slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIO_TRANSFER: Komercjalizacja wiedzy w obszarze biotechnologii PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIO_TRANSFER: Komercjalizacja wiedzy w obszarze biotechnologii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

BIO_TRANSFER: Komercjalizacja wiedzy w obszarze biotechnologii - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

BIO_TRANSFER: Komercjalizacja wiedzy w obszarze biotechnologii. Anna Maria Serwotka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BIO_TRANSFER: Komercjalizacja wiedzy w obszarze biotechnologii' - chaela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bio transfer komercjalizacja wiedzy w obszarze biotechnologii

BIO_TRANSFER: Komercjalizacja wiedzy w obszarze biotechnologii

Anna Maria Serwotka

slide3

Biotechnologia - interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki zajmująca się zmianą materii żywej i nieożywionej poprzez wykorzystanie organizmów żywych, ich części, bądź pochodzących od nich produktów, a także modeli procesów biologicznych w celu tworzenia wiedzy, dóbr i usług.

6000 p.n.e. – produkcja piwa, wina, chleba z użyciem drożdży

4000 p.n.e. – produkcja w Chinach jogurtu i sera z użyciem bakterii produkujących kwas mlekowy

1856 – Grzegorz Mendl odkrywa prawa dziedziczenia

1953 – James D. Watson i Francis Crick opisują strukturę DNA

1980 – produkcja insuliny i innych leków w formie ludzkiej w E. coli

1983 – wynalezienie PCR (polymerase chain reaction)

1994 – FDA aprobuje pierwszą genetycznie zmodyfikowaną żywność

1997 – sklonowanie owcy, nazwanej Dolly

2003 – GloFish pierwsze zmodyfikowane genetycznie zwierzę domowe trafia do sprzedaży.

slide4

Biotechnologia medyczna

Biotechnologia rolnicza

Biotechnologia przemysłowa

slide5

Biotechnologia medyczna

Leki białkowe – insulina, interferon, cytokiny, …

Humanizowane przeciwciała monoklonalne i ich koniugaty

Terapie genowe

Inżynieria tkankowa

Diagnostyka

slide6

Biotechnologia rolnicza

GMO

Wzbogacane pasze

Transgeniczne zwierzęta (produkcja białek rekombinowanych; produkcja organów do ksenotransplantacji)

slide7

Biotechnologia przemysłowa

Enzymy, drobnoustroje i hodowle komórek roślinnych czy zwierzęcych do produkcji i przetwarzania chemikaliów, materiałów i energii

Produkcja biodiesla, bioetanolu, biowodoru i ogniw paliwowych

Biokatalizatory

Przemysł perfumeryjno-kosmetyczny, aromaty spożywcze

Witaminy, półsyntetyczne antybiotyki, biodegradowalne rozpuszczalniki

Obszary zastosowań – przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, paszowy, celulozowo-papierniczy, włókienniczy, energetyka oraz ochrona środowiska

„Biotechnologia przemysłowa daje szansę na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i zachowanie zanikających zasobów naturalnych, a wszystko to przy zdecydowanie niższych kosztach niż w przypadku procesów przemysłowych syntezy chemicznej.”

slide8

Biotechnologia na polskich uczelniach:

studia magisterskie - 21 uczelni wyższych

studia doktoranckie - 7 uczelni

rocznie studia na kierunku biotechnologia rozpoczyna 2200 studentów, kończy - 1700

uczelniane biura karier - 30 ofert pracy dla biotechnologów rocznie…

slide9

Mało firm biotechnologicznych w Polsce…

 • praca naukowa = praca na uczelni
 • „bo naukowcom nie wypada się zajmować takimi rzeczami…”
 • brak wiary w powodzenie komercjalizacji
 • nieświadomość możliwości komercjalizacji
 • biurokracja
 • granty naukowe
 • bardzo wysokie ryzyko niepowodzenia
 • koszty
 • koszty
 • koszty
slide10

