slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA I ULOGA OBRAZOVANJA Donja Stubica, 13.11 2008.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA I ULOGA OBRAZOVANJA Donja Stubica, 13.11 2008. - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa Vukovarska 78, 10000 ZAGREB. STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA I ULOGA OBRAZOVANJA Donja Stubica, 13.11 2008. Irena Lješević, načelnik Odjela.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA I ULOGA OBRAZOVANJA Donja Stubica, 13.11 2008.' - cera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78, 10000 ZAGREB

STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA

I ULOGA OBRAZOVANJA

Donja Stubica, 13.11 2008.

Irena Lješević, načelnik Odjela

slide2
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Administrativno gledajući, u Republici Hrvatskoj razlika između ruralnih i urbanih područja
 • temelji se na teritorijalnoj podjeli gdje se manje administrativne jedinice, općine, smatraju
 • ruralnim, dok se gradovi smatraju urbanim područjima. Na temelju takvog administrativnog
 • kriterija, od ukupnog stanovništva od 4.437.460 (DZS, Popis stanovništva 2001.), 44,4 %
 • (1.971.005) stanovnika smatra se ruralnim stanovništvom, a 55,6 % (2.466.455) smatra se
 • urbanim stanovništva.
 • U svrhu provedbe politike ruralnog razvoja, kao najčešći međunarodno priznat i korišten
 • kriterij za razlikovanje ruralnih i urbanih područja koristi se definicija OECD-a, koja se temelji
 • na gustoći naseljenosti stanovništva. Na lokalnoj razini područja se klasificiraju kao ruralna
 • ili urbana temeljem praga od 150 stanovnika na km2.

.

slide3
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Na regionalnoj razini, OECD definira tri skupine:
 • pretežito ruralne regije(više od 50 % stanovništva regije živi u lokalnim ruralnim područjima),
 • područja ovisno o udjelu stanovništva u regiji koje živi u ruralnim lokalnim područjima
 • značajno ruralne regije (15 – 50 % stanovništva regije živi u lokalnim ruralnim područjima) i
 • pretežito urbane regije (manje od 15 % stanovništva regije živi u lokalnim ruralnim
 • područjima).
 • Primjenom OECD kriterija od 150 stanovnika na km2 u lokalnim administrativnim jedinicama
 • na županije, u svrhu definiranja ruralnih područja u Republici Hrvatskoj dolazi se do sljedećih
 • zaključaka:
 • - 88,7 % naselja smješteno je u ruralnim područjima, a 11,3 % u urbanim područjima,
 • - 35 % stanovništva nalazi se u 14 gradova sa više od 30.000 stanovnika,
 • - 47,6 % ukupnog stanovništva živi u ruralnim područjima, a 52,4 % stanovništva u
 • urbanim..

.

slide4
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine, u RH živi 4.437.460 stanovnika
 • od kojih je 17,1 % mlađe od 14 godina, 64,0% između 15 i 64 godine i 18,9 % starije od 65
 • godina, prosjek godina je 38,9; kod žena 40,7, a kod muškaraca 37,1 godina.
 • Demografske promjene u Republici Hrvatskoj zbivale su se pod snažnim utjecajem desta-
 • bilizirajućih (vanjskih) čimbenika kao što su agresija i rat s velikim materijalnim razaranjima,
 • ljudskim žrtvama i socijalnim poremećajima, ali i poratnim i tranzicijskim poteškoćama u svim
 • sferama gospodarskog i društvenog života. To je sve pogoršalo ionako nepovoljnu demografsku
 • situaciju ruralnih područja koja su tijekom prethodnih trideset i više godina bila izložena snažnom
 • egzodusu pretežno mlađe i vitalnije populacije i procesima depopulacije.
 • Puno veći udio stanovništva od 65 godina i starije u ukupnom stanovništvu živi u značajno
 • ruralnim i pretežito ruralnim regijama (npr. Sisačko – Moslavačkoj, Karlovačkoj, Ličko – Senjskoj
 • i Šibensko-Kninskoj) u usporedbi s uglavnom urbanim područjima. Stopa prirodnog rasta broja
 • stanovnika i u ruralnim i urbanim područjima je negativna posljednjih godina, do mnogo je većeg
 • pada došlo u ruralnim područjima u odnosu na urbana. U pretežito ruralnim područjima,
 • negativni rast stanovništva je bio otprilike tri puta veći nego u pretežito urbanim područjima.

