Jogszab ly m dos t sok s az azzal kapcsolatos elv r sok feladatok
Download
1 / 50

Jogszabály módosítások és az azzal kapcsolatos elvárások, feladatok - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Jogszabály módosítások és az azzal kapcsolatos elvárások, feladatok. Nyíregyháza, 2011. február 15. Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna (NRSZH). Új jogszabályok. 2010. évi CLXIX. tv . – 2011. évi költségvetés 315/2010. (XII.27.) Korm. r. - Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jogszabály módosítások és az azzal kapcsolatos elvárások, feladatok' - chadwick-barrera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jogszab ly m dos t sok s az azzal kapcsolatos elv r sok feladatok

Jogszabály módosítások és az azzal kapcsolatos elvárások, feladatok

Nyíregyháza, 2011. február 15.

Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna (NRSZH)


J jogszab lyok
Új jogszabályok elvárások, feladatok

 • 2010. évi CLXIX. tv. – 2011. évi költségvetés

 • 315/2010. (XII.27.) Korm. r. - Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

 • 331/2010. (XII.27.) Korm. r. – Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról (NRSZH)

  • korábbi ORSZI

  • korábbi FHSZ-ból: akkreditáció, rehabilitáció, szociális feladatok

  • betegjogi, ellátott jogi, gyermekjogi képviselői rendszer


M dos t jogszab lyok i t rv nyek korm nyrendeletek
Módosító jogszabályok I. elvárások, feladatokTörvények, kormányrendeletek

 • 2010. évi CLXXI. törvény : Szt, Gyvt, családok támogatásról, fogyatékos személyek jogáról, magyar jelnyelvről, foglalkoztatás

 • 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet:

  • 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet – térítési díj

  • 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet – szoc. foglalkoztatás

  • 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet - ágazati azonosító

  • 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet - alkalmassági vizsgálat

  • 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet - támogató, közösségi ellátások finanszírozása

  • 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet - nem állami és egyházi fenntartók állami normatív támogatása

  • 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet - Szmr. (engedélyezés)

 • 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

  • a pénzbeli szociális ellátások (62/2006, 63/2006 Korm. r.)


M dos t jogszab lyok ii miniszteri rendeletek
Módosító jogszabályok II. elvárások, feladatokminiszteri rendeletek

 • 21/2010. (XII. 30.) NEFMI r.- 36/2007. (XII. 22.) SZMM r. (gondozási szükséglet, szociális rászorultság vizsgálata)

 • 22/2010. (XII. 30.) NEFMI r.- 3/2008. (IV. 15.) SZMM r. (szociális módszertani intézmények kijelölése, feladatai, a szociális működési engedélyezési eljárás szakértői díja)

 • 24/2010. (XII. 30.) NEFMI r. a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet feladataival kapcsolatos egyes miniszteri r. módosítása

 • 25/2010. (XII. 30.) NEFMI r. a NRSZH feladatainak megállapításával összefüggő egyes miniszteri r. mód.

 • 26/2010. (XII. 30.) NEFMI r. - 1/2000. (I. 7.) SzCsM r. mód

 • 27/2010. (XII. 30.) NEFMI r. - 9/1999. (XI. 24.) SzCsM r. mód. (igénybevétel)


Nemzeti rehabilit ci s s szoci lis hivatal
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elvárások, feladatok

Szociális feladatai:

 • a szociális szolgáltatók, intézmények működési engedélyezése, ellenőrzése

 • a Foglalkoztatási Hivatallal együttműködve a települési önkormányzatok szociális igazgatási feladatai végrehajtásának koordinálása - aktív korúak

 • a súlyos mozgáskorlátozottak külföldről behozott személygépkocsi, stb. magyarországi forgalomba helyezésének előzetes engedélyezésével,

 • a szociális foglalkoztatással, támogatás pályáztatása és finanszírozása

 • a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, jelzőrendszeres háti segítségnyújtás finanszírozásával,

 • a működését engedélyező szervek munkájának segítése céljából létrehozott iratminták elektronikus kiadásával,

 • a központi szociális információs rendszerek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.


Nemzeti rehabilit ci s s szoci lis hivatal1
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elvárások, feladatok

Nyilvántartási feladatai:

 • az Országos Szociálpolitikai, Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék,

 • az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzék,

 • a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzék

 • hivatásos gondnokok nyilvántartása,

 • szociális regiszter


Jelent sebb m dos t sok 1
Jelentősebb elvárások, feladatokmódosítások (1)

Pénzbeli ellátásoknál: az aktív korúak ellátása

 • Kétszintű az ellátás: rendszeres szociális segély és bérpótló juttatás

 • Megszűnt a rendelkezésre állási támogatás (mint kifejezés), bérpótló juttatásban részesül, aki nem vonható be a közfoglalkoztatásba (havi 28.500 Ft),

 • A közcélú foglalkoztatás szervezése nem az önkormányzat feladata – a foglalkoztatási törvény tartalmazza a közfoglalkoztatást (kikerült az Szt-ből), feladatait a munkaügyi szervek látják el (pályáztatás – rövid ideig, és hosszú ideig tartó közfoglalkoztatásra).

  A szociális intézmények továbbra is alkalmazhatnak közfoglalkoztatásban részesülőket, de pályázati úton kap a foglalkoztató támogatást.

