O kovanie skuto n probl m pre anesteziol ga
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Očkovanie – skutočný problém pre anesteziológa ?. Kollerová A. Gašparec P. a Nedomová B. DK AIM DFNsP, Bratislava. December 2006. Očkovanie - skutočný problém. Ako anestézia alebo operácia ovplyvní odpoveď organizmu dieťaťa na očkovanie ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
O kovanie skuto n probl m pre anesteziol ga

Očkovanie – skutočný problém pre anesteziológa ?

Kollerová A.

Gašparec P. a Nedomová B.

DK AIM DFNsP, Bratislava

December 2006


O kovanie skuto n probl m
Očkovanie - skutočný problém

 • Ako anestézia alebo operácia ovplyvní odpoveď organizmu dieťaťa na očkovanie?

 • Za aký čas po operácii by mohlo byť dieťa očkované?

 • Ako dlho po očkovaní by sme mali plánovať elektívny výkon?


O kovanie
Očkovanie

 • Očkovaním predchádzame morbidite a mortalite.

 • Deti sú bežne opakovane očkované už v rannom veku.

 • Efektívne očkovanie vyžaduje nepoškodený, funkčný imunitný systém.

 • Očkovanie formuje imunologickú pamäť a zvyšuje imunitnú odpoveď pri opakovanom vystavení sa antigénu.


O kovanie1
Očkovanie

 • vakcinácia je triumfom modernej medicíny

 • nové vakcíny vrátane RSV, vírus parainfluenzy, HIV, HSV, CMV, B meningokoková vakcína

 • jedným z cieľov UNG – ASS (United Nations General Assembly Special Session) pre rok 2010 je zabezpečiť plnú imunizáciu detí do jedného roka veku života s 90% národného pokrytia


Akceptovate n rove rizika
Akceptovateľná úroveň rizika

Vystavenie sa zmenenému antigénu môže zapríčiniť niektoré nežiaduce účinky – od miernej teploty až po vznik neinfekčnej formy ochorenia (závažné reakcie sú zriedkavé).

 • Polio vakcína je geneticky instabilná a môže meniť svoju štruktúru - VAP.

 • Používanie inaktívneho vírusu Polio sa stalo od roku 2004 vo Veľkej Británii rutinou a eliminuje riziko.


O kovanie iv mi oslaben mi vakc nami
Očkovanie živými oslabenými vakcínami

Významnejšie nežiaduce účinky:

 • MMR vakcína - trombocytopénia, febrilné kŕče, anafylaxia, akútna artritída a aseptická meningitída v priebehu 3 týždňov od imunizácie.

 • oneskorená mierna forma ochorenia (nástup závisí na inkubačnej dobe samotného ochorenia):

  • osýpky - na 5.-10. deň po očkovaní MMR (morbili, mumps, rubeola),

  • mumps (zápalu príušných žliaz) na 13.-21.deň,

  • rubeola – ťažké rozpoznať miernu formu od osýpok.

 • Rovnováha medzi rizikom a benefitom je v prevahe na strane očkovania - je pod prísnou kontrolou na medzinárodnej úrovni.


O kovanie inakt vnymi vakc nami
Očkovanie inaktívnymi vakcínami

Zdravé deti po inaktívnych vakcínach (DTP) - mierne reakcie s lokálnymi symptómami:

 • začervenanie, svrbenie v mieste vpichu, subfebrílie, iritabilita - táto reakcia bežne ustúpi na 5.deň

 • zmena na nebunkovú vakcínu - pertussis znížila výskyt týchto nežiaducich účinkov


O kovanie2
Očkovanie

 • väčšina detí je dnes imunizovaná

  • aspoň 4x v prvých 15.mesiacoch života

  • z čoho 3x v prvých 6.mesiacoch


N zory a smernice
Názory a smernice

Kniha očkovania v UK (1996, Green Book):

 • operácia nie je kontraindikáciou očkovania,

 • očkovanie nie je kontraindikáciou anestézie a chirurgického zákroku.