.

slide5
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Velika negativna stopa rasta ruralnog stanovništva je trend koji ima više razloga: niski
 • postotak žena reproduktivne dobi živi u ruralnim područjima, neodgovarajući životni uvjeti za
 • mlade obitelji, promjena životnog modela (sklonost manjem broju djece) ili veći udio ekono-
 • mski aktivnih, mladih ljudi koji žele poslovnu karijeru u urbanim središtima.
 • Iako se u nekim državama EU negativna stopa rasta stanovništva podudara s pozitivnim
 • trendovima u gospodarstvu i u urbanim i ruralnim regijama, u Hrvatskoj je situacija drukčija i
 • karakteriziraju je velike razlike što se tiče mogućnosti za gospodarski i društveni razvoj regija.
 • Sveukupno postoji velika razliku između stope gospodarskog rasta i stope rasta stanovništva
 • u ruralnim i urbanim područjima i/ili između manje perspektivnih i perspektivnijih ruralnih regija.
 • Snažna negativna stopa rasta stanovništva koje živi u ruralnim područjima je rezultat relativnog
 • i/ili apsolutnog pogoršanja životnih uvjeta za mlade obitelji i rastućeg trenda seljenja u urbane
 • centre ili perspektivnije ruralne/turističke regije.
 • Osnovna karakteristika hrvatskih ruralnih područja je i loš pristup stanovništva temeljnoj
 • infrastrukturi. U ovim područjima nedostaje i osoba sa srednjim ili visokim obrazovanjem, npr.
 • sa srednjoškolskim stručnim obrazovanjem, srednjom školom ili fakultetskom diplomom itd.

.

slide6
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Na takvom sklopu odnosa vezanih uz potrebu iniciranja i primjene ukupnih aktivnosti ka
 • ruralnom razvoju - Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj21.05 2008. godine
 • donijela‘ Strategiju ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2008. – 2013. godine ’.
 • Strategija ruralnog razvoja važan je dokument u daljnjem procesu, koji je istican i od strane
 • Europske unije kao prioritet. Dugoročni održivi razvoj naših ruralnih područja strateški je posta-
 • vljen kao cilj gospodarskog razvoja seoskog prostora.
 • Stupanjem u punopravno članstvo u Europskoj uniji, Republici Hrvatskoj otvorit će se mogu-
 • ćnosti još jačeg korištenja strukturnih fondova Europske unije, uključujući i EAFRD. U ovom
 • predpristupnom razdoblju, korištenjem predpristupnih fondova za poljoprivredu i ruralni
 • razvoj, Republika Hrvatska stječe neophodno iskustvo kroz pripremu programa za poljoprivredu
 • i ruralni razvoj koji sadrže načela programiranja mjera ruralnog razvoja, njihove provedbe,
 • praćenja, kontrole i ocjene, koja su važeća i za trenutne zemlje članice.

.

slide7
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • U svrhu ostvarenja pretpostavki ove strategije, navedimo, definirani su i strateški ciljevi
 • ruralnog razvoja za razdoblje 2008-2013. godine :
 • 1. Poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora
 • 2. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba okoliša, krajolika, prirodnog i kulturnog
 • naslijeđa
 • 3. Poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima i proširenje gospodarskog
 • programa ruralnog gospodarstva
 • 4. Poboljšanje učinkovitosti institucijskog okruženja
 • Analitički gledano, ruralni razvoj je modelski postavljen, a sastoji se od tri programa:
  • Programa razvitka seoskog prostora,
  • Programa marketinških priprema poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, te
  • Programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina
 • Jedan od temeljnih ciljeva Programa razvitka seoskog prostora jeste osigurati ‘ primjerene
 • radnei životne uvjete seoskom stanovništvu, te očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa ‘.