  Ápolási díj összege nem az Szt-ben szabályozott, évente a költségvetési törvény tartalmazza. 2011-ben 29.500 Ft az alapösszeg


Jelent sebb m dos t sok 2
Jelentősebb módosítások (2) elvárások, feladatok

Szociális szolgáltatások:

1. Nyilvántartási kötelezettség, adatkezelés

2. Az igénybevételi eljárás, megállapodás

3. Térítési díj szabályai

4. Egyházi fenntartó fogalma

5. Képesítési feltételek

6. Működési engedélyezés – szociális hatóság

7. Szakmai program tartalmi elemei

www.nrszh.hu „minisztériumi útmutató”


1 nyilv ntart si k telezetts g
1 elvárások, feladatok. Nyilvántartási kötelezettség

Szt. 20. §-a változott – a nyilvántartás két részből áll

1. Adatok az ellátást igénylőről (az igény érkezésének napján):

 • a kérelmező természetes személyazonosító adatai

 • a kérelmező lakó- és tartózkodási helye, telefonszáma, értesítési címe

 • a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett stb.

 • a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,

 • a kérelmező törvényes képviselője, hozzátartozójának adatai,

 • a kérelem előterjesztésének v. a beutaló határozat időpontja,

 • soron kívüli ellátásra vonatkozó igény,

 • előgondozásra vonatkozó időpontok,

  2. Adatok az igénybevevőről(a szolgáltatás megkezdésekor):

 • az ellátásban részesülő személy TAJ száma,

 • az ellátás megkezdésének, megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka,

 • a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, (a szociális rászorultság)

 • bentlakásos ellátás esetén a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férőhely elfoglalásának időpontja, közgyógyellátásban részesül-e.


Nyilv ntart s vezet se
Nyilvántartás vezetése elvárások, feladatok

Egy nyilvántartást kell vezetni,

 • Megszűnt a várakozókról vezetett nyilvántartás (Ir. 5.sz mell)

 • nem kötelező sorszámozni, befűzni, hitelesíteni

 • elektronikusan is vezethető (fontos az adatok tárolása, a módosítások visszakereshetősége – CD-re való kiírás).

  Ebbe a nyilvántartásba kell felvenni:

 • A kérelmező adatait. Ez a nyilvántartás a korábbi várólista funkcióját is betölti.

 • Az ellátást igénybevevő adatait – folytatva a többi adattal az első gondozási naptól, a gondozás megszűnéséig

  - a szociális rászorultság fennállását csak itt rögzítjük

  (Ir. 8 sz. megszűnik)

  Nyilvántartás pontos vezetése és a követhetőség nagyon fontos! Célszerű a korábbi nyilvántartásokat lezárni, és újat nyitni.


Elt r sek a nyilv ntart s vezet s ben
Eltérések a nyilvántartás vezetésében elvárások, feladatok

1. Egyáltalán nem kell vezetniezt a nyilvántartást:

 • Családsegítésnél, ha a szakmai tevékenység az első interjú során tett intézkedéssel lezárható,

 • falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,

 • népkonyha, utcai szociális munka, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

  2. Csökkentett adattartalommal:

 • családsegítés esetén (a „soron kívüli ellátás” részt nem kell vezetni),

 • étkeztetés, családsegítés, idősek nappali ellátása, szenv. betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása: előgondozásra vonatkozóan

 • nappali melegedő, éjjeli menedékhely esetén kizárólag a kérelmező természetes személyazonosító adatokat és a TAJ számot,

 • nappali melegedő, éjjeli menedékhely és családsegítésnél, ha az ellátásban részesülő TAJ számmal nem rendelkezik, ennek tényét kell rögzíteni.


2 az ig nybev teli elj r s folyamata i
2. Az igénybevételi eljárás folyamata I. elvárások, feladatok

 • Kérelem: szóban, formai kötöttség nélkül írásban (ez az igénylő döntése, az intézmény nem írhatja elő, hogyan tegye, de összeállíthat egy saját nyomtatványt) - megszűnt a korábbi „A” lap

 • Orvosi igazolás (R. 1.sz. mell. I. része)

  Korábbi „B” adatlap, módosításra került, ebbe beépült:

 • jelzőrendszeresnél az egészségi állapotra vonatkozó igazolás

 • idősotthonnál a demens állapot igazolás

 • Jövedelemnyilatkozat (korábbi „C” adatlapok egységesítve) – nettó jövedelem

  Itt kell jelezni, ha önként vállalja az intézményi td-al azonos személyi td. megfizetését = ekkor már a további részeket nem kell kitölteni, mert nincs jövedelemvizsgálat. Két részből áll:

  1. táblázat: kizárólag az ellátott jövedelme (kérelmező személyére)

  2. táblázat: kiskorú kérelme esetén kell a családban élőkre vonatkozó nettó jövedelem (külön-külön a családban élő közeli hozzátartozókra – így a család 1 főre eső jövedelmét kell figyelembe venni)


Az ig nybev teli elj r s folyamata ii
Az igénybevételi eljárás folyamata II. elvárások, feladatok

 • Vagyonnyilatkozat csak tartós bentlakásos ellátás esetén kell, ha nem vállalja a teljes int. td. megfizetését.

 • Bővült a pénzvagyonnal (készpénz, bankszámla, takarékbetét szerződés) – igazolni kell (pl. bankszámla kivonat)

 • Ingatlanvagyon (ezt rehabilitációs intézménynél, rehabilitációs lakóotthonnál nem kell kitölteni).

  - tulajdoni lap másolat nincs előírva (ha kétséges, az int. vezetőnek az ingatlan nyilvántartásban kell megnézni)

  Nem kell jövedelemnyilatkozat:

  1. a térítésmentesen biztosított szolgáltatásoknál(falug. népk. cssk, közösségi, utcai sz. munka, nappali melegedő, éj.mh.)