DEDYKOWANA FIRMA BIOTECHNOLOGICZNA

KORPORACJA FARMACEUTYCZNA

UNIWERSYTET

sprzedaż licencji / patentu

prace

B+R

prace

B+R

badania przedkliniczne

prace

B+R

badania kliniczne

prace

B+R

wprowadzenie na rynek

transfer technologii

odkrycie

INNOWACJA

slide11

Polska Innowacyjność, Krzysztof Klincewicz, Warszawa 2008

Liczba zgłoszonych do opatentowania w EPO (European Patent Office) wynalazków z obszaru biotechnologii w podziale na kraje pochodzenia wynalazców w latach 1990-2000.

Liczba patentów w obszarze biotechnologii, udzielonych przez USPTO

(United States Patent and Trademark Office) wynalazcom z określonych krajów w latach 1990-2000.

slide12

Innovative Bio-Pharma

Core Biotech

Bio-Pharma

Innovative Pharma

Service / Supply Companies

Green / White Biotech

A guide to Polish Biotech 2011

slide13

Core Biotech

1. Minimum 50% całkowitej aktywności firmy to R&D.

2. Firma korzysta z nowych technologii, produktów, technik opartych na rekombinowanym DNA i/lub używa nowoczesnych technik biologii molekularnej, biologii komórki, inżynierii tkankowej.

slide14

Innovative Bio-Pharma

Firmy farmaceutyczne, które:

1. Mają własny dział R&D.

2. Prowadzą własne projekty R&D w celu projektowania nowoczesnych leków z użyciem biotechnologii.

slide15

Bio-Pharma

Firmy farmaceutyczne produkujące leki generyczne pochodzenia biologicznego (minimum 50% wszystkich leków produkowanych przez firmę).

slide16

Innovative Pharma

Firmy farmaceutyczne, które:

1. Mają własny dział R&D.

2. Prowadzą projekty R&D w celu projektowania nowych, oryginalnych leków na bazie składników chemicznych (małe cząsteczki) i/lub nowych, ulepszonych form leków generycznych o korzystniejszym działaniu terapeutycznym.

slide17

Service / Supply Companies

Firmy świadczące usługi eksperckie dla firm z sektora biotech oraz takie, które dostarczają profesjonalnych narzędzi do użycia w działach badawczo-rozwojowych (do tej grupy nie zalicza się firm produkujących sprzęt medyczny i laboratoryjny).

slide18

Green / White Biotech

Firmy biotechnologiczne działające poza sektorem ochrony zdrowia.

1. Mają własny dział R&D.

2. Własne projekty R&D.

3. Używają technologii rekombinowanego DNA, nowoczesnych technik biologii molekularnej, biologii komórki i/lub inżynierii tkankowej.

4. Produkują lub wprowadzają nowe produkty lub usługi w zakresie szeroko pojętej biologii / biotechnologii dla partnerów spoza sektora biotech.

slide19

Kutno, 2007

HUMANIZOWANE PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNE

- lek o roboczej nazwie Mabion CD20 używany w leczeniu nowotworów krwi, chłoniaków i białaczek, jak również w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów.

- lek o roboczej nazwie Mabion HER2 przeznaczony do terapii raka piesi. Lek jest na etapie rozwoju procesu wytwarzania i metod analitycznych.

- rozwój kliniczny dwóch kolejnych przeciwciał, anty VEGF i anty EGFR, jest planowany na lata 2013 – 2014.

