Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Monikou Novotnou PowerPoint Presentation
Download Presentation
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Monikou Novotnou

Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Monikou Novotnou

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Monikou Novotnou

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Baroko v Čechách Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Monikou Novotnou

 2. Baroko v Čechách http://cz.texsite.info/Barokn%C3%AD_m%C3%B3da

 3. Architektura Barokní umění se k nám dostávalo většinou z Itálie, působili zde italští a němečtí stavitelé. Od počátku 18. století vzniká pojem český barok. Jan Santini – Aichel(Jan Blažej) – architekt, Vytvořil specifický sloh, tzv. barokní gotiku. Dílo: kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře zámek Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou Sedlec u Kutné Hory Krištof Dienzenhofer- autor církevních staveb Dílo: chrám sv. Mikuláše na Malé Straně Kilián Ignác Dienzenhofer – barokní dualismus (klid vnější fasády a vnitřní dynamika) Dílo: dokončil kostel sv. Mikuláše na Malé Straně kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

 4. Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně Příklady staveb: Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře http://www.zsvrchlickeho.cz/images/praha/praha20.jpg http://xbag.blog.cz/0910/poutni-kostel-sv-jana-nepomuckeho-na-zelene-hore

 5. Matyášova brána – Pražský hrad Loreta - Praha http://www.sklisen.cz/sahaweb/index.php?Page=6&Detail=074.txt http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_Castle_Mathias_Gate.jpg

 6. Sochařství Ferdinand Maxmilián Brokof– vytvořil celou řadu soch na Karlově mostě(socha Turka) Matyáš Bernard Braun - sochy na Karlově mostě a sochařská výzdoba Kuksu (řada alegorických postav Ctností a Neřestí) Maxmilián Brokof – socha Turka http://www.richtera.cz/betlemari/kuks/web/kuks25c.html

 7. Matyáš Bernard Braun Láska Pýcha Lakomství Kuks, Hospitál a Betlém – publikace Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, doc.dr.O.Blažíček, dr.H.Rokyta, STN 1959

 8. Kuks, Betlém – socha poustevníka Garimy Kuks, Hospitál a Betlém – publikace Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, doc.dr.O.Blažíček, dr.H.Rokyta, STN 1959

 9. Malířství Karel Škréta – maloval oltářní obrazy a šlechtické portréty Portrét muže s dlouhými vlasy Narození sv. Václava http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_%C5%A0kr%C3%A9ta_-_Narozen%C3%AD_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Skr%C3%A9ta_006.jpg

 10. Petr Brandl – maloval portréty a oltářní obrazy, mistr šerosvitu Návrat ztraceného syna Autoportrét http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Petr_Brandl.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brandl_Navrat_ztraceneho_syna.jpg

 11. Autoportrét se ženou Jan Kupecký - portrétista http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Kupeck%C3%BD_005.jpg

 12. Václav VavřinecReiner– mistr nástěnné malby (fresky) Autoportrét http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C3%A1clav_Vavrinec_Reiner_002.jpg

 13. Václav Hollar- grafik Pohled na Prahu z Petřína Požár staré katedrály sv. Pavla http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wenceslaus_Hollar_-_Praga.jpg Autoportrét http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wenceslas_Hollar_-_Wenceslaus_Hollar_(State_2).jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wenceslas_Hollar_-_St_Paul%27s_burning_(Lex_ignea)_(State_4).jpg

 14. Použitá literatura a zdroje: Kuks, Hospitál a Betlém – publikace Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, doc.dr.O.Blažíček, dr.H.Rokyta, STN 1959 Prokop, V. – Kapitoly z dějin výtvarného umění, Sokolov 2004 www.obrazky.cz