הכוונת מועד הפריחה – חלק ב' - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
הכוונת מועד הפריחה – חלק ב' PowerPoint Presentation
Download Presentation
הכוונת מועד הפריחה – חלק ב'

play fullscreen
1 / 21
הכוונת מועד הפריחה – חלק ב'
234 Views
Download Presentation
chacha
Download Presentation

הכוונת מועד הפריחה – חלק ב'

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. הכוונת מועד הפריחה – חלק ב' בין המקורות להכנת מצגת זו: אורה כהנא וחובריה (1987). "רבייה באדם, בבלי חיים ובצמחים. הוצאת ת"ל.

 2. בניגוד לשינויים הטמפרטורה בין עונה לעונה, ואפילו בין היום ללילה, אשר אינם קבועים, הרי ששינויי אורך היום הינם קבועים ומחזוריים: השפעת אורך היום על הפריחה - פוֹטוֹ-פֶריוֹדִיות באביב הימים מתקצרים והלילות מתארכים, בהתאם, ובסתיו הימים מתקצרים והלילות מתארכים. לתופעה של שינויים עונתיים באורך היום קוראים פוֹטוֹ-פֶריוֹדִיות. כהנא, רבייה, עמ' 159

 3. הסביון פורח בחורף, כאשר הימים מתארכים והלילות מתקצרים, ואילו החרצית התרבותית פורחת בסתיו, כאשר הימים מתקצרים והלילות מתארכים. השפעת אורך היום על הפריחה - פוֹטוֹ-פֶריוֹדִיות רוב צמחי הבר בישראל פורחים באביב - הפוטופריודיות של לילה מתקצר משרה בהם התמיינות לפריחה. כהנא, רבייה, עמ' 159

 4. צמח יום קצר צמח יום ארוך צמחים הזקוקים ליום ארוך כדי לפרוח נקראים צמחי יום ארוך. צמחים הזקוקים ליום קצר כדי לפרוח נקראים צמחי יום קצר. השפעת אורך היום על הפריחה - פוֹטוֹ-פֶריוֹדִיות כהנא, רבייה, עמ' 159

 5. כיצד מגיבים בצמחים לשינויים באורך היום? כיצד מגיבים בצמחים להבזק אור בלילה? יום ארוך יום קצר יום קצר והבזק אור במשך הלילה צמחייום ארוך (לילה קצר) צמחייום קצר (לילה ארוך) צמחים האדישים (ניטרליים) לאורך היום מבחינת תגובת הצמחים לפוטופריודיות מבחינים בין שלוש קבוצות צמחים: מנגנון הפוטופריודיות בצמחים - הפיטוכרום

 6. אור חושך הבזק אור חושך צמח יום ארוך והבזק אור הגיפסנית, הגדלים בר בארץ, פורחים בקיץ, כלומר נמנים ם קבוצת צמחי היום הארוך. כדי לקבל בארץ פריחה של גיפסנית, צריך לתת לה תנאי טמפרטורה ואור מתאימים: השפעת אורך היום על הפריחה - פוֹטוֹ-פֶריוֹדִיות בלילה מאירים את בית הגידול במשך מספר שעות, ובכך "מקצרים את הלילה"("שוברים" את החושך) וגורמים לגיפסנית לפרוח בחורף, שהיא לא עונת הגידול הטבעית שלה. כהנא, רבייה, עמ' 159

 7. אור זמן קריטי של חושך יש מגדלים המעכבים את פריחת החרציות על ידי חשיפת הצמחים להבזק של אור באמצע הלילה, ובכך הם מפצלים את הלילה הארוך לשני לילות קצרים. הבזק אור חושך חקלאים המגדלים חרציות תרבותיות(כריזנטמות) , מכסים את צמחי החרציות למשך זמן מסוים ביום, ועל ידי כך נותנים לצמח תנאים של לילה מתארך. טיפול כזה מאפשר לחקלאים לכוון את פריחת החרציות למועד הרצוי להם. השפעת אורך היום על הפריחה - פוֹטוֹ-פֶריוֹדִיות יש מגדלים שאף מכוונים באופן שונה את הפריחה, כך שבכל ערוגה פורחות החרציות במועד אחר, ותקופת שיווק הפרחים נמשכת זמן רב. כהנא, רבייה, עמ' 159. סטאר, טגארט, האונ' הפתוחה, עמ' 663

 8. אור זמן קריטי של חושך הבזק אור חושך צמח יום קצר צמח יום ארוך הכוונת הפריחה פיצול הלילה הארוך לשני לילות קצרים יכול לעכב פריחת צמח יום קצר (משמאל), או להשרות פריחה בצמח יום ארוך (מימין). Campbell, P. 772

