VÄLFUNGERANDE ELEVHÄLSOTEAM
Download
1 / 17

VÄLFUNGERANDE ELEVHÄLSOTEAM - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

VÄLFUNGERANDE ELEVHÄLSOTEAM. E konomisk. Statligt uppdrag. J u r i d i s k. I d e o l o g i s k. Ut värdering. Kommunalt uppdrag. Initialfas. JAG VI DET. Smekmånadsfas. JAG VI DET. Konfliktfas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VÄLFUNGERANDE ELEVHÄLSOTEAM' - celeste-clarke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ekonomisk

Statligt uppdrag

J u r i d i s k

I d e o l o g i s k

Ut

värdering

Kommunalt uppdrag


Initialfas

JAG VI DET

Smekmånadsfas

JAG VI DET

Konfliktfas

JAG VI DET

Effektiv fas

JAG VI DET

Separationsfas

JAG VI DET


Regelbundenhet

Normer i gruppen

Samsyn

Adekvat beslutsfattande

Rundsmörjning

Adekvata rollfunktioner

Instrumentella rollfunktioner

(t.ex. Pådrivare, Sammanfattare)

Sociaemotionella rollfunktioner

(Kommunikationsbefrämjare, Medlare…)

Goda konflikthanteringsstrategier

Kommunikationsmönster


KOMMUNIKATION OCH GRUPPKLIMAT

Försvarsinriktat Öppet gruppklimat gruppklimat

Strategiskt Spontant

Neutralt Medkännande

Överlägset Jämlikt

Kategoriskt/bedömande Preliminärt/ beskrivande


GODA

STRATEGIER

MOT

NEDSLITNING


 • Arbetsbelastning:

 • För mkt att göra

 • För lite tid

 • Inte tillräckligt med resurser

 • Brist på inflytande

 • Ingen autonomi

Kontroll:

 • Möjlighet göra val och fatta beslut

 • Få använda sina talanger


 • Belöningar

 • Brist på uppmuntran/ erkännande

 • Isolering

 • Konflikter

 • Brist på respekt

 • Etiska konflikter

 • Enahanda arbetsuppgifter

 • Erkännande

Sammanhang

Christina Maslach

 • Samarbete och stöd

 • Respekt och tillit

 • Meningsfulla arbetsuppgifter

 • Samstämmighet mln egna och organisationens värderingar


- planera övergång från arbete till hem och fritid

- sätta konkreta mål för mitt arbete

- bry mig om mig själv, lyssna på kroppens signaler

- se över mina arbetsrutiner och min planering

- tillåta mig pauser och vila

- humor

- vårda privata relationer

- planera för min fritid och sätta planerna i verket

- träffa andra yrkesgrupper = nya perspektiv

- kunskaper: relationsorienterade redskap

- medvetenhet om olika dilemman

- träna att kunna säga nej!!!!!!

- stanna upp, ”frysa ögonblicket”

- ta konkret ansvar för egen utveckling, skaffa nya ”redskap”


Vad kan gruppen göra för att förebygga nedslitning?

- vara lyhörd för signaler

- ge konkret hjälp och avlastning

- ge stöd och nya perspektiv

- ge konstruktiv feed-back

- lyssna aktivt

- ge tillfälle till diskussion och perspektivbyte

- jämföra upplevelser och erfarenheter

- ge uppskattning och erkänsla

- ge tillfällen till skratt och avspänning

- stötta personal- och kompetensutveckling

- ”nya” lösningar


Vad kan organisationen göra för att förebygga nedslitning?

- klargöra mål

-utveckla ledningsformer: Vem leder och hur?

- utveckla riktlinjer

- se över rutiner och regler

- rutiner för feed-back

- ge tid och möjlighet till underhåll av relationer

- granska arbetsfördelningen

- jämföra organisationens mål med omvärldens krav och förväntningar

- stödja och medverka till fortlöpande personal och organisationsutvecklingSTÖDJA nedslitning?

UTMANA


BEMÄSTRINGS-FÖRSÖK nedslitning?

- Aggressivitet (Ju räddare desto ilsknare)

- Flykt (Bagatellisera) (Utebli)

- Projektion (Överföra egna problem på andra)

Lasse Lindsjö


- Självanklagande nedslitning?

- Likgiltig

- Totalt förnekande

- Hålla med

- Avledande manöver

- Vän

Lasse Lindsjö


1. Vilka bemästringsförsök har jag mött? nedslitning?

2. Hur hanterar jag dessa bemästringsförsök?

3. Vilka tycker jag är svårast att möta?

4. Vilka använder jag mig själv av i professionellt svåra situationer?

Lasse Lindsjö


Strategier för att minska bemästrings- nedslitning?

försök:

MGN

Sidodörren in

Olika bilder ok

Struktur

Lyssna aktivt

Fokus

Vad fungerar?

Metakommunikation

Inte hetsa fram lösningar

Mångpartiskt förhållningssätt

Humor


ad