  2. ha a fenntartó döntésealapján térítésmentes a szolgáltatás


Tov bbi l p sek
További lépések elvárások, feladatok

A kérelem nyilvántartásba vételéről nem kell írásbeli értesítés - szóban is megtehető, telefonon

Kivéve:írásban kell értesíteni, ha az nem került elfogadásra.

Elutasítás esetén meg kell jelölni a jogorvoslat benyújtásának helyét, idejét

(Szt.94/D.§ ellátási szerződés esetén helyi önk, társuláshoz, aki határozattal dönt)

Szociális rászorultság vizsgálata: az intézmény-, szolgálatvezető végzi, nem kell 2 évente felülvizsgálni.

 • jelzőrendszeres hsg, támogató szolg-nálnem kell felülvizsgálni, ha az állapot végleges, csak akkor, ha az orvosi igazolásban a körülmény határozott ideig áll fenn, a határozott idő leteltével.

 • jelzőrendszeres hsg-nélegyáltalán nem kell felülvizsgálni, ha egyedül élő, 65 év feletti az ellátott,

 • nem kell külön igazolást kiállítani a rászorultságról (korábbi 8. sz. mell), annak tényét, vagy hiányát a nyilvántartásban kell rögzíteni (pl. Fot, de a másolatot a személyi anyagba teszi).

 • ha nem rászoruló, a szolgáltató dönti el, hogy biztosít-e számára ellátást, de állami támogatást nem vehet fel.

 • az új igazolások beszerzésére 60 nap áll rendelkezésre.


El gondoz s
Előgondozás elvárások, feladatok

 • Egyszerűsítés: szóban/írásban tájékoztatás, nincs kötelező írásbeli értesítés az előgondozás időpontjáról.

 • Nincsenek határidők: szakmai szempontok, igénylő állapota szerint

 • Egyszerűsített előgondozás: változatlan szabályok

 • Az előgondozás két szakasza egyszerre elvégezhető:

  1. üres férőhelyek,

  2. soron kívüli elhelyezés,

  3. átmeneti intézményben azonnali férőhelyfoglalás esetén

 • Az előgondozás I. szakaszában kell átadni:

  - a megállapodás tervezetét

  - tájékoztatni a házirendről, illetve

  - ha indokolt, kezdeményezni az orvosi igazolásban foglaltak felülvizsgálatát

 • II. szakasz: szóbeli/írásbeli tájékoztatás

  - a férőhely elfoglalás kezdő időpontjáról,

  - az elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.


El gondoz s soron k v lis g
Előgondozás, soron kívüliség elvárások, feladatok

 • Változott a 2. sz és 3. sz. előgondozási adatlap (nem kötelező rovatok: pl . iskolai végzettség, foglalkozás)

 • Rendelkezések minden esetben intézményvezetőt nevesítik, de írásban más személyt is felhatalmazhataz előgondozás elvégzésével (nem kell állandó személy sem).

 • Soron kívüli elhelyezés: az intézményvezető dönt, megszűnik a bizottság. Az igénylő jelzi a szolgáltatás kérelmezésekor, a vezető dönt (de bekapcsolhat szakembert), és ezt rögzíti.

  - itt sincs írásbeliség (szóban/írásban)

  Soron kívülieket a működési engedélyben szereplő férőhelyeken felül is fel lehet venni -> 5%-os határon belül, de:

  - egész évben nem haladhatja meg a 100%-ot,

  - annak helyére nem, akit már a férőhely elfoglalásról értesítettek


Meg llapod s 1
Megállapodás (1) elvárások, feladatok

 • A jogviszony keletkezését megalapozza (Szt. 94.§ (1) bek)

  Ezek az aktusok alapozzák meg az intézményi jogviszonyt, ekkor válik indokolttá a megállapodás megkötése Pl. bírói ítélet

  Pontosítás: intézményvezető intézkedése valamint Szt. 94/D. § szerinti megállapodás helyett „kérelemről dönteni jogosult személy”

 • A megállapodás létrehozza az intézményi jogviszonyt

  Az ellátott és a szolgáltató/intézmény közötti viszonyrendszert, az alapvető jogosultságokat és kötelezettségeket rögzíti

  Pontosítás: 2011-től a szociális ellátást megalapozó valamennyi körülmény esetében megállapodást kell kötni írásban, az ellátás igénybevételének megkezdése előtt (eddig: „megkezdésekor”).

 • Nem kell megállapodás: népkonyha, családsegítés, falu-tanyagondnok, alacsonyküszöbű ellátás, utcai sz. munka, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, 30 napig az átmeneti szálló

 • A szektorok közötti különbségtétel is megszűnik - a megállapodások tartalma egységessé vált az állami, egyházi, nem állami fenntartónál


Meg llapod s 2
Megállapodás (2) elvárások, feladatok

Megállapodást köt:

 • Állami fenntartású intézménynél az intézményvezető,

 • Egyházi, nem állami – a fenntartó, vagy az általa megbízott személy

  A megállapodás tartalmazza:

 • az ellátás kezdetének időpontját,

 • az intézményi ellátás időtartamát (a határozott v. határozatlan időtartam),

 • az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,

 • a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, ha az ellátás térítési díj-fizetési kötelezettséggel jár,

 • egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat,

 • az ellátás megszüntetésének módjait

  - Fontos! aláírásra való jogosultság (kiskorú esetén a szülő, törvényes képviselő, nagykorú kor. cselekvőképes, v. cselekvőképtelen személy esetén a gondnoka)

  - Nem kell megküldeni a megállapodást a fenntartónak.


