slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA VANG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BẮC PowerPoint Presentation
Download Presentation
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA VANG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BẮC

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
chadwick-mills

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA VANG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BẮC - PowerPoint PPT Presentation

263 Views
Download Presentation
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA VANG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BẮC
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA VANG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BẮC THIẾT KẾ BÀI DẠY TOÁN TĂNG CƯỜNG Học tốt Dạy tốt LỚP 4/4 Người thực hiện :Nguyễn Thị Đông

 2. Thứ năm ngày 04 tháng 4 năm 2013 TOÁN (Tăng cường): ÔN LUYỆN VỀ PHÂN SỐ KHỞI ĐỘNG Trò chơi : Ai nhanh - ai đúng

 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào bảng con. a. Đ b. s c. Đ s d.

 4. Thứ năm ngày 04 tháng 4 năm 2013 TOÁN (Tăng cường): ÔN LUYỆN VỀ PHÂN SỐ BÀI TẬP

 5. Thứ năm ngày 04 tháng 4 năm 2012 TOÁN (Tăng cường): ÔN LUYỆN VỀ PHÂN SỐ Bài 1: Tính

 6. Thứ năm ngày 04 tháng 4 năm 2013 TOÁN (Tăng cường): ÔN LUYỆN VỀ PHÂN SỐ Bài 2: Tìm x a. b. Làm vở 7 (khoảng 4p)

 7. Thứ năm ngày 04 tháng 4 năm 2013 TOÁN (Tăng cường): ÔN LUYỆN VỀ PHÂN SỐ Bài 3: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được bể, giờ thứ hai chảy được bể. a/ Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể? b/ Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng bể thì số nước còn lại là mấy phần bể? Thảo luận nhóm 4 ( khoảng 5 phút)

 8. Thứ năm ngày 04 tháng 4 năm 2013 TOÁN (Tăng cường): ÔN LUYỆN VỀ PHÂN SỐ Trò chơi Rung chuông vàng

 9. RUNG CHUÔNG VÀNG THỂ LỆ CHƠI * Trò chơigồm 6 câu hỏi. * Sau khi nghe câu hỏi, các em ghi đáp án vào bảng con trong khoảng thời gian 15 giây. * Hết 15 giây các em đồng loạt giơ bảng con, nếu em nào có đáp án sai thì dừng cuộc chơi * Nếu bị cô phát hiện gian lận trong khi làm bài thì em đó bị huỷ bỏ đáp án và không được tiếp tục thi đấu. *Kết thúc trò chơi, em nào đúng hết cả sáu câu hỏi thì em đó là người chiến thắng

 10. TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

 11. 07s 12s 11s 10s 09s 13s 06s 08s 04s 03s 02s 01s 14s 15s 05s Home Câu 1 Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành qui tắc sau: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai ............với nhau và giữ nguyên mẫu số. Đãhết 15 giây 15 giâybắtđầu • Đáp án : Tử số

 12. 06s 11s 10s 09s 08s 12s 05s 07s 03s 02s 01s 13s 14s 15s 04s Home Câu 2 Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành qui tắc sau: Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta...........mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó. Đãhết 15 giây 15 giâybắtđầu • Đáp án: Qui đồng )

 13. 07s 12s 11s 10s 09s 13s 06s 08s 04s 03s 02s 01s 14s 15s 05s Home Câu 3 Tính: 15 giâybắtđầu Đãhết 15 giây • Đáp án: 1 )

 14. 08s 13s 12s 11s 10s 14s 07s 09s 05s 04s 03s 02s 01s 15s 06s Home Câu4 Viết phân số thích hợp vào dấu chấm hỏi : Đãhết 15 giây 15giâybắtđầu ? • Đáp án:

 15. 08s 13s 12s 11s 10s 14s 07s 09s 05s 04s 03s 02s 01s 15s 06s Home Câu 5 Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: 15giâybắtđầu Đãhết 15 giây • Đáp án: hay

 16. 07s 12s 11s 10s 09s 13s 06s 08s 04s 03s 02s 01s 14s 15s 05s Home Câu 6 Từ một điểm A, có ba chú thỏ: thỏ Nâu, thỏ Trắng và thỏ Khoang cùng xuất phát một lúc để chạy thi về hang B. Sau 2 phút, thỏ Nâu chạy được quãng đường AB, thỏ Trắng chạy được quãng đường AB, thỏ Khoang chạy quãng đường AB. Chú thỏ chạy nhanh nhất là: .................... Đã hết 15 giây 15 giâybắtđầu • Đáp án: Thỏ nâu

 17. CHÚC MỪNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG

 18. TIẾT HỌC KẾT THÚC KÍNH KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHỎE HẠNH PHÚC

 19. Chào tạm biệt ! Hẹn gặp lại !