.

slide8
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Pravilnikom o provedbi Programa razvitka seoskog prostora (NN br. 71/05, 37/06, 109/06,
 • 96/07 i 86/08) utvrđuju se način i postupak provedbe programa razvitka seoskog prostora ,
 • uvjetuju koje moraju zadovoljiti korisnici prava na državnu potporu razvitka seoskog prostora,
 • najviši iznos potpore, korisnike i njihove obveze, te definira 10 mjera i način njihova provođenja.
 • Mjera 1. „Izrada školskih, nastavnih, edukacijskih i razvojnih programa, planova i projekata iz
 • oblasti poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, lovstva i ruralnog razvitka“,
 • Mjera 2. „Školovanje (srednje škole, edukacijski kampovi, stručna obuka)
 • seoskih žitelja iz oblasti poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, lovstva i ruralnog razvitka“,
 • Mjera 3. „Osnivanje i razvoj poljoprivrednih zadruga“,
 • Mjera 4. „Osnivanje i razvoj udruga poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba i
 • školjaka te strojnih prstena“,
 • Mjera 5. „Ulaganja u obiteljska poljoprivredna gospodarstva, uzgajališta riba i školjaka, privatne
 • šume te uzgoj divljači (objekti i oprema za poljoprivrednu, akvakulturnu, šumarsku i
 • lovačku proizvodnju)“,,

.

slide9
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Mjera 6. „Prerada, skladištenje i trženje poljoprivrednih, ribarskih i šumarskih proizvoda“,
 • Mjera 7. „Pomoć seoskim ženama, mladim poljoprivrednicima, te mladim
 • uzgajivačima riba i školjaka u vidu pilot projekata“,
 • Mjera 8. „Obnova i razvitak sela i seoskog prostora (ruralna infrastruktura, zaštita okoliša,
 • uređenje zemljišta, ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, diverzifikacija djelatnosti)“,
 • Mjera 9. “Razvoj seoskog, lovnog i ribolovnog turizma”,
 • Mjera 10. “Očuvanje tradicijske etno baštine i autohtonih proizvodnji”.
 • Potpora razvitku seoskog prostora podrazumijeva dodjelu nepovratnih novčanih sredstava
 • iz Državnog proračuna RH kojima MPRRR sudjeluje u sufinanciranju mjera razvitka seoskog
 • prostora.
 • Financiranje mjera iz Programa razvitka seoskog prostora temelji se na udruživanju sreds-
 • tava samih korisnika programa, sredstava državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne
 • samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave (županije) ili iz drugih izvora
 • financiranja.

.

slide10
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Iznos novčane potpore razvitku seoskog prostora za pojedinog korisnika može iznositi od
 • 30% do 80% vrijednosti projekta, osim u slučaju plaća upravitelja zadruge i plaća tajnika uzgo-
 • jne udruge koja se financira u iznosu do 100.
 • Ministar objavljuje NATJEČAJE za dodjelu novčane potpore Programu razvitka seoskog
 • prostora.
 • Korisnici takvog programa ruralnog razvojai njegove de facto politike razvoja jesu sve
 • skupine stanovnika (poljoprivrednici, OPG, poduzetnici, obrtnici, radnici i dr.), odnosno razvoj
 • ruralnog prostora mora biti na korist čitavom društvu.
 • U tom kontekstu vrlo važnim se čini i pitanje uloge obrazovanja. Odmah treba reći da je

‘cjeloživotno učenje’ – cilj kojem teži EU. Početak primjene kontinuiranog obrazovanja u praksi

podrazumjeva učinkoviti zajednički rad i pojedinaca i organizacija.

.

slide11
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Europa je neosporivo ušla u ‘vrijeme znanja’, sa svim posljedicama koje će ta činjenica
 • imati na kulturni, ekonomski i društveni život. Ubrzano se mijenjaju uvriježeni načini življenja,
 • rada i stjecanja znanja. To ne znači samo da se pojedinci trebaju prilagoditi promjeni, već i
 • da se jednako tako, mora mijenjati uobičajeni način upravljanja prilikama.
 • Ključ uspjeha bit će izgrađivanje osjećaja zajedničke odgovornosti među svim glavnim
 • sudionicima - državama članicama, europskim institucijama, socijalnim partnerima i u svijetu
 • poduzetništva; među regionalnim i lokalnim vlastima, onima koji rade na bilo kojem vidu
 • obrazovanja i usavršavanja, među civilnim društvenim organizacijama, društvima i različitim
 • zajednicama; i zadnje ali ne manje važno, među samim građanima pojedincima.
 • Postoje tri vrste aktivnosti učenja:

Prvo je, formalno obrazovanje, koje se odvija u različitim obrazovnim institucijama i

putem kojega se stječu priznate diplome i kvalifikacije.

