Změny v AIP ČR k 31.5.2012
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on

Změny v AIP ČR k 31.5.2012. Jeneč 11.2.2012. Tomáš Navrátil. Vedoucí oddělení postupů LNS. Změny v AIP ČR k 31.5.2012 Provádění letů. AIP ČR, ENR, nová ustanovení 1.1.1.6 Při vydávání traťového povolení nebude uváděna trať letu, pokud je shodná s tratí uvedenou v podaném letovém plánu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - celina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vedouc odd len postup lns

Změny v AIP ČR k 31.5.2012

Jeneč 11.2.2012

Tomáš Navrátil

Vedoucí oddělení postupů LNS


Vedouc odd len postup lns

Změny v AIP ČR k 31.5.2012

Provádění letů

AIP ČR, ENR, nová ustanovení

1.1.1.6 Při vydávání traťového povolení nebude uváděna trať letu, pokud je shodná s tratí uvedenou v podaném letovém plánu.

Poznámka: Pokud povolená trať letu bude jiná, než je uvedena v letovém plánu, bude v letovém povolení uvedena.

1.1.1.7 Velitel letadla, který před přistáním neobdrží od letištní řídící věže instrukce pro pojíždění, musí po výběhu co nejrychleji uvolnit dráhu na nejbližší vhodnou TWY, není-li místními postupy publikovanými v AIP AD uvedeno jinak. Po uvolnění dráhy nesmí velitel letadla pokračovat v dalším pojíždění, dokud neobdrží povolení k pojíždění. Při uvolňování dráhy nesmí velitel letadla pojíždět zpět po dráze nebo použít k pojíždění jinou dráhu bez předchozího povolení od letištní řídící věže. (přesunuto a upraveno z ENR 1.2.2.9, které bylo zrušeno)

2


Vedouc odd len postup lns

Změny v AIP ČR k 31.5.2012

Pohotovostní služba

AIP ČR, ENR, nová ustanovení

1.1.2.2.3 Letům VFR bez FPL v prostoru třídy E a G musí být ze strany ŘLP ČR, s.p., poskytována pohotovostní služba v případě, že pilot vyhlásí stav nouze nebo oznámí stanovišti ATS problém, který by mohl ovlivnit bezpečné dokončení letu. V případě, že pilot letící bez FPL vyhlásí na kmitočtu ATS nouzi nebo oznámí problém související s bezpečností letu, musí ihned, jakmile to okolnosti dovolí, oznámit stanovišti ATS letiště vzletu, trať letu, letiště přistání, předpokládaný čas příletu, počet osob na palubě a vytrvalost letu. Neohlásí-li pilot ukončení stavu nouze nebo pominutí problému, nebo v případě, kdy je ztraceno spojení, musí bezprostředně po přistání předat stanovišti ATS, se kterým byl naposledy na spojení, hlášení o přistání. Stanoviště ATS podle situace vyhlašuje údobí nejistoty, pohotovosti nebo tísně v souladu s Předpisem L 11.

3


Vedouc odd len postup lns

Změny v AIP ČR k 31.5.2012

Zvláštní lety VFR

AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení

1.2.1.1 Zvláštní lety VFR se smí provádět na základě letového povolení příslušného stanoviště ATC pouze v řízeném okrsku, ve dne, vně oblaků za stálé viditelnosti země při minimální přízemní i letové dohlednosti 1500 m (800 m pro vrtulníky) a základně oblačnosti, která není nižší než 180 m (600 ft).Požadavky na denní dobu, minimální přízemní dohlednost a výšku základny oblačnosti se neuplatňují pro vrtulníkovou leteckou záchrannou službu (HEMS) a lety Policie ČR.

Poznámka:Zvláštní lety VFR vrtulníkové letecké záchranné služby musí být prováděny v souladu s provozními požadavky pro HEMS, včetně provozních minim.