  Príručka očkovania v Austrálii:

 • operácia je falošná kontraindikácia očkovania.

  Ministerstvo zdravia Nového Zélandu určuje:

 • anestézia je možná 3 dni po očkovaní a 12 dní po očkovaní MMR (živá atenuovaná vakcína).


N zory a smernice1
Názory a smernice

V Centre kontroly ochorení USA (CDC) nie je zmienka o anestézii a operácii ako o kontraindikácii k očkovaniu.

 • je tu mnoho variácií v názoroch

 • 1996 - teoretické riziko interakcií medzi očkovaním a anestéziou by mohlo byť minimalizované 3 - týždňovým odstupom.


N zory a smernice2
Názory a smernice

Niektorí autori udávajú, že medzi anestéziou a očkovaním by mal byť odstup 30 dní

Jediný medzinárodne publikovaný prehľad:

 • neurgentné zákroky by mali byť v odstupe 3 týždňov

  alebo

 • kým neodoznejú všetky symptómy pripísateľné imunizácii.


N zory a smernice3
Názory a smernice

 • Short et al. – najvhodnejšie sa zdá, odložiť operáciu

  • MMR - o 3 týždne po očkovaní

  • inaktivované vakcíny - o 7 dní

  • čo by malo eliminovať vplyv na moduláciu imunitného systému vakcínou


Medzin rodn diskusia
Medzinárodná diskusia

 • Členom združenia Pediatric Anesthetists Veľkej Británie a Írska (APAGBI) a Združenia pre Pediatric Anesthesia Nového Zélandu a Austrálie (SPANZA) boli e-mailom zaslané dotazníky.

 • Otázky boli zamerané na to, či pacientom, ktorí idú na elektívny zákrok je odporúčaný aspoň týždňový odklad po očkovaní živými vakcínami, a či na jednotlivých pracoviskách je zaužívaný nejaký oficiálny postup.


N vratnos
Návratnosť

APAGBI:

 • odoslané 568 osobám

 • vrátilo sa 296 (51%)

  SPANZA:

 • odoslané 174 osobám

 • vrátilo sa 86 dotazníkov (49,4%)

  Celková návratnosť bola 51,5%


Ot zky
Otázky

 • Dostanú deti, ktoré idú na elektívny výkon, anestéziu aj týždeň po podaní živej oslabenej vakcíny (polio, MMR)?

 • Ak nie, aký dlhý odstup vyžadujete?

 • Zisťujete bežne pred operáciou anamnestický údaj o očkovaní?

 • Oporúčate časový odstup medzi operáciou a bežným očkovaním?

 • Ak áno, aký časový interval doporučujete?

 • Má vaša nemocnica presné smernice ako postupovať? Ak áno, pošlite nám presný rozpis, alebo kópiu.

 • Má nemocnica/oddelenie na ktorom pracujete pravidlá alebo odporúčania pre oportúnne podávanie imunizácie počas anestézie? Ak áno, pošlite nám presný rozpis, alebo kópiu.

 • Ste si vedomí nejakých nežiaducich udalostí/účinkov spojených s anestéziou a očkovaním vo vašej nemocnici? Ak áno, prosím pošlite nám jeho krátky opis.


Odklad medzi o kovan m a anest ziou
Odklad medzi očkovaním a anestéziou

 • Na prvú otázku, či deti ktoré idú na elektívny chirurgický zákrok sú anestézované aj týždeň po očkovaní živou vakcínou, 60% anestéziológov odpovedalo ÁNO.

 • Pri bližšej analýze bolo to 43% z UK, 60,7% ostatných členov APAGBI, a 16,3% členov SPANZA.

 • Odporúčaný časový odstup bol 1- 6 týždňov s prevahou 2 - 4 týždne.