 9. גם את אורך הגבעולים אפשר לכוון על ידי שינוי אורך היום והלילה. אם מאריכים את תקופת הגידול הווגטטיבי מאפשרים לצמח לפתח גבעולים ארוכים. השפעת אורך היום על הפריחה - פוֹטוֹ-פֶריוֹדִיות אם מקדימים את השלב הרפרודוקטיבי, יתחיל הצמח לפתח פרחים עוד לפני שהספיק לפתח גבעולים ארוכים, כלומר גבעוליו יהיו קצרים. כהנא, רבייה, עמ' 159

 10. אור זמן קריטי של חושך הבזק אור חושך צמח יום קצר צמח יום ארוך מחקרים רבים נעשו נסיון להבין מהו המנגנון שבאמצעותו משפיעים השינויים באורך היום על הפריחה, ועל תהליכים אחרים בצמח. במחקרים נמצא כי השפעת שינויי אורך היום והלילה על התפתחות הצמחים קשורה למנגנון של הפיטוכרום. מנגנון הפוטופריודיות בצמחים - הפיטוכרום גרוס, רבייה בטבע, עמ' 80, 98. כהנא, רבייה, עמ' 209

 11. אור אדום זירוז או עיכוב של התפתחות חלקי צמח הגברת מעבר יונים דרך קרומי תאים אור אדום רחוק מהו הפיטוכרום? הפיטוכרום הוא פיגמנט הנמצא בכל הצמחים הירוקים ומעורב בתהליכים חשובים בחיי הצמח כמו נביטה, לבלוב ופריחה, שבהם האור הוא אות סביבתי. מנגנון הפוטופריודיות בצמחים - הפיטוכרום הפיטוכרוםקיים בשתי צורות ובכך ייחודו. צורה אחת (Pr) בולעת אור באורכי גל של אור אדום (650-660 ננומטר), ובעקבות בליעה זו היא משתנה לצורה השנייה (Pfr) הבולעת אור "אדום רחוק" (710-740 ננומטר). גרוס, רבייה בטבע, עמ' 80, 98. כהנא, רבייה, עמ' 161

 12. אור אדום זירוז או עיכוב של התפתחות חלקי צמח הגברת מעבר יונים דרך קרומי תאים אור אדום רחוק צורת ה-Pfr היא הצורה הפעילה של הפיטוכרום וצורת ה-Prהיא הצורה הלא פעילה שלו. מנגנון הפוטופריודיות בצמחים - הפיטוכרום הצורה המולקולרית הפעילה של הפיטוכרום (ה-Pfr) נוצרת עם הזריחה, כאשר אורכי הגל האדומים שולטים בשמיים. בעת השקיעה, או בבתי גידול מוצלים, כמות האור הרחוק גדולה מכמות האור האדום, ומולקולת הפיטוכרום חוזרת לצורתה הלא פעילה (Pr). גרוס, רבייה בטבע, עמ' 80, 98. כהנא, רבייה, עמ' 161

 13. אור אדום זירוז או עיכוב של התפתחות חלקי צמח הגברת מעבר יונים דרך קרומי תאים אור אדום רחוק סבורים שמנגנון הפעולה של צורתו הפעילה של הפיטוכרום (Pfr) הינה בהגברת מעבר יונים דרך קרומי התאים (ככל הנראה יוני סידן (Ca++). מנגנון הפוטופריודיות בצמחים - הפיטוכרום שינוי צורת הפיטוכרום ל- Pfr גורם להפעלה או לדיכוי של תהליכים בתאי הצמחים באמצעות השפעות גומלין (אינטראקציות) בין הפיטוכרום למווסתי צמיחה שונים, השפעות העשויות לקבוע אילו סוגי אנזימים ייווצרו בתאים. גרוס, רבייה בטבע, עמ' 80, 98. כהנא, רבייה, עמ' 161

 14. אור אדום זירוז או עיכוב של התפתחות חלקי צמח הגברת מעבר יונים דרך קרומי תאים אור אדום רחוק ההבדל בין צמחי יום קצר לצמחי יום ארוך הוא בהשפעת ה-Pfr (הצורה הפעילה של הפיטוכרום): מנגנון הפוטופריודיות בצמחים - הפיטוכרום בעוד שבצמח יום קצר האור האדום וה-Pfrמעכבים תהליכים המובילים לפריחה, ולכן הם פורחים כאשר הימים מתקצרים, וריכוז ה-Pfr בצמח נמוך, הרי שבצמח יום ארוך האור האדום וה-Pfrמזרזים תהליכים המובילים לפריחה, ולכן הם פורחים כאשר הימים מתארכים ונוצר ריכוז גבוה של Pfr. גרוס, רבייה בטבע, עמ' 80, 98. כהנא, רבייה, עמ' 161

