slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konferencja Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konferencja Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Konferencja Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Konferencja Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dziś i jutro Katowice, 8 marca 2011 r. Krajowa Rezerwa Wykonania Renegocjacje RPO WSL 2007-2013 Katowice, 8 marca 2011 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konferencja Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013' - chad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Konferencja

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

dziś i jutro

Katowice, 8 marca 2011 r.

slide2

Krajowa Rezerwa Wykonania

Renegocjacje RPO WSL 2007-2013

Katowice, 8 marca 2011 r.

slide3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Alokacja RPO WSL

1 712 980 303 EU

KRW

+ 9 846 717 EU

DT

+ 15 520 236 EU

DT powódź

+ 8 757 251 EU

NOWA Alokacja RPO WSL

=1 747 104 507 EU

slide4

Krajowa Rezerwa Wykonania

Cel:stymulowanie tempa wydatkowania i efektywności realizacji programów operacyjnych.

Źródło: dodatkowe środki finansowe wobec już alokowanych funduszy unijnych na perspektywę 2007-2013.

Termin: podział krajowej rezerwy przeprowadzony jednokrotnie – w oparciu o zweryfikowane dane dotyczące stanu wdrażania na koniec 2010 r.

Kwota: pula środków na programy regionalne wynosi 512 029 305 euro (38,5% KRW).

slide5

Krajowa Rezerwa Wykonania

- kryteria

Kryterium dopuszczające

Poziom certyfikacji wydatków do KE w stosunku do alokacji przeznaczonej na realizację danego RPO przekroczy próg 20%.

Pozostałe kryteria (do rankingu przy podziale KRW).

Wykorzystanie środków wspólnotowych (wartość środków UE we wnioskach o płatność od IZ do IPOC w stosunku do alokacji przeznaczonej na realizację danego RPO).

Kontraktacja (poziom zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji przeznaczonej na poszczególne obszary wsparcia).

krajowa rezerwa wykonania preferowane obszary alokacji dodatkowych rodk w
Krajowa Rezerwa Wykonania– preferowane obszary alokacji dodatkowych środków
 • Zgodnie z § 4 Uchwały nr 53 Komitetu Koordynacyjnego NSRO:
 • Zasilenie dodatkowymi środkami pochodzącymi z KRW, z dostosowania technicznego ( w zakresie określonym w §2 pkt. 1) oraz z realokacji rekomenduje się w następujących obszarach w ramach regionalnych programów operacyjnych:
 • Infrastruktura transportowa - drogowa, o znaczeniu regionalnym,
 • Transport miejski (zintegrowane rozwiązania w systemie transportu miejskiego),
 • Innowacyjność – infrastruktura sfery B+R, wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych,
 • Energetyka (odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna),
 • Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługi świadczone droga elektroniczną).
slide8

Certyfikacja

 • Wykonanie KRW % poświadczonego EFRR przez IC do KE w EUR do alokacji RPO w EUR wyniósł 21,85 % .
 • Próg dostępności KRW wynosił 20 %, tym samym RPO WSL osiągnął kryterium dopuszczające do podziału środków z KRW.

8

slide9

Zlecenia BGK

stan na 28 lutego 2011 r.

Zlecenia przekazane do BGK: 1 383 118 460,16 PLN

Środki wypłacone przez BGK: 2 803 zlecenia,

na kwotę 1 367 554 770,65 PLN

slide10

Zlecenia BGK

stan na luty 2011 r.

slide11

Wypłacone środki – największe zlecenia

Inicjatywa Jessica: 212 175 300 PLN, co stanowi 15,6% wypłaconych środków;

Fundusz Górnośląski: 40 004 850 PLN;

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy : 20 001 000 PLN;

Miasto Bytom: 18 432 587 PLN;

Miasto Częstochowa: 17 217 171 PLN;

Średnia wielkość zrealizowanego wniosku o płatność to zaledwie 412 tys. Zł (bez wniosku z Inicjatywy Jessica)

slide12

Harmonogram składania

wniosków o płatność

 • Harmonogram składania wniosków o płatność służy do:
 • prognozowania wydatków miesięcznych
 • prognozowania wydatków rocznych
 • rezerwowania środków na wypłaty refundacji i zaliczek
 • podpisywania umów o dofinansowanie
 • ustalania celu certyfikacji

Aktualizacja harmonogramów na II kwartał 2011r.

7 – 25 marca 2011r.

slide13

Wnioski o płatność

 • Zgodność wniosku z harmonogramem pod względem:
 • kwoty
 • terminu złożenia – data wpływu wersji papierowej zgodna z miesiącem deklarowanym w harmonogramie
 • Wnioski o płatność składane zgodnie z harmonogramem pozwalają na:
 • sprawną wypłatę środków,
 • rezerwowanie właściwych kwot na refundacje i zaliczki
 • wiarygodne prognozowanie wydatków Instytucji Zarządzającej
slide14

Harmonogram WNPa harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram składania

wniosków o płatność

Harmonogram rzeczowo-finansowy

 • składany elektronicznie
 • aktualizowany co kwartał (elektronicznie)
 • aktualizowany w trakcie trwania projektu
 • nie wymaga aneksu do umowy
 • składany papierowo
 • stanowi załącznik do umowy
 • każda zmiana wymaga aneksu do umowy
slide15

Cel certyfikacji

Cel certyfikacji na rok 2011 wynosi

(wydatki kwalifikowalne)

1 221 989 991,33 PLN

slide16

Realizacja harmonogramów

w składanych wnioskach o płatność

średnia: 61,2%

slide17

Realizacja harmonogramów

w składanych wnioskach o płatność

średnia: 35%

slide18

Ocena, wybór i realizacja inwestycji

Ocena formalna

i merytoryczna (95 dni)

do 6 miesięcy

12 miesięcy na rozpoczęcie inwestycji

IDEALNY BENEFICJENT TO BENEFICJENT, KTÓRY

REALIZUJE PROJEKT ZGODNIE Z PLANEM

(plan powinien zakładać potencjalne problemy, które się pojawią)

slide19

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w powiązaniu z OOŚ

Projekt budowlany

Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania OOŚ

(decyzja środowiskowa)

Pozwolenie na budowę

slide20

Strona internetowa – pytania, odpowiedzi, ważne informacje

Wnioski, umowy, aneksy

http://rpo.slaskie.pl/?grupa=1&art=1205483549

Terminowośćrealizacji projektów

http://rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1296741742

Kwalifikowalność kosztów w związku ze zmianą podatku VAT

http://rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1299140663

Uchybienia w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych

http://rpo.slaskie.pl/?grupa=1&art=1213871382&id_m=177

Jessica

http://rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1297348838

slide21

Dziękuję za uwagę

Małgorzata Staś

Wydział Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

tel. +48 32 77 40 654

fundusze@slaskie.pl

www.rpo.slaskie.pl