Nemocni n tandardy
Nemocničné štandardy

 • Iba 34,5% opýtaných hlásilo oficiálne štandardy vypracované nemocnicou v tomto smere.

 • Nemocničné štandardy obsahovali od formálnych odporúčaní až po rozhodnutia jednotlivých anestéziológov o časovom odstupe medzi očkovaním a nástupom na chirurgický výkon.


Nemocni n tandardy1
Nemocničné štandardy

 • Členovia APAGBI z Nórska odporúčajú dodržať odstup 48 hod po neživej a 2 týždne po živej vakcíne, podľa odporúčaní pediatrickej anesteziologickej spoločnosti.

 • Odstup medzi chirurgickým výkonom a očkovaním,

  28% odporúča 2 – 30 dní, najčastejšie to bolo 14 dní.


Imuniz cia po anest zii
Imunizácia po anestézii

 • z dotazníkov z praxe niektorých kliník vyplýva, že anestézia bola odložená 6 týždňov po imunizácii

 • rodičia boli tiež poučení, že ich dieťa by nemalo byť očkované 6 týždňov po operácii, čo môže niekedy interferovať s očkovacím kalendárom dieťaťa !!!!!


Dotazn kov preh ad
Dotazníkový prehľad

 • Medzinárodný korešpondenčný prehľad nenašiel konsenzus v tejto otázke medzi pediatrickými anestéziológmi.

 • Z prehľadu dostupných dôkazov z pohľadu možných rizík vyplýva, že je potrebné dodržiavať opatrný prístup tam, kde načasovanie elektívnej operácie bude obtiažné.


O kovanie vs anest zia
Očkovanie vs anestézia

Riziko je bezpochyby malé, ale môže byť znížené na nulu zaistením, aby operácia, anestézia a imunizácia nekoincidovali.

Mnohými rokmi sa potvrdilo, že

stresováodpoveď

na chirurgický zákrok a použitie anestetíkspôsobízmenu funkcie imunitného systému.


Anest zia imunitn odpove
Anestézia - imunitná odpoveď

 • Anestézia môže interferovať s mnohými fázami imunitnej odpovede zahŕňajúc:

  • zníženie fagocytárnej aktivity leukocytov,

  • mobilizáciu fagocytov, produkciu protilátok,

  • väzbu komplementu,

  • neutrofilový intracelulárny mechanizmus zabíjania (NK)

  • transformáciu lymfocytov.

 • Zdá sa, že funkcia cirkulujúcich protilátok nie je postihnutá.


Anest zia imunitn odpove1
Anestézia - imunitná odpoveď

Poškodenie môže trvať niekoľko dní po operácii

 • štúdia s 10 pacientami - nefrektómia ako darcovia

 • funkcia imunitného systému bola podrobne študovaná pred a po operácii

 • merateľný pokles imunitných funkcií

  • početlymfocytov - 2 dni na návrat do normálu

  • funkcia lymfocytov - 5 dní na návrat do normálu

  • neskorá precitlivelosť -viac ako 2 - 3 týždne


Anest zia imunitn odpove2
Anestézia - imunitná odpoveď

 • stupeň poklesu imunity úzko súvisí s

  • rozsahom chirurgického poškodenia

  • druhom a kvalitou anestézie

  • utlmením bolesti a udržiavaním homeostázy

 • Regionálna anestézia:

  • oslabením endokrinnej stresovej odpovede na výkon

  • zmešenie imunosupresívnych postoperačných zmien


O kovanie vs anest zia1
Očkovanie vs anestézia

 • V pooperačnom období - ťažko rozlíšiť, z čoho je očkované dieťa febrilné a malátne.

 • je potrebné umožniť dieťaťu úplné zotavenie

  • po očkovaní pred operáciou

  • po operácii pred očkovaním


O kovanie vs anest zia2
Očkovanie vs anestézia

 • Deti riskujú odloženie výkonu pre horúčku a celkovú slabosť ak prichádzajú na elektívny výkon zavčasu po imunizácii a je potrebných aspoň 5 dní kým titre protilátok začnú po operácii narastať.