 15. ההבדל בין צמחי יום קצר לצמחי יום ארוך הוא בהשפעת ה-Pfr (הצורה הפעילה של הפיטוכרום). מנגנון הפוטופריודיות בצמחים - הפיטוכרום מווסתי צמיחה זורמים אל הפקע, ומפעילים או מדכאים התמיינות לפריחה. בצמח יום ארוך האור האדום וה-Pfrמזרזים תהליכים המובילים לפריחה. בצמח יום קצר האור האדום וה-Pfrמעכבים תהליכים המובילים לפריחה. http://4e.plantphys.net/images/ch25/we2502a_s.jpg

 16. ניסוי המראה כי מנגנון הפיטוכרום מפעיל בצמח מווסתי צמיחה - צמח אחד מושרה באור לפריחה, ומעביר את ההשראה לצמח אחר העומד בחושך. מנגנון הפוטופריודיות בצמחים - הפיטוכרום

 17. גנים של יום ארוך מעודדים פריחה גנים של קיוט מונעים פריחה בסתיו גנים של יום ארוך מונעים פריחה בחורף שעורת חורף שעורת אביב אין דרישת קיוט גנים של יום ארוך מעודדים פריחה מודל המסביר את השילוב של טמפרטורות נמוכות (קיוט) ופוטופריודיות על מועד פריחת השעורה. אותות סביבתיים מכוונים את התפתחות הצמחים http://www.jic.ac.uk/staff/david-laurie/images/model-control-of-fl.jpg

 18. לסיכום - לבלוב, פריחה, שלכת ותהליכים התפתחותיים אחרים בצמחים, מושפעים מאור השמש ומאותות סביבתיים אחרים (כגון הטמפרטורה), באמצעות מנגנון הפיטוכרום ומווסתי צמיחה שונים, ויוצאים אל הפועל בעזרת מגוון רחב של אנזימים. אותות סביבתיים מכוונים את התפתחות הצמחים כהנא, רבייה, עמ' 160

 19. להכוונת הפריחה יש חשיבות רבה הן בטבע והן בחקלאות. • במחזור חיי הצמח ניתן להבחין בשלב הוגטטיבי (שלב הצמיחה) ובשלב הרפרודוקטיבי (שלב הפריחה). מה למדנו על הכוונת הפריחה? • הכוונת הפריחה הינה בקרה של המעבר מהשלב הווגטיטיבי לרפרודוקטיבי. • בהכוונת הפריחה פעילים גורמים פנימיים (כגון גיל הצמח וגודל הצמח) וגורמים חיצוניים המהווים אותות לפריחה, כגון טמפרטורת הסביבה והשתנות אורך היום. • השתנות אורך היום מכוונת הפריחה באמצעות מנגנון הפיטוכרום. • יש צמחים הפורחים כאשר הימים מתארכים ("צמחי יום ארוך"), ויש צמחים הפורחים כאשר הימים מתקצרים ("צמחי יום קצר"). • הכוונת הפריחה בצמחים רבים מושפעת משילוב של הגורמים הפנימיים וגורמי הסביבה .

 20. ציינו דוגמאות לחשיבות של הכוונת הפריחה בחקלאות. • מדוע מגבילים יבואני הפרחים באירופה את רוב ייצוא הפרחים מישראל לחודשים נובמבר-מאי, אך אינם מתירים יבוא חופשי לארצם במשך כל השנה? שאלות לסיכום הפרק הכוונת מועד הפריחה • הסבירו כיצד משפיעים השינויים באורך היום על מעבר הצמח לפריחה. בהסברכם השתמשו במושג הפיטוכרום. • כיצד משתמשים החקלאים בתאורה מלאכותית כדי לכוון את מועד הפריחה של צמחים שונים, ומהו הערך הכלכלי של הכוונה זו? • כיצד משתמשים החקלאים במנות קור כדי לכוון את מועד הפריחה של צמחים שונים, ומהו הערך הכלכלי של הכוונה זו? • הסבירו את ההיגד: הכוונת הפריחה בצמחים רבים מושפעת משילוב של הגורמים הפנימיים וגורמי הסביבה .

 21. תם ולא נשלם פרח הצמח titan arum , או Amorphophallus titanum, הינו בעל התפרחת הגדולה בעולם