Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_32_INOVACE_CH3 - 19 PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_32_INOVACE_CH3 - 19

VY_32_INOVACE_CH3 - 19

109 Views Download Presentation
Download Presentation

VY_32_INOVACE_CH3 - 19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_CH3 - 19 Třídění a určování hornin AUTOR: Mgr. Jana Krajinová VYTVOŘENO: leden 2012 STRUČNÁ ANOTACE: Laboratorní práce. Téma: Horniny Časová náročnost: 1 vyučovací hodina v součinnosti s elektronickou verzí učebnice FRAUS Přírodopis 9 Použitý zdroj: učebnice FRAUS Přírodopis 9 Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 2. HORNINA je …

 3. HORNINA • neústrojná, nestejnorodá přírodnina

 4. HORNINA • neústrojná, nestejnorodá přírodnina • skládá se z více nerostů

 5. HORNINA • neústrojná, nestejnorodá přírodnina • skládá se z více nerostů • složení nelze vyjádřit jedním chemickým vzorcem

 6. Věda, která zkoumá horniny =

 7. Věda, která zkoumá horniny = petrologie

 8. Podle způsobu vzniku rozlišujeme horniny:

 9. Podle způsobu vzniku rozlišujeme horniny: • vyvřelé

 10. Podle způsobu vzniku rozlišujeme horniny: • vyvřelé • přeměněné

 11. Podle způsobu vzniku rozlišujeme horniny: • vyvřelé • přeměněné • usazené

 12. Pojmenuj horniny

 13. Pojmenuj horniny ŽULA SLEPENEC ČEDIČ GABRO

 14. Pojmenuj horniny

 15. Pojmenuj horniny RULA SVOR PÍSKOVEC TRAVERTIN

 16. LABORATORNÍ PRÁCE • Třídění a určování hornin Úkol: Prostuduj charakteristické vlastnosti běžných hornin, pojmenuj předložené vzorky hornin a roztřiď do skupin podle jejich vzniku. Pomůcky: vzorky 8 – 10 hornin, lupa, literatura Postup: Na předložených vzorcích hornin pozoruj charakteristické vlastnosti. Potom se pokus pojmenovat a zařadit. Vše zapiš do tabulky.

 17. Charakteristické vlastnosti hornin: hrubozrnná (zrna 5 mm a víc) středně zrnitá (1 – 5 mm) jemnozrnná (pod 1 mm) celistvá (minerály okem nerozlišitelné)

 18. Charakteristické vlastnosti hornin: stavba všesměrná stavba rovnoběžná ( proudovitá )

 19. Charakteristické vlastnosti hornin: stavba pórovitá silný lesk slídy