28.02.2014 – Komisja DSMB(Data and Safety Monitoring Board) pozytywnie oceniła kolejny etap badań klinicznych leku Mabion CD20

slide20

Wrocław, 2010

ODCZYNNIKI I BIAŁKA REKOMBINOWANE

według swojego katalogu oraz na zamówienie

USŁUGI NA ZAMÓWIENIE

inżynieria białka, analizy białek i peptydów: pomiary stabilności konformacyjnej, oddziaływania między białkami i ich ligandami, kinetyka enzymatyczna wielu układów, pełen proces „od sekwencji DNA do białka”, analizy bioinformatyczne, consulting

SELEKCJA PRZECIWCIAŁ – FAGE DISPLAY

PROJEKTY BADAWCZE

diagnostyka weterynaryjna

diagnostyka nowotworów (selekcja aptamrów i przeciwciał)

slide21

Wrocław, 2009

Stem Cells Spin S.A. jest spółką biotechnologiczną zawiązaną w 2009r. przez naukowców Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Projekt pt: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych.” dofinansowany przez NCBiR w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+

VELVETYNA to innowacyjna seria weterynaryjnych środków pielęgnacyjnych dla koni i zwierząt towarzyszących, powstała na bazie komórek macierzystych MIC-1.

REVITACELL to seria biodermokosmetyków wykorzystująca regeneracyjne właściwości komórek MIC-1.

Preparaty zdobyły trzecie miejsce w kategorii Best Skincare and Toiletries w konkursie „Natural Pharmacy Awards 2013” w Wielkiej Brytanii

slide22

Namysłów, 1990

 • inżynieria genetyczna i biotechnologia,
 • postęp biologiczny w hodowli zwierząt,
 • działalność gospodarcza na rzecz ochrony środowiska,
 • prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego, oraz w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych.
 • Poza produkcją biopreparatów na bazie namnażanych i odpowiednio utrwalanych mikroorganizmów (probiotyki, bioutylizatory, biostatyki), firma zajmuje się produkcją biopreparatów roślinnych oraz preparatów zwiększających odporność roślin na niskie temperatury (przymrozki).
 • Przedsiębiorstwo prowadzi także działalność szkoleniową i wydawniczą.
 • Jako jedna z 5 firm na świecie BIO-GEN prowadzi tzw. biofarmę medyczną, na której hodowane są metodą laboratoryjną pijawki lekarskie Hirudo medicinalis oraz Hirudo verbana. Firma BIO-GEN organizuje kursy hirudoterapii, poruszając tematy takie jak stawianie pijawek i prowadzenie efektywnej terapii z wykorzystaniem pijawki.
slide23

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda

Polska Akademia Nauk

Badania nad aktywnością substancji o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym prowadzone są w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu od 1969 roku. Wymiernym efektem tych wieloletnich badań było wyselekcjonowanie szeregu preparatów o aktywności przeciwnowotworowej, w tym wprowadzenie oryginalnego leku Ledakrin do kliniki oraz racemicznego chlorobromofosfamidu (preparat CMB-4A) do I/II fazy badań klinicznych oraz uruchomienie wytwarzania pięciu leków przeciwnowotworowych według technologii opracowanej w kraju.

W Laboratorium NeoLek prowadzone są kompleksowe badania przedkliniczne potencjalnych preparatów przeciwnowotworowych, mające na celu ocenę aktywności biologicznej, cech farmakologicznych, farmakokinetycznych czy dostępności biologicznej oraz tolerancji i toksyczności u zwierząt.

slide24

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda

Polska Akademia Nauk

Tworzone Centrum stanowić będzie ośrodek gdzie badania podstawowe i osiągnięcia naukowe wykorzystywane będą dla tworzenia rozwiązań i produktów znajdujących zastosowanie w praktyce medycznej i farmaceutycznej.

W Centrum Immunovum IITD prowadzone będą badania podstawowe oraz wdrożeniowe w dziedzinie immunologii, immunochemii, onkologii doświadczalnej, mikrobiologii i terapii doświadczalnej. Powstanie szereg pracowni świadczących wysoce wyspecjalizowane, unikalne w skali kraju, usługi badawcze i diagnostyczne.

W ramach Centrum powstanie Ośrodek Referencyjny Mikroorganizmów przy istniejącej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów PCM oraz Referencyjna Kolekcja Linii Komórkowych do testowania potencjalnych leków.

slide26

Anna Maria Serwotka

anna.serwotka@uni.wroc.pl