A súa biografía - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A súa biografía PowerPoint Presentation
Download Presentation
A súa biografía

play fullscreen
1 / 7
A súa biografía
152 Views
Download Presentation
chaim
Download Presentation

A súa biografía

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. A súa biografía • Mary Anning (1799-1847) naceu en Lyme Regis, unha aldea costeira situada no sur do Reino Unido. Esta zona contén gran cantidade de fósiles do Mesozoico. • Mary Anning metíase polos recunchos das rocas cando baixaba a marea e recollía os fósiles que soltaban as rocas.

  2. Costa de Lyme Regis, onde hai abundantes fósiles do Mesozoico. A súa biografía • Debido á súa precaria situación económica, Mary Anning vendía os fósiles que encontraba para poder sobrevivir. • En 1820, un coleccionista de fósiles organizou unha gran poxa, e a maioría dos fósiles descubertos por Mary Anning pasaron a formar parte de coleccións privadas e de museos.

  3. Reconstrución dun plesiosauro A súa achega á ciencia • Entre os seus achados encóntranse: • O esqueleto do primeiro ictiosaurio, que, ademais, soubo identificar como unha especie nova. • O esqueleto do primeiro plesiosauro. • Algúns fósiles de peixes. • Os seus descubrimentos foron fundamentais para reconstruír o pasado da vida e a súa historia na Terra.

  4. O seu recoñecemento social • Tras a morte de Mary Anning, os científicos e historiadores atribuíron os descubrimentos dos seus fósiles aos naturalistas que os compraran. Naqueles tempos, non era apropiado recoñecer eses achados a unha muller e moito menos de clase traballadora. • Actualmente, Mary Anning está considerada a maior buscadora e descubridora de fósiles da historia. Reconstrución da vida no Mesozoico, era da que encontrou gran cantidade de fósiles Mary Anning.

  5. Para facer as actividades sobre esta presentación, PREMA

  6. Actividades Empezar Reforza o vocabulario 1 Busca no dicionario o significado de recuncho, achado e poxa. Expresa o que sabes 2 Cales foron os principais achados de Mary Anning? Expresa opinións Por que non puido participar Mary Anning na sociedade científica da súa época? Que opinas sobre este feito? 3