vidensmedier i kultur og samfund konstituerende modul 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vidensmedier i kultur og samfund Konstituerende modul 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vidensmedier i kultur og samfund Konstituerende modul 2013

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
chace

Vidensmedier i kultur og samfund Konstituerende modul 2013 - PowerPoint PPT Presentation

102 Views
Download Presentation
Vidensmedier i kultur og samfund Konstituerende modul 2013
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vidensmedier i kultur og samfundKonstituerende modul 2013 Hans Jørn Nielsen Lars Konzack

  2. Elementer i modulet • Medieteori • Mediers funktion og brug i sociale og kulturelle rum (forskellige brugergrupper) • Medialiseringen af samfundet • Mediekompetencer • Eksempler på medieformer og medier • Mediering / formidling af viden og kultur

  3. Specifikke aspekter i punktform • Medievaner, medieforbrug, kulturvaner. Danske og amerikanske undersøgelser • Mediehistorie. De lange linjer • Remediation / remediering • Medialisering (Hjarvard: mediatization) • Brugerdeltagelse: ”Produsage” (Axel Bruns) • Mediebrug som ”small talk” og dialogisk kommunikation i f.eks. forskningskommunikation • Medier i videnkonstruktion • Sociale medier og videndeling

  4. Punkter fortsat • De forskellige medier i / som videnformidling: Bogen, tegneserier, spil (rolle- og strategispil) • Smart phones, tablets og dynamisk videndeling • Det interaktive museum • Hvad betyder det digitale paradigme for litteraturen? ”Literaciesacross media” • Wikileaks som videnformidling • Videnbeskyttelse og hacking

  5. Målbeskrivelse • Viden • have viden om mediers rolle i kommunikation af viden i kultur og samfund og om brugeres mediering af viden via medier • kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag kunne reflektere over medieformer, medieteori og mediehistorie samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger • Færdigheder • kunne identificere, analysere og vurdere mediespecificitet og medieegnethed i forhold til viden, meningsdannelse og oplevelse • analysere, sammenligne og problematisere mediekommunikation på et historisk og teoretisk grundlag, herunder mediers form og funktionalitet samt kompetencer i forhold til skabelse, organisering og tilegnelse af viden • Kompetencer • konkret kunne analysere og evaluere medier i forhold til specifikke brugergruppers videns-, lærings- og oplevelsesbehov • kunne planlægge konkrete formidlingsaktiviteter med inddragelse af forskellige medier

  6. Arbejdsform • Holdundervisning, workshops, oplæg, fore­læsninger. • De studerendes projektarbejde inddrages i kurset i form af workshops • hvor projektet fremlægges og diskuteres i forskellige modningsfaser. • Projektarbejdet indebærer supplerende læsning og selvstudium inden for det valgte problem og emneområde. • Der ”læses” mellem 1500 og 2000 sider (Pensum). Op til halvdelen kan være selvvalgt litteratur knyttet til modulopgaven