3 nk lts gsz m t s v ltoz s
3. Önköltségszámítás változás elvárások, feladatok

Szt. 115.§ (1) „intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti állami támogatásának különbözete.”

Új szabályozás: az intézményi térítési díj tartalmi összetevői megmaradnak, de az önköltség elemeit szabadon határozhatja meg a fenntartó, és azt év közben egyszer korrigálhatja, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. (Korábban számvitelről szóló tv.)

Szabályok: a szolgáltatási önköltséget az előző év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. Ha a szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni.

A térítésmentesen biztosított szolgáltatásoknál intézményi térítési díjat nem kell megállapítani (nem kell tájékoztatás sem)


T r t si d j meghat roz sa
Térítési díj meghatározása elvárások, feladatok

Egységesebb és átláthatóbb módon került meghatározásra az intézményi és a személyi térítési díj számítási módja

Meghatározása:

- étkeztetés esetén ellátási nap,

- házi segítségnyújtás esetén gondozási óra,

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási nap,

- támogató szolgáltatás esetén szolgálati óra és szállítási km,

- nappali ellátás esetén ellátási nap,

- bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási nap és hónap


T r t si d j szab lyrendszere 1
Térítési elvárások, feladatokdíj szabályrendszere (1)

Cél: tartós bentlakásnál a teljes összegű intézményi t.d. megfizetése

Első lépés: tájékoztatás Szt.1 17/B.§-ról, vagyis az intézményivel azonos összegű személyi térítési díj megfizetésének lehetőségéről. Ilyenkor a jövedelem-, vagyonvizsgálatot nem kell elvégezni.

Ha nem történik ilyen vállalás, akkor az intézményvezető elvégzi a jövedelemvizsgálatot, tartós bentlakásos ellátás esetében a jövedelem- és vagyonvizsgálatot.

Fő szabály: az intézményvezetővégzi el a jövedelemvizsgálatot és állapítja meg a személyi térítési díjat valamennyi ellátásban

Az ellátás megkezdését megelőzően megvizsgálja az igénylő:

 • Havi jövedelmét: alapszolgáltatás+átmeneti elhelyezés

 • Havi jövedelem + jelentős pénzvagyon: rehab.int és rehab. lakóotthon

 • Havi jövedelem+jelentős pénzvagyon+jelentős ingatlanvagyon: ápolás-gondozást nyújtó intézmény és ápoló-g. lakóotthon


T r t si d j szab lyrendszere 2
Térítési díj szabályrendszere (2) elvárások, feladatok

Egyéni jövedelemszámítás – jövedelemnyilatkozat 9/1999. SzCsM 1.sz.mell. II. és III. része

 • alapszolgáltatásoknál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján,

 • bentlakásos ellátás esetében az egyén havi jövedelmét, pénz-, ingatlanvagyonát kell alapul venni

  Családi jövedelemszámítás: egy esetben maradt fenn: alapszolgáltatásnál kiskorú igénybe vevőnél, ahol nem a szülők, hanem a családban egy főre eső jövedelmet kell figyelembe venni.

  Megszűnt:

 • az étkeztetés és a házi segítségnyújtásnál a családi jövedelemszámítás

 • idősotthoni ellátásnál a jegyző jövedelemvizsgálata

 • minimális személyi térítési díj már nincs (pl. étkezés esetén 50 Ft/nap volt), mert ha az intézményi térítési díj számítása nem lesz pozitív szám, akkor a térítési díj nulla.


T r t si d j szab lyrendszere 3
Térítési díj szabályrendszere elvárások, feladatok(3)

A személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt/ kötelezettet az ellátás igénybevételét megelőzőenírásban tájékoztatja.

Értesítésben kell tájékoztatni:

 • a jövedelem- és vagyonvizsgálat során megállapított jövedelemről,

 • a jövedelemhányadról,

 • a személyi td-nak azon részösszegéről, amely a jelentős pénz,- vagy ingatlanvagyonból lesz fedezve.

  Felülvizsgálatról is ugyanilyen módon kell értesítésben tájékoztatni.

  Továbbra is megmaradt:

 • A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét!

 • Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja.


T r t si d j meg llap t sa
Térítési díj megállapítása elvárások, feladatok

Szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének, vagy kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelemnek a

 • 30%-át étkeztetés, 25%-át házi segítségnyújtás,

 • 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás,

 • 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,

 • 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén

  Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének

 • 15%-át a nappali ellátást, 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést,

 • 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén.

  Tartós bentlakásosintézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot.

  A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének

 • 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,

 • 80%-át egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.

  Jelzőrendszeres hsg., támogató szolgáltatásnál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.


T r t si d j szab lyrendszere 4
Térítési díj szabályrendszere (4) elvárások, feladatok

 • 2011. január 1-jével megfelelő nagyságú jövedelem hiányában lehetőség van az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj közötti különbözet megfizettetésére

 • Amennyiben a tartós bentlakásos ellátásban részesülő személy havi jövedelmének mértéke alacsonyabb az intézményi térítési díjnál, a rendelkezésére álló jelentős pénzvagyona, ennek hiányában jelentős ingatlanvagyona is bevonhatóvá válik a személyi térítési díj körébe.

 • Az új szabályok mellett megmaradnak a százalékos terhelhetőségi korlátok is,

 • Legfeljebb az ellátott jövedelmének meghatározott százaléka és az intézményi térítési díj közötti különbözet lesz fedezhető a jelentős pénzvagyonból. Pénzvagyon hiányában az ingatlanvagyon is figyelembe vehető.