4


Vedouc odd len postup lns

Změny v AIP ČR k 31.5.2012

Zvláštní lety VFR

AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení

V tabulce 1 v poznámce se vypouští podíl číselné hodnoty:

* a) lety při letové dohlednosti nižší než 5 km, ale ne nižší než 1 500 m mohou být prováděny:

při rychlostech, které při převládající dohlednosti poskytnou přiměřenou možnost spatřit jiný provoz nebo překážky v čase, který dovolí vyhnout se srážce s tím, že podíl číselné hodnoty indikované vzdušné rychlosti a letové dohlednosti nesmí být větší než 100,

5


Vedouc odd len postup lns

Změny v AIP ČR k 31.5.2012

Postupy pro lety VFR

AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení

1.2.2.4 V případě radarového vektorováníletu VFR a zvláštního letu VFR má velitel letadla odpovědnost za zabránění srážky s terénem a překážkami a je povinen:

a) dodržovat meteorologické podmínky, které nebudou horší než podmínky stanovené v ENR 1.2.1.1;

b) neprodleně ohlásit příslušnému stanovišti letových provozních služeb, pokud přidělený kurz vede letadlo do prostoru, ve kterém nebude možno dodržet předepsaná minima dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti nebo stanovenou výšku nad terénem.

6


Vedouc odd len postup lns

Změny v AIP ČR k 31.5.2012

Lety VFR v noci

AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení + nový Doplněk S Předpisu L2

1.2.4 Lety VFR v noci

Hlavní body:

Bylo zrušeno noční „virtuální“ rozdělení prostoru třídy E z hlediska poskytování služeb ATS. Již tedy nebude platit, že lety VFR v noci nad 5000 ft AMSL jsou lety řízené.

Na let VFR v noci se nemusí předkládat FPL.

Všechna letadla provádějící traťový let musí být vybavena a mít v provozu odpovídač SSR v módu A a C nebo módu S (bez ohledu na výšku letu).

Meteorologické podmínky a minimální výšky letu byly shrnuty do jediné tabulky.

7


Vedouc odd len postup lns

Změny v AIP ČR k 31.5.2012

Lety VFR v noci

AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení

1.2.4.1 Rozdělení letů podle druhu činnosti

Lety VFR v noci se rozdělují na letištní lety a traťové lety. Za letištní lety jsou považovány lety v blízkosti letiště. Všechny ostatní lety VFR v noci jsou považovány za traťové lety.

Poznámka: Letadlo je v blízkosti letiště, když je na letištním okruhu, vstupuje do něj nebo jej opouští. Pro účely nočních letů VFR se za let v blízkosti letiště považuje let v CTR a ATZ. 

8


Vedouc odd len postup lns

Změny v AIP ČR k 31.5.2012

Lety VFR v noci

AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení

1.2.4.2 Noční lety VFR musí být prováděny podle následujících všeobecných podmínek:

a) je-li to proveditelné, musí být u letadel, pro něž byl podán FPL, udržováno obousměrné radiové spojení na příslušném kmitočtu ATS;

b) všechna letadla provádějící traťový let musí být vybavena a mít v provozu odpovídač SSR v módu A a C nebo módu S;

c) musí být dodržena minima uvedená v Tabulce 2.

9


Vedouc odd len postup lns

Změny v AIP ČR k 31.5.2012

Plánování hladin letu

AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení

1.7.4.7 Plánování

Hladiny letu se v letovém plánu vyjadřují:

a) letovými hladinami u letu v nebo nad nejnižší použitelnou letovou hladinou nebo nad převodní nadmořskou výškou;

nadmořskými výškami při letu v převodní nadmořské výšce nebo pod ní, nebo při letu pod nejnižší použitelnou letovou hladinou;

c) zkratkou VFR pro neřízené lety VFR. (zrušeno u letů po trati do 1000 ft / 300 m nad zemí)

10


Vedouc odd len postup lns

Změny v AIP ČR k 31.5.2012

Postupy pro nastavení výškoměru

AIP ČR, ENR, úprava stávajících ustanovení

1.7.5 Tabulka cestovních hladin

Pod tabulkou cestovních hladin byla provedena následující úprava textu a tabulky:

FL 40 a FL 45 je použitelná při QNH ≥ 1051 hPa(dříve 1044)

FL 50 a FL 55 je použitelná při QNH ≥ 1014 hPa

FL 60 a FL 65 je použitelná při QNH ≥ 978 hPa(dříve 984)

11


Vedouc odd len postup lns

Změny v AIP ČR k 31.5.2012

Postupy pro nastavení výškoměru

Při ponechání současných intervalů QNH pro určení TL docházelo při QNH 1044-1050 k situaci, kdy se převodní hladina nacházela pod převodní výškou (viz obrázek – červený trojúhelník). Při QNH 1044 je TL cca 200 stop pod převodní výškou! Toto odporovalo předpisu L4444 - Převodní hladina musí být nejnižší použitelná letová hladina nad převodní nadmořskou výškou stanovenou pro letiště, kterého (kterých) se to týká. Pro ČR: Nejnižší použitelná letová hladina je nejbližší letová hladina nad nadmořskou výškou 1500m (5000 ft).

12


Vedouc odd len postup lns

Změny v AIP ČR k 31.5.2012

Vybavení odpovídačem SSR

AIP ČR, GEN, úprava stávajících ustanovení na základě AIC A6/09

1.5.1.1 Vybavení odpovídačem SSR v Módu S

1.5.1.1.1 Vybavení odpovídačem SSR v Módu S s funkčností EnhancedSurveillance

Vybavení a provozování odpovídačů v Módu S s funkčností „EnhancedSurveillance“ (EHS) je povinné pro všechny lety IFR ve FIR Praha pro letadla s pevnými křídly s maximální schválenou vzletovou hmotností převyšující 5700 kg nebo s maximální cestovní pravou vzdušnou rychlostí větší než 250 kt (463 km/hod).

13


Vedouc odd len postup lns

Změny v AIP ČR k 31.5.2012

Vybavení odpovídačem SSR

  • AIP ČR, GEN, úprava stávajících ustanovení

  • 1.5.1.1.2 Vybavení odpovídačem SSR v Módu S s funkčností ElementarySurveillance

  • Vybavení a provozování odpovídačů v Módu S na úrovni 2 s funkčností “ElementarySurveillance” (ELS) (včetně SI-kódu) je povinné pro následující druhy letadel letící podle pravidel IFR a VFR v níže stanovených vzdušných prostorech:

  • - IFR lety ve FIR Praha:

  • vrtulníky bez ohledu na MTOW;

  • letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností 5700 kg a méně nebo s maximální cestovní pravou vzdušnou rychlostí 250 kt (463 km/hod) a méně,

  • - VFR lety ve FIR Praha nad FL95,

  • - VFR lety v TMA Praha a CTR Ruzyně.

14


Vedouc odd len postup lns

Změny v AIP ČR k 31.5.2012

Vybavení odpovídačem SSR

AIP ČR, GEN, úprava stávajících ustanovení

1.5.1.2 Vybavení odpovídačem SSR v módu A s hlášením tlakové nadmořské výšky v módu C

1.5.1.2.1 Vybavení odpovídačem SSR schopným odpovídat na dotazy v módu A ve 4096 kódech s hlášením tlakové nadmořské výšky v módu C je povinné ve FIR Praha do FL 95 (s výjimkou TMA Praha/CTR Ruzyně), pro následující druhy letadel:

- všechny motorové letouny, vrtulníky a balóny provádějící lety VFR v a nad FL60 nebo v a nad nadmořskou výškou 5000 ft (1500 m) AMSL, pokud je převodní hladina FL 70,

- všechna letadla provádějící traťový let VFR v noci.

15


Vedouc odd len postup lns

Změny v AIP ČR k 31.5.2012

Vybavení odpovídačem SSR

AIC A 6/09

16


Vedouc odd len postup lns

DĚKUJI ZA POZORNOST

www.rlp.cz