 • Imunosupresia spôsobená anestéziou a operácioutrvá asi 4 dni.


Vplyv chirurgick ho v konu a anest zie na odpove na imuniz ciu
Vplyv chirurgického výkonu a anestézie na odpoveď na imunizáciu

 • Je niekoľko štúdií, ktoré priamo študovali vplyv operácie a anestézie na účinnosť očkovania(veľa vo veterinárnej literatúre).

 • V rôznych humánnych štúdiách bol dokázaný pooperačný pokles protilátkovej odpovede na tetanický toxoid.

 • Miyamoto a kol. na psoch ukázali, že po imunizácii môže trvať 2-4 týždne kým sa rozvinie imunita.

  Autori navrhujú aby neurgentné operácie boli vykonávané aspoň 7 dní po imunizácii.


Vplyv chirurgick ho v konu a anest zie na odpove na imuniz ciu1
Vplyv chirurgického výkonu a anestézie na odpoveď na imunizáciu

 • Clayer a kol. sledoval protilátkovú odpoveď po splenektómii u potkanov, zistili, že znížená odpoveď na imunizáciu sa zdá byť závislá skôr od operácie než od anestézie a odporúčajú odklad imunizácie aspoň 1 mesiac po operácii.

 • Prípadová štúdia Feschareka a kol., hovorí o zodpovednosti ketamínovej anestézie za zlyhanie postexpozičnej antirabickej imunizácie a smrť 6-ročného chlapca, aj keď neskôr boli zistené aj alternatívne vysvetlenia zlyhania liečby.


Vplyv chirurgick ho v konu a anest zie na odpove na imuniz ciu2
Vplyv chirurgického výkonu a anestézie na odpoveď na imunizáciu

Salo a kol. - vo Fínsku, kde vakcinácia nie je považovaná za kontraindikáciu operácie u detí neboli hlásené žiadne škodlivé účinky. Elektívne operácie by nemali byť vykonávané bezprostredne po očkovaní živými alebo oslabenými vakcínami.


Vplyv chirurgick ho v konu a anest zie na odpove na imuniz ciu3
Vplyv chirurgického výkonu a anestézie na odpoveď na imunizáciu

 • Tieto štúdie ukazujú že expozícia operácii a anestézii bezprostredne po imunizácii vedie k zníženiu protilátkovej odpovede a riziku zlyhania očkovania.

 • Teoreticky pacient, alebo ostatní pacienti na oddelení, môže byť ohrozený infekciou kvôli operáciou indukovanej imunosupresii.


Odpor ania
Odporúčania imunizáciu

 • Keďže deti sú očkované 3 x v prvých 6 mesiacoch života zdá sa byť rozumné

  odložiťskôr operáciu než vakcináciu

  v tejto vekovej skupine.

 • U starších detí, môže byť vakcinácia ľahšie plánovaná okolo dátumov plánovaných výkonov.

 • Vo všeobecnosti sa zdá byť rozumné vyhnúť sa rutinnej imunizácii v blízkosti používania celkových anestetík.


Z vere n odpor ania
Záverečné odporúčania imunizáciu

 • Radšej odložiťelektívne procedúry vyžadujúce anestéziu, než vakcináciu, zvlášť u novorodencov.

 • Oportúnna vakcinácia počas CA nie je odporúčateľná.

 • Odložiť anestéziu o jeden týždeň po vakcinácii inaktívnymi vakcínami: diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ), inaktívne polio, Hib, MenC.

 • Odložiť anestéziu o 3 týždne po vakcinácii živými atenuovanými vakcínami: osýpky, mumps, rubeola (ružienka), p.o. polio, BCG vakcína.

 • Odložiť imunizáciu o 1 týždeň po chirurgickom zákroku.


Akujem za pozornos

Ďakujem imunizáciuza pozornosť.