comarc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Обмен на библиографска информация. Машинночетим формат COMARC . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Обмен на библиографска информация. Машинночетим формат COMARC .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Обмен на библиографска информация. Машинночетим формат COMARC . - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Обмен на библиографска информация. Машинночетим формат COMARC. гл.ас.д-р Милена Миланова Софийски университет “Св. Климент Охридски” m.milanova@sclg.uni-sofia.bg. COBISS.Net – мрежа за обмен на записи на Словения, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Македония.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Обмен на библиографска информация. Машинночетим формат COMARC .' - celine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
comarc

Обмен на библиографска информация.Машинночетим формат COMARC.

гл.ас.д-р Милена Миланова

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

m.milanova@sclg.uni-sofia.bg

cobiss net
COBISS.Net – мрежа за обмен на записи на Словения, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Македония
 • 1987 г. - Асоциацията на югославските национални библиотеки приема концепция за Единна библиотечно-информационна система
 • 1991 г. системата свързва 55 библиотеки в бивша Югославия
 • 1991 г. системата получава името COBISS (Co-operative Online Bibliographic System and Services). Разработва се и се поддържа в Словения от института IZUM (http://www.izum.si/en/izum_eng.htm)
cobiss
COBISS е модел за организация на библиотеки, свързани в единна информационна система, наречена Виртуална библиотека
 • Споделена каталогизация
 • Споделена библиографска база от данни – COBIB
 • Локални библиографски бази от данни на участващите библиотеки – COLIB
 • База от данни с контролни функции - CONOR
cobiss1
Библиотеки-участнички в системата COBISS
 • В библиотечно-информационната система COBISS, изградена на платформата COBISS, библиотеките могат да имат статус на:
   • Библиотека с национална отговорност
   • Пълноправен участник
   • Асоцииран участник
 • Съвет на участниците в COBISS
cobiss 2 cobiss 3
COBISS 2/COBISS 3
 • Платформата COBISS предлага две поколения софтуер за автоматизация на библиотеките и достъп до уеб-базирани бази от данни.
   • COBISS 2
   • COBISS 3 - 1997
 • Поддържа интерфейс на: словенски, сръбски, босненски, македонски, английски, български
cobiss net1
Каталогизация в COBISS.Net
 • Споделена каталогизация
  • COMARC/B – библиографски записи
  • COMARC/A – контролни данни
  • COMARC/H – служебни данни
slide11
Процес на извършване на споделена каталогизация
 • Проверка, за съществуване на готов запис в споделената база от данни COBIB.
 • При наличие на готов запис, той се изтегля в местната база от данни COLIB.
 • При липса на готов запис се създава нов в COLIB, който автоматично се прехвърля в COBIB.
 • Проверка на качество на записа.
cobiss net2
Присъединяване на България към мрежата COBISS.Net
 • 2006 г. националната библиотека се присъединявакъмбиблиотечната мрежа COBISS.Net с подписването на „Споразумение за включване на библиотеките от България в безплатнаобмяна на библиографски записи в мрежатаCOBISS.Net".
 • 2007 г. е подготвен проект “Виртуална библиотека – България” (Изграждане на Единнанационалнабиблиотечно-информационна система)
slide13
Участници в първия етап на проекта
 • Народна библиотека “Св.св. Кирил и Методий” София
 • Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив
 • Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич
 • Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" - гр. Разград
 • Регионална библиотека "П. Павлович" - гр. Силистра
 • Регионална библиотека - Благоевград
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ).
cobiss bg
Организационна структура на системата COBISS.BG
 • Библиотечно-информационната система COBISS.BG е интегрирана в Центъра на Виртуална библиотека – България.
 • Център Виртуална библиотека – България изпълнява ролята на Национална-библиотечно информационна служба.
 • Присъединява библиотеките, подписали споразумение за пълноправно членство в системата COBISS.BG
slide15
Функции на центъра на Виртуална библиотека – България
 • Планира и координира дейността по свързване на библиотеките в България в компютърна мрежа
 • Осигурява продукта COBISS и ръководствата за споделена каталогизация за функционирането на локалните библиотеки и други служби
 • Управлява споделените библиографски бази COBIB.BG и системата COBISS.BG
 • Организира обучението и професионалното съдействие на библиотеките и останалите потребители на софтуера COBISS
 • Подпомага библиотеките при конвертиране и сваляне на данни от други системи
 • Подпомага библиотеките при подготовката на квалифициран персонал
slide16
Постигнатото:
 • Конверсия на базите от данни на Националната библиография според вида на документите в споделената библиографска база от данни - COBIB.BG
 • Изготвен е основният пакет документи, необходим за работата на системата – COMARC/B, COMARC/H, COMARC/A, интерфейсът на COBISS3, таблици на съобщенията и др.
 • Обучение на персонала
comarc b
Структура на формат COMARC/B за библиографски записи
 • Формат COMARC/B се основава на формата за библиографски данни UNIMARC
 • Към стандартните полета/подполета на формата UNIMARC, във формата за библиографски данни COMARC/B са включени редица допълнителни специфични характеристики на структурата на библиографските записи в системата COBISS.
comarc b1
Схема на формат COMARC/B

0ХХ Блок за идентификация

1ХХ Блок за кодирана информация

2ХХ Блок за описателна информация

3ХХ Блок за забележки

4ХХ Блок за връзка между записите

5ХХ Блок за свързани заглавия 

6ХХ Блок за анализ на съдържанието

7ХХ Блок за отговорност

8ХХ Блок за международно ползване

9ХХ Блок за национално използване

comarc b2

101Езикнадокумента

aезикнатекста

110Продължаващиресурси

aвиднапродължаващияресурс

bПериодичност

200Заглавие и сведениязаотговорност

aосновнозаглавие

210Издателскиданни, сведениязаразпространение и др.

aмястонаиздаване, разпространение и др.

cнаименованиенаиздателя, разпростарнителя и др.

464Съставначастнамонография

1идентификационенномер

675 УДК

cкласификационениндекспо УДК

Задължителнитеполетазапис COMARC/B

000Системнополе

001Идентификаторназаписа

aстатусназаписа

bвидназаписа

cбиблиографскониво

dйерархичнониво

011 ISSN

a ISSN застатия

cвътрешенномернапродължаващресурс

eвалиден ISSN

fнепотвърден ISSN

100Общиданни, свързани с обработката

bгодинанапубликуване

cгодинанапубликуване 1

hезикнакаталогизиране

slide20
Област на заглавието и сведения за авторската отговорност
 • поле 2ХХ Заглавие и сведения за отговорност
slide21
Област на характеристика на изданието
 • Поле 205Сведения за изданието
slide22
Област на издателските данни, данни за разпространение и др.
 • Поле 210 Издателски данни, сведения за разпространение и др.
slide23
Област на физическата характеристика
 • Поле 215 Физическо описание
slide24
Област на серията
 • Поле 225 Серия
slide25
Област на забележките
 • 3ХХ Блок за забележки
slide26
Област на стандартен (или алтернативен) номер и условия за набавяне
 • поле 010 Международен стандартен номер на книгата (isbn)
slide27
Организиращи елементи – точки за достъп
 • Полета за анализ на съдържанието. Блок 6ХХ
slide28
Полета за отговорност 7ХХ
 • Автори с първична и вторична авторска отговорност