Pohlaví? - PowerPoint PPT Presentation

cerise
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pohlaví? PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
Pohlaví?
158 Views
Download Presentation

Pohlaví?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROJEKTOVÝ DEN27. ČERVENCE 2010STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, OPAVSKÁ 49Timeprojekt@ssamp-krnov.czVyhodnocení dotazníkového šetřeníTento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 2. Pohlaví?

 3. Věk?

 4. Dosažené vzdělání?

 5. Chcete si svou odbornou kvalifikaci prohloubit?

 6. Obor a předměty, které vyučujete?

 7. Typ střední školy, na které vyučujete?

 8. Ve které fázi profesionální dráhy se právě nacházíte?

 9. Počet let odborné praxecelkem

 10. Počet let odborné praxeprůměr na 1 osobu

 11. Vyhovuje je Vám zaměření DVPP na oblast Doprava a právo a Automobilní technika a právo?

 12. Vyhovují Vám níže uvedené formy výuky v DVPP?

 13. Programy DVPP budou realizovány v průběhu cca dvou let, je pro Vás přijatelná hodinová dotace v rozsahu 80 hodin?

 14. Jaký přínos mohou mít pro Vás odborné exkurze?Jde o přínosnou formu?

 15. Jaký přínos mohou mít pro Vás odborné exkurze?záleží na rozsahu a formě exkurzí?

 16. Jaké téma Vás nejvíce zajímá v rámci oblasti Doprava a právo a automobilní technika a právo?

 17. Prosím, sdělte nám ještě své další požadavky na uvedenou oblast DVPP například:Pracovní právo.

 18. Prosím, sdělte nám ještě své další požadavky na uvedenou oblast DVPP například:Občanské právo

 19. Prosím, sdělte nám ještě své další požadavky na uvedenou oblast DVPP například:Pracovní právo.

 20. Prosím, sdělte nám ještě své další požadavky na uvedenou oblast DVPP například:Význam na uplatnění logistiky v dopravních procesech.

 21. Prosím, sdělte nám ještě své další požadavky na uvedenou oblast DVPP například:Náklady spojené se silniční dopravou.

 22. Prosím, sdělte nám ještě své další požadavky na uvedenou oblast DVPP například:Palivové soustavy vznětových motorů.

 23. Prosím, sdělte nám ještě své další požadavky na uvedenou oblast DVPP například:Možnosti snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech vznětových motorů.

 24. Prosím, sdělte nám ještě své další požadavky na uvedenou oblast DVPP například:Použití osciloskopu při měření fyzikálních veličin u motorových vozidel.

 25. Zpracování výsledků dotazníků • Ing. Petr Wasserbauer • Tomáš Boček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.