M gibowicz 2005
Download
1 / 18

M. Gibowicz 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Systemy Informacji Geograficznej. M. Gibowicz 2005. Informacja we współczesnym świecie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'M. Gibowicz 2005' - chace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M gibowicz 2005

Systemy

Informacji Geograficznej

M. Gibowicz

2005


M gibowicz 2005

Informacja we współczesnym świecie

We współczesnym świecie gromadzi ogromne ilości informacji pochodzących z różnych źródeł. Informacja może zostać należycie wykorzystana jedynie wtedy, gdy jest pełna, wiarygodna uporządkowana i posiada odpowiednią formę. W celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stosuje się bazy danych.


M gibowicz 2005

Klasyczne bazy danych a GIS

Niestety klasyczne bazy danych nie uwzględniają przestrzennego położenia obiektów i nie są najlepszym narzędziem do takich zastosowań jak planowanie rozwoju miast, zarządzanie infrastrukturą, czy określenie stanu środowiska na danym terenie.

Systemy uwzględniające geograficzną lokalizację badanych obiektów określa się mianem

Systemów Informacji Geograficznej lub w skrócie GIS.


M gibowicz 2005

Czym jest GIS ?

Systemy Informacji Geograficznej można scharakteryzować jako połączenie mapy cyfrowej z bazą danych.

Mapa cyfrowa zwana inaczej mapą numeryczną jest symbolicznym odzwierciedleniem świata rzeczywistego zapisanym w pamięci komputera.

Baza danych stanowi natomiast zbiór informacji o danych obiektach.


M gibowicz 2005

Połączenie mapy z bazą danych

Każdy obiekt na mapie cyfrowej ma swój rekord w bazie danych, w którym znajdują się informacje opisowe o danym obiekcie.


M gibowicz 2005

Elementy składowe GIS

W każdym systemie GIS można wyróżnić następujące elementy składowe: oprogramowanie, dane, sprzęt, ludzie


M gibowicz 2005

Baza danych systemu GIS

Wszystkie dane zarówno graficzne jak i opisowe każdego systemu GIS zgromadzone są w bazie danych będącą uporządkowanym zbiorem wzajemnie ze sobą powiązanych informacji. Istnieje wiele typów baz danych różniących się między sobą pod względem struktury. W praktyce najczęściej używa się relacyjnego modelu bazy danych.


M gibowicz 2005

Relacyjna baza danych

Relacyjna bazy danych jest zbiorem tablic składających się z wierszy i kolumn oraz związków między tymi tabelami (relacji). Związki umożliwiają łączenie danych pochodzących z różnych tablic w celu uzyskania pełnej informacji.


M gibowicz 2005

Dane w systemach GIS

Podstawą funkcjonowania systemu informacji przestrzennej jest zgromadzenie odpowiednich danych o obiektach świata rzeczywistego będących przedmiotem zainteresowania. Dane te opisujące cechy poszczególnych obiektów nazywane są atrybutami.

Ze względu na rodzaj przechowywanej w atrybutach informacji dzielimy je na:

 • Atrybuty przestrzenne - określające położenie, wielkość i geometryczny kształt obiektów oraz ich przestrzenne (topologiczne) relacje,

 • Atrybuty opisowe - określające nieprzestrzenne właściwości i relacje obiektów.


M gibowicz 2005

Mapa cyfrowa

Mapa cyfrowa przechowuje umiejscowienie i kształt geometryczny obiektów geograficznych wraz z informacjami opisującymi te obiekty. Obiektem geograficznym może być drzewo, las, jezioro, rzeka, budynek, wodociąg, linia energetyczna i wiele innych elementów środowiska.


M gibowicz 2005

Charakterystyka mapy cyfrowej

Mapa cyfrowa w porównaniu ze zwykłym obrazem komputerowym, stworzonym w typowym programie graficznym (Corel, Paint) wyróżnia się tym, że:

 • Każdy element mapy posiada swój opis w bazie danych

 • Obiekty na mapie cyfrowej zapisane są w odpowiednim układzie współrzędnych (geograficznym lub płaskim)

 • Zwykłe programy graficzne nastawione są głównie na efektowną prezentację obrazów przechowując dane w sposób ograniczający swobodne zarządzanie i analizę poszczególnych obiektów.


M gibowicz 2005

Modele danych przestrzennych

Dane przestrzenne mogą być zapisywane i przedstawiane w postaci wektorowej lub rastrowej. W pierwszym przypadku obiekty są definiowane jako zbiór współrzędnych opisujących punkty charakterystyczne elementów mapy. W postaci rastrowej obiekty przedstawione są ciągiem elementów graficznych w regularnej siatce.


M gibowicz 2005

Dane we współczesnych GIS

Obecnie systemy GIS wykorzystują jednocześnie model wektorowy i rastrowy. Pliki wektorowe służą jako ramy odniesień dla informacji przestrzennej. Mapy rastrowe w wykorzystywane są jako podkłady do prezentacji mapy wektorowej lub jako materiał wstępny do jej tworzenia


M gibowicz 2005

Źródła danych dla GIS

Najważniejszym elementem przy tworzeniu systemu informacji geograficznej jest posiadanie odpowiednich i wiarygodnych danych. Najczęściej wykorzystywane źródła danych to:

 • Mapy analogowe

 • Bezpośredni pomiar geodezyjny

 • Pomiary GPS(Global Positioning System)

 • Zdjęcia lotnicze

 • Zdjęcia satelitarne


M gibowicz 2005

Przykładowe zdjęcie lotnicze

Zdjęcie lotnicze okolic Parku Kasprowicza


M gibowicz 2005

Obszary zastosowań GIS

 • Administracja państwowa i lokalna.

 • Zarządzanie infrastrukturą

 • Działalność projektowa

 • Analiza gospodarcza

 • Służba zdrowia, bezpieczeństwo i ratownictwo

 • Ochrona środowiska

 • Transport

 • Publikowanie map


M gibowicz 2005

Producenci oprogramowania

 • ESRI (Arcinfo, ArcView)

 • Integraph Corporation (GeoMedia) Działalność projektowa

 • Bentley (MicroStation Geographics)

 • Autudesk (AutoCAD Map)

 • General Elektric (Smallworld)

 • IDRISI (Idrisi Kilimanjaro)

 • MapInfo Corporation (MapInfo Professional)