  Kivételt jelentenek a rehabilitációs intézmények és a rehabilitációs célú lakóotthonok, itt ingatlanvagyon nem kerül figyelembe vételre, mivel az ellátottak intézményi elhelyezése várhatóan nem végleges.


T r t si d j szab lyrendszere 5
Térítési díj szabályrendszere (5) elvárások, feladatok

 • Jelentős pénzvagyonnakaz ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egy évi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja. (Szt. 117.§ (6) bek)

  Pl. 100.000 Ft intézményi térítési díj esetében 1.200.000 Ft feletti rész

 • Jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. (Szt. 117.§ (7) bek)

  Szt. 117.§ (5) bek: Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét … a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

  Pl. 28.500 x 40 = 1.140.000 Ft-ot meghaladó rész 96-od része


T r t si d jjal kapcsolatos egy b v ltoz sok
Térítési díjjal kapcsolatos egyéb változások elvárások, feladatok

 • Szt. 119/A.§ (2) bek: ellátott írásbeli kezdeményezésére ellátotti igények megvalósítása kapcsán az ellátottak vállalhatnak bizonyos költségeket. Pl. szoba átalakítás

  - jogviszony öt éven belüli megszűnése esetén az arányos részét vissza kell fizetni

 • Megszűnt a kötelező elő-takarékossági rendszer, de lehet

 • Kerekítés általános szabályok szerint (2008.évi III. tv.) 5 ill.10 Ft

 • Távollét szabályai változnak:

  - 2011. január 1-től a rendszeres hétvégi távollétre is a távollét általános szabályait kell alkalmazni

  - A jelenléti napok számát úgy kell meghatározni, hogy 30 napból levonjuk a távollét napjainak számát

 • Hsg.: a gondozási naplót nem kell havonta összesíteni

 • Változott a térítési díjtörzslap : nyilván kell tartani a pénzvagyont terhelő összeget


Szenved lybetegek alapszolg ltat sa
Szenvedélybetegek elvárások, feladatokalapszolgáltatása

 • Szenvedélybetegek részére alapszolgáltatási formákban a megállapodás megkötésére vonatkozó szabályok módosultak

  - 2011.01.01-től a 16. életévüket betöltött segítséget kereső kiskorú személyekönállóan is megállapodást köthetnek a közösségi alapellátás és a szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása igénybevételére.

  - 2010. 12.31.-ig a csak a szülő vagy törvényes képviselője tudtával, mivel a megállapodás érvényességéhez a szülő/törvényes képviselő kellett

  A fenti módosítással egyidejűleg végrehajtási rendeleti szinten előkészítésre kerül az a szabályozás, mely szerint a kiskorú önálló igénylése esetében a gyermekjóléti szolgálattal háromoldalú megállapodás kerül megkötésre, amellyel a szolgáltatás igénybevételét követő meghatározott időn belül a szülő szolgáltatásba való bevonása jelenik meg mint cél.


Rehabilit ci s alkalmass gi vizsg lat
Rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvárások, feladatok

Új szabály: a kábítószerfüggő szenvedélybetegek, a hajléktalan személyek esetében a rehabilitációs intézménybe való bekerülésnek nem feltétele rehabilitációs alkalmassági vizsgálat.

A vonatkozó jogszabályok meghatározzák azokat a feltételeket, amelyeknek az intézménybe kerülő személyeknek meg kell felelniük.

 • A drog-rehabilitációs intézmények mindegyike krónikus rehabilitációs egészségügyi intézmény is egyben, így az egészségügyi ellátások minimumfeltételei (magasabb orvosi és szakápolói létszám) és protokolljai szerint is végzi tevékenységét.

 • A hajléktalan személyek rehabilitációs intézményeibe olyan személyek érkeznek – főleg más hajléktalan-ellátó intézményekből –, akik a rehabilitációs programban való részvételre alkalmasak és képesek.


Nkorm nyzati t rsul sok szab lyai
Önkormányzati társulások szabályai elvárások, feladatok

Probléma:A gyakorlatban a társulások esetében problémás a döntéshozatali folyamat: a társulás nem hozhat rendeletet, viszont a helyi önkormányzat ilyen esetekben nem dönthet önállóan.

Megoldás:Társulási megállapodásban kijelölt helyi önkormányzat rendeletet alkot:

 • a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

 • azok igénybevételéről,

 • valamint a fizetendő térítési díjakról.

  A szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, illetve a társulás más helyi önkormányzattal kötött megállapodás útján is biztosíthatja.

  Kiegészítésre került azzal, hogy:

 • a helyi önkormányzat, illetve a társulás nem csak más helyi önkormányzattal, hanem más társulással is köthet megállapodást,

 • a társulási tanács a felsoroltakról határozatot hoz.


A szoci lis igazgat si b rs g
A elvárások, feladatokszociális igazgatási bírság

Szabályainak törvényi szinten történő megállapítása

Differenciálódnak a bírság összegek:

 • általános szabály: 200 ezer Ft-ig (halmozottan, ismételten)

 • a működési engedély nélkül > 500 ezer Ft-ig,

 • jelentési kötelezettség elmulasztása > 50 ezer Ft-ig

  A módosítás 2011. január 15-én lépett hatályba.


Falu s tanyagondnoki ell t s
Falu és tanyagondnoki ellátás elvárások, feladatok

Változott a lakosságszám mértéke:

Falugondnok: hatszáz lakosnál kisebb településen működtethető (10%-kal eltérhet a lakosságszám - 660 fő)

Tanyagondnok: legalább hetven és legfeljebb négyszáz fős külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen engedélyezhető.

 • Új szabály, ha a szolgáltatás létesítését követően a külterületi vagy egyéb belterületi lakott hely lakosságszáma 10%-ot meg nem haladó mértékben emelkedik négyszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető - 440fő

 • Az ellátást igénybevevőkkel nem kell megállapodást kötni

 • Tevékenységnaplót kell vezetni (alkalmazása kötelező) – 1/2000. (I.7.) SZCsM r. 8. számú melléklete

  A fenntartó dönthet úgy, hogy nem kell az ellátottak által a naplót aláírni – írásban kell rendelkeznie erről


Tov bbi m dos t sok 1 szt
További módosítások 1. (Szt. ) elvárások, feladatok

A korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályok módosítása [Szt. 94/G. §]

 • Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelzése szerint nem egyértelmű a korlátozó intézkedésekre vonatkozó jogszabályok alkalmazása, illetve az Szt. és az Eü. törvény viszonya.

  A módosítással kikerülnek a törvényi szabályokból az egészségügyről szóló törvényben is szabályozott kérdéskörök.

  A közfeladatot ellátó személyek körének pontosítása [Szt. 94/L. §]

 • Bővül a közfeladatot ellátó személyek köre az intézményi ellátás keretében foglalkoztatott ápoló , az intézményvezető ápoló, a gondozó és a szociális, mentálhigiénés munkatárs, továbbá a falu- és tanyagondnok személyével.

  - magasabb szintű védelem

  Érdekképviseleti fórum [Szt. 99§]

 • kizárólag tartós bentlakásos intézményekben

 • átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeknél nem kötelező – nem életszerű


Tov bbi m dos t sok 2 szt
További módosítások 2. (Szt. ) elvárások, feladatok

Szociális szakvizsga [Szt. 92/I.§)

 • Korábban törvényi és a rendelet szabályok között ellenmondás volt, erre tekintettel törvényi szinten mindössze a miniszteri rendeletekre vonatkozó általános hivatkozás kerül rögzítésre.

  ( a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet egyértelműen határozza meg, ki tehet szakvizsgát, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet pedig tartalmazza a szakvizsgára kötelezettek körét)

  Bázisszállás

 • 2011. január 1-től megszűnt

  Oka: hajléktalan ellátó intézményeknek a téli időszakban lehetősége van a férőhelyszám ideiglenes növelésére, emiatt a eredeti céllal létrehozott bázisszállás további fenntartása nem indokolt

  Bevezetése óta (2008.év január 1-től) nem hoztak létre ilyet


Rendeleti szint tov bbi m dos t sok 1
Rendeleti szintű további módosítások 1 elvárások, feladatok.

Gyógyszer,gyógyászati segédeszköz [1/2000. SzCsM r. 52/A.§]

- intézmény által viselt gyógyszerek költségeiről való tájékoztatás megszűnt

Támogató szolgálat gépkocsi [1/2000. SzCsM r. 39/C.§ (2)]

- Pontosítás:legalább egy gépjárműnek kell megfelelni a speciális kritériumnak

Betegség típusonkénti gondozási egység

- megszűnt

Hozzátartozó értesítése elhalálozás esetén [1/2000. SzCsM r. 62.§ (1) c./]

- Pontosítás:tv-es képviselő, közeli hozzátartozó helyett a nyilvántartásban rögzített hozzátartozó


Rendeleti szint tov bbi m dos t sok 2
Rendeleti szintű további módosítások 2. elvárások, feladatok

 • Tárgyi feltételek enyhítése [1/2000. SzCsM r. 42.§]

  Fő szabály: max.4 ellátott/szoba; 6 m2/ellátott

  - kivételesen indokolt helyzetben illetve soron kívüli elhelyezés esetén fel lehet venni ellátottat, de

  1./ biztosítani kell a 6 m2/ellátott alapterületet,

  2./ napi szinten 105%, éves szinten 100% (60 napon túl műk. mód)

 • Fogyatékos személyek nappali intézmény ellátotti kör [1/2000. r 81.§]

  Nem gondozható:

  - 3 éven aluli,

  - veszélyeztető magatartást tanúsít

  - orvosi ellátást, állandó ápolást igényel

  - Új:az a gyermek, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmas, így felvétele megfelelő nevelési, oktatási intézménybe biztosítható

  Kivétel: tanítási szünet ideje


Rendeleti szint tov bbi m dos t sok 3
Rendeleti szintű további módosítások 3. elvárások, feladatok

 • Gondozási felülvizsgálat [92/2008. (IV.23.) 5.§ (3)]

  - nem kötelező a felülvizsgálat, csak kérésre kell lefolytatni

  - Ki kezdeményezheti: ellátott mellett a közeli hozzátartozó is

 • Gondozási szükséglet megalapozó egyéb körülmény [36/2007. (XII.27.) SZMM r. 4.§ (1)]

  - Önmagában megalapozza a gondozási szükségletet, ha az ellátást igénykő egyedül él és a 80. életévet betöltötte


4 egyh zi fenntart fogalma
4. Egyházi fenntartó fogalma elvárások, feladatok

Szt. 4. §. (1) bek. mb) pont- szűkül az egyházi fenntartó fogalma

2011. július 1-től kizárólag a Kormánnyal a szociális feladatok ellátására is kiterjedő megállapodást kötött egyházak tartoznak az egyházi fenntartók közé (az így egyházi kiegészítő támogatásban is). Ezek az alábbiak:

 • Magyarországi Református Egyház,

 • Magyarországi Evangélikus Egyház,

 • Magyarországi Baptista Egyház,

 • Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége,

 • Magyar Katolikus Egyház

  Újra felállításra kerül az Egyházi Fenntartók Tanácsa

  - miniszter véleményező, javaslattevő, tanácsadó szerve – összetétele, megalakítása miniszteri rendeletben lesz szabályozva


5 k pes t si felt telek
5. Képesítési feltételek elvárások, feladatok

 • 2011. január 1-től módosult az 1/2000. (I.7.) SZCsM rendelet képesítési előírásait tartalmazó 3. sz. mellékletIndok: OKJ valamint a felsőoktatási rendszerhez való igazódás

 • Új elem: megjelölésre kerül a felsőfokú illetve az OKJ képesítési igény %-ban -> ahol nem éri el a 100%-ot, ott az intézményvezető dönt milyen képesítésű szakember vesz fel

 • Kiegészítő szabályok:

  - azonosító szám megjelölése, összhangban az OKJ-s jogszabállyal

  - megengedő rendelkezés: diakónus, okleveles teológus, okleveles pasztorális tanácsadó szakképzettség elfogadható intézményvezetői ill. mentálhigiénés munkakörökben


K pes t s hat lyai
Képesítés hatályai elvárások, feladatok

 • Rendezésre kerül a korábbi jsz-ok szerinti képesítéssel rendelkezők:

  a./ teljes mentestés, aki 2010.12.31-én 3. sz. mell. szerinti egyetemi, főiskolai végzettséggel ill. OKJ-s képzettséggel rendelkeznek, függetlenül attól, hogy 2010.12.31-én rendelkeztek-e foglalkoztatási jogviszonnyal

  Pl. felsőfokú szociális szervező

  b./ A fenti személyi körön kívül esők közül mentesülnek azok is, akik 2010.12.31-én szociális intézménynél, szolgáltatónál foglalkoztatásban álltak, 2010.12.31-én szakképzettnek minősültek -> addig, ameddig nem váltanak munkahelyet

  Pl. házi szociális gondozó

  Ha váltanak, akkor 10 éves határidő

  Kivétel: öregségi nyugdíj előtt legfeljebb 10 évvel állók


6 m k d si enged lyez s v ltoz sa
6. Működési engedélyezés változása elvárások, feladatok

Jelenleg: 281 városi jegyző, 20 szociális és gyámhivatal

2010. szeptember 1-től ismét megyei közigazgatási hivatalok (főváros + 19 megye)

2011. január 1-től kormányhivatalok szakigazgatási szervei: szociális és gyámhivatalok

Szt. módosítás: 2011. július 1-től az SZGYH feladatköre bővül:

- valamennyi szociális szolgáltatás működési engedélyezésében és ellenőrzésében első fokon eljárnak.

Városi jegyzőnek az iratokat 2011. aug. 31.-ig kell megküldenie az SZGYH-nak, aki:

- a működési engedély módosítása során, a következő eljárással egyidejűleg, de

- legkésőbb 2012. 12.31-éig az iratok alapján és a helyszínen ellenőrzi az átvett szolgáltatókat, intézményeket.

Minden további jogkövetkezményt foganatosíthat (engedélyt visszavon, újat ad ki)


Szgyh szervezeti fel p t se feladatai
SZGYH szervezeti felépítése, feladatai elvárások, feladatok

Szakigazgatási szerv, szakmai feladatait a NEFMI irányítja

Élén: hivatalvezető (főosztályvezetői besorolással)

1. Szociális és Ellenőrzési Osztály

2. Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály

Feladatai:

Gyermekvédelem, gyámügyi igazgatás:

- jegyzők, városi gyámhivatalok szakmai irányítása, felügyelet, ellenőrzése

- működési engedélyezés (elsőfokú valamint másodfokú hatáskör)

- képzések szervezése (ágazati képzések ill. hivatásos gondnokoknak)

- koordinációs feladatok, nyilvántartás vezetése

Szociális igazgatás:- jegyzők szakmai irányítása, felügyelete, ellenőrzése

- működési engedélyezés (elsőfokú valamint másodfokú hatáskör)

- városi jegyzők műk. engedélyezési tevékenységének ellenőrzése (4 év)

- felügyeli az önk-ok ellátási kötelezettségeit (kötelező feladatok, Sztk)

- nyilvántartások vezetése, képzések


A m k d si enged ly kiad sa szmr
A működési engedély kiadása ( elvárások, feladatokSzmr.)

A működést engedélyező szerv a működési engedélyt kiadja, ha

a./ intézmény megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és

b./az egyházi, nem állami fenntartó a kérelem benyújtásának időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül, továbbá

c./ a nem állami fenntartású tartós bentlakásos intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan

a fenntartó kizárólagos, haszonélvezettel nem terhelt tulajdonában van, v.

olyan helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv kizárólagos tulajdonában, illetve vagyonkezelésében van, amellyel a fenntartó a szociális intézmény által nyújtott tartós bentlakásos intézményi ellátásokra legalább a férőhelyek fele tekintetében ellátási szerződést kötött.

Formanyomtatványokelektronikus elérhetősége: www.szmm.gov.hu,

(www.afsz.hu)www.munka.huszociális hatóságok, szolgáltatást fenntartók menüpont

A tanúsítványt minden esetben kap a szolgáltató, intézmény, ezt jól látható helyen ki kell függesztenie (2010. december 31-ig volt a határidő)

Működési engedély nélkül működő szolgáltatások: (www.afsz.hu) www.munka.huszociális, gyermekvédelem menüpont!


Az ell t si ter let fontoss ga
Az ellátási terület fontossága elvárások, feladatok

Tartalmilag más az ellátási terület az alapszolgáltatások és a bentlakást nyújtó ellátások esetében.

- alapszolgáltatások esetében az ellátás igénybevételének a helyét is jelöli.

Szmr.: Az alapszolgáltatás ellátási területe - a falugondnoki és a tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a nappali ellátás kivételével - legfeljebb

a fővárosra és két - vele szomszédos - kistérségre, vagy

négy szomszédos - a fővároson kívüli – kistérségre terjedhet ki, amelyet az ellátást nyújtó székhely és a telephelyek engedélyezése során külön-külön kell vizsgálni.

Ellátási területként csak olyan terület határozható meg, ahol a szociális szolgáltató, intézmény a biztosított feltételek alapján az alapszolgáltatást nyújtani tudja.

Szmr.: Alapszolgáltatás nyújtása esetén a székhelynek, illetve telephelynek, nyitva álló helyiségeknek, jelzőrendszeres hsg. esetén a szakmai központoknak az alapszolgáltatás ellátási területén, vagy - fővárosban nyújtott utcai szociális munka esetén - a fővárosban kell lennie.


A m k d si enged ly m dos t sa
A működési engedély módosítása elvárások, feladatok

Két esetkör:

1./ Az ok bekövetkezésétől számított egy hónapon belül (Szmr. 7.§ (2) a)Részletes felsorolás:

- fenntartó adataiban való változás, - intézmény név,adószám, székhely, telephely változása,

- közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás,

- ellátási szerződés adataiban való változás,

- be nem töltött férőhelyek megszüntetése, hsg esetén ellátható személyek számának, jelző hsg esetén kihelyezett készülékek számának csökkenés, ha intézményi jogviszony megszüntetésével nem jár

2./ Módosítást megelőzően(minden, ami nem tartozik az 1. pontban)

- naptári negyedévente 1x

Főszabály: Fenntartóváltozás naptári évente 1x (régi és új fenntartónak együttesen kell kérnie.)

Módosítási kérelemhez csak a változással összefüggő adatokat kell csatolni, az engedélyező hatóság is csak ezt vizsgálja.


Bejelent si k telezetts g
Bejelentési kötelezettség elvárások, feladatok

Bejelentési kötelezettség: - változást követő 15 napon belül

Esetei:

a nappali vagy bentlakásos intézményi ellátásba a szociális intézmény elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) vont be, vagy épületet (épületrészt) vont ki,

a nappali vagy bentlakásos intézmény épületén építési engedély-köteles építést, bővítést vagy átalakítást végeztetett,

az engedélyezés alapjául szolgáló egyéb lényeges körülményben változás következett be, így különösen, ha a szociális szolgáltató, intézmény, telephely vezetője megváltozik, vagy a szakmai program, illetve ellátási szerződés lényeges eleme megváltozik,

feltéve, hogy a változások a működési engedély módosítását nem teszik szükségessé

További eset: működési engedély visszavonására irányuló kérelmet alapszolgáltatás esetén legalább 2 hónappal a megszűnés előtt be kell jelenteni (hatóság+ ellátott/törvényes képviselő) - Szmr. 8.§ (3) bek.


2011 vi v ltoz sok
2011. évi változások elvárások, feladatok

A kormányhivatalok megalakulása miatt a szakigazgatási szervek nevei változtak (Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Hivatal –étkeztetés esetén, kistérségi népegészségügyi intézet- közeü-i körülmények)

Ket. határidő változásai: munkanap helyett naptári napok

(Pl. 22 munkanap helyett 30 nap)

Ellenőrzés:

módszertani intézmény szakvéleménye 30 napon belül

az ellátottjogi képviselőtől adat, tájékoztatás kérhető

legalább 15 napos, de legfeljebb 4 hónapos határidő megjelölésével kell felszólítani a fenntartót a hiányosságok, vagy a jogsértés megszüntetésére

ha a NRSZH ellenőriz, a működést engedélyező szerv a soron következő ellenőrzést a Hivatal ellenőrzésétől számított 2 éven belül kell lefolytatni.


7 szakmai program
7. Szakmai program elvárások, feladatok

Célja: meghatározza a jogszabályok, és egyedi sajátosságok alapján a szolgáltató/intézmény szakmai tevékenységét.

Lényeg: a megvalósítás (tervezés, előkészítés nem releváns)

Fontos a dolgozókkal, ellátottakkal való megismertetés

Tartalmi előírásai szűkültek 2011. évtől

a szolgáltatás célja, feladata: megvalósítani kíván program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatás elemek, tevékenységek leírása

más intézményekkel történő együttműködés

az ellátandó célcsoport jellemzői

a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, gondozási, fejlesztési feladatok

az ellátás igénybevételének módja,

a tájékoztatás helyi módja,

jogok védelme

Ellátási típusoknál (falugondnok, támogató sz.) hatályon kívül helyezték a speciális szabályokat.


A szakmai program mell kletei
A szakmai program mellékletei elvárások, feladatok

megállapodások tervezete (kivéve népkonyha, családsegítés, utcai szociális munka, alacsonyküszöbű ellátás, általában a hajléktalan-ellátások)

szakosított ellátás esetén a házirend tervezete, már működő intézmény esetén a házirend

a szervezeti és működési szabályzat, illetve annak tervezete

Nem kell csatolni a szolgáltatás bevételeinek, kiadásainak alakulásátad