internationalisering i grundskolen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Internationalisering i grundskolen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Internationalisering i grundskolen - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Internationalisering i grundskolen. Tove Heidemann the@ucsyd.dk Head of International Relations University College Syd. Et vilkår for alle Øget international mobilitet Øget økonomisk afhængighed Globale medier Civilisationernes sammenstød McDonaldisering Flere udlænding i klasserne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Internationalisering i grundskolen' - chakaluka-davis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
internationalisering i grundskolen

Internationalisering i grundskolen

Tove Heidemannthe@ucsyd.dk

Head of International Relations

University College Syd

globalisering og internationalisering
Et vilkår for alle

Øget international mobilitet

Øget økonomisk afhængighed

Globale medier

Civilisationernes sammenstød

McDonaldisering

Flere udlænding i klasserne

Større forskelle mellem elevernes viden og færdigheder

Risiko for tab af national sammenhængskraft

En trussel ?

Et valg for skoler og uddannelser

Øget grænseoverskridende samarbejde

Flere muligheder for job og uddannelse

Udvekslinger

Ægte læringssituationer

En mulighed

Globalisering og Internationalisering
motiver til internationalisering
Motiver til Internationalisering
 • Konkurrere med resten af verden (Pisa –DK som uddannelsesland)
 • Gøre noget for andre – altruisme, holdningsdannende, Blå Betænkning
 • Fremme skolens kvalitet og læreres og elevers kompetenceudvikling
regeringens opl g til globaliseringsr det august 2005
Regeringens oplæg til GlobaliseringsrådetAugust 2005

Alle børn skal være fortrolige med de grundlæggende kulturelle værdier for vort samfund og have et globalt udsyn. Den enkelte skal kunne møde andre kulturer med åbent sind, afklaret i forhold til ”hvem jeg er, og hvorfra jeg kommer”

fremgang fornyelse og tryghed globaliseringsstrategien marts 2006
”Fremgang, Fornyelse og Tryghed”Globaliseringsstrategien marts 2006

Viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- og samfundsforståelse er væsentlige for at deltage aktivt i et samfund præget af globaliseringen. De er grundlæggende kompetencer, som de unge skal have allerede i folkeskolen.

globaliseringsstrategiens tiltag
Globaliseringsstrategiens tiltag
 • Engelskundervisningen skal styrkes
 • Alle børn skal i deres skoletid deltage i mindst et internationalt projekt
 • Flere elev- og lærerudvekslinger
 • Mere samarbejde med skoler i andre lande
 • Revision af Fælles Mål
f lles m l ii tysk trinm l 9 klasse
Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

anvende en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier

drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur

anvende tysk som kommunikationsmiddel i mødet med tysktalende i og uden for skolen.

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

anvende geografisk og historisk almenviden om tysktalende lande

anvende almenviden fra skønlitteratur, sagprosa og medier om levevilkår, kultur og kunst i tysksprogede lande

anvende tysk som kommunikationsmiddel, fx i internationale projekter og i mødet med tysktalende i og uden for skolen

foretage interkulturelle sammenligninger på baggrund af deres almenviden

Fælles Mål II – TYSK – Trinmål 9.klasse
hvad er kompetence
Hvad er kompetence ?

The Capacity to Use Effectively Skills, Knowledge, and Experience

Evnen til hensigtsmæssigt at udnytte færdigheder, viden og erfaringer

(EU’s Memorandum om livslang læring 2000)

interkulturelle kompetencer
Interkulturelle kompetencer
 • Evne til at kunne kommunikere
 • Evne til at anvende teknologi interaktivt
 • Evne til at sætte sig i andres sted
 • Evne til at indgå i nye grupper og at arbejde sammen med nogen med en anden baggrund
 • Evne til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse, uforudsigelige situationer
indg i nye grupper samarbejde med forskellig baggrund
Indgå i nye grupper – samarbejde med forskellig baggrund

Viden:

Kultur og levevilkår, værdier, normer og adfærd i andre lande

Gruppepsykologi

Færdigheder:

Kunne organisere et konstruktivt gruppearbejde

Kunne kommunikere på fremmedsprog

”Antropologisk” iagttagelseevne

Erfaringer/oplevelser:

At være privat indkvarteret på en udveksling

At deltage i et virtuelt projektsamarbejde

hvad fremmer et internationalt l ringsmilj
Hvad fremmer et internationalt læringsmiljø?

Det personlige møde – autentiske læringssituationer:

Udvekslinger af elever, gerne i mindre grupper af særligt motiverede elever – eller individuelt.

Udvekslinger af undervisere – gæstelærere, undervisningsassistenter, lærerstuderende i praktik

Oplæg af forældre med internationale erfaringer – opvækst, studier, uddannelse

Fælles projektsamarbejde virtuelt eller face-to-face

Fremmedsprogstekster uden for sprogfagene

Content and Language Integrated Learning CLIL

Litteratur og film på tværs af fagene

Minikurser i sprog: tyrkisk, arabisk, italiensk forud for udvekslinger

hvad skal medarbejderne p en skole kunne tilsammen
Hvad skal medarbejderne på en skole kunne tilsammen ?

1. Lede projekter

Ansøgning, budget, rapport, regnskab

Kendskab til andres landes uddannelsessystemer og vilkår

2. Kommunikere

Flydende på engelsk skriftligt og mundtligt, gerne på mange sprog (højstemte taler)

3. Udvikle organisationen

Mange aktiviteter = mange lærere inddraget

Hjemmeside på engelsk

4. Den internationale dimension i undervisningen

Kende fagmålene og sætte mål for den enkelte elev

Kunne undervise i nationalt blandede grupper

hollandske kompetencekrav
Hollandske kompetencekrav

The competent newly-qualified teacher is proficient in English, knowledable about the educational contexts in different countries and internationally orientated for his professional development.

Evne til at inddrage en international dimension i fagene

Evne til at undervise multikulturelle grupper

Evne til at organisere internationale projekter og udvekslinger

arbejdsgruppe om internationalisering af grundskolen

Arbejdsgruppe om Internationalisering af Grundskolen

Nedsat af Rådet for internationalisering af uddannelserne.

Formål: Konkrete forslag til fremme af den internationale dimension på grundskoleniveau – anbefalinger til undervisningsministeren.

Afsluttes maj 2010.

hvad vil fremme internationaliseringen
Hvad vil fremme internationaliseringen?
 • Globaliseringsstrategien skal afspejles i kommunernes handleplaner og kvalitetssikringsrapporter
 • Evaluering af Fælles Mål II
 • Alle elever skal have mulighed for at deltage i mindst én udveksling i løbet af deres obligatoriske skoleforløb
 • Der skal udvikles metoder til evaluering af elevernes udbytte af interkulturelt samarbejde
 • CLILL – Content and Language Integrated Learning skal tillades og fremmes
 • Lærere og ledere skal selv have mulighed for at udvikle interkulturel kompetence: Diplom moduler, in-service kurser i udlandet, studieture, lærerudvekslinger.
 • Styrket internationalisering i læreruddannelsen