuhteet, työpainotteinen päivä, työllistyminen, talon toiminta, rahoitus, hallinto ja johto.

Ville Grönberg THL

laatusuositukset yhteistuottamisen n k kulmasta 1 3
Laatusuositukset yhteistuottamisen näkökulmasta 1/3
 • KLUBITALON JÄSENYYS

Jäsenet valitsevat, kuinka he hyödyntävät Klubitaloa ja keiden henkilökuntaan kuuluvien kanssa he työskentelevät. Jäseniä ei pyritä pakottamaan osallistumiseen sopimusten, aikataulujen tai sääntöjen avulla.

Kaikki Klubitalon kokoukset ovat avoimia sekä jäsenille että henkilökunnalle. Klubitalolla ei ole sellaisia muodollisia, pelkästään jäsenille tai pelkästään henkilökunnalle tarkoitettuja kokouksia, joissa keskusteltaisiin toimintaan liittyvistä päätöksistä ja jäseniin liittyvistä asioista.

Ville Grönberg THL

laatusuositukset yhteistuottamisen n k kulmasta 2 3
Laatusuositukset yhteistuottamisen näkökulmasta 2/3
 • HENKILÖSUHTEET KLUBITALOLLA:

Klubitalossa on henkilökuntaa riittävästi tukemaan jäsenten sitoutumista mutta niin vähän, ettei henkilökunta selviydy velvollisuuksistaan ilman jäsenten aktiivista osallistumista.

 • RAHOITUS, HALLINTO & JOHTO:

Klubitalolla on avoimia keskustelutilaisuuksia ja toimintatapoja, jotka tekevät mahdolliseksi jäsenten ja henkilökunnan aktiivisen osallistumisen päätöksentekoon, yleensä konsensuksessa, asioissa, jotka koskevat hallintoa, toimintaperiaatteista sopimista sekä Klubitalon tulevaisuuden suuntalinjoja ja kehittämistä.

Ville Grönberg THL

laatusuositukset yhteistuottamisen n k kulmasta 3 3
Laatusuositukset yhteistuottamisen näkökulmasta 3/3
 • TYÖPAINOTTEINEN PÄIVÄ

Työpainotteinen päivä sitouttaa jäsenet ja henkilökunnan yhdessä, rinta rinnan huolehtimaan Klubitalon toiminnasta. Klubitalo kiinnittää päähuomion jäsenten vahvuuksiin, taipumuksiin ja kykyihin, joten työpainotteiseen päivään ei saa sisältyä lääkehoitoa eikä päiväkeskus- tai terapiatoimintaa Klubitalolla.

Jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaikkiin Klubitalon töihin, myös hallintoon, tutkimukseen, jäseneksi ottoon ja perehdyttämiseen, yhteydenpitoon poissaoleviin jäseniin sekä henkilökunnan työhönottoon, valmennukseen ja arviointiin, suhdetoimintaan, edunvalvontaan ja Klubitalon vaikuttavuuden arviointiin.

Ville Grönberg THL

linkkej
Linkkejä
 • www.iccd.org - International Center for Clubhouse Development
 • www.elect-project.eu – THL:n koordinoima hanke, joka kehittää Klubitalojen tuetun koulutuksen toimintaa Euroopassa
 • www.fh-klubitalot.fi - Suomen Klubitaloverkosto
 • http://www.fountainhousefonden.dk – Tanskan Klubitaloverkosto
 • http://www.fontenehuset.no - Klubitalot Norjassa
 • http://www.sverigesfontanhus.se - Ruotsin Klubitaloverkosto
 • http://www.kgeysir.is - Klubitalo Islannissa
 • www.ray.fi Avustustoiminta  Aineistopankki  muut julkaisut 

Mielenterveyskuntoutujien klubitalot - Yhteisön tukea ja yksilöllistä kuntoutumista. Outi Hietala-Paalasmaa, Timo Hujanen, Kristiina Härkäpää, Anni Reuter- RAY:n AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 20, 2009

Ville Grönberg THL