.

slide12
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Drugo je, neformalno obrazovanje, koje se odvija neovisno od službenog obrazovnog
 • sustava i obično ne vodi stjecanju službenih potvrda.
 • Treće je, informalno učenje kao prirodna pojava u svakodnevnom životu. Za razliku od
 • formalnog i neformalnog obrazovanja, informalno učenje ne mora se odvijati svjesno zbog
 • čega ga ni pojedinci sami nužno ne prepoznaju kao faktor koji doprinosi njihovom znanju i
 • vještinama.
 • Republika Hrvatska ima vrlo dugu, stoljetnu, tradiciju institucionalnog obrazovanja. Razvoj
 • prakse često nije bio popraćen koncepcijom, strategijom i politikom, doveo je do nekakvog
 • razvoja, istina široke i raznolike, ali nikada dostatne programske ponude, koja se provodi kroz
 • različite institucionalne oblike: od ustanova, trgovačkih društava do obrta i udruga, što još više
 • uvjetuje nesređeno stanje.
 • U postojećim uvjetima tržišnog gospodarstva, trajna zaposlenost zamijenjena je trajnom
 • zapošljivosti pojedinca od kojega se neprestano traže nove kompetencije (znanja, vještine i
 • sposobnosti) u skladu s potrebama tržišta rada.

.

slide13
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Znanja stečena tijekom redovitog obrazovanja odavno nisu dostatna za očuvanje radne
 • konkurentnosti u bilo kojem zanimanju i radnom mjestu, pa se stjecanje i očuvanje radne
 • kompetentnosti osigurava trajnim učenjem. Zbog toga se u okviru koncepcije cjeloživotnog
 • učenja postavlja zahtjev za priznavanjem znanja, vještina i sposobnosti stečenih neformalnim
 • i informalnim učenjem. Zakonske pretpostavke za ostvarenje ovoga zahtjeva u Hrvatskoj
 • temelje se na odredbama Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07),koji je stupio na
 • Snagu tijekom veljače 2007 godine.
 • Dosadašnja pozitivna nastojanja, u pravilu, predstavljala su neformalni prijenos znanja,

nedostatan kada se radi o vrhunskim suvremenim tehničkim i organizacijskim znanjima. Kod

dijela ruralnog stanovništva još se može posebice raditi o vještinama i sposobnostima. Za

Hrvatsku je karakterističan scenarij prema kojemu postoji nestašica stručnjaka u prirodnim

i tehničkim područjima dok u drugima vlada nezaposlenost.

.

slide14
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za ruralni razvoj/Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa

Vukovarska 78 , 10000 Zagreb

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Vukovarska 269 d, 10000 Zagreb

Strategija ruralnog razvoja i uloga obrazovanja

 • Ukupno uzevši, evidentno je da i dalje imamo izostanak ‘organiziranog uključivanje’

fakulteta, veleučilišta i škola, te drugih obrazovnih ustanova u program cjeloživotnog učenja,

koje bi svojim programima, svojom aktualnosti i vrsnoćom privukli stručnjake iz prakse,

matičnih ali i drugih struka, da tijekom svojeg radnog vijeka obnavljaju i proširuju znanje.

 • Objavljenim natječajima u 2008. godini, u okviru modela ruralnog razvoja, želilo se

intervenirati s mjerama sufinanciranja upravo u segmente ruralnog prostora koji trenutno

koče razvoj hrvatskog sela i ukupne hrvatske poljoprivrede. Tijekom ove godine kroz

programe ruralnog razvoja krajnjim je korisnicima predviđeno dodijeliti nekoliko stotina

milijuna kuna novčanih sredstava za sufinanciranje. Među tim stredstvima u dijelu su i

ona koja su putem natječaja namijenjena za ‘cjeloživotno učenje’ (Mjera 2).